×
Katedra etologie a zájmových chovů

Publikace

Odborná monografie

ŠEBKOVÁ, N. – DYTRYCHOVÁ, J.Jorkšírský teriér

Článek v odborném periodiku

BARTOŠ, L. – BAHBOUH, R. Antler size and fluctuating asymmetry in red deer (Cervus elaphus) stags and probability of becoming a harem holder in rut. Biological Journal of the Linnean Society, 2006, roč. 87, č. 1, s. 59 - 68. ISSN: 0024-4066.

BARTOŠ, L. – FRIČOVÁ, B. – VÍCHOVÁ, J. – PANAMÁ, J. – ŠUSTR, P. – GÜTTLOVÁ, Z. – GÜTTLOVÁ, Z. Estimation of the probability of fighting in fallow deer (Dama dama). Aggressive Behavior, 2007, roč. 33, č. 1, s. 7 - 13. ISSN: 0096-140X.

VÍCHOVÁ, J. – BARTOŠ, L. – ŠVECOVÁ, L. Technical note: Preorbital gland opening in red deer (Cervus elaphus) calves as an indicator of stress.. Journal of Animal Science, 2007, roč. 85, č. 2, s. 494 - 496. ISSN: 0021-8812.

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – BARTOŠ, L. – KOLÁŘOVÁ, J. – RANDÁK, T. Docksides as winter habitats of chub and pikeperch in the channelized Elbe River.. Archiv fur Hydrobiologie, 2007, roč. 168, č. 3, s. 281 - 287. ISSN: 0003-9136.

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – BARTOŠ, L. – KOLÁŘOVÁ, J. – RANDÁK, T. Diurnal and seasonal behaviour of adult and juvenile European catfish as determined by radio-telemetry in the River Berounka, Czech Republic.. Journal of Fish Biology, 2007, roč. 71, č. 1, s. 101 - 114. ISSN: 0022-1112.

PLUHÁČEK, J. – SINHA, S. – BARTOŠ, L. – ŠÍPEK, P. Parity as a major factor affecting infant mortality of highly endangered Indian rhinoceros: Evidence from zoos and Dudhwa National Park, India. Biological Conservation, 2007, roč. 139, č. 0, s. 457 - 461. ISSN: 0006-3207.

KOTRBA, R. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – BARTOŠ, L. Comparison between the coat temperature of the eland and dairy cattle by infrared thermography. Journal of Thermal Biology, 2007, roč. 32, č. 6, s. 355 - 359. ISSN: 0306-4565.

FRIČOVÁ, B. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – PANAMÁ, J. – ŠUSTR, P. – JOZÍFKOVÁ, E. Females presence and males agonistic encounters in fallow deer, Dama dama during the rut. Folia Zoologica, 2007, roč. 56, č. 3, s. 253 - 262. ISSN: 0139-7893.

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – BARTOŠ, L. – KOLÁŘOVÁ, J. – RANDÁK, T. Behavioural pattern in cyprinid fish below a weir as detected by radio telemetry. Journal of Applied Ichthyology, 2007, roč. 23, č. 6, s. 679 - 683. ISSN: 0175-8659.

DOKOUPILOVÁ, A. – MAROUNEK, M. Effect of conjugated linoleic acid (CLA) on performance and quality of meat in rabbits fed CLA-containing diets. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 1 - 76. ISSN: 1211-3174.

DOKOUPILOVÁ, A. – MAROUNEK, M. – SKŘIVANOVÁ, E. – BŘEZINA, P. Selenium content in tissues and meat quality in rabbits fed selenium yeast. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 0, s. 165 - 169. ISSN: 1212-1819.

FRIČOVÁ, B. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – PANAMÁ, J. – ŠUSTR, P. – CHALOUPKOVÁ, H. Comparison of reproductive success in fallow deer males on lek and single temporary stands. Folia Zoologica, 2008, roč. 57, č. 3, s. 269 - 273. ISSN: 0139-7893.

SVOBODOVÁ, I. – TICHÁ, V. Z O O N Ó Z Y & Z O O T E R A P I E. Kontakt, 2008, roč. 2, č. 0, s. 113 - 115. ISSN: 1212-4117.

ČAPKOVÁ, Z. Analysis of Body Measurements in Sire Lines and Dame Families of Old Kladruby Horses. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 25, č. 1, s. 13 - 15. ISSN: 1803-4403.

ANDREJSOVÁ, L. – MAJZLÍK, I. The old Kladrub horse: Performance test analysis. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 25, č. 1, s. 49 - 51. ISSN: 1803-4403.

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – BARTOŠ, L. A telemetry study on the diurnal distribution and activity of adult pikeperch Sander lucioperca (L.) in a riverine environment. Hydrobiologia, 2008, roč. 614, č. 614, s. 151 - 157. ISSN: 0018-8158.

MAROUNEK, M. – DOKOUPILOVÁ, A. – A KOL., a. Meat quality and tissue fatty acid profiles in rabbits fed diets supplemented with conjugated linoleic acid. Veterinarni Medicina, 2008, roč. 12, č. 52, s. 552 - 561. ISSN: 0375-8427.

MAREKOVÁ, J. – KOTTFEROVÁ, J. – ONDRAŠOVIČ, M. – ONDRAŠOVIČOVÁ, O. – VARGOVÁ, M. – SABA, L. – NOWAKOVICZ-DEBEK, B. – SVOBODOVÁ, I. – HVOZDÍK, A. Effect of group composition on agonistic behavior and performance of newly mixed weaned pigs. Medycyna Weterynaryjna, 2008, roč. 64, č. 12, s. 1389-1392. ISSN: 0025-8628.

LHOTA, S. – JŮNEK, T. – BARTOŠ, L. – KUBĚNA, A. Specialized use of two fingers in free-ranging aye-ayes (Daubentonia madagascariensis). American Journal of Primatology, 2008, roč. 70, č. 8, s. 786 - 795. ISSN: 0275-2565.

Use of two specialized fingers in aye-ayes (Daubentonia madagascariensis) in Madagascar Lhota S.; Jůnek T.; Kuběna A. A.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

SVOBODOVÁ, I. – VÁPENÍK, P. – PINC, L. – BARTOŠ, L. Testing German shepherd puppies to assess their chances of certification. Applied Animal Behaviour Science, 2008, roč. 113, č. 1, s. 139-149. ISSN: 0168-1591.

SLAVÍK, O. – BARTOŠ, L. – HORKÝ, P. Effect of river fragmentation and flow regulation on occurrence of landlocked brown trout in a fish ladder. Journal of Applied Ichthyology, 2009, roč. 25, č. 0, s. 67 - 72. ISSN: 0175-8659.

BARTOŠ, L. – SCHAMS, D. – BUBENIK, G. Testosterone, but not IGF-1, LH, prolactin or cortisol, may serve as antler-stimulating hormone in red deer stags (Cervus elaphus). Bone, 2009, roč. 44, č. 0, s. 691 - 698. ISSN: 8756-3282.

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – BARTOŠ, L. Occurrence of cyprinids in fish ladders in relation to flow. Biologia, 2009, roč. 64, č. 5, s. 999 - 1004. ISSN: 0006-3088.

PLUHÁČEK, J. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. Mother–offspring conflict in captive plains zebra (Equus burchellii): Suckling bout duration. Applied Animal Behaviour Science, 2010, roč. 122, č. 0, s. 127 - 132. ISSN: 0168-1591.

Suckling behavior in captive plains zebra (Equus burchellii): Sex differences in foal behavior Pluháček J.; Bartošová J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2010

BARTOŠ, L. Developmental Instability of Ano-Genial Distance Index: Implications for Assessment of Prenatal Masculinization. AAPG Bulletin, 2010, roč. 52, č 6, s. 568-573. ISSN: 0149-1423.

Relationship between rank and plasma testosterone and cortisol in red deer males (Cervus elaphus) prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc., 2010

FRÝDLOVÁ, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. DETERMINANTS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOUR IN ORGANIC FOOD MARKET. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 111-120. ISSN: 1211-8516.

FUTAS, J. – VYCHODILOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VRÁNOVÁ, M. – PUTNOVÁ, L. – MUZIK, J. – VYSKOČIL, M. – VRTKOVÁ, I. – DUŠEK, L. – MAJZLÍK, I. – HOŘÍN, P. Genomic analysis of resistance/susceptibility to melanoma in Old Kladruber greying horses. ..., 2012, roč. 79, č. 4, s. 247-248.

BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – ROČKOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KMEŤ, V. Bifidobacterium animalis subsp. lactis isolated from dog faeces. Veterinary Microbiology, 2012, roč. 160, č. 3-4, s. 501-505. ISSN: 0378-1135.

SANTARIOVÁ, M. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – KLOUBEK, M. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. Schopnost psů identifikovat lidský pach poté, co byl vystaven působení proudící vody. Bezpečnostní teorie a praxe, 2012, roč. Zvláštní číslo, č. 2. díl, s. 355-365. ISSN: 1801-8211.

KLOUBEK, M. – PINC, L. – ROBERT, M. – PACHMÁŇ, J. – ŠELEŠOVSKÝ, J. Možnosti olfaktorické detekce nitromethanu ve směsi se zcitlivovadly. Bezpečnostní teorie a praxe, 2012, roč. Díl 2, č. Zvláštní číslo, s. 347-354. ISSN: 1801-8211.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Domovské okrsky mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během dospívání v imisních oblastech Krušných hor. Sylvia, 2012, roč. 2012, č. 48, s. 115-125. ISSN: 0231-7796.

BRANDLOVÁ, K. – BARTOŠ, L. – FEDOROVA, T. Camel Calves as Opportunistic Milk Thefts? The First Description of Allosuckling in Domestic Bactrian Camel (Camelus bactrianus). PLoS One, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.

SCHOVANCOVÁ, K. – POMAJBLÍKOVÁ, K. – PROCHÁZKA, P. – MODRÝ, D. – BOLECHOVÁ, P. – PETRŽELKOVÁ, K. Preliminary insight into the impact of dietary strach on the ciliate,Neobalantidium coli, in captive chimpanzees. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1932-6203.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K. Differential movement patterns of juvenile Tengmalm´s owls (Aegolius funereus) during the post-fledging dependence period in two years with contrasting prey abundance. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 7, s. 1-10. ISSN: 1932-6203.

PETRÁŠOVÁ, J. – NOVOTNÝ, R. – VITÁSEK, R. – VODIČKA, R. – BOLECHOVÁ, P. – VOKURKOVÁ, J. – JEBAVÝ, L. Neinvazívne sledovanie pohlavných hormónov: využitie v klinickej praxi zoo zvierat. Veterinární klinika, 2013, roč. 10, č. 4, s. 162-165. ISSN: 1214-6080.

CZERNEKOVÁ, V. – KOTT, T. – MAJZLÍK, I. Mitochondrial D-loop sequence variation among Hucul horse. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 10, s. 437-442. ISSN: 1212-1819.

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. Time spent suckling is affected by different social organization in three zebra species. Journal of Zoology, 2014, roč. 292, č. 1, s. 10-17. ISSN: 0022-5460.

SVOBODOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – BARTOŠ, L. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. Cortisol and secretory immunoglobulin A response to stress in German shepherd dogs. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 3, s. 90820-90820. ISSN: 1932-6203.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. Současné možnosti hodnocení ejakulátu psů.. Veterinární lékař. , 2014, roč. 12, č. 4, s. 210-218. ISSN: 1214-3774 .

POHLOVÁ, L. – SCHEPSKY, P. – LEHMANN, T. – HOCHKIRCH, A. – MASOPUSTOVÁ, R. – ŠIMEK, J. – SCHOO, W. – VODIČKA, R. – ROBOVSKÝ, J. Defining Management Units for European Captive Aardvarks. ZOO BIOLOGY, 2014, roč. 33, č. 5, s. 433-439. ISSN: 0733-3188.

VALNÍČKOVÁ, B.; idPublikace = 65065; Název: S kamarády jde vše lépe aneb Skupinové ustájení telat-- Neexistuje podtyp publikace --

CEACERO HERRADOR, F. – LANDETE-CASTILLEJOS, T. – BARTOŠOVÁ, J. – GARCÍA, A. – BARTOŠ, L. – KOMÁRKOVÁ, M. – GALLEGO, L. Habituating to handling: Factors affecting preorbital gland opening in red deer calves. Journal of Animal Science, 2014, roč. 92, č. 9, s. 4130-4136. ISSN: 0021-8812.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K. Factors affecting vocalization in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: scramble competition or honest signalling of need?. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 4, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.

ILLMANN, G. – CHALOUPKOVÁ, H. – NEUHAUSEROVÁ, K. Effect of pre- and post-partum sow activity on maternalbehaviour and piglet weight gain 24 h after birth. Applied Animal Behaviour Science, 2015, roč. 163, č. , s. 80-88. ISSN: 0168-1591.

VALNÍČKOVÁ, B. – ŠÁROVÁ, R. Tepelný stres v období stání na sucho. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 5, s. 69-71. ISSN: 0027-8068.

ZAVADILOVÁ, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – SVITÁKOVÁ, A. Genetic analysis of clinical mastitis data for Holstein cattle in the Czech Republic. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2015, roč. 58 , č. , s. 199-204. ISSN: 0003-9438.

VALNÍČKOVÁ, B. – STĚHULOVÁ, I. – ŠÁROVÁ, R. – ŠPINKA, M. The effect of age at separation from the dam and presence of social companions on play behavior and weight gain in dairy calves. Journal of Dairy Science, 2015, roč. 98, č. 8, s. 5545-5556. ISSN: 0022-0302.

DOLEŽALOVÁ, J. – OBORNÍK, M. – HAJDUŠKOVÁ, E. – JIRKŮ, M. – PETRŽALKOVÁ, K. – BOLECHOVÁ, P. – CUTILLAS, C. – CALLEJÓN, R. – JAROŠ, J. – BERÁNKOVÁ, Z. – MODRÝ, D. How many species of whipworms do we share? Whipworms from man an other primates from two phylogenetic lineages. Folia Parasitologica, 2015, roč. 62, č. , s. 1-12. ISSN: 0015-5683.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ČERNÝ, M. – ŠŤASTNÝ, K. The reliability of using counts of vocal begging young to estimate the number of surviving juvenile Tengmalm's Owls (Aegolius funereus) at the end of the post-fledging period . Ecological Informatics, 2015, roč. 2015, č. 27, s. 39-43. ISSN: 1574-9541.

MACHOVÁ, K. – VAŘEKOVÁ, J. – KEJDANOVÁ, P. Využití psa v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitacia, 2015, roč. 52, č. 3, s. 167-175. ISSN: 0375-0922.

KLOUBEK, M. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. Parní sterilizace a lidský pach. Kriminalistika. , 2015, roč. 4, č. 48, s. 275-283. ISSN: 1210-9150 .

HRADECKÁ, L. – BARTOŠ, L. – SVOBODOVÁ, I. – SALES, J. Heritability of behavioural traits in domestic dogs: A meta-analysis. Applied Animal Behaviour Science, 2015, roč. 170, č. , s. 1-13. ISSN: 0168-1591.

VALNÍČKOVÁ, B. – ŠÁROVÁ, R. Stabilní sociální prostředí dojnic výrazně přispívá k úspěšnosti chovu . Náš chov, 2015, roč. , č. 9, s. 54-55. ISSN: 0027-8068.

CHALOUPKOVÁ, H. – ILLMANN, G. Alternativní systémy ustájení kojích prasnic se selaty. Náš chov, 2015, roč. , č. 12, s. 27-28. ISSN: 0027-8068.

ILLMANN, G. – CHALOUPKOVÁ, H. Biologické potřeby prasnic a selat kolem porodu z pohledu ustájení. Náš chov, 2015, roč. , č. 12, s. 29-30. ISSN: 0027-8068.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. The quality of frozen-thawed canine semen with respect to semen extender composition and sequence of ejaculate collection in dogs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 169-175. ISSN: 1211-8516.

FOLKOVÁ, P. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. Changes in Quality of Native and Frozen-thawed Semen in Relation to Two Collections Performed in a 24-hour Interval and Addition of Clarified Egg Yolk to Extender. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 60-67. ISSN: 1211-3174.

MACHOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. – ŘÍHA, M. – RYŠÁNKOVÁ, L. Potential suitable methods for the measurement of AAA/AAT effects. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 118-123. ISSN: 1211-3174.

SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – BARTOŠ, L. – VYPLELOVÁ, P. – GERNEŠ, J. – SEKYROVÁ, V. Resistance of human odours to extremely high temperature as revealed by trained dogs. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 4, s. 172-176. ISSN: 1212-1819.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – SAID AHMED, A. – ZAVADILOVÁ, L. – MÁTLOVÁ, V. – MAJZLÍK, I. Leptin promoter region genotype frequencies and its variability in the Czech Fleckvieh cattle. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 54-59. ISSN: 1211-3174.

ILLMANN, G. – CHALOUPKOVÁ, H. – MELIŠOVÁ, M. Impact of sow prepartum behavior on maternal behavior, piglet body weight gain, and mortality in farrowing pens and crates. Journal of Animal Science, 2016, roč. , č. 94, s. 3978-3986. ISSN: 0021-8812.

BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – CHALOUPKOVÁ, H. – DUŠEK, A. – HRADECKÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. A sociobiological origin of pregnancy failure in domestic dogs. Scientific Reports, 2016, roč. 6, č. N, s. 1-10. ISSN: 2045-2322.

MACHOVÁ, K. – VAŘEKOVÁ, J. Využití AAA/AAT prostřednictvím psa v rehabilitaci. Rehabilitacia, 2016, roč. 53, č. 3, s. 219-231. ISSN: 0375-0922.

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – CINKOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – PINC, L. – URBAN, Š. Molekulová skladba pachové signatury člověka. ..., 2016, roč. 3, č. , s. 200-210. ISSN: N.

WACKERMANNOVÁ, M. – PINC, L. – JEBAVÝ, L.; idPublikace = 72090; Název: Olfactory Sensitivity in Mammalian Species-- Neexistuje podtyp publikace --

HRADEC, M. – BOLECHOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. Production of female-specific great call in an immature male gibbon, the Nomascus genus. PRIMATES, 2016, roč. 57, č. , s. 445-448. ISSN: 0032-8332.

BOLECHOVÁ, P. – JEČMÍNKOVÁ, K. – HRADEC, M. – **KOTT, T. – **DOLEŽALOVÁ, J. Sex determination in gibbons of genus Nomascus using non invasive method. Acta Veterinaria Brno, 2016, roč. 85, č. 4, s. 363-366. ISSN: 0001-7213.

ADÁMKOVÁ, A. – **MLČEK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – **BORKOVCOVÁ, M. – BUŠINA, T. – **ADÁMEK, M. – **BEDNÁŘOVÁ, M. – **KRAJSA, J. Nutritional potential of selected insect species reared on the island of Sumatra. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, roč. 14, č. 5, s. 1-10. ISSN: 1660-4601.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠINDELÁŘ, J. – ŠŤASTNÝ, K. Alloparental care and adoption in Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus). Journal of Ornithology, 2017, roč. 158, č. 1, s. 185-191. ISSN: 0021-8375.

HRADEC, M. – **LINHART, P. – BARTOŠ, L. – BOLECHOVÁ, P. The traits of the great calls in the juvenile and adolescent gibbon males Nomascus gabriellae. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1932-6203.

MACHOVÁ, K. – **VAŘEKOVÁ, J. – SVOBODOVÁ, I. Využití vlivu vlastnictví psa v rehabilitaci na zvýšení objemu pravidelné pohybové aktivity. Rehabilitacia, 2017, roč. 54, č. 4, s. 248-258. ISSN: 0375-0922.

MACHOVÁ, K. – **BITTNER, V. – SVOBODOVÁ, I. The current situation in testing of dogs and handlers for animal assisted activities and therapies in the Czech Republic and potential changes in the field. Animal Technology and Welfare, 2017, roč. 16, č. 3, s. 0-0. ISSN: 1742-0385.

**KOSINA, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – SLÁDKOVÁ, K. – SILBEROVÁ, P. – **PIVODOVÁ, V. – **ULRICHOVÁ, J. Effect of Silybum marianum fruit constituents on the health status of rabbits in repeated 42 day fattenig experiment. Animal Feed Science and Technology , 2017, roč. 223, č. , s. 128-140. ISSN: 0377-8401.

BUŠINA, T. – KOUBA, M. Preliminary observations of the home range size and behaviour of the Sumatran Laughingthrush Garrulax bicolor. Kukila, 2017, roč. 20, č. , s. 30-38. ISSN: 0216-9223.

MACHOVÁ, K. – **POBĚREŽSKÝ, D. – SVOBODOVÁ, I. – **VAŘEKOVÁ, J. A dog’s effect on clients’ heart rate and blood pressure and the possibilities of its use in relaxation. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation, 2017, roč. , č. 3-4, s. 146-152. ISSN: 1804-1868.

**STĚHULOVÁ, I. – VALNÍČKOVÁ, B. – **ŠÁROVÁ, R. – **ŠPINKA, M. Weaning reactions in beef cattle are adaptively adjusted to the state of the cow and the calf. Journal of Animal Science, 2017, roč. 95, č. 3, s. 1023-1029. ISSN: 0021-8812.

BUŠINA, T. – **PASARIBU, N. – KOUBA, M. Flocking and foraging behaviour of the Sumatran Laughingthrush Garrulax bicolor. FORKTAIL, 2017, roč. 33, č. , s. 134-135. ISSN: 0950-1746.

BUŠINA, T. – **PASARIBU, N. – KOUBA, M. Ongoing illicit trade of Sumatran Laughingthrush Garrulax bicolor: one-year market monitoring in Medan, North Sumatra. Kukila, 2018, roč. 21, č. 0, s. 27-34. ISSN: 0216-9223.

JEČMÍNKOVÁ, K. – **UWE, M. – **KYSELOVÁ, J. – **SZTANKOOVÁ, Z. – **ZAVADILOVÁ, L. – **ŠTÍPKOVÁ, M. – MAJZLÍK, I. Association of leptin, toll-like receptor 4, and chemokine receptor of interleukin 8 C-X-C motif single nucleotide polymorphisms with fertility traits in Czech Fleckvieh cattle. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 11, s. 1721-1728. ISSN: 1011-2367.

**GOUMON, S. – **LESZKOWOVA, I. – **SIMECKOVA, M. – ILLMAN, G. Sow stress levels and behavior and piglet performances in farrowing crates and farrowing pens with temporary crating. Journal of Animal Science, 2018, roč. 96, č. 11, s. 4571-4578. ISSN: 0021-8812.

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – **VÁPENÍK, P. – BARTOŠ, L. Increased resistance to sudden noise by audio stimulation during early ontogeny in German shepherd puppies. PLoS One, 2018, roč. 13, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1932-6203.

**BARNETT, A. – **DE OLIVEIRA, T. – **DA SILVA, R. – **DE ALBURQUERQUE TEIXERA, S. – TOMÁNEK, P. – **TODD, L. – **BOYLE, S. Honest error, precaution or alertness advertisement? Reactions to vertebrate pseudopredators in red-nosed cuxius (Chiropotes Albinasus), a high-canopy Neotropical primate. Ethology, 2018, roč. 124, č. 9, s. 177-187. ISSN: 0179-1613.

**VILLAGRÁN, M. – **BERACOCHEA, F. – BARTOŠ, L. – **UNGERFELD, R. Hierarchical status and body traits and reproductive characteristics of male pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) maintained in all-male groups. Applied Animal Behaviour Science, 2018, roč. 207, č. 7, s. 116-122. ISSN: 0168-1591.

BARTOŠ, L. – **BARTOŠOVÁ, J. – **PLUHÁČEK, J. Male-free environment prevents pregnancy disruption in domestic horse mares mated away of home. Applied Animal Behaviour Science, 2018, roč. 200, č. 3, s. 67-70. ISSN: 0168-1591.

Kapitoly v odborné knize

MAJZLÍK, I. Conservation genetics of endangered horse breeds. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2006. 1s. ISBN 9076998795. s. Analysis of inbreeding in the genetic resource of the "Old Kladrub horse" from 1993 to 2003, s. 85 - 90.

BARTOŠ, L. Sika Deer: Biology and management of native and introduced populations. Japan: Springer , 2009. 1s. ISBN 978-4-431-09428-9. s. Sika Deer in Continental Europe, s. 573 - 594.

ŠEBKOVÁ, N.Krajina s vlky - II.díl - Honba za přízrakem z Gévaudanu

Ungulates and their management in the Czech Republic prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc., 2010

PINC, L. Policejní pyrotechnika. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2014, 282s. ISBN 978-80-7380-510-4. Kontrolované biologické systémy k detekci výbušnin, s. 200-214.

Článek ve sborníku z akce

SCHOPNOST PSŮ ROZLIŠIT INDIVIDUÁLNÍ PACHY MONOZYGOTICKÝCH DVOJČAT Ing. Ludvík Pinc, 2010

SCHOPNOST PSŮ SPECIÁLNĚ VYCVIČENÝCH NA METODU PACHOVÉ IDENTIFIKACE, DETEKOVAT INDIVIDUÁLNÍ LIDSKÉ PACHY, POTÉ CO BYLY VYSTAVENY VYSOKÝM TEPLOTÁM M. Santariová (externí), Ing. Ludvík Pinc, Josef Gerneš (externí), 2010

Zjištění koeficientu inbreedingu Fx v evropském chovu hrabáče Orycteropus afer Ing. Renata Masopustová, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, 2010

HRDLICOVÁ, A. – DOSTÁL, J. – MAJZLÍK, I. CORD1 (Cone-Rod Dystrophy 1) in Czech Republic Dachshunds. In Book of abstracts of the XXIV th GENETIC DAYS 2010 01.09.2010, Brno. Brno: Mendel Universtity in Brno, 2010. s. 22-22.

HRDLICOVÁ, A.; idPublikace = 50422; Název: Phenotypic variability of PRCD expression in different dog breeds-- Neexistuje podtyp publikace --

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – KONČEL, R. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. Cortisol and sIgA measurements after acute stress in puppies and adult police dogs . In Proceeding of the 46th Congress of the International Society of Applied Ethology 31.07.2012, Vídeň. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2012. s. 211-211.

PETRÁŠOVÁ, J. – KORYTÁROVÁ, M. – BOLECHOVÁ, P. Neinvazivní hodnocení pohlavních hormonů: biologická validace EIA metody pro gibony. In Sborník příspěvků: Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí 2012 na FVL VFU Brno 30.05.2012, VFU Brno. : VFU Brno, 2012. s. 63-65.

KORYTÁROVÁ, M. – BOLECHOVÁ, P. – PETRÁŠOVÁ, J. Determination of length of ovarian cycle in species Nomascus leucogenys and Nomascus gabriellae on the base of progesterone levels in feces. In 88.Fyziologické dny 07.02.2012, Hradec Králové. Hradec Králové: , 2012. s. 48-48.

VALNÍČKOVÁ, B. – STĚHULOVÁ, I. – ŠPINKA, M. – MÁCHOVÁ, L. – FIRLA, P. Hra jako indikátor welfare u telat mléčného skotu. In 40. etologická konference ČSEtS 13.11.2013, Košice, Slovensko. Košice: Univerzita veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach, 2013. s. 43-43.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY RESULTS DEVELOPMENT IN MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN TWO YEARS FROM ACCREDITATION. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 341-346.

OČENÁŠEK, V. – ULMAN, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Evaluation of competencies in informatics at bachelor study programme freshmen. In Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 469-474.

JEBAVÝ, L. – ČANČÍKOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Somatometry of Beagle dogs. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – KLABZUBOVÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. Possibilities of environmental enrichment of macaques in laboratory breedings and zoos. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – MACHOVÁ, K. – BOLECHOVÁ, P. – LYTVYNETS, A. – HRADEC, M. Parasites of gibbons (Hylobatidae) in human care. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-3.

JEBAVÝ, L. – VALNÍČKOVÁ, B. – SVOBODOVÁ, I. Playing and social behaviour of Hanuman langurs (Semnopithecus entellus). In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 3-3.

LAZECKÝ, M. – LHOTA, S. – POHANKOVÁ, Z. – SOUMAROVÁ, H. Importance of remote sensing in monitoring of deforestation in Balikpapan. In 34th Asian Conference on Remote Sensing 2013, ACRS 2013 20.10.2013, Bali, Indonesia. Bali, Indonesia: Asian Association on Remote Sensing, 2014. s. 2317-2322.

ŠÁNOVÁ, P. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – REGNEROVÁ, O. THE IMPACT OF TEACHING FORM ON STUDY RESULTS IN SUBJECT FOOD GOODS KNOWLEDGE. In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 687-693.

FLÉGL, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. IS PARETO’S 80-20 RULE APPLICABLE IN RESEARCH? A CASE OF CULS PRAGUE. In In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014 05.06.2014, Praha: Czech University of Life Sciences Prague . Praha: Czech University of Life Sciences Prague : , 2014. s. 125-131.

PETRÁŠOVÁ, J. – ROUGE, E. – BOLECHOVÁ, P. – KAREŠ, M. – LOCHOVSKÁ, K. – JEBAVÝ, L. Hypotyreóza u pandy červené. In 91. FYZIOLOGICKÉ DNY 03.02.2015, Brno. Brno: Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015. s. 97-97.

MACHOVÁ, K. – **VAŘEKOVÁ, J. – **ŘÍHA, M. Use of dog as a means of activation of seniors and influence on various aspects of aging . In 3rd Gerontological Interdisciplinary Conference (Ageing) 21.10.2016, CHARLES UNIV, THIRD FAC MEDICINE, PRAHA. Charles Univ, Third Fac Med, Prague, CZECH REPUB: CHARLES UNIV, THIRD FAC MEDICINE, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 113-121.

Certifikované metodiky

SVOBODOVÁ, I. – VÁPENÍK, P. – KONČEL, R. – DECKER, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – BARTOŠ, L. – RULC, J. – JEBAVÝ, L. Certifikovaná metodika selekce štěňat německých a belgických ovčáků pro služební využití u Policie České republiky ve věku 7 týdnů, Certified methodology for the selection of German Shepherd and Belgian Shepherd puppies for service use by the Police of the Czech Republic at the age of seven weeks, selection, puppies, German Shepherd Dog, Belgian Shepherd Dog, 2014, ED - Fyziologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Selekce štěňat, Certifikovaná metodika, Selekcí a následným vyřazením pracovně neupotřebitelných jedinců v raném věku dojde k značné úspoře finančních prostředků. Ekonomické vyčíslení úspor bude záviset od celkového počtu testovaných štěňat., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Policejní prezidium České republiky, 23.06.2014, neuvedeno

TOMAN, J. – VÁPENÍK, P. – SVOBODOVÁ, I. – FUKSA, R. – KONČEL, R. – KRAJČÍ, T. – KORÁB, S. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Certifikovaná metodika posuzování povahových vlastností psů na svodech a její využití pro další hodnocení psů během jejich zařazení u Policie České republiky, Certified methodology for assessing character qualities of dogs at conformance shows and its use for further evaluation of dogs during their inclusion in the Police of the Czech Republic, assessing, character qualities, German Shepherd Dog, Belgian Shepherd Dog, 2014, ED - Fyziologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Posuzování povahových vlastností, Certifikovaná metodika, Selekcí a následným vyřazením pracovně neupotřebitelných jedinců v raném věku dojde k značné úspoře finančních prostředků. Ekonomické vyčíslení úspor bude záviset od celkového počtu testovaných štěňat, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Policejní prezidium České republiky, 28.08.2014, neuvedeno

PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace, Verification and Improvement of the Scent Identification Method, Scent identification, Line ups, Dogs, Law enforcement, 2015, XX - Nepřiřazeno, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodické postupy, , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Policejní prezídium České republiky, 16.11.2015, 9/2015

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – PINTUS, E. – KONČEL, R. – JEBAVÝ, L. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Odběr, hodnocení a kryokonzervace ejakulátu psů, Collection, evaluation and cryopreservation of canine semen, canine spermatozoa, canine reproduction, sperm motility, sperm viability, 2016, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, inseminace psů, 17210/2016-1 , zvýšení efektivity účinnosti kryokonzervace psích spermií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 05.04.2016, 978-80-213-2640-8

URBAN, Š. – PINC, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, V. – VYHNÁLEK, O. – CINKOVÁ, P. – DOLEŽAL, P. Metodika odběru lidského pachu pro chemickou analýzu, Methodology of Human Scent Collection for Chemical Analyses, Human scent; Chemical analyses; GC/MS; Scent identification; Dogs, 2016, CB - Analytická chemie, separace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 10/2016, Výsledky byly předány konečnému uživateli, ktzerým je Odbor služební kynologie a hypologie PP ČR., V tomto případě nelze uvést., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 20.10.2016,

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH. CSC., d. – JANDA, K. – SLÁDKOVÁ, K. – MARTINEC, PHD., M. – BUCHTA, I. – PECHOVÁ, CSC., d. – ONDRÁČEK, M. Vliv doplňků z ostropestřce mariánského (Silybum marianum) na užitkovost a zdravotní stav králíků, The effect of silybum marianum supplements on the growth performance and health status in rabbits, rabbit; silybum marianum; growth performance; health status, 2016, GH - Výživa hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Silyfeed, Biokron s.r.o., IČ: 60460709, 25. 2. 2016, snížení nákladů na 100 ks králíků 1000 Kč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 26.10.2016,

Ostatní výsledky

Dědičné poruchy zdraví skotu 4.QF 3012 doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., -1

Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvzšování užitkovosti jejich kříženců doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., -1

„Dědičné poruchy zdraví skotu QF 3012“ za rok 2005 doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., -1

„Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvyšování užitkovosti u jejich kříženců“ QF 3020 rok 2005 doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., -1

STAVBA A FUNKCE POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ PSŮ Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., -1

Enrichment kočkovitých šelem (Srovnání reakcí velkých kočkovitých šelem) Ing. Masopustová Renata, -1

Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů Ing. Masopustová Renata, -1

Přírodovědná inteligence: diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR Ing. Masopustová Renata, -1

Zooasistence v pedagogické praxi Ing. Masopustová Renata, -1

Etologie -pracovní sešit pro chovatelské kurzy Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Kvapil Roman; Roller Z., 2002

CHov zvířat I doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Základy obecné zootechniky - pracovní sešit pro chovatelské kurzy doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Biologické základy chování psa domácího (Canis familiaris) Ing. Pinc Ludvík; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Chov psů - pracovní sešit pro chovatelské kurzy Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Chov psů (přílohy) - pracovní sešit pro chovatelské kurzy Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Structure and development of the genetic resource of the "Old Kladrub horse" within the period from 1993 to 2003 prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Structure and development of the genetic resource of the "Old Kladrub horse" within the period from 1993 to 2003 prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Inheritance of malignant melanoma in the MeLiM strain of miniature pigs Hruban V.; Horák V.; Fortýn K.; Hradecký J.; Klaudy J.; Smith D.M.; Ing. Reisnerová Hana, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Výběr psa pro canisterapii Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

Možnosti výběru psa pro využití v canisterapii Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

Structure and development of the genetic resource of the "Old Kladrub horse" within the period from 1993 to 2003 prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Relationship between dominance and antler cycle in white-tailed deer Odocoileus virginianus prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Miller K. V.; Osborn D., 2004

What are the reasons for the Prussian carp expansion in the upper Elbe River, Czech Republic? prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Slavík O., 2004

Analysis of inbreeding in the genetic resource "Old Kladruber horse" in the period from 1993 to 2003 prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

VÝBĚR PSA PRO OBLAST ROZVOJE OSOBNOSTI Z HLEDISKA GENETIKY KVALITATIVNÍCH A KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

ZRALOST, DŮLEŽITÝ FAKTOR PŘI PŘECHODU ŠTĚNĚTE OD CHOVATELE K MAJITELI Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

VÝBĚR PSA PRO CANISTERAPII Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

Analysis of length of production life in Holstein cattle in Czech Republic doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Linkage of body measurements in Thoroughbred mares doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Člověk a živočich Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2005

Pre-orbital gland opening in red deer (Cervus elaphus) calves: Signal of hunger? prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Víchová J.; Lancingerová J., 2005

Testosterone and estradiol concentrations in serum, velvet skin, and growing antler bone of male white-tailed deer prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Bubenik G.; Miller K. V.; Lister A.; Osborn D.; Van der Kraak G. J., 2005

Further evidence for male infanticide and feticide in captive plains zebra, Equus burchelli prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Pluháček J., 2005

Allosucling in cattle: Gain or compensation? prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Víchová J., 2005

Vlčí kříženci F 1 generace v civilním chovu Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2005

Dědičnost plavého zbarvení u koní Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

Heredity of dun and buckskin horse coat color Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

Otazníky kolem péče o psí srst Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2005

Vliv úpravy srsti na zdraví kůže a celkovou pohodu hrubosrstých teriérů Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2005

Vliv selenu a vitaminu E na kvalitu masa a užitkovost brojlerových králíků Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2005

BEHAVIORÁLNÍ KRITÉRIA ÚSPĚŠNÉ SELEKCE ŠTĚŇAT NĚMECKÉHO OVČÁKA V SEDMI TÝDNECH ŽIVOTA PRO SLUŽEBNÍ PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOST V DOSPĚLOSTI. Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Pinc Ludvík, 2005

ZOOTERAPIE Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2005

Člověk a živočich Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Chov savců I. Ing. Masopustová Renata; Ing. Brantlová Simona; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2006

Etika chovu zvířat - pracovní sešit pro chovatelské kurzy Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Štácha I., 2006

6th International Deer Biology Congress prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2006

Výskyt a kvantifikace melanomu u starokladrubských běloušů s ohledem na liniovou příslušnost Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2006

Testing German Shepherd puppies to assess their chances of certification Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Bc. Vápeník Pavel, 2006

Děti, mládež, učitelé a zvířata Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra, 2006

Dítě a pes Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra, 2006

Výcvik psa na detekci výbušnin metodou ATF Ing. Pinc Ludvík, 2006

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti - prac. sešit, pilotní semestr Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Masopustová Renata; Doležal Josef; Loučka Radko; Loučková Eva; Nerandžič Zoran; Hermannová Hana; Nedvědová Markéta; Skoupá Lenka, 2007

Biologie chování psa Ing. Pinc Ludvík, 2007

Kynologie Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti - praocvní sešit pro seminář pro pedagogy Ing. Masopustová Renata, 2007

Novinky a trendy zoorehabilitací ve světě Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Ing. Masopustová Renata, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Skoupá Lenka; Nedvědová Markéta; Bc. Tichá Vladimíra, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; Bc. Tichá Vladimíra; Nedvědová Markéta; Loučka Radko, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Skoupá Lenka; Hermannová Hana, 2007

The effect of a mother's rank on her offspring's pre-weaning rank in farmed red deer Dušek A.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Švecová L., 2007

The effect of pre-weaning housing on the play and agonistic behaviour of domestic pigs. Chaloupková H.; Illmann G.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Špinka Marek, 2007

Sex of the foetus determines the time of weaning of the previous offspring of captive plains zebra (Equus burchelli). Pluháček J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Doležalová M.; Víchová J., 2007

Testing German shepherd puppies to assess their chances of certification Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Vápeník Pavel; Ing. Pinc Ludvík; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2007

Developmental instability of the ano-genital distance index in the house mouse females. Dušek A.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Sedláček F., 2007

Termination of suckling bouts in plains zebra: Sex differences in foal behaviour rather than selective maternal investment. Pluháček J.; Víchová J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2007

Evaluation of performance traits in the genetic resource of the Old Kladrub horse Ing. Andrejsová Lea; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; Volenec J., 2007

„Zoorehabilitace“ a welfare zvířat. Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra, 2007

Porovnání výsledků behaviorálních testů štěňat plemene německý ovčák ve 49, 120 a 180 dnech s výsledky Svodu mladých psů u Policie ČR. Končel Roman; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Pinc Ludvík, 2007

Melanoma in grey Old Kladruber Horse Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2007

Canine Olfactology Ing. Pinc Ludvík, 2007

Rozumějí domestikovaní koně (Equus caballus) lidským gestům? Dvořáková Romana; Bartošová Jitka; Vančatová Marina; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2007

Vliv sklonu hlavy koně (Equus cabalus) na jeho schopnost vidění prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Bartošová J., 2007

Zbarvení starokladrubských koní a výskyt melanomu Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2007

Rozbor struktury vydání a příjmů domácností v ČR s využitím metod statistické analýzy dat Ing. Vydrová Hana, 2007

SOFTWARE STATISTICA A JEHO VYUŽITÍ VE VÝUCE NA ČZU Ing. Vydrová Hana, 2008

Užití programu Statistica ve výuce na ČZU Ing. Vydrová Hana, 2008

Výběr vhodného statistického modelu pro kvalitní predikci časové řady zaměstnanosti v ČR Ing. Vydrová Hana, 2008

Trend ve spotřebě nápojů v České republice Ing. Vydrová Hana, 2008

STRUKTURA ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE PODLE ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI Ing. Vydrová Hana, 2008

STRUKTURA ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE PODLE ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI Ing. Vydrová Hana, 2008

Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; Mgr. Papežová Mária; Skoupá Lenka; Bc. Tichá Vladimíra; Nedvědová Markéta, 2008

Jak se žije s vlkem? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Lajky Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Jsou vlčí kříženci nebezpečím pro volně žijící populaci vlků v ČR? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Testing German shepherd puppies to assess their chances of certification Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Vápeník Pavel; Ing. Pinc Ludvík; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

Hybridizace siky japonského a jelena lesního (I.) prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

Základní otázky koňských předzahrádek Bartošová J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

Méně známé genetické choroby koní Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

Vyhodnocení testových otázek prostřednictvím položkové analýzy v LMS Moodle Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2008

Are wolf's hybrids danger for feral wolf's population in Czech republic? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Předmluva ke sborníku příspěvků z konference „Terapie a asistenční aktivity lidí. Projekt „Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět „Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobno Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Skoupá Lenka; Ing. Vyplelová Petra, 2008

Vyhodnocení humánně animálních interakcí za použití speciálního softwaru Ing. Pinc Ludvík; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2008

Výběr vhodných štěňat psa domácího (Canis familiaris) pro budoucí využití v zoorehabilitaci – informace o připravovaném projektu Novotný S.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bláha B., 2008

Kortizol a sIgA jako indikátory stresu psů Divišová Z.; Chaloupková H.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2008

A NEW UNDERGRADUATE COURSE OF THE ANIMAL HUSBANDRY PROGRAM AT THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE ANIMAL ASSISTED ACTIVITIES FOR THE PERSONALITY DEVELOPMENT Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Vyplelová Petra; Ing. Pinc Ludvík; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Skoupá Lenka, 2008

Určení optimálního dne krytí fen Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2008

Projekt: „Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět „Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti“ (září 2006 – srpen 2008) Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Ing. Vyplelová Petra; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Mgr. Papežová Mária; Skoupá Lenka, 2008

Testování štěňat psa domácího (Canis familiaris) pro budoucí využití v zoorehabilitaci – informace o připravovaném projektu Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Novotný S.; Bláha B.; Bc. Tichá Vladimíra, 2008

MEASURING OF CORTISOL AND SIGA LEVELS AS AN INDICATOR TO ASSESS COPING ABILITY IN PUPPIES OF POLICE DOGS (INTRODUCTION TO THE STUDY) Chaloupková H.; Divišová Z.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Končel Roman, 2008

Výběr štěňat služebních psů pomocí měření kortizolu a sIgA při různých druzích stresu (úvod do studie) Divišová Z.; Chaloupková H.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Končel Roman, 2008

Faktory ovlivňující připojování značek močí samců a samic psa domácího (Canis familiaris). Černá K.; Chroumal M.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

Observační učení štěňat německého ovčáka – informace o projektu Santariová M.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Končel Roman, 2008

Association Between the Gene Expresing Dopamine D4 Receptor and Efficiency of the Czech Republic Police Canines Ing. Vyplelová Petra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík, 2008

Vztah mezi genem exprimujícím dopaminový receptor D4 a výkonností psů Policie České republiky Ing. Vyplelová Petra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Vas Judit; Bc. Vápeník Pavel; Končel Roman, 2008

Phenotypic occurrence of allergic eczema in the gene resource Old Kladruber Horse Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Jakubec V., 2008

Dominantní jedinci nenarušují kojení u zebry stepní (Equus burchellii) chované v zajetí. Pluháček J.; Bartošová J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

The Comparison of the Moodle Test Results of the Full-time and Combined Study Students RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Horse Kinsky - current situation and future Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Příčiny, podstata a možnosti řešení stereotypního chování u psa domácího Dvořáčková Kateřina; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

Pomůcky pro výchovu a výcvik psů Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Papežová Mária, 2009

Use of cortisol level to assess coping ability in puppies of police dogs (pilot study) Ing. Maříková Zdenka; Chaloupková H.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Končel Roman, 2009

Využití enrichmentu v chovu hrabáče Orycteropus afer v evropských a amerických ZOO Ing. Masopustová Renata, 2009

Využití enrichmentu v chovu mravenečníka velkého Myrmecophaga tridactyla v evropských a amerických ZOO. Ing. Masopustová Renata, 2009

Využití enrichmentu v chovu outloně malého Nycticebus pygmaeus v ZOO Praha Ing. Masopustová Renata, 2009

Etika chovu a transport zvířat doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2009

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Doležal Josef; Hermannová Hana; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Nedvědová Markéta; Nerandžič Zoran; Skoupá Lenka; Bc. Tichá Vladimíra; Koucunová Marcela, 2009

Analýza stavu nezaměstnanosti v zemích Evropské unie Ing. Vydrová Hana, 2009

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČR Ing. Vydrová Hana, 2009

Etika chovu zvířat doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Masopustová Renata; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Burda Z., 2009

Ochrana primátů a tropických ekosystémů Ing. Masopustová Renata, 2009

36.etologická konference Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2009

JAKÝ DOPAD MĚLA EKONOMICKÁ RECESE NA NEZAMĚSTNANOST Ing. Vydrová Hana, 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Vlčí kříženci, historie a současnost chovu vlčích kříženců prvních generací v našich podmínkách Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Konference o vlcích Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

O vlčí křížence Lupejdě Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

VlčiceTara Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Lajky - neohrožení a samostatní lovci Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - I. díl - Denní biorytmus a pohybové schopnosti vlků Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - II. díl - Lovecké a potravní chováníi vlků Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Vybrané kapitoly z kynologie - I. kapitola: Fylogenetický původ psa, předkové a příbuzní Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Etologie - kritické periody ve vývoji štěňat Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Kynologie - II. kapitola. Exteriér psů a jeho posuzování, krajiny na těle psa Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - III. díl - Hra Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - IV. díl - Komunikace (dorozumívání) Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Vybrané kapitoly z kynologie - III. kapitola: Posuzování jednotlivých tělesných partií Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Krmení a výživa Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Genetické základy pro chovatele jorkšírských teriérů Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

IV. kapitola - Kynologie - pohybová mechanika psa Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Problémové chování Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Malá obrazová encyklopedie vlčí etologie - 5. díl: Sexuální chování vlků a agresivita Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Kynologie - V. kapitola - Kondice a konstituce Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Malá obrazová encyklopedie vlčí etologie - 6. díl: Rozmnožování a odchov mláďat Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Reprodukce, rozmnožování Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

KYNOLOGIE - 6. kapitola: Výživa psů Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Srst, uši, drápky - péče o ně u jorkšírského teriéra Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Kynologie - VII. kapitola - Základní energetické a neenergetické živiny Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Štěňata Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Radiotelemetric study of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts. and the Jizerské Mts. prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; Ing. Kouba Marek; Ing. Tomášek Václav, 2009

Analýza motivů ke studiu v KS na ČZU Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Svobodová Radka, 2009

KOUBA, M. – TOMÁŠEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných a Jizerských horách. 2009. Kouba M. et Tomášek V., 2009: Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných a Jizerských horách. In: Bryja J., Řehák Z. et Zukal J. [eds.]: Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 108-9. ISBN 978-80-87189-03-0..

Předpověď vybraných ukazatelů časových řad trhu práce v České republice Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

Význam ontologie pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří; Ing. Vydrová Hana, 2009

Význam kombinovaného modelu učení pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Vydrová Hana, 2009

Hodnocení ukazatelů trhu práce v Česká republice Ing. Vydrová Hana; Ing. Krejčí Igor; Ing. Svatoš Jiří, 2009

Obtíže při aplikaci Fuzzy ohodnocení časů v metodě kritické cesty Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

Výživa a krmení zvířat Bolechová Petra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2010

Genes for resistance to melanoma: Can we reveal them in Old Kladruber horses? J. Futas (externí), Leona Vychodilová (externí), Ing. Barbora Hofmanová, Marie Vránová (externí), Lenka Putnová (externí), Mirko Vyskočil (externí), Irena Vrtková (externí), doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Petr Hořín (externí), 2010

Kynologie - X. kapitola - Rozdělení průmyslově vyráběných krmiv pro psy dle obsahu vody a způsobu konzervace Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XII. kapitola - Reprodukce psů Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XIII. kapitola - Gravidita a porod Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XIV. kapitola - Jak zabránit nechtěným štěňatům? Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XV. kapitola - Metody plemenitby Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Pitbull Show Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

History and today of Czechoslovakian Wolfdog breed - measurement of body constitution Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XVI. kapitola - Jak selektovat a sestavovat rodičovské páry Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Praktické využití psů v zoorehabilitaci (pracovní sešit pro pedagogy) Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zdenka Maříková, H. Chaloupková (externí), Roman Končel (externí), Bc. Pavel Vápeník (externí), Radko Loučka (externí), S. Novotný (externí), Adéla Palacká (externí), Adéla Palacká (externí), Lenka Skoupá (externí), Kateřina Studená (externí), Markéta Sudová (externí), Jiří Votava (externí), V. Tichá (externí), 2010

Využití zvířat v zoorehabilitaci Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Josef Doležal (externí), Marcela Koucunová (externí), Radko Loučka (externí), Lenka Skoupá (externí), Markéta Sudová (externí), Bc. Vladimíra Tichá (externí), 2010

Schopnost psů rozlišit individuální pachy monozygotických dvojčat Ing. Ludvík Pinc, 2010

Schopnost psů speciálně vycvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy, poté co byly vystaveny vysokým teplotám. M. Santariová (externí), Ing. Ludvík Pinc, Josef Gerneš (externí), 2010

Zjištění koeficientu inbreedingu Fx v evropském chovu hrabáče Orycteropus afer Ing. Renata Masopustová, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, 2010

Kynologie - VIII. kapitola - Jaká pravidla musí dodržovat výrobce krmiv pro zvířata? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Transport, učení, výstavy, standard Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Kynologie - IX. kapitola - Průmyslově vyráběná psí krmiva a jejich rozdělení Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Kynologie: X. kapitola - Bodování tělesné kondice psů Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Preparace lebek Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

KRACÍKOVÁ, O. – CZERNEKOVÁ, V. – MELČOVÁ, S. – KOTT, T. – MAJZLÍK, I. – ČAPKOVÁ, Z. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza mitochondriální dna u genové rezervy starokladrubského koně. 2010. Acta fytotechnica et zootechnica, 1, s. 19-23..

Hnízdní biologie a protipredační ochrana sýce rousného v Krušných horách jako podklad pro management ochrany druhu. Ing. Alena Hýlová, Ing. Jan Hanel, Jan Popelka (externí), prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Václav Tomášek, Ing. Marek Kouba, 2010

Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor Ing. Václav Tomášek, Ing. Marek Kouba, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., 2010

KOUBA, M. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. 2010. Kouba M., Tomášek V. et Šťastný K., 2010: Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných. In: Bryja J. et Zasadil P. [eds.]: Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 126. ISBN 978-80-87189-07-8..

KOUBA, M.; idPublikace = 50841; Název: Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v hnízdní sezóně 2009-- Neexistuje podtyp publikace --

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Domovské okrsky mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během období závislosti na rodičích. 2010. Kouba M. et Šťastný K., 2010: Home ranges of the Boreal Owl (Aegolius funereus) fledglings during the PFDP – post-fledging dependance period. In: UCOLIS 2010: PhD students and young scientist present the outcomes of their scientific research. University conference in life sciences, 25-26th November 2010, Czech University of Life Sciences in Prague, CD-ROM of abstracts, section Environmental Sciences, p. 2..

ČERNÁ, K. – PINC, L. – PACHMÁŇ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ability of explosives detector dogs to generalize odor of TNT. 2011. Proceedings of the 14th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials NTREM Held at the University of Pardubice Pardubice, Czech Republic April 13–15, 2011. Full text.

ČERNÁ, K. – PINC, L. – PACHMÁŇ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů vycvičených na detekci výbušnin generalizovat pach TNT. 2011. 38. etologická konference České a slovenské etologicé společnosti. Kostelec nad Černými lesy. 9. . 12. listopadu 2011. Přednáška.

SVOBODOVÁ, I. – DOLEŽAL, J. – FILIPOVÁ, E. – HLAVÁČKOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JEBAVÝ, L. – KONČEL, R. – LOUČKA, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – NERGLOVÁ, H. – NOVOTNÝ, S. – PALACKÁ, A. – PRAGEROVÁ, K. – SKOUPÁ, L. – STUDENÁ, K. – SUDOVÁ, M. – TICHÁ, V. – VÁPENÍK, P. Podtyp: Skripta; Praktické využití psů v zoorehabilitaci. 2011. Skripta pro studenty, Powerprint Praha, s. 1-180, ISBN:978-80-213-2197-7.

HRADECKÁ, L. – BARTOŠ, L. – SVOBODOVÁ, I. – KONČEL, R. – VÁPENÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Proč je dobré střílet na štěňata aneb vliv prostředí v rané ontogenezi na pozdější úspěšnost štěňat v behaviorálním testu.. 2011. Sborník příspěvků z 38. etologické konference, Kostelec nad Černými lesy, 9.-12.11.2011..

SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – GERNEŠ, J. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů, speciálně vycvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy, poté co byly vystaveny vysokým teplotám. 2011. .

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. In: Bryja J., Řehák Z. et Zukal J. [eds.]: Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 115. ISBN 978-80-87189-09-2..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studie chování a mortality vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách pomocí radiotelemetrie. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Studie chování a mortality vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách pomocí radiotelemetrie. In: Sedláček O., Hošková L. et Škorpilová J., [eds.]: „Ornitologie – věda pro každého“, celostátní konference České společnosti ornitologické, Mikulov. Sborník abstraktů z konference 7.-9. října 2011. ČSO, Praha, s. 24-25..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chování vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během dospívání. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Chování vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během dospívání. In: Harabiš F. et Solský M. [eds.]: Kostelecké ispirování 2011. Sborník abstraktů z konference 23.-24. listopadu 2011. ČZU, FŽP, Praha, s. 14. ISBN 978-80-213-220-2..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrická sledování mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Telemetrická sledování mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. In: Vaca D. et Vančura K., [eds.]: Telemetrický výzkum zvěře, jeho přínos pro mysliveckou praxi a řešení škod působených zvěří. Sborník referátů z konference 7.-8. dubna 2011. Lesnické práce s.r.o., Kostelec n. Č. l., s. 59-64. ISBN 978-80-02-02295-4..

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Referenční biochemické a hematologické hodnoty psů plemene bígl. 2012, Sborník 1. mezinárodní kynologické konference Domažlice 24.-25.10.2012 ISBN 978-80-231-2310-0 Česká zemědělská univerzita v Praze s. 21 - 22.

HRADECKÁ, L. – VLACHOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv prostředí na postnatální vývoj psa domácího (Canis familiaris). 2012, Conference Proceedings, 3 October 2012, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-7305-625-5, s. 79 - 83.

BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – ROČKOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kmen B. animalis ssp. lactis izolovaný z trávicího traktu německého ovčáka. 2012, Sborník konference I. Mezinárodní kynologická konference, Domažlice, 24. – 25.10.2012, s.23. ISBN: 978-80-231-2310-0 .

HOROVÁ, E. – JEBAVÝ, L. – KHOLOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Skripta; Kynologický výkladový slovník. 2012, Praha, Nakladatelství CanisTR, 2012, 352 s. ISBN:978-80-904210-6-6.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chování a mortalita vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. 2012, Kouba M. et Šťastný K., 2012: Chování a mortalita vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. In: Bryja J., Albrechtová J. et Tkadlec E. [eds.]: Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 104-105. ISBN 978-80-87189-11-5..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. 2012, Kouba M. et Šťastný K., 2012: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. In: Harabiš F. et Solský M. [eds.]: Kostelecké inspirování 2012. Sborník abstraktů z konference 29.-30. listopadu 2012. ČZU, FŽP, Praha, s. 29-30. ISBN 978-80-213-2317-9..

KVAČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of jerusalem artichoke on growth performance and health status of broiler rabbits. 2013, Sborník konfrence Dni výživy zvierat - NutriNet, 12. 9. 2013, SPU v Nitre, Slovensko, s. 73-78. ISBN 978-80552-1065-0.

VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – PINC, L. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Agresivní chování psů. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 25-26. ISBN: 978-80-7305-654-4.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. 2013, Kouba M. et Šťastný K., 2013: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. In: Bryja J., Řehák Z. et Zukal J. [eds.]: Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 127. ISBN 978-80-87189-14-6..

KVAPIL, J. – POHANKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Drones as a tool of effective nature conservation. 2014, In Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference 22.10.2014, Česká zemědělská univerzita v Praze - aula. Czech University of Life Sciences Prague: ALED s.r.o., 2014. s. 37 - 38. ISBN 978-80-213-2497-8.

SANTARIOVÁ, M. – GERNEŠ, J. – PINC, L. – SEKYROVÁ, V. – BARTOŠ, L.; idPublikace = 65076; Název: Schopnost psů, speciálně vycvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy poté, co byly vystaveny vysokým teplotám-- Neexistuje podtyp publikace --

MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. – POHANKOVÁ, Z. – HRADEC, M. – SLÁDKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of worldwide´s breeding of aadvark Orycteropus afer (Pallas, 1766) and facilities for assuring of genetic variability in next generations. 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference, počet stran - 25-26, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference,ISBN: 978-80-213-2497-8.

JEBAVÝ, L. – VALNÍČKOVÁ, B. – HRADEC, M. – MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Playing and social behaviour of Hanuman langurs (Semnopithecus entellus). 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference, počet stran - 27-28, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference, ISBN:978-80-213-2497-8.

TOMÁNEK, P. – MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. – POHANKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problems reproduction lowland gorillas Gorilla gorilla gorilla bred in the zoo world. 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference,počet stran - 77-78, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference,ISBN:978-80-213-2497-8.

JEBAVÝ, L. – HRADEC, M. – VACHALOVSKÁ, M. – MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Social behavior of gibbons (Hylobatidae). 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference,počet stran: 5-6, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference, ISBN:978-80-213-2497-8. Grant - Vokalizace u gibonů rodu Nomascus a její změny v závislosti na hladině pohlavních hormonů během dospívání.

SLÁDKOVÁ, K. – POHANKOVÁ, Z. – MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. – HRADEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Olfactory And Tactile Communication of Senegal Bushbaby (Galago senegalensis). 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference, počet stran - 65-66, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference, ISBN:978-80-213-2497-8.

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Use of human odor fall-out in human identification line-ups. 2014, In: Book of Abstracts of The European Conference on Behavioural Biology, 17 - 20 July 2014, Prague, Czech Republic, pp. 54 - 55.

JEČMÍNKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorfní varianty vybraných genů a jejich vztah k ukazatelům zdraví vemene a reprodukce u skotu. 2014, In: ZOOTECHNIKA 2014, Sborník z konference mladých vědeckých pracovníků, konané dne 20.6.2014. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2014, s. 95 - 103. ISBN 978-80-7394-454-4.

ČAJÁGIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnosť psov stotožniť ľudský pach vystavený parnej sterilizác. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.10.

MACHOVÁ, L. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odolnost lidského pachu v růuzných podmínkách prostředí. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.11.

NEUMANNOVÁ, P. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrilové rukavice jako prostředek proti nežádoucí kontaminaci lidským pachem. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.12.

PÍSAŘÍKOVÁ, A. – SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů identifikovat lidský pach poté co byl vystaven působení vody. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.13.

URBAN, Š. – DOLEŽAL, P. – CINKOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – PÁLKA, D. – VYHNÁLEK, O. – PINC, L. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molekulární složení aktivní pachové signatury člověka - společný projekt ČZU a VŠCHT. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.9.

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Acoustic stimulation of puppies can improve their response towards sudden noise. 2014, Book of Abstracts, VII European Conference on Behavioural Biology, Prague 2014.

ŠMÍDKOVÁ, J. – VALNÍČKOVÁ, B.; idPublikace = 66231; Název: Kolonizace střeva telat Escherichia coli tvořící ESBL v podmínkách mléčné farmy-- Neexistuje podtyp publikace --

KOTRBA, R. – BARTOŠ, L. – CEACERO HERRADOR, F. – POKORADY, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Deer nutrition: from evolution of digestive track to deer farming practice. 2014, .

PETERKA, T. – BARTOŠ, L. – KOTRBA, R. – BARTOŠOVÁ, J. – CEACERO HERRADOR, F. – KŠÁDA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Red deer bachelor group membership - friends or rivals?. 2014, .

PETERKA, T. – CEACERO HERRADOR, F. – BARTOŠ, L. – KOTRBA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testing the estimation of red deer activity using the Lotek GPS telemetry collars.. 2014, .

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); May allosuckling in zebras be important for the discussion on the meaning of suckling duration?. 2014, VII EUROPEAN CONFERENCE ON BEHAVIOURAL BIOLOGY Prague July 17-20, 2014.

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – PLUHÁČKOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lateralita pozic při kojení u tří druhů zeber. 2014, ZOOLOGICKÉ DNY Ostrava 2014 6.-7. února 2014 .

MASOPUSTOVÁ, R. – POHANKOVÁ, Z. – MAZANCOVÁ, J. – HES, DIPL. KFM., T. – DOKOUPILOVÁ, A. – JEBAVÝ, L. – SLÁDKOVÁ, K. – BOHÁČ, V. – TOMÁNEK, P. Podtyp: Uspořádání akcí; 1. ročník Celosvětové konference o ochraně světové biodiverzity. 2014, 1st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference. Společně s FTZ hlavní pořadatel za FAPPZ, datum zahájení 22. 10. 2014, datum ukončení 23. 10. 2014. Místo konání - aula ČZU, počet účastníků 360, z toho cca 150 zahraničních. Pokračování v Indonésii (listopad 2014) a v Mexiku - Univerzita Chapingo (březen 2015).

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Factors affecting begging calls in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: scramble competition or honest signalling of need?. 2014, Kouba M., Bartoš L. et Šťastný K., 2014: Factors affecting begging calls in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: scramble competition or honest signalling of need? In: Lišková S. et Varadínová Z. [eds.]: The 7th European Conference on Behavioural Biology 2014. Book of abstracts from conference held on 17.-20. July 2014. Czech and Slovak Ethological Society, Prague, s. 100.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSEL´OVÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak lze molekulární genetiku využít ve šlechtění skotu?. 2015, Náš chov, 2015, č. 5, s. 36. ISSN: 0027-8068.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSEL´OVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – ZAVADILOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Problematika zdraví vemene a plodnosti dojnic v České republice. 2015, Grant Journal, 2015, roč. 4, č. 1, s. 132-137. ISSN: 1805-062X, 1805-0638 (online).

BUŠINA, T. – KOUBA, M. – OUHEL, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); First survey of elusive Black-and-white Laughingthrush (Garrulax bicolor) in natural conditions, North Sumatra province, Indonesia. 2015, Book of Abstracts 2nd International TBCC 2015.

STĚHULOVÁ, I. – VALNÍČKOVÁ, B. – ŠÁROVÁ, R. – ŠPINKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mámóó!!! Jak moc vadí odstav dcerám, synům a matkám masného skotu. 2015, Sborník abstraktů z 42. etologické konference, 4. - 7. 11. 2015, České Budějovice, Česká republika.

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vystavení štěňat zvukům v rané ontogenezi může zlepšit jejich reakci na nečekaný hluk během selekčního testu. 2015, Sborník abstraktů z 42. etologické konference, 4. - 7. 11. 2015, České Budějovice, Česká republika, s. 23 - 23.

DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – SLÁDKOVÁ, K. – MACH, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití ostropestčce mariánského ve výživě brojlerových králíků. 2015, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 11. 11. 2015, Praha, Česká republika, s. 62 - 65, ISBN: 978-80-7403-141-0.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – MÁTLOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční stáda versus genetické zdroje. 2016, Náš chov. č.3. s26-27..

JEČMÍNKOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – KYSELOVÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Trendy ve šlechtění českého strakatého skotu a význam funkčních vlastností. 2016, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu. 2016(2): 12-13..

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – KYJAKOVÁ, P. – VALTEROVÁ, I. – SKEŘÍKOVÁ, V. – URBAN, Š.Human scent signature: an off-line coupling of GC with dogs to determine the scent composition and analysis of human scent samples by GCxGC-MS . 2016, Abstract book International symposium on capillary chromatography and GCxGC symposium, 29.5. - 3.6.2016, Riva del Garda, Italy, p. 550 .

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – SKEŘÍKOVÁ, V. – PINC, L. – URBAN, Š.Sensitivity of Human Scent Analysis: The Dog vs. GC-MS/MS. 2016, Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414 .

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – KYJAKOVÁ, P. – VALTEROVÁ, I. – SKEŘÍKOVÁ, V. – URBAN, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecules of Human Scent Signature. 2016, In: Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414.

CINKOVÁ, P. – SKEŘÍKOVÁ, V. – VYPLELOVÁ, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PINC, L. – URBAN, Š.Analyses of Mixtures of Humans Scents. 2016, In: Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414.

PEBRIANSYAH, A. – SILBEROVÁ, PH.D., I. – LUKEŠOVÁ, D. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. Feed Consumption, Carcass Evaluation and Growth Performance of Broiler Rabbits Fed Different Levels and Processing Methods of Milk Thistle (Silybum marianum) Supplement. 2016, Milk thistle (Silybum marianum) belongs to the family Asteraceae which are widely spread in arid and semi-arid areas of Mediterranean regions. This annual plant contains silymarin-flavolignans with hepatoprotective and canceroprotective properties which show positive effects on health and performance of animals. The study aimed to investigate the effect of different level and processing methods of milk thistle (Silybum marianum) on feed consumption, carcass composition and growth performance of broiler rabbits. A total of 180 HYLA broiler rabbits, 42 days old, were fed with different concentrations of milk thistle supplement - group III (0.5 % of fermented milk thistle) and group II (1% non-fermented milk thistle) in comparison with control group I (standard feed ration without any supplementation). Feed and water were available ad libitum. The experiment started at 42 days of rabbit age and finished by slaughter when rabbits achieved 2.6 kg of live weight. The weight of the body parts, carcass weight, carcass yield, and growth performance were recorded and calculated. Carcass weight and carcass yield in rabbits fed with 0.5 % fermented milk thistle were significantly higher (P<0.05) than in rabbits of other groups. However, there were no significant differences (P>0.05) between control and experimental groups in the growth performance. Furthermore, daily feed consumption was higher in the treatment group II and group III compared to Control I (P<0.05). The results of this experiment therefore indicated that 1% non-fermented milk thistle extract supplemented in the feed ration for broiler rabbits is not a suitable supplement for improvement of broiler rabbits´ performance. However, 0.5% fermented milk thistle could be used to improve the carcass performance. .

PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – LNĚNIČKOVÁ, J.Psi poznají střelce. 2016, .

LNĚNIČKOVÁ, J. – ČAPKOVÁ, Z. – DOLEŽAL, P. – KYJAKOVÁ, P. – PÍSAŘÍKOVÁ, A.Pes jako „detektor“ pro plynovou chromatografii. 2016, .

JEČMÍNKOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I.Jednonukleotidový polymorfismus a jeho využití jako markeru při selekci vlastností s nízkou dědivostí. 2016, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu. 2016(3): 9..

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K.Factors affecting begging calling behaviour in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: Scramble competition or honest signalling of need?. 2017, In: Barta Z. [ed.]: The 11th Conference of the European Ornithologists’ Union. Book of abstracts from conference held on 18.-22. August 2017. European Ornithologists’ Union, Turku, Finland, s. 155-156.

BOLECHOVÁ, P. – HEJCMANOVÁ, P. – **MYŠKOVÁ, I.OKUS, metodika využití okusových rostlin při výživě zvířat v lidské péči. 2017, Publikace zahrnuje všeobecné informace o dřevinách a obrazovou část pro praktickou identifikaci a využití v praxi pro krmení různým druhům zvířat. Odborná část zahrnuje informace o fyziologii trávení býložravců, informace o způsobu pěstování a zpracování okusových dřevin a kapitolu o toxicitě rostlin. ISBN: 978-80-213-2802-0.

BUŠINA, T. – KOUBA, M.Mortality and site fidelity of reintroduced Sumatran laughingthrush (Garrulax bicolor) within experimental release. 2018, In: Kubovčík V. & Stašiov S. [eds.]: Zborník abstraktov z vedeckého kongresu “Zoologia 2018”. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, Zvolen, s. 21, ISBN 978-80-228-3112-3..

CHALOUPKOVÁ, H. – ERETOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – HEFFEROVÁ, M.Can children of different ages recognize dog communication signals in different situations?. 2018, Proceedings of the 52nd Congress of the International Society for Applied Ethology, 30.7.-3.7.2018, University of Prince Edward Island, Charlottetown, Princ Edward Island, Canada.

BUČKOVÁ, K. – **ŠPINKA, M. – **HINTZE, S. – **KOZÁKOVÁ, Z.Effect of Housing and Age at Pairing on Calves Performance in Simple Cognitive Task. 2018, 5th European Student Conference on Behaviour & Cognition, 5.-8.9.2018, Vienna, Austria.

BUČKOVÁ, K. – ŠPINKA, M. – **HINTZE, S. – **KOZÁKOVÁ, Z.The Effect of Social Rearing Environment, Age and Weight on Calves‘ Learning Abilities. 2018, 45. konference ČSEtS, 9.-12.11. 2018, Ostrava, Czech Republic, s. 18.

**MORAVČÍKOVÁ, Á. – BUČKOVÁ, K. – ŠPINKA, M.Individuální rozdíly v personalitě holštýnských telat – popis studie. 2018, 45. konference ČSEtS, 9.-12.11. 2018, Ostrava, Czech Republic, s. 72.

PINC, L. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P.Klíčová důležitost "blind" postupu při použití psů k pachové identifikaci osob. 2018, 45. konference ČSEtS, Ostrava 9. - 12.11.2018.

SOMMESE, A. – NOVÁKOVÁ, K. – ŠEBKOVÁ, N. – BARTOŠ, L.A Wolfdog Point of View on the Impossible Task Paradigm. 2018, 6th Canine Science Forum, Budapest, 3.7.2018, s. 85-86.

ESATTORE, B. – **VILLAGRÁN, M. – **PLUHÁČEK, J. – **KOMÁRKOVÁ, M. – **DUŠEK, A. – KOTRBA, R. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L.Meglio la qualita che la quantita. Possono la struttura sociale ed il comportamento degli individui influenzare la concentrazione di cortisolo in un gruppo di cervi. 2018, 5th Behavioral Ecology Meeting, 19.4.2018, Chioggia, Venezia,Italy.

ESATTORE, B. – **SELTMANN, M. – **ŠLIPOGOR, V. – **SAGGIOMO, L. – **RAPTI, M.How not to judge a deer by its cover. A preliminary study on the personality of the red deer stags. 2018, 5th European Student Conference on Behavior & Cognition, Vienna, Austria, 5.9.2018.