×
Katedra obecné zootechniky a etologie
banner

Publikace

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. – LORINCOVÁ, V. Predikce pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším stadiu ontogeneze. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 4s. ISBN: není,

JEBAVÝ, L. – PINC, L. – VLASÁK, P. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – SANTARIOVÁ, M. Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 2s. ISBN: není,

LANGROVÁ, I. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. – SANTARIOVÁ, M. – VLASÁK, P. – WACKERMANNOVÁ, M. – PÍSAŘOVÁ, A. – KOLÁŘ, F. Pachová signatura. Praha: VŠCHT Praha, 2014, 5s. ISBN: N,

JEBAVÝ, L. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – KREJCÁRKOVÁ, A. Zavedení umělé inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce služebních psů PČR. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2014, 6s. ISBN: není,

Odborná monografie

ŠEBKOVÁ, N. – DYTRYCHOVÁ, J.Jorkšírský teriér

JEBAVÝ, L. – BARTOŠ, L. – BOUBELÍK, M. – BURDA, Z. – ČÍHALOVÁ, E. – DOUSEK, J. – DYNTEROVÁ, A. – HESS, L. – HOŘAVOVÁ, P. – JÍROVÁ, D. – KEJLOVÁ, K. – KNOTEK, Z. – KOUŘIL, J. – KVĚTINA, J. – LACHOUT, J. – MALÁ, G. – NAVRÁTIL, S. – NOVÁK, P. – PAŘÍKOVÁ, J. – PIPALOVÁ, I. – RÖDL, P. – SVOBODA, T. – SVOBODOVÁ, Z. – ŠPELDA, S. – TĚHNÍK, M. – TEJKALOVÁ, H. – VACULÍN, Š. – ŽIVNÁ, H. – JEBAVÝ, M. – KREJČÍ, J. Ochrana, chov a využití pokusných zvířat. Praha: Nakladatelství CanisTR Praha, 2014, 476s. ISBN 978-80-213-2486-2.

Článek v odborném periodiku

BARTOŠ, L. – BAHBOUH, R. Antler size and fluctuating asymmetry in red deer (Cervus elaphus) stags and probability of becoming a harem holder in rut. Biological Journal of the Linnean Society, 2006, roč. 87, č. 1, s. 59 - 68. ISSN: 0024-4066.

VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – PŘIBYL, J. Posouzení interakce genotyp × prostředí u masného skotu. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2006, roč. 9, č. 0, s. 96 - 98. ISSN: 1335-258X.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. Odhad růstových křivek a křivek spotřeby krmiva ve výkrmu dvou finálních hybridů brojlerového králíka HYPLUS. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2006, roč. 9, č. 0, s. 200 - 201. ISSN: 1335-258X.

MACH, K. – MAJZLÍK, I. – ONDRÁČEK, J. Vliv probiotik na zdraví, výkmnost a jatečnou hodnotu. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 8, s. 95 - 97. ISSN: 0027-8068.

MAJZLÍK, I. – SCHLOTE, W. – VOSTRÝ, L. – VOLENEC, J. Genetic variation in the genetic resource population of the old Kladrub horse: Inbreeding and parameters for conformation traits liner described. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 2006, roč. 9, č. 0, s. 184 - 187. ISSN: 1335-258X.

STRATIL, A. – BARTENSCHLAGER, H. – VAN POUCKE, M. – PEEELMAN, L. – MAJZLÍK, I. – GELDERMANN, H. SNP identification, linkage and radiation hybrid mappin of the porcine lamin A/C (LMNA) gene to chromosome 4q.. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2006, roč. 123, č. 3, s. 280 - 283. ISSN: 0931-2668.

BARTOŠ, L. – FRIČOVÁ, B. – VÍCHOVÁ, J. – PANAMÁ, J. – ŠUSTR, P. – GÜTTLOVÁ, Z. – GÜTTLOVÁ, Z. Estimation of the probability of fighting in fallow deer (Dama dama). Aggressive Behavior, 2007, roč. 33, č. 1, s. 7 - 13. ISSN: 0096-140X.

VÍCHOVÁ, J. – BARTOŠ, L. – ŠVECOVÁ, L. Technical note: Preorbital gland opening in red deer (Cervus elaphus) calves as an indicator of stress.. Journal of Animal Science, 2007, roč. 85, č. 2, s. 494 - 496. ISSN: 0021-8812.

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – BARTOŠ, L. – KOLÁŘOVÁ, J. – RANDÁK, T. Docksides as winter habitats of chub and pikeperch in the channelized Elbe River.. Archiv fur Hydrobiologie, 2007, roč. 168, č. 3, s. 281 - 287. ISSN: 0003-9136.

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – BARTOŠ, L. – KOLÁŘOVÁ, J. – RANDÁK, T. Diurnal and seasonal behaviour of adult and juvenile European catfish as determined by radio-telemetry in the River Berounka, Czech Republic.. Journal of Fish Biology, 2007, roč. 71, č. 1, s. 101 - 114. ISSN: 0022-1112.

VOLENEC, J. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. Analysis of linear description of type traits in the varieties and studs of the Old Kladrub horse. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 9, s. 299 - 307. ISSN: 1212-1819.

PLUHÁČEK, J. – SINHA, S. – BARTOŠ, L. – ŠÍPEK, P. Parity as a major factor affecting infant mortality of highly endangered Indian rhinoceros: Evidence from zoos and Dudhwa National Park, India. Biological Conservation, 2007, roč. 139, č. 0, s. 457 - 461. ISSN: 0006-3207.

KOTRBA, R. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – BARTOŠ, L. Comparison between the coat temperature of the eland and dairy cattle by infrared thermography. Journal of Thermal Biology, 2007, roč. 32, č. 6, s. 355 - 359. ISSN: 0306-4565.

FRIČOVÁ, B. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – PANAMÁ, J. – ŠUSTR, P. – JOZÍFKOVÁ, E. Females presence and males agonistic encounters in fallow deer, Dama dama during the rut. Folia Zoologica, 2007, roč. 56, č. 3, s. 253 - 262. ISSN: 0139-7893.

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – BARTOŠ, L. – KOLÁŘOVÁ, J. – RANDÁK, T. Behavioural pattern in cyprinid fish below a weir as detected by radio telemetry. Journal of Applied Ichthyology, 2007, roč. 23, č. 6, s. 679 - 683. ISSN: 0175-8659.

DOKOUPILOVÁ, A. – MAROUNEK, M. Effect of conjugated linoleic acid (CLA) on performance and quality of meat in rabbits fed CLA-containing diets. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 1 - 76. ISSN: 1211-3174.

DOKOUPILOVÁ, A. – MAROUNEK, M. – SKŘIVANOVÁ, E. – BŘEZINA, P. Selenium content in tissues and meat quality in rabbits fed selenium yeast. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 0, s. 165 - 169. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. Growth analysis and food consumption in final crossbreds of the HYPLUS broiler rabbit. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 1, č. 39, s. 38 - 44. ISSN: 1211-3174.

ZAVADILOVÁ, L. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. Crossbreeding parameters for carcass traits of broiler rabbits. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 1, č. 39, s. 45 - 48. ISSN: 1211-3174.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – BJELKA, M. – BEZDÍČEK, J. – MAJZLÍK, I. Hybridizace u dvou fylogeneticky příbuzných masných plemen skotu. Náš chov, 2008, roč. 4, č. 2008, s. 31 - 34. ISSN: 0027-8068.

VOSTRÝ, L. – SCHLOTE, W. – BJELKA, M. – BEZDÍČEK, J. – MAJZLÍK, I. Analysis of population and heterosis effects in crossbred cattle of Czech Fleckvieh and Beef Simmental parentage for growth traits. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2008, roč. 3, č. 51, s. 207 - 215. ISSN: 0003-9438.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. – VESELÁ, Z. Genetic evaluation of growth for beef bulls at a performance-test station. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 1, č. 25, s. 57 - 60. ISSN: 1803-4403.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. – JANDA, K. Estimation of the genotype × environment interaction for the HYPLUS broiler rabbit.. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 1, č. 25, s. 61 - 64. ISSN: 1803-4403.

VOSTRÝ, L. – MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – MAJZLÍK, I. – JANDA, K. Fattening performance for the HYPLUS broiler rabbit dependence on the initial fattening body weight at the weaning. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 3, č. 39, s. 278 - 283. ISSN: 1211-3174.

BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – STAROSTOVÁ, L. Position of the head is not associated with changes in horse vision. Equine Veterinary Journal, 2008, roč. 40, č. 6, s. 599 - 601. ISSN: 0425-1644.

FRIČOVÁ, B. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – PANAMÁ, J. – ŠUSTR, P. – CHALOUPKOVÁ, H. Comparison of reproductive success in fallow deer males on lek and single temporary stands. Folia Zoologica, 2008, roč. 57, č. 3, s. 269 - 273. ISSN: 0139-7893.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. Selection of a suitable definition of environment for the estimation of genotype × environment interaction in the weaning weight of beef cattle. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 53, č. 10, s. 407 - 417. ISSN: 1212-1819.

SVOBODOVÁ, I. – TICHÁ, V. Z O O N Ó Z Y & Z O O T E R A P I E. Kontakt, 2008, roč. 2, č. 0, s. 113 - 115. ISSN: 1212-4117.

ČAPKOVÁ, Z. Analysis of Body Measurements in Sire Lines and Dame Families of Old Kladruby Horses. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 25, č. 1, s. 13 - 15. ISSN: 1803-4403.

ANDREJSOVÁ, L. – MAJZLÍK, I. The old Kladrub horse: Performance test analysis. Journal of Agrobiology, 2008, roč. 25, č. 1, s. 49 - 51. ISSN: 1803-4403.

HORKÝ, P. – SLAVÍK, O. – BARTOŠ, L. A telemetry study on the diurnal distribution and activity of adult pikeperch Sander lucioperca (L.) in a riverine environment. Hydrobiologia, 2008, roč. 614, č. 614, s. 151 - 157. ISSN: 0018-8158.

MAROUNEK, M. – DOKOUPILOVÁ, A. – A KOL., a. Meat quality and tissue fatty acid profiles in rabbits fed diets supplemented with conjugated linoleic acid. Veterinarni Medicina, 2008, roč. 12, č. 52, s. 552 - 561. ISSN: 0375-8427.

DLOUHÁ, G. – ŠEVČÍKOVÁ, S. – DOKOUPILOVÁ, A. – ZITA, L. – HEINDL, J. Effect of dietary selenium sources on, growth performance, breast muscle selenium, glutathione peroxidase activity and oxidative stability in broilers. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 6, č. 53, s. 265 - 269. ISSN: 1212-1819.

ANDREJSOVÁ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. Genetické zdroje ČR - koně. Náš chov, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 31 - 32. ISSN: 0027-8068.

ZITA, L. – VOSTRÝ, L. – DOKOUPILOVÁ, A. – VOLEK, Z. Ohlédnutí za králíkařským kongresem. Náš chov, 2008, roč. 11, č. 68, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

MAREKOVÁ, J. – KOTTFEROVÁ, J. – ONDRAŠOVIČ, M. – ONDRAŠOVIČOVÁ, O. – VARGOVÁ, M. – SABA, L. – NOWAKOVICZ-DEBEK, B. – SVOBODOVÁ, I. – HVOZDÍK, A. Effect of group composition on agonistic behavior and performance of newly mixed weaned pigs. Medycyna Weterynaryjna, 2008, roč. 64, č. 12, s. 1389-1392. ISSN: 0025-8628.

JEBAVÝ, L. Environmental structure, welfare and behavior of rhesus- (Macaca mulatta) and barbary macaques (Macaca sylvanus) in conditions of laboratory breeding, zoo and free ranging. Physiological Research, 2008, roč. 57, č. 1, s. 1 - 0. ISSN: 0862-8408.

JEBAVÝ, L. Evaluation of environmental structure on the behaviour of rhesus monkeys (Macaca mulatta) in laboratory conditions. . Physiological Research, 2008, roč. 57, č. 1, s. 144 - 145. ISSN: 0862-8408.

JEBAVÝ, L. European legislation news: Appendix A of European Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientific Purposes (ETS No. 123).. Physiological Research, 2008, roč. 57, č. 1, s. 142 - 143. ISSN: 0862-8408.

JEBAVÝ, L. Environmental enrichment and the welfare of laboratory macaques. . Folia Primatologica, 2008, roč. 79, č. 5, s. 343 - 344. ISSN: 0015-5713.

LHOTA, S. – JŮNEK, T. – BARTOŠ, L. – KUBĚNA, A. Specialized use of two fingers in free-ranging aye-ayes (Daubentonia madagascariensis). American Journal of Primatology, 2008, roč. 70, č. 8, s. 786 - 795. ISSN: 0275-2565.

Use of two specialized fingers in aye-ayes (Daubentonia madagascariensis) in Madagascar Lhota S.; Jůnek T.; Kuběna A. A.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

SVOBODOVÁ, I. – VÁPENÍK, P. – PINC, L. – BARTOŠ, L. Testing German shepherd puppies to assess their chances of certification. Applied Animal Behaviour Science, 2008, roč. 113, č. 1, s. 139-149. ISSN: 0168-1591.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – SCHLOTE, W. – VESELÁ, Z. – JAKUBEC, V. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. Estimation of Animal × Environment Interaction in Czech Beef Cattle. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 1, č. 52, s. 15 - 22. ISSN: 0003-9438.

SLAVÍK, O. – BARTOŠ, L. – HORKÝ, P. Effect of river fragmentation and flow regulation on occurrence of landlocked brown trout in a fish ladder. Journal of Applied Ichthyology, 2009, roč. 25, č. 0, s. 67 - 72. ISSN: 0175-8659.

BARTOŠ, L. – SCHAMS, D. – BUBENIK, G. Testosterone, but not IGF-1, LH, prolactin or cortisol, may serve as antler-stimulating hormone in red deer stags (Cervus elaphus). Bone, 2009, roč. 44, č. 0, s. 691 - 698. ISSN: 8756-3282.

JAKUBEC, V. – VOSTRÝ, L. – SCHLOTE, W. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. Selection in the genetic resource: genetic variation of the linear described type traits in the Old Kladrub horse. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 52, č. 4, s. 343 - 355. ISSN: 0003-9438.

VRABEC, V. – ŠEBKOVÁ, N. – VESELÁ, H. Pozorování americké želvy nádherné Trachemys scripta elegans (Reptilia: Testudines: Emydidae) na Slavíkových ostrovech u Přelouče.. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2009, roč. 8, č. 8, s. 85 - 88. ISSN: 1210-6933.

SLAVÍK, O. – HORKÝ, P. – BARTOŠ, L. Occurrence of cyprinids in fish ladders in relation to flow. Biologia, 2009, roč. 64, č. 5, s. 999 - 1004. ISSN: 0006-3088.

PLUHÁČEK, J. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. Mother–offspring conflict in captive plains zebra (Equus burchellii): Suckling bout duration. Applied Animal Behaviour Science, 2010, roč. 122, č. 0, s. 127 - 132. ISSN: 0168-1591.

Suckling behavior in captive plains zebra (Equus burchellii): Sex differences in foal behavior Pluháček J.; Bartošová J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2010

VOSTRÝ, L. – VYDROVÁ, H. – DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. Estimation of the genotype * environment interactions in the broiler rabbits. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 2, č. 41, s. 92 - 97. ISSN: 1211-3174.

VADLEJCH, J. – KNÍŽKOVÁ, I. – MAKOVCOVÁ, K. – KUNC, P. – JANKOVSKÁ, I. – JANDA, K. – BORKOVCOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Thermal profile of rabbits infected with Eimeria intestinalis. Veterinary Parasitology, 2010, roč. 171, č. 3-4, s. 343 - 345. ISSN: 0304-4017.

SILBEROVÁ, P. – LUKEŠOVÁ, D. – PINC, L. The Determination of Blood Profile in Captive Wild Ungulates with Focus on Eland (Taurotragus oryx). Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. Vol. 43 , č. 4, s. 360 - 365. ISSN: 0231-5742.

BARTOŠ, L. Developmental Instability of Ano-Genial Distance Index: Implications for Assessment of Prenatal Masculinization. AAPG Bulletin, 2010, roč. 52, č 6, s. 568-573. ISSN: 0149-1423.

Relationship between rank and plasma testosterone and cortisol in red deer males (Cervus elaphus) prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc., 2010

VRABEC, V. – ŠEBKOVÁ, N. Nový nález modrasků rodu Phengaris (Lepidoptera: Lycaenidae) na území okresu Kutná Hora. Práce muzea v Kolíně - řada přírodovědná, 2010, roč. 9, č. 1, s. 133-137. ISSN: 1210-6933.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. CONTRIBUTION OF A LINEAR PROGRAMMING VBA MODULE TO STUDENTS PEFORMANCE. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 54 - 65. ISSN: 1803-1617.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – PŘIBYL, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MACH, K. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2011, roč. 54, č 1, s. 1-9. ISSN: 0003-9438.

VOSTRÝ, L. – KRACÍKOVÁ, O. – HOFMANOVÁ, B. – CZERNEKOVÁ, V. – KOTT, T. – PŘIBYL, J. Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 4, s. 163-175. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – PŘIBYL, J. – MACH, K. Analysis of Czech cold-blooded horses: genetic parameters, breeding value and the influence of inbreeding depression on linear description of conformation and type characters. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 217-230. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÝ, L. – PŘIBYL, J. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. Genetic parameters estimation and breeding values prediction for linear described traits in the Old Kladruber Horse. Journal of Animal and Feed Sciences, 2011, roč. 20, č 3, s. 338-349. ISSN: 1230-1388.

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. Genové zdroje králíků. ..., 2011, roč. LXXI, č. 6, s. 47-48.

HRNČÁR, C. – GARDIÁNOVÁ, I. – MINDEK, S. – WEIS, J. – JEBAVÝ, L. Analýza českých a slovenských národných plemien kúr. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 9, s. 29-31. ISSN: 0027-8068.

PINC, L. – BARTOŠ, L. – RESLOVÁ, A. – KOTRBA, R. Dogs Discriminate Identical Twins. PLoS One, 2011, roč. 6, č. 6, s. 1-4. ISSN: 1932-6203.

DÖMEOVÁ, L. – VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. COMPARISON OF FULL TIME AND COMBINED STUDIES WITH GENDER ASPECT. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 1, s. 31-45. ISSN: 1803-1617.

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A.; idPublikace = 51059; Název: THE POSITION OF REGIONS ACCORDING TO THE SELECTED INDICATORS OF THE LABOUR MARKET-- Neexistuje podtyp publikace --

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE POSITION OF THE CR AMONG THE EU STATES BASED ON CHOSEN MEASURES OF THE LISBON STRATEGY. Journal of Competitiveness, 2011, roč. 2011, č 3, s. 50-57. ISSN: 1804-171X.

FRÝDLOVÁ, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. DETERMINANTS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOUR IN ORGANIC FOOD MARKET. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 111-120. ISSN: 1211-8516.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – ŠEBKOVÁ, N. – PŘIBYL, J. Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador Retrievers. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2012, roč. 129, č. 1, s. 60-69. ISSN: 0931-2668.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic parameters for melanoma in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 2, s. 75-82. ISSN: 1212-1819.

FUTAS, J. – VYCHODILOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VRÁNOVÁ, M. – PUTNOVÁ, L. – MUZIK, J. – VYSKOČIL, M. – VRTKOVÁ, I. – DUŠEK, L. – MAJZLÍK, I. – HOŘÍN, P. Genomic analysis of resistance/susceptibility to melanoma in Old Kladruber greying horses. ..., 2012, roč. 79, č. 4, s. 247-248.

GARDIÁNOVÁ, I. – PROCHÁZKOVÁ, B. – SVOBODOVÁ, I. Obohacené prostředí pro prasata. Náš chov, 2012, roč. LXXII, č. 5, s. 64-66. ISSN: 0027-8068.

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Effect of ecological adaptation on suckling behaviour in three zebra species. BEHAVIOUR, 2012, roč. 149, č. 13-14, s. 1395-1411. ISSN: 0005-7959.

BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – ROČKOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KMEŤ, V. Bifidobacterium animalis subsp. lactis isolated from dog faeces. Veterinary Microbiology, 2012, roč. 160, č. 3-4, s. 501-505. ISSN: 0378-1135.

DOLNÝ, A. – HARABIŠ, F. – BÁRTA, D. – LHOTA, S. – DROZD, P. Aquatic insects indicate terrestrial habitat degradation: changes in taxonomical structure and functional diversity of dragonflies in tropical rainforest of East Kalimantan. TROPICAL ZOOLOGY, 2012, roč. 25, č. 3, s. 141-157. ISSN: 0394-6975.

SANTARIOVÁ, M. – PÍSAŘÍKOVÁ, A. – KLOUBEK, M. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. Schopnost psů identifikovat lidský pach poté, co byl vystaven působení proudící vody. Bezpečnostní teorie a praxe, 2012, roč. Zvláštní číslo, č. 2. díl, s. 355-365. ISSN: 1801-8211.

KLOUBEK, M. – PINC, L. – ROBERT, M. – PACHMÁŇ, J. – ŠELEŠOVSKÝ, J. Možnosti olfaktorické detekce nitromethanu ve směsi se zcitlivovadly. Bezpečnostní teorie a praxe, 2012, roč. Díl 2, č. Zvláštní číslo, s. 347-354. ISSN: 1801-8211.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. EVALUATION OF RESULTS IN CHOSEN SUBJECTS AND ANALYSIS OF THE MOTIVATION OF ADULT STUDENTS . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 1, č. 5, s. 36-47. ISSN: 1803-1617.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. MODELLING DEPENDENCE INDICATORS OF LABOR MARKET USING ADVANCED STATISTICAL METHODS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 165-172. ISSN: 1211-8516.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – NOVOTNÁ, Z. Evaluation of disparities in living standards regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 407-414. ISSN: 1211-8516.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. ANALYSIS OF STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 78-91. ISSN: 1803-1617.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. A COMPARISON OF STUDY RESULTS OF BUSINESS ENGLISH STUDENTS IN E-LEARNING AND FACE-TO-FACE COURSES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 3, s. 173-1847. ISSN: 1803-1617.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Domovské okrsky mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během dospívání v imisních oblastech Krušných hor. Sylvia, 2012, roč. 2012, č. 48, s. 115-125. ISSN: 0231-7796.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. HODNOCENÍ TRHU PRÁCE V ČR POMOCÍ ANALÝZY PŘEŽITÍ A COXOVA REGRESNÍHO MODELU . Auspicia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 10-18. ISSN: 1214-4967.

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – PLUHÁČKOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Laterality of suckling behaviour in three zebra species. LATERALITY, 2013, roč. 18, č. 3, s. 349-364. ISSN: 1357-650X.

SALABA, O. – RYLKOVÁ, K. – VADLEJCH, J. – PETRTÝL, M. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – LANGROVÁ, I. The first determination of Trichuris sp. from roe deer by amplification and sequenation of the ITS1-5.8S-ITS2 segment of ribosomal DNA. Parasitology Research, 2013, roč. 112, č. 3, s. 955-960. ISSN: 0932-0113.

BRANDLOVÁ, K. – BARTOŠ, L. – FEDOROVA, T. Camel Calves as Opportunistic Milk Thefts? The First Description of Allosuckling in Domestic Bactrian Camel (Camelus bactrianus). PLoS One, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.

SCHOVANCOVÁ, K. – POMAJBLÍKOVÁ, K. – PROCHÁZKA, P. – MODRÝ, D. – BOLECHOVÁ, P. – PETRŽELKOVÁ, K. Preliminary insight into the impact of dietary strach on the ciliate,Neobalantidium coli, in captive chimpanzees. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 11, s. 1-5. ISSN: 1932-6203.

HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – JAHN, P. Výskyt melanomu u starokladrubských koní. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 2, s. 119-123. ISSN: 0506-8231.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K. Differential movement patterns of juvenile Tengmalm´s owls (Aegolius funereus) during the post-fledging dependence period in two years with contrasting prey abundance. PLoS One, 2013, roč. 8, č. 7, s. 1-10. ISSN: 1932-6203.

ROČKOVÁ, Š. – RADA, V. – HAVLÍK, J. – ŠVEJSTIL, R. – VLKOVÁ, E. – BUNEŠOVÁ, V. – JANDA, K. – PROFOUSOVÁ, I. Growth of bifidobacteria in mammalian milk. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-1819.

PETRÁŠOVÁ, J. – NOVOTNÝ, R. – VITÁSEK, R. – VODIČKA, R. – BOLECHOVÁ, P. – VOKURKOVÁ, J. – JEBAVÝ, L. Neinvazívne sledovanie pohlavných hormónov: využitie v klinickej praxi zoo zvierat. Veterinární klinika, 2013, roč. 10, č. 4, s. 162-165. ISSN: 1214-6080.

CZERNEKOVÁ, V. – KOTT, T. – MAJZLÍK, I. Mitochondrial D-loop sequence variation among Hucul horse. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 10, s. 437-442. ISSN: 1212-1819.

NOVOTNÁ, Z. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. European Union Member States Disparity Based on the Europe 2020 Agenda Indicators . Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 47-54. ISSN: 1211-3174.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. THE STUDENTS´ EVALUATION OF THE E-SUPPORT IN THE FULL TIME FORM OF STUDY. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 2, s. 119-133. ISSN: 1803-1617.

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. Time spent suckling is affected by different social organization in three zebra species. Journal of Zoology, 2014, roč. 292, č. 1, s. 10-17. ISSN: 0022-5460.

SVOBODOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – KONČEL, R. – BARTOŠ, L. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. Cortisol and secretory immunoglobulin A response to stress in German shepherd dogs. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 3, s. 90820-90820. ISSN: 1932-6203.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. Současné možnosti hodnocení ejakulátu psů.. Veterinární lékař. , 2014, roč. 12, č. 4, s. 210-218. ISSN: 1214-3774 .

POHLOVÁ, L. – SCHEPSKY, P. – LEHMANN, T. – HOCHKIRCH, A. – MASOPUSTOVÁ, R. – ŠIMEK, J. – SCHOO, W. – VODIČKA, R. – ROBOVSKÝ, J. Defining Management Units for European Captive Aardvarks. ZOO BIOLOGY, 2014, roč. 33, č. 5, s. 433-439. ISSN: 0733-3188.

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Individual human odor fallout as detected by trained canines. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2014, roč. 2014, č. 234, s. 13-15. ISSN: 0379-0738.

VALNÍČKOVÁ, B.; idPublikace = 65065; Název: S kamarády jde vše lépe aneb Skupinové ustájení telat-- Neexistuje podtyp publikace --

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES E-LEARNING EXPERIMENTAL RESEARCH. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 80-86. ISSN: 1803-1617.

CEACERO HERRADOR, F. – LANDETE-CASTILLEJOS, T. – BARTOŠOVÁ, J. – GARCÍA, A. – BARTOŠ, L. – KOMÁRKOVÁ, M. – GALLEGO, L. Habituating to handling: Factors affecting preorbital gland opening in red deer calves. Journal of Animal Science, 2014, roč. 92, č. 9, s. 4130-4136. ISSN: 0021-8812.

FLÉGL, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – TICHÁ, I. Comparison of Research Engagement of PhD Students at Various Study Programs at CULS Prague: An Introductory Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 66-73. ISSN: 1803-1617.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Lifelong education at the Faculty of Economics and Management at the Czech University of Life Sciences in Prague. New Educational Review, 2014, roč. 38, č. 4, s. 115-126. ISSN: 1732-6729.

KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. Association of bovine DGAT1 and leptin genes polymorphism with milk production traits and energy balance indicators in primiparous Holstein cows. Mljekarstvo, 2014, roč. 64, č. 1, s. 19-26. ISSN: 0026-704X.

KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. The effects of polymorphism in the DGAT1 gene on energy balance and milk production traits in primiparous Holstein cows during the first six months of lactation. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 1, s. 219-225. ISSN: 1310-0351.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K. Factors affecting vocalization in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: scramble competition or honest signalling of need?. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 4, s. 1-9. ISSN: 1932-6203.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ZÁRYBNICKÁ, M. Perching of Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) nestlings at the nest box entrance: effect of time of the day, age, wing length and body weight. PLoS One, 2014, roč. 9, č. 5, s. 1-7. ISSN: 1932-6203.

ILLMANN, G. – CHALOUPKOVÁ, H. – NEUHAUSEROVÁ, K. Effect of pre- and post-partum sow activity on maternalbehaviour and piglet weight gain 24 h after birth. Applied Animal Behaviour Science, 2015, roč. 163, č. , s. 80-88. ISSN: 0168-1591.

VALNÍČKOVÁ, B. – ŠÁROVÁ, R. Tepelný stres v období stání na sucho. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 5, s. 69-71. ISSN: 0027-8068.

ZAVADILOVÁ, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – SVITÁKOVÁ, A. Genetic analysis of clinical mastitis data for Holstein cattle in the Czech Republic. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2015, roč. 58 , č. , s. 199-204. ISSN: 0003-9438.

VALNÍČKOVÁ, B. – STĚHULOVÁ, I. – ŠÁROVÁ, R. – ŠPINKA, M. The effect of age at separation from the dam and presence of social companions on play behavior and weight gain in dairy calves. Journal of Dairy Science, 2015, roč. 98, č. 8, s. 5545-5556. ISSN: 0022-0302.

DOLEŽALOVÁ, J. – OBORNÍK, M. – HAJDUŠKOVÁ, E. – JIRKŮ, M. – PETRŽALKOVÁ, K. – BOLECHOVÁ, P. – CUTILLAS, C. – CALLEJÓN, R. – JAROŠ, J. – BERÁNKOVÁ, Z. – MODRÝ, D. How many species of whipworms do we share? Whipworms from man an other primates from two phylogenetic lineages. Folia Parasitologica, 2015, roč. 62, č. , s. 1-12. ISSN: 0015-5683.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – KOUBA, M. Indirect food web interactions affect the predation by Pine Marten on the nests of Tengmalm’s Owls according to the alternative prey hypothesis. IBIS, 2015, roč. 157, č. 3, s. 459-467. ISSN: 0019-1019.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – KORPIMÄKI, E. – ZÁRYBNICKÁ, M. Factors Affecting the Duration of Nestling Period and Fledging Order in Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus): Effect of Wing Length and Hatching Sequence.. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 3, s. 1-13. ISSN: 1932-6203.

ZÁRYBNICKÁ, M. – RIEGERT, J. – BREJŠKOVÁ, L. – ŠINDELÁŘ, J. – KOUBA, M. – HANEL, J. – HÝLOVÁ, A. – SLÁMOVÁ, P. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Factors Affecting Growth of Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus) Nestlings: Prey Abundance, Sex and Hatching Order. PLoS One, 2015, roč. 10, č. 10, s. 1-12. ISSN: 1932-6203.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ČERNÝ, M. – ŠŤASTNÝ, K. The reliability of using counts of vocal begging young to estimate the number of surviving juvenile Tengmalm's Owls (Aegolius funereus) at the end of the post-fledging period . Ecological Informatics, 2015, roč. 2015, č. 27, s. 39-43. ISSN: 1574-9541.

DOKOUPILOVÁ, A. – ŠICHTAŘ, J. – VYNIKALOVÁ, L. Vliv vybraných faktorů na počet registrovaných štěňat fen plemene cairnterrier. Veterinářství, 2015, roč. 65, č. 9, s. 690-694. ISSN: 0506-8231.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Genetic diversity in Czech Haflinger horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 163-165. ISSN: 1330-7142.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I. Population studies of Czech Hucul horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 41-43. ISSN: 1330-7142.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Characterization of greying, melanoma, and vitiligo quantitative inheritance in Old Kladruber horses. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 10, s. 443-451. ISSN: 1212-1819.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. Quantitative aspects of coat color in old Kladruber black horses. Poljoprivreda, 2015, roč. 21, č. 1, s. 224-227. ISSN: 1330-7142.

MACHOVÁ, K. – VAŘEKOVÁ, J. – KEJDANOVÁ, P. Využití psa v rehabilitaci pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitacia, 2015, roč. 52, č. 3, s. 167-175. ISSN: 0375-0922.

KLOUBEK, M. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – ČAPKOVÁ, Z. Parní sterilizace a lidský pach. Kriminalistika. , 2015, roč. 4, č. 48, s. 275-283. ISSN: 1210-9150 .

HRADECKÁ, L. – BARTOŠ, L. – SVOBODOVÁ, I. – SALES, J. Heritability of behavioural traits in domestic dogs: A meta-analysis. Applied Animal Behaviour Science, 2015, roč. 170, č. , s. 1-13. ISSN: 0168-1591.

VALNÍČKOVÁ, B. – ŠÁROVÁ, R. Stabilní sociální prostředí dojnic výrazně přispívá k úspěšnosti chovu . Náš chov, 2015, roč. , č. 9, s. 54-55. ISSN: 0027-8068.

CHALOUPKOVÁ, H. – ILLMANN, G. Alternativní systémy ustájení kojích prasnic se selaty. Náš chov, 2015, roč. , č. 12, s. 27-28. ISSN: 0027-8068.

ILLMANN, G. – CHALOUPKOVÁ, H. Biologické potřeby prasnic a selat kolem porodu z pohledu ustájení. Náš chov, 2015, roč. , č. 12, s. 29-30. ISSN: 0027-8068.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. The quality of frozen-thawed canine semen with respect to semen extender composition and sequence of ejaculate collection in dogs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 169-175. ISSN: 1211-8516.

MACHOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. – ŘÍHA, M. – RYŠÁNKOVÁ, L. Potential suitable methods for the measurement of AAA/AAT effects. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 3, s. 118-123. ISSN: 1211-3174.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. – ZAVADILOVÁ, L. Pedigree analysis of the endangered Old Kladruber horse population. Livestock Science, 2016, roč. 185, č. , s. 17-23. ISSN: 1871-1413.

DOKOUPILOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – KOUŘIMSKÁ, L. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KONČEL, R. German Shepherd Dog Milk Composition and Its Changes During Lactation. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1211-3174.

SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – BARTOŠ, L. – VYPLELOVÁ, P. – GERNEŠ, J. – SEKYROVÁ, V. Resistance of human odours to extremely high temperature as revealed by trained dogs. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 4, s. 172-176. ISSN: 1212-1819.

FOLKOVÁ, P. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. Changes in Quality of Native and Frozen-thawed Semen in Relation to Two Collections Performed in a 24-hour Interval and Addition of Clarified Egg Yolk to Extender. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 60-67. ISSN: 1211-3174.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – SAID AHMED, A. – ZAVADILOVÁ, L. – MÁTLOVÁ, V. – MAJZLÍK, I. Leptin promoter region genotype frequencies and its variability in the Czech Fleckvieh cattle. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 54-59. ISSN: 1211-3174.

ILLMANN, G. – CHALOUPKOVÁ, H. – MELIŠOVÁ, M. Impact of sow prepartum behavior on maternal behavior, piglet body weight gain, and mortality in farrowing pens and crates. Journal of Animal Science, 2016, roč. , č. 94, s. 3978-3986. ISSN: 0021-8812.

BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – CHALOUPKOVÁ, H. – DUŠEK, A. – HRADECKÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. A sociobiological origin of pregnancy failure in domestic dogs. Scientific Reports, 2016, roč. 6, č. N, s. 1-10. ISSN: 2045-2322.

MACHOVÁ, K. – VAŘEKOVÁ, J. Využití AAA/AAT prostřednictvím psa v rehabilitaci. Rehabilitacia, 2016, roč. 53, č. 3, s. 219-231. ISSN: 0375-0922.

ŠICHTAŘ, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – VOSTRÝ, L. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Factors affecting reproductive efficiency in German Shepherd bitches producing litters for Police of the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 578-585. ISSN: 1212-1819.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. Genetic diversity within and gene flow between three draught horse breeds using genealogical information. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 10, s. 462-472. ISSN: 1212-1819.

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – CINKOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – PINC, L. – URBAN, Š. Molekulová skladba pachové signatury člověka. ..., 2016, roč. 3, č. , s. 200-210. ISSN: N.

WACKERMANNOVÁ, M. – PINC, L. – JEBAVÝ, L.; idPublikace = 72090; Název: Olfactory Sensitivity in Mammalian Species-- Neexistuje podtyp publikace --

HRADEC, M. – BOLECHOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. Production of female-specific great call in an immature male gibbon, the Nomascus genus. PRIMATES, 2016, roč. 57, č. , s. 445-448. ISSN: 0032-8332.

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠINDELÁŘ, J. – ŠŤASTNÝ, K. Alloparental care and adoption in Tengmalm’s Owl (Aegolius funereus). Journal of Ornithology, 2017, roč. 2017, č. 158, s. 185-191. ISSN: 0021-8375.

Kapitoly v odborné knize

HEJLÍČEK, K. – MACH, K. – MAJZLÍK, I. – SKŘIVANOVÁ, V. Chov králíků. Praha: Brázda s.r.o., 2004. 1s. ISBN 80-209-0325-9. s. Chov králíků, s. 1 - 207.

MAJZLÍK, I. Conservation genetics of endangered horse breeds. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, 2006. 1s. ISBN 9076998795. s. Analysis of inbreeding in the genetic resource of the "Old Kladrub horse" from 1993 to 2003, s. 85 - 90.

BARTOŠ, L. Sika Deer: Biology and management of native and introduced populations. Japan: Springer , 2009. 1s. ISBN 978-4-431-09428-9. s. Sika Deer in Continental Europe, s. 573 - 594.

ŠEBKOVÁ, N.Krajina s vlky - II.díl - Honba za přízrakem z Gévaudanu

Ungulates and their management in the Czech Republic prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc., 2010

PINC, L. Policejní pyrotechnika. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2014, 282s. ISBN 978-80-7380-510-4. Kontrolované biologické systémy k detekci výbušnin, s. 200-214.

Článek ve sborníku z akce

Potrava achatin v zajetí: jaké rostliny rostoucí či pěstované v ČR preferují? Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010

Vliv enrichmentu na stereotypní chování levhartů v ZOO Dvůr Králové a.s. Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Petra Stašáková (externí), Erich Kočner (externí), Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

SCHOPNOST PSŮ ROZLIŠIT INDIVIDUÁLNÍ PACHY MONOZYGOTICKÝCH DVOJČAT Ing. Ludvík Pinc, 2010

Identifikace pachového spadu pomocí psů Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

SCHOPNOST PSŮ SPECIÁLNĚ VYCVIČENÝCH NA METODU PACHOVÉ IDENTIFIKACE, DETEKOVAT INDIVIDUÁLNÍ LIDSKÉ PACHY, POTÉ CO BYLY VYSTAVENY VYSOKÝM TEPLOTÁM M. Santariová (externí), Ing. Ludvík Pinc, Josef Gerneš (externí), 2010

Inbreeding calculation in the european breeding aardvark Orycteropus afer (Pallas, 1766) Ing. Renata Masopustová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, 2010

Zjištění koeficientu inbreedingu Fx v evropském chovu hrabáče Orycteropus afer Ing. Renata Masopustová, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, 2010

Performance test evaluation of the Old Kladruby stallions´ offspring Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Karel Janda, Ing. Renata Masopustová, 2010

Genetic diversity and pedigree analysis in the Czech draft horse population Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, 2010

HRDLICOVÁ, A. – DOSTÁL, J. – MAJZLÍK, I. CORD1 (Cone-Rod Dystrophy 1) in Czech Republic Dachshunds. In Book of abstracts of the XXIV th GENETIC DAYS 2010 01.09.2010, Brno. Brno: Mendel Universtity in Brno, 2010. s. 22-22.

HRDLICOVÁ, A.; idPublikace = 50422; Název: Phenotypic variability of PRCD expression in different dog breeds-- Neexistuje podtyp publikace --

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI STÁTŮ EU NA ZÁKLADĚ STRUKTURÁLNÍCH UKAZATELŮ Ing. Hana Vydrová, Ing. Andrea Jindrová, 2010

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. WOMEN IN DISTANCE STUDIES. In ERIE 2010 10.06.2010, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague, FEM, Department of Systems Engineering, 2010. s. 71-78.

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – KUČERA, P. EVALUATION OF THE CONTRIBUTION OF THE USE OF SOFTWARE “„STATISTICA“ IN STATISTICAL COURSES. In ERIE 2010 10.06.2010, PEF, ČZU v Praze. PEF, ČZU v Praze: PEF, ČZU v Praze, 2010. s. 275-282.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. EDUCATIONAL IMPACT OF VBA MODULES. In ERIE 2010 10.06.2010, Praha. Praha: CULS Prague, 2010. s. 196-202.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – NOVOTNÁ, Z. Evaluation of indicators of labour market using logistic regression. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Praha: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 447-454.

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE ATTITUDE OF ADULT STUDENTS TOWARDS PARTICULAR SUBJECTS, THEIR MOTIVATION AND RESULTS. In Efficiency and Responsibility in Education 8th International Conference 09.06.2011, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2011. s. 342-350.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. COMPARING STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES USING STATISTICAL ANALYSES. In 8th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2011) 09.06.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 166-177.

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – KONČEL, R. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. Cortisol and sIgA measurements after acute stress in puppies and adult police dogs . In Proceeding of the 46th Congress of the International Society of Applied Ethology 31.07.2012, Vídeň. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2012. s. 211-211.

PETRÁŠOVÁ, J. – KORYTÁROVÁ, M. – BOLECHOVÁ, P. Neinvazivní hodnocení pohlavních hormonů: biologická validace EIA metody pro gibony. In Sborník příspěvků: Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí 2012 na FVL VFU Brno 30.05.2012, VFU Brno. : VFU Brno, 2012. s. 63-65.

KORYTÁROVÁ, M. – BOLECHOVÁ, P. – PETRÁŠOVÁ, J. Determination of length of ovarian cycle in species Nomascus leucogenys and Nomascus gabriellae on the base of progesterone levels in feces. In 88.Fyziologické dny 07.02.2012, Hradec Králové. Hradec Králové: , 2012. s. 48-48.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. THE E-SUPPORT IN THE REGULAR FORM OF STUDY IN THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2012. s. 471-480.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. IMPACT OF E-LEARNING ON THE RESULTS OF STUDENTS IN THE LESSONS OF BUSINESS ENGLISH. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2012. s. 294-302.

VALNÍČKOVÁ, B. – STĚHULOVÁ, I. – ŠPINKA, M. – MÁCHOVÁ, L. – FIRLA, P. Hra jako indikátor welfare u telat mléčného skotu. In 40. etologická konference ČSEtS 13.11.2013, Košice, Slovensko. Košice: Univerzita veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach, 2013. s. 43-43.

KUČERA, P. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY SUCCESS IN MATHEMATICAL SUBJECTS. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 333-340.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY RESULTS DEVELOPMENT IN MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN TWO YEARS FROM ACCREDITATION. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 341-346.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. EXPERIMENTAL RESEARCH IN BUSINESS ENGLISH E-LEARNING COURSE AND FACE-TO-FACE COURSE: THE STUDY PROPER. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 347-353.

OČENÁŠEK, V. – ULMAN, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Evaluation of competencies in informatics at bachelor study programme freshmen. In Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 469-474.

DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – SLÁDKOVÁ, K. – JEBAVÝ, L. – MACH, K. – SILBEROVÁ, P. – LUKEŠOVÁ, D. Effect of Dietary Milk Thistle (Silybum marianum) Extract on Fattening Performance and Health Status in Broiler Rabbits. In Slovak Journal of Animal Science: The 2 nd International Scientific Conference „Animal Biotechnology" 11.12.2014, Nitra. Nitra: NAFC - RIAP Nitra in Publishing house Publica Nitra, 2014. s. 207-207.

JEBAVÝ, L. – ČANČÍKOVÁ, A. – SVOBODOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Somatometry of Beagle dogs. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – KLABZUBOVÁ, L. – BOLECHOVÁ, P. Possibilities of environmental enrichment of macaques in laboratory breedings and zoos. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-2.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – MACHOVÁ, K. – BOLECHOVÁ, P. – LYTVYNETS, A. – HRADEC, M. Parasites of gibbons (Hylobatidae) in human care. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 2-3.

JEBAVÝ, L. – VALNÍČKOVÁ, B. – SVOBODOVÁ, I. Playing and social behaviour of Hanuman langurs (Semnopithecus entellus). In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 3-3.

LAZECKÝ, M. – LHOTA, S. – POHANKOVÁ, Z. – SOUMAROVÁ, H. Importance of remote sensing in monitoring of deforestation in Balikpapan. In 34th Asian Conference on Remote Sensing 2013, ACRS 2013 20.10.2013, Bali, Indonesia. Bali, Indonesia: Asian Association on Remote Sensing, 2014. s. 2317-2322.

ŠÁNOVÁ, P. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – REGNEROVÁ, O. THE IMPACT OF TEACHING FORM ON STUDY RESULTS IN SUBJECT FOOD GOODS KNOWLEDGE. In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 687-693.

FLÉGL, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. IS PARETO’S 80-20 RULE APPLICABLE IN RESEARCH? A CASE OF CULS PRAGUE. In In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014 05.06.2014, Praha: Czech University of Life Sciences Prague . Praha: Czech University of Life Sciences Prague : , 2014. s. 125-131.

DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – MACH, K. – JEBAVÝ, L. – ANDREJSOVÁ, L. – ONDRÁČEK, M. Using of probioticum Probiostan in broiler rabbit nutrition. In Physiological Research 06.05.2013, Kutná Hora. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2014. s. 1-1.

PETRÁŠOVÁ, J. – ROUGE, E. – BOLECHOVÁ, P. – KAREŠ, M. – LOCHOVSKÁ, K. – JEBAVÝ, L. Hypotyreóza u pandy červené. In 91. FYZIOLOGICKÉ DNY 03.02.2015, Brno. Brno: Fyziologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2015. s. 97-97.

JEBAVÝ, L. – HRADEC, M. – VACHALOVSKÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Social behavior of gibbons (Hylobatidae). In Physiological Research, Volume 63, Issue 5 05.05.2014, Brno. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2015. s. 16-16.

JEBAVÝ, L. – PASTRŇÁK, P. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Environmental enrichment possibilities in laboratory ferrets. In Physiological Research, Volume 63, Issue 5 05.05.2014, Brno. Praha: Fyziologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., 2015. s. 16-16.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – TICHÁ, I. PHD STUDENT-SUPERVISOR RELATIONSHIP – IS THERE A PROBLEM? . In In 12th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha: Czech University of Life Sciences Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague: Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 634-641.

Výsledky s právní ochranou

Návlek pro měření Holter-EKG u zvířat Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Kvapil Roman; Velkoborská Lenka; Papežová Mária; Chaloupková H., 2009

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. UV 22960. 21.11.2011.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – VLACHOVÁ, L. – KONČEL, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – VYPLELOVÁ, P. – CHMELÍKOVÁ, E. Pomůcka pro výcvik psů využívaných v sociální sféře . Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. UV 22981. 28.11.2011.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – MATĚJŮ, P. – POŽIVIL, V. Krmná skříň pro lidoopy. Úřad průmyslového vlastnictví. 22960. 27.02.2013.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – VLACHOVÁ, L. – KONČEL, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – VYPLELOVÁ, P. – CHMELÍKOVÁ, E. Pomůcka pro výcvik psů využívaných v sociální sféře. Úřad průmyslového vlastnictví. 22960. 27.02.2013.

SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – KONČEL, R. – PAPEŽOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – BOLECHOVÁ, P. – VYHNAL, J. Cvičný box k vyhledání ukrytých osob pomocí psů. Úřad průmyslového vlastnictví, www.upv.cz. 26660. 24.03.2014.

Certifikované metodiky

MACH, K. – ONDRÁČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – JEBAVÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MASOPUSTOVÁ, R. Využití probiotického krmiva PROBIOSTAN a antikokcidika EMANOX ve výkrmu brojlerových králíků, The use of probiotic feed PROBIOSTAN and coccidiostatic EMANOX in rabbit broiler fattening, rabbit broiler, fattening, nutrition, probiotics, coccidiostatics, 2012, GH - Výživa hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, PROBIOSTAN a EMANOX , 17210/2012-7, Zlepšení parametrů masné užitkovosti brojlerových králíků, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, Těšnov 17, 11705 Praha 1, 28.08.2012,

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. – MARTINEC, M. – ONDRÁČEK, M. – JEBAVÝ, L. – MASOPUSTOVÁ, R. Využití antioxidantů ve výživě brojlerových králíků, Using of antioxidants in broiler rabbit nutrition, Rabbit, antioxidant, selenium, vitamin E, PX AV 3, nutrition, 2013, GH - Výživa hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, antioxidanty, 17210/2013-4, Zlepšení parametrů masné užitkovosti brojlerových králíků, A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe, Těšnov 17, 11705 Praha 1, 17.10.2013, neuvedeno

SVOBODOVÁ, I. – VÁPENÍK, P. – KONČEL, R. – DECKER, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – BARTOŠ, L. – RULC, J. – JEBAVÝ, L. Certifikovaná metodika selekce štěňat německých a belgických ovčáků pro služební využití u Policie České republiky ve věku 7 týdnů, Certified methodology for the selection of German Shepherd and Belgian Shepherd puppies for service use by the Police of the Czech Republic at the age of seven weeks, selection, puppies, German Shepherd Dog, Belgian Shepherd Dog, 2014, ED - Fyziologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Selekce štěňat, Certifikovaná metodika, Selekcí a následným vyřazením pracovně neupotřebitelných jedinců v raném věku dojde k značné úspoře finančních prostředků. Ekonomické vyčíslení úspor bude záviset od celkového počtu testovaných štěňat., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Policejní prezidium České republiky, 23.06.2014, neuvedeno

TOMAN, J. – VÁPENÍK, P. – SVOBODOVÁ, I. – FUKSA, R. – KONČEL, R. – KRAJČÍ, T. – KORÁB, S. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Certifikovaná metodika posuzování povahových vlastností psů na svodech a její využití pro další hodnocení psů během jejich zařazení u Policie České republiky, Certified methodology for assessing character qualities of dogs at conformance shows and its use for further evaluation of dogs during their inclusion in the Police of the Czech Republic, assessing, character qualities, German Shepherd Dog, Belgian Shepherd Dog, 2014, ED - Fyziologie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Posuzování povahových vlastností, Certifikovaná metodika, Selekcí a následným vyřazením pracovně neupotřebitelných jedinců v raném věku dojde k značné úspoře finančních prostředků. Ekonomické vyčíslení úspor bude záviset od celkového počtu testovaných štěňat, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Policejní prezidium České republiky, 28.08.2014, neuvedeno

PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace, Verification and Improvement of the Scent Identification Method, Scent identification, Line ups, Dogs, Law enforcement, 2015, XX - Nepřiřazeno, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodické postupy, , , B - Výsledek je využíván orgány státní nebo veřejné správy, Policejní prezídium České republiky, 16.11.2015, 9/2015

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – PINTUS, E. – KONČEL, R. – JEBAVÝ, L. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Odběr, hodnocení a kryokonzervace ejakulátu psů, Collection, evaluation and cryopreservation of canine semen, canine spermatozoa, canine reproduction, sperm motility, sperm viability, 2016, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, inseminace psů, 17210/2016-1 , zvýšení efektivity účinnosti kryokonzervace psích spermií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 05.04.2016, 978-80-213-2640-8

URBAN, Š. – PINC, L. – ŠKEŘÍKOVÁ, V. – VYHNÁLEK, O. – CINKOVÁ, P. – DOLEŽAL, P. Metodika odběru lidského pachu pro chemickou analýzu, Methodology of Human Scent Collection for Chemical Analyses, Human scent; Chemical analyses; GC/MS; Scent identification; Dogs, 2016, CB - Analytická chemie, separace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 10/2016, Výsledky byly předány konečnému uživateli, ktzerým je Odbor služební kynologie a hypologie PP ČR., V tomto případě nelze uvést., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Policejní prezídium České republiky, 20.10.2016,

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH. CSC., d. – JANDA, K. – SLÁDKOVÁ, K. – MARTINEC, PHD., M. – BUCHTA, I. – PECHOVÁ, CSC., d. – ONDRÁČEK, M. Vliv doplňků z ostropestřce mariánského (Silybum marianum) na užitkovost a zdravotní stav králíků, The effect of silybum marianum supplements on the growth performance and health status in rabbits, rabbit; silybum marianum; growth performance; health status, 2016, GH - Výživa hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Silyfeed, Biokron s.r.o., IČ: 60460709, 25. 2. 2016, snížení nákladů na 100 ks králíků 1000 Kč, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 26.10.2016,

Ostatní výsledky

Dědičné poruchy zdraví skotu 4.QF 3012 doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., -1

Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvzšování užitkovosti jejich kříženců doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., -1

„Dědičné poruchy zdraví skotu QF 3012“ za rok 2005 doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., -1

„Využití biodiverzity mezi plemeny dojeného a masného skotu a stanovení efektů hybridizace pro zvyšování užitkovosti u jejich kříženců“ QF 3020 rok 2005 doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., -1

STAVBA A FUNKCE POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ PSŮ Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., -1

Enrichment kočkovitých šelem (Srovnání reakcí velkých kočkovitých šelem) Ing. Masopustová Renata, -1

Školní projekty ve výuce přírodovědných předmětů Ing. Masopustová Renata, -1

Přírodovědná inteligence: diagnostika a péče o přírodovědně talentované žáky a studenty v ČR Ing. Masopustová Renata, -1

Zooasistence v pedagogické praxi Ing. Masopustová Renata, -1

Etologie -pracovní sešit pro chovatelské kurzy Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Kvapil Roman; Roller Z., 2002

CHov zvířat I doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Základy obecné zootechniky - pracovní sešit pro chovatelské kurzy doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Biologické základy chování psa domácího (Canis familiaris) Ing. Pinc Ludvík; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Chov psů - pracovní sešit pro chovatelské kurzy Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Chov psů (přílohy) - pracovní sešit pro chovatelské kurzy Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2004

Structure and development of the genetic resource of the "Old Kladrub horse" within the period from 1993 to 2003 prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Structure and development of the genetic resource of the "Old Kladrub horse" within the period from 1993 to 2003 prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Inheritance of malignant melanoma in the MeLiM strain of miniature pigs Hruban V.; Horák V.; Fortýn K.; Hradecký J.; Klaudy J.; Smith D.M.; Ing. Reisnerová Hana, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Výkrmnost a jatečná hodnota brojlerového králíka HY PLUS - finálních hybridů ♂ PS 59 x ♀PS 19 a ♂ PS 119 x ♀PS 19 doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Dědková L., 2004

Výběr psa pro canisterapii Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

Možnosti výběru psa pro využití v canisterapii Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

Structure and development of the genetic resource of the "Old Kladrub horse" within the period from 1993 to 2003 prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Relationship between dominance and antler cycle in white-tailed deer Odocoileus virginianus prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Miller K. V.; Osborn D., 2004

What are the reasons for the Prussian carp expansion in the upper Elbe River, Czech Republic? prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Slavík O., 2004

O zbarvení zvěře- bílé jelení prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Kotrba Radim, Ph.D., 2004

Stav ve šlechtění a hybridizaci brojlerového krállíka doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Analýza efektů křížení pro růst brojlerových králíků Dědková L.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Růst a spotřeba krmiva brojlerového králíka HY PLUS - finálních hybridů F1, F11 a F2(3) v provozních podmínkách doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Dědková L., 2004

Analysis of inbreeding in the genetic resource "Old Kladruber horse" in the period from 1993 to 2003 prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

VÝBĚR PSA PRO OBLAST ROZVOJE OSOBNOSTI Z HLEDISKA GENETIKY KVALITATIVNÍCH A KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

ZRALOST, DŮLEŽITÝ FAKTOR PŘI PŘECHODU ŠTĚNĚTE OD CHOVATELE K MAJITELI Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

VÝBĚR PSA PRO CANISTERAPII Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Tichá V., 2004

Analysis of length of production life in Holstein cattle in Czech Republic doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Linkage of body measurements in Thoroughbred mares doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2004

Ungulate Management in the Czech Republic prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Kotrba Radim, Ph.D., 2004

Víchová, J, Bartoš, L., Rudolfová, J., Pluháček, J., Kotrba, R., and Švecová, L. (2004): Allosuckling in red deer: Discriminative nursing by the dam. prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Kotrba Radim, Ph.D., 2004

Člověk a živočich Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2005

Porovnání výkrmnosti brojlerového králíka HY PLUS v testační stanici a provozních podmínkách doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Zavadilová Ludmila; Ing. Hermanová Barbora, 2005

Crossbreeding parameters for growth performance of broiler rabbits doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Zavadilová Ludmila; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

Linkage and radiation hybrid mapping of the porcine MPZ gene to chromosome 4q Ing. Wagenknecht Daniel; Bartenschlager H.; Van Poucke M.; Geldermann H.; Peeelman L. J.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; prof. Ing. Stratil Antonín, DrSc., 2005

Pre-orbital gland opening in red deer (Cervus elaphus) calves: Signal of hunger? prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Víchová J.; Lancingerová J., 2005

Testosterone and estradiol concentrations in serum, velvet skin, and growing antler bone of male white-tailed deer prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Bubenik G.; Miller K. V.; Lister A.; Osborn D.; Van der Kraak G. J., 2005

Further evidence for male infanticide and feticide in captive plains zebra, Equus burchelli prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Pluháček J., 2005

Allosucling in cattle: Gain or compensation? prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Víchová J., 2005

Vlčí kříženci F 1 generace v civilním chovu Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2005

Dědičnost plavého zbarvení u koní Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

Heredity of dun and buckskin horse coat color Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2005

Užitkovost čistokrevných králíků tradičních plemen a jejich kříženců v porovnání s králíky brojlerovými doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Dr. Rössler Birgit; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Zavadilová Ludmila, 2005

Otazníky kolem péče o psí srst Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2005

Vliv úpravy srsti na zdraví kůže a celkovou pohodu hrubosrstých teriérů Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2005

Vliv selenu a vitaminu E na kvalitu masa a užitkovost brojlerových králíků Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2005

BEHAVIORÁLNÍ KRITÉRIA ÚSPĚŠNÉ SELEKCE ŠTĚŇAT NĚMECKÉHO OVČÁKA V SEDMI TÝDNECH ŽIVOTA PRO SLUŽEBNÍ PRACOVNÍ UPOTŘEBITELNOST V DOSPĚLOSTI. Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Pinc Ludvík, 2005

ZOOTERAPIE Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2005

Synchronizace a rozhodování v pastevním chování u antilop losích (Taurotragus oryx) Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; Špinka Marek; Panamá José L.A.; Ing. Makovcová Kateřina; Štechmüller Jan; Ing. Tomášová Kateřina, 2005

The antipredatory behaviour in the herd of common eland (Taurotragus oryx): Why is good to be synchronised? Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; Špinka Marek; Panamá José L.A.; Ing. Makovcová Kateřina; Štechmüller Jan; Ing. Tomášová Kateřina, 2005

Člověk a živočich Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Chov zvířat I - cvičení Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Chov savců I. Ing. Masopustová Renata; Ing. Brantlová Simona; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2006

Chov savců II. Ing. Masopustová Renata; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D., 2006

Etika chovu zvířat - pracovní sešit pro chovatelské kurzy Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Štácha I., 2006

6th International Deer Biology Congress prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2006

6 th International Deer Biology Congress prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Kotrba Radim, Ph.D., 2006

Vliv mělnického červeného vína na antioxidační aktivitu krevní plazmy potkana Rattus norvegicus (Wistar) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Effect of red wine from the Mělník wine-growing region on antioxidant activity of blood plasma of Rattus norvegicus (Wistar) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Ovlivnění antioxidační aktivity krevní plazmy albinotického potkana (Rattus norvegicus, Wistar) polyfenolickými látkami obsaženými v červeném víně Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Pivec Vladimír, CSc., 2006

Vliv mělnického červeného vína na antioxidační aktivitu krevní plazmy potkana Rattus norvegicus (Wistar) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc., 2006

Effect of red wine from Mělník wine-growing region on antioxidant activity of blood plasma of Rattus norvegicus (Wistar)) Ing. Šulc Miloslav, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Ing. Masopustová Renata, 2006

Výskyt a kvantifikace melanomu u starokladrubských běloušů s ohledem na liniovou příslušnost Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2006

Výkrmnost a jatečná hodnota finálních hybridů ♂ PS 59 x ♀ PS 19 v závislosti na porážkové hmotnosti. doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Zavadilová Ludmila, 2006

Vliv probiostanu na užitkovost a zdravotní stav králíků ve výkrmu Ondráček J.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2006

Využití tradičních plemen pro šlechtění a hybridizaci brojlerového králíka Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Zavadilová Ludmila, 2006

Testing German Shepherd puppies to assess their chances of certification Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Bc. Vápeník Pavel, 2006

Děti, mládež, učitelé a zvířata Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra, 2006

Dítě a pes Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra, 2006

Výcvik psa na detekci výbušnin metodou ATF Ing. Pinc Ludvík, 2006

Kotrba, R., Bartoš, L., Bartošová-Víchová, J., Panamá, J., Kšáda, V., Šustr, P., Pluháček, J., Dušek, A., Vaňková-Formanová, D., Illmann, G., Šmídová, E., and Miller, K. V. (2006): Cooperative anti-predatory behaviour in sympatric white-tailed, fallow, r Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2006

Rolf, H. J., Wiese, K. G., Bubenik, G. A., Bartoš, L., Kotrba, R., Lütjens, I., and Schliephake, H. (2006): Mitogenic effects of androgens on mixed antler cell cultures prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Kotrba Radim, Ph.D., 2006

Environmental structure and welfare of rhesus (Macaca mulatta) and barbary (Macaca sylvanus) macaques in the breeding. doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti - prac. sešit, pilotní semestr Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Masopustová Renata; Doležal Josef; Loučka Radko; Loučková Eva; Nerandžič Zoran; Hermannová Hana; Nedvědová Markéta; Skoupá Lenka, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti I. - prac. sešit, seminář pro pedagogy Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; PhDr. Mgr. Hanušová Marie; Skoupá Lenka; Nedvědová Markéta; Doležal Josef; Bc. Tichá Vladimíra, 2007

Biologie chování psa Ing. Pinc Ludvík, 2007

Kynologie Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti - praocvní sešit pro seminář pro pedagogy Ing. Masopustová Renata, 2007

Novinky a trendy zoorehabilitací ve světě Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Ing. Masopustová Renata, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Skoupá Lenka; Nedvědová Markéta; Bc. Tichá Vladimíra, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Doležal Josef; Bc. Tichá Vladimíra; PhDr. Mgr. Hanušová Marie, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; Bc. Tichá Vladimíra; Nedvědová Markéta; Loučka Radko, 2007

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Skoupá Lenka; Hermannová Hana, 2007

10. konference o laboratorních zvířatech doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2007

The effect of a mother's rank on her offspring's pre-weaning rank in farmed red deer Dušek A.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Švecová L., 2007

The effect of pre-weaning housing on the play and agonistic behaviour of domestic pigs. Chaloupková H.; Illmann G.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Špinka Marek, 2007

Sex of the foetus determines the time of weaning of the previous offspring of captive plains zebra (Equus burchelli). Pluháček J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Doležalová M.; Víchová J., 2007

Testing German shepherd puppies to assess their chances of certification Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Vápeník Pavel; Ing. Pinc Ludvík; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2007

Rozbor struktury vydání a příjmů domácností v ČR s využitím metod statistické analýzy dat Ing. Vydrová Hana, 2007

Linear type trait analysis in the varieties and studs of the Old Kladrub horse prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Volenec J.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2007

Estimation of the genotype x environment interaction for the weaning weight of beef cattle breeds in the Czech Republic Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Veselá Zdenka; Bjelka Marek, 2007

Developmental instability of the ano-genital distance index in the house mouse females. Dušek A.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Sedláček F., 2007

Termination of suckling bouts in plains zebra: Sex differences in foal behaviour rather than selective maternal investment. Pluháček J.; Víchová J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2007

Růst, spotřeba krmiva a jatečná hodnota brojlerových králíků v závislosti na živé hmotnosti při zahájení výkrmu doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2007

Spotřeba krmiva a jatečná hodnota brojlerových králíků v závislosti na intenzitě růstu během výkrmu doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2007

Evaluation of performance traits in the genetic resource of the Old Kladrub horse Ing. Andrejsová Lea; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; Volenec J., 2007

„Zoorehabilitace“ a welfare zvířat. Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Tichá Vladimíra, 2007

Porovnání výsledků behaviorálních testů štěňat plemene německý ovčák ve 49, 120 a 180 dnech s výsledky Svodu mladých psů u Policie ČR. Končel Roman; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Ing. Pinc Ludvík, 2007

Melanoma in grey Old Kladruber Horse Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2007

Canine Olfactology Ing. Pinc Ludvík, 2007

Rozumějí domestikovaní koně (Equus caballus) lidským gestům? Dvořáková Romana; Bartošová Jitka; Vančatová Marina; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2007

Vliv sklonu hlavy koně (Equus cabalus) na jeho schopnost vidění prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc.; Bartošová J., 2007

Je pro mládě antilopy losí bezpečné být ve stádě bez dozoru matky? aneb Ověření agresivního chování samic pomocí playbackového experimentu Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2007

Zbarvení starokladrubských koní a výskyt melanomu Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2007

Analýza lineárního popisu se zřetelem na plemeníky Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; Volenec J.; Ing. Andrejsová Lea, 2007

Základy chovu exotických zvířat Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; Funk Andrej; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Genetika se základy biometriky - návody na cvičení Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2008

Kynologie, druhé, rozšířené a aktualizované barevné vydání Dr. Ing. Šebková Naděžda; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Masopustová Renata; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2008

Manipulace s hlodavci a králíky Ing. Jebavý Matouš, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2008

Chov exotických savců Ing. Masopustová Renata; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Brantlová Simona; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; Mgr. Papežová Mária; Skoupá Lenka; Bc. Tichá Vladimíra; Nedvědová Markéta, 2008

11. konference o laboratorních zvířatech doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2008

Jak se žije s vlkem? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Lajky Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Jsou vlčí kříženci nebezpečím pro volně žijící populaci vlků v ČR? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Víte že .... - Národní plemena chladnokrevných koní Ing. Andrejsová Lea, 2008

Vliv složení krmné směsi a probiotik na užitkovost a zdravotní stav králíků ve výkrmu Ondráček J.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Janda Karel, 2008

Testing German shepherd puppies to assess their chances of certification Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bc. Vápeník Pavel; Ing. Pinc Ludvík; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

Hybridizace siky japonského a jelena lesního (I.) prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

Základní otázky koňských předzahrádek Bartošová J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

Méně známé genetické choroby koní Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

SOFTWARE STATISTICA A JEHO VYUŽITÍ VE VÝUCE NA ČZU Ing. Vydrová Hana, 2008

Užití programu Statistica ve výuce na ČZU Ing. Vydrová Hana, 2008

Výběr vhodného statistického modelu pro kvalitní predikci časové řady zaměstnanosti v ČR Ing. Vydrová Hana, 2008

Trend ve spotřebě nápojů v České republice Ing. Vydrová Hana, 2008

STRUKTURA ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE PODLE ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI Ing. Vydrová Hana, 2008

Strukturální změny výdajů domácností podle klasifikace Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Vydrová Hana, 2008

STRUKTURA ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE PODLE ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI Ing. Vydrová Hana, 2008

Užití elektronické podpory ve výuce předmětu Základy statistiky Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Vydrová Hana, 2008

Vyhodnocení testových otázek prostřednictvím položkové analýzy v LMS Moodle Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2008

Are wolf's hybrids danger for feral wolf's population in Czech republic? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Předmluva ke sborníku příspěvků z konference „Terapie a asistenční aktivity lidí. Projekt „Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět „Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobno Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Skoupá Lenka; Ing. Vyplelová Petra, 2008

Vyhodnocení humánně animálních interakcí za použití speciálního softwaru Ing. Pinc Ludvík; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2008

Výběr vhodných štěňat psa domácího (Canis familiaris) pro budoucí využití v zoorehabilitaci – informace o připravovaném projektu Novotný S.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Bláha B., 2008

Kortizol a sIgA jako indikátory stresu psů Divišová Z.; Chaloupková H.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2008

The Influence of weaning weight on growth of the HYPLUS broiler rabbit Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

The Influence of weaning weight on growth of the HYPLUS broiler rabbit Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

Estimation of genetic parameters for growth of beef bulls in the performance-test stations Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Veselá Zdenka; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

Ověření existence interakce genotyp × prostředí u masného skotu v České republice Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; Bjelka Marek; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

Odhad populačních a heterozních efektů ukazatelů růstu u plemen charolais, české strakaté a jejich kříženců Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc., 2008

Užitkovost brojlerového králíka HYPLUS v závislosti na testované skupině a živé hmotnosti na začátku výkrmu doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

A NEW UNDERGRADUATE COURSE OF THE ANIMAL HUSBANDRY PROGRAM AT THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE ANIMAL ASSISTED ACTIVITIES FOR THE PERSONALITY DEVELOPMENT Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Vyplelová Petra; Ing. Pinc Ludvík; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Skoupá Lenka, 2008

Určení optimálního dne krytí fen Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2008

Projekt: „Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět „Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti“ (září 2006 – srpen 2008) Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Ing. Vyplelová Petra; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Mgr. Papežová Mária; Skoupá Lenka, 2008

Význam EKG v předoperačním vyšetření starších psů. Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Richterová Adéla; Kvapil Roman, 2008

Testování štěňat psa domácího (Canis familiaris) pro budoucí využití v zoorehabilitaci – informace o připravovaném projektu Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Novotný S.; Bláha B.; Bc. Tichá Vladimíra, 2008

Phenotypic occurrence of allergic eczema in Old Kladruber Horse Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; prof. Ing. Jakubec Václav, DrSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2008

Vliv anorganického a organického selenu na kvalitu masa a užitkovost brojlerových králíků Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2008

Vliv anorganického a organického selenu na kvalitu masa a užitkovost brojlerových králíků Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2008

Odhad interakce otcovská linie x krmivo u brojlerových králíků HYPLUS Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Janda Karel; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D., 2008

Odhad komponent variance pro býky masného skotu v odhcovnách s využitím MT-AM BLUP Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Veselá Zdenka; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2008

MEASURING OF CORTISOL AND SIGA LEVELS AS AN INDICATOR TO ASSESS COPING ABILITY IN PUPPIES OF POLICE DOGS (INTRODUCTION TO THE STUDY) Chaloupková H.; Divišová Z.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Končel Roman, 2008

Výběr štěňat služebních psů pomocí měření kortizolu a sIgA při různých druzích stresu (úvod do studie) Divišová Z.; Chaloupková H.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Končel Roman, 2008

Faktory ovlivňující připojování značek močí samců a samic psa domácího (Canis familiaris). Černá K.; Chroumal M.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

Observační učení štěňat německého ovčáka – informace o projektu Santariová M.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Končel Roman, 2008

THE USE OF SPECIALY TRAINED POLICE CANINES TO DISCRIMINATE INDIVIDUAL SCENTS OF MONOZYGOTIC TWINS Ing. Pinc Ludvík; Ing. Kotrba Radim, Ph.D., 2008

Identifikace monozygotických dvojčat pomocí speciálně vycvičených psů Ing. Pinc Ludvík; Ing. Kotrba Radim, Ph.D., 2008

Association Between the Gene Expresing Dopamine D4 Receptor and Efficiency of the Czech Republic Police Canines Ing. Vyplelová Petra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík, 2008

Vztah mezi genem exprimujícím dopaminový receptor D4 a výkonností psů Policie České republiky Ing. Vyplelová Petra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pinc Ludvík; Vas Judit; Bc. Vápeník Pavel; Končel Roman, 2008

Biology of Large Blue Butterfly Maculinea teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) in Polabí region (Czech Republic) Bouberlová Jana; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Migration abilities of Large Blue Butterflies Maculinea (Lepidoptera: Lycaenidae) Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Biology of Testudo hermanni (Reptilia: Testudines: Testudinidae) in breeding Spalová Milena; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2008

Selection in the genetic resource: variation of linear assesment type traits in Old Kladruber horse doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Jakubec V.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Hofmanová Barbora, 2008

Phenotypic occurrence of allergic eczema in the gene resource Old Kladruber Horse Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Jakubec V., 2008

Dominantní jedinci nenarušují kojení u zebry stepní (Equus burchellii) chované v zajetí. Pluháček J.; Bartošová J.; prof. Ing. Bartoš Luděk, DrSc., 2008

DVD k 1. a 2. dílu publikace chov exotických savců Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata; Ing. Brantlová Simona; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Lhota S., 2009

The three environmental enrichment elements and lions in Zoological and Botanical Gardens of Pilsen Bc. Veselíková Jana; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Ing. Václavová Lenka; Ing. Masopustová Renata, 2009

ŠEBKOVÁ, N. – VRABEC, V. – ANDREJSOVÁ, L. – MASOPUSTOVÁ, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Wolf lookalike dogs. 2009, ISBN: 978 - 80 - 87293 - 05 - 8; ISSN: N; Místo vydání: Liptovský Ján, Slovakia, Alparc ; Název sboníku: Alpine-Carpathian international colloquium "Large carnivores: management, research and public relation strategies of the protected areas" 2 - 4 July 2009, Nízké Tatry National Park; Počet stran: 1; Název nakladatele: Alpine-Carpathian international colloquium "Large carnivores: management, research and public relation strategies of the protected areas"; Datum zahájení: 2.7.2009; Místo konání: Liptovský Ján, Nízké Tatry National Park; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

Analysis of inbreeding and generation interval of Silesian Noriker and Czech-Moravian Belgian Horse doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Andrejsová Lea, 2009

The difference between sexes in population of Old Kladruby horse Ing. Andrejsová Lea; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2009

Morphological analysis of Dachshund in Czech Republic during half a century Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Klokočníková M.; Lebedová L., 2009

Evaluation of temperament characteristics of Czechoslovakian Wolfdogs in Czech Republic 1982-2004 Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Andrejsová Lea; Ing. Čílová Daniela; doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Hartl Karel; Jedlička Jiří; Nováková K., 2009

Estimation of the genotype x environment interaction for the broiler rabbits Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

PERFORMANCE A EFFECTIVE POPULATION SIZE OF GENETIC RESOURCES IN CZECH REPUBLIC – CZECH GOLD BRINDLED HEN Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Bc. Vaníčková Monika, 2009

Analysis of inbreeding and generation interval of Silesian Noriker and Czech-Moravian Belgian Horse Ing. Čapková Zuzana; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Andrejsová Lea, 2009

Horse Kinsky - current situation and future Ing. Hofmanová Barbora; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Aktivita a sociální chování surikat chovaných v ZOO Dvůr Králové a. s. Scháňková Štěpánka; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Kočner Erich, 2009

Aktivita levhartů při různých prvcích enrichmentu v ZOO Dvůr Králové a.s. Stašáková Petra; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Kočner Erich, 2009

Krátkodobé sledování denních aktivit dvou mladých samců vydry říční v zajetí Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Zejdová Petra; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

EMANOX – nové antikokcidikum v kompletních krmných směsích pro výkrm kálíků Ondráček J.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Užitkovost a složení masa finálních hybridů brojlerového králíka HYLA v závislosti na jejich porážkové hmotnosti a věku Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Kvalita masa a užitkovost brojlerových králíků krmených směsí s doplňkem organického a anorganického selenu Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel, 2009

Význam biochemického a hematologického vyšetření krve v předoperačním vyšetření geriatrických psů Černá Michaela; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; MVDr. Kvapil Roman; MVDr. Kvapil Roman; Ing. Pacáková Zuzana; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

Příčiny, podstata a možnosti řešení stereotypního chování u psa domácího Dvořáčková Kateřina; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

Kontrola dědičných očních vad u plemen psů využívaných ke speciálnímu asistenčnímu výcviku. Kopáčová Hana; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Pacáková Zuzana; Lenská B., 2009

Pomůcky pro výchovu a výcvik psů Bc. Tichá Vladimíra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Papežová Mária, 2009

Use of cortisol level to assess coping ability in puppies of police dogs (pilot study) Ing. Maříková Zdenka; Chaloupková H.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Končel Roman, 2009

Využití enrichmentu v chovu hrabáče Orycteropus afer v evropských a amerických ZOO Ing. Masopustová Renata, 2009

Využití enrichmentu v chovu mravenečníka velkého Myrmecophaga tridactyla v evropských a amerických ZOO. Ing. Masopustová Renata, 2009

Využití enrichmentu v chovu outloně malého Nycticebus pygmaeus v ZOO Praha Ing. Masopustová Renata, 2009

Užitkovost finálních hybridů králíků HYLA v závislosti na genotypu a krmné dávce doc. Ing. Mach Karel, CSc.; Ondráček J.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Janda Karel; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

The basic population characteristics of Phengaris teleius (Lepidoptera: Lycaenidae) on the Slavíkovy ostrovy near Přelouč (Czech Republic) in 2008 Hatlapatková Jana; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

The breed of discus fish Symphysodon aequifasciatus (Pisces: Cichlidae) in aquarium Němcová Daria; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

The basic population characteristics of Phengaris nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae) on the Slavíkovy ostrovy near Přelouč (Czech Republic) in 2008 Pravdová Jana; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

The status of Phengaris populations on Dolní Labe near Děčín (Lepidoptera: Lycaenidae) Prokopová Eva; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Variability of gonosomal SSR markers in two dog breeds derived from wolf (Canis lupus lupus): Czechoslovak wolfdog and Saarloos wolfdog doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Vašek Jakub; Ing. Sedlák Petr, Ph.D., 2009

Characterization of wolfdog hybrids by molecular genetic methods doc. Dr. Ing. Vejl Pavel; Ing. Čílová Daniela; Ing. Vašek Jakub; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Sedlák Petr, Ph.D.; Mgr. Melounová Martina, Ph.D., 2009

Důsledky působení intravitálních vlivů na kvalitu králičího masa Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Doxanský Petr; Ing. Janda Karel; Ing. Legarová Veronika, 2009

Variation of linear described type traits in Czech-Moravian Belgian Horse and Silesian Noriker doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Hofmanová Barbora, 2009

Chov exotických savců 2. díl Ing. Masopustová Renata; Ing. Brantlová Simona; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Lhota S.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2009

Chov zvířat I - cvičení Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; Ing. Masopustová Renata, 2009

Etika chovu a transport zvířat doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2009

Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Doležal Josef; Hermannová Hana; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Nedvědová Markéta; Nerandžič Zoran; Skoupá Lenka; Bc. Tichá Vladimíra; Koucunová Marcela, 2009

Chov exotických savců I Ing. Brantlová Simona; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2009

Chov exotických savců I. díl Ing. Masopustová Renata; Ing. Brantlová Simona; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Lhota S.; Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D., 2009

Základy chovu exotických zvířat pro bakaláře Mgr. Vrabec Vladimír, Ph.D.; Ing. Brantlová Simona; Ing. Masopustová Renata; Funk Andrej; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Kotek J.; Dr. Ing. Šebková Naděžda; Ing. Gardiánová Ivana, Ph.D., 2009

Etika chovu zvířat doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Masopustová Renata; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc.; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Burda Z., 2009

12. konference o laboratorních zvířatech doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

Back to the Wild doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

36. etologická konference doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

Ochrana primátů a tropických ekosystémů Ing. Masopustová Renata, 2009

Seminář pro chovatele prasat Ing. Bozděchová Barbora, 2009

36.etologická konference Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2009

Víte že ... hucul Ing. Andrejsová Lea, 2009

Vlčí kříženci, historie a současnost chovu vlčích kříženců prvních generací v našich podmínkách Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Konference o vlcích Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

O vlčí křížence Lupejdě Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

VlčiceTara Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Lajky - neohrožení a samostatní lovci Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - I. díl - Denní biorytmus a pohybové schopnosti vlků Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - II. díl - Lovecké a potravní chováníi vlků Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Vybrané kapitoly z kynologie - I. kapitola: Fylogenetický původ psa, předkové a příbuzní Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Etologie - kritické periody ve vývoji štěňat Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Kynologie - II. kapitola. Exteriér psů a jeho posuzování, krajiny na těle psa Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - III. díl - Hra Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Obrazová encyklopedie vlčí etologie - IV. díl - Komunikace (dorozumívání) Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Seriál - Vybrané kapitoly z kynologie - III. kapitola: Posuzování jednotlivých tělesných partií Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Krmení a výživa Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Genetické základy pro chovatele jorkšírských teriérů Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Linear type trait analysis in Coldblood breeds: Czech-Moravian Belgian horse and Silesian Noriker Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Čapková Zuzana; Ing. Andrejsová Lea; doc. Ing. Mach Karel, CSc.; doc. Ing. Mgr. Majzlík Ivan, CSc., 2009

Koeficient inbreedingu a efektivní velikost populace slezského norika a českomoravského belgického koně a v České republice Ing. Čapková Zuzana; Ing. Andrejsová Lea; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2009

IV. kapitola - Kynologie - pohybová mechanika psa Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Problémové chování Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Malá obrazová encyklopedie vlčí etologie - 5. díl: Sexuální chování vlků a agresivita Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Kynologie - V. kapitola - Kondice a konstituce Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Malá obrazová encyklopedie vlčí etologie - 6. díl: Rozmnožování a odchov mláďat Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Reprodukce, rozmnožování Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

KYNOLOGIE - 6. kapitola: Výživa psů Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Srst, uši, drápky - péče o ně u jorkšírského teriéra Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Kynologie - VII. kapitola - Základní energetické a neenergetické živiny Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

Štěňata Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Analýza stavu nezaměstnanosti v zemích Evropské unie Ing. Vydrová Hana, 2009

IDENTIFIKACE A KVANTIFIKACE ZMĚN VE VÝVOJI SEZÓNNÍ SLOŽKY U UKAZATELE MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Vydrová Hana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Analýza motivů ke studiu v KS na ČZU Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Svobodová Radka, 2009

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČR Ing. Vydrová Hana, 2009

ANALÝZA PRODEJE BIO KOSMETIKY Ing. Vydrová Hana; Ing. Urbancová Hana, 2009

Předpověď vybraných ukazatelů časových řad trhu práce v České republice Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

Hodnocení disparit regionů ČR na trhu práce Ing. Vydrová Hana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Význam ontologie pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří; Ing. Vydrová Hana, 2009

Význam kombinovaného modelu učení pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Vydrová Hana, 2009

Hodnocení ukazatelů trhu práce v Česká republice Ing. Vydrová Hana; Ing. Krejčí Igor; Ing. Svatoš Jiří, 2009

JAKÝ DOPAD MĚLA EKONOMICKÁ RECESE NA NEZAMĚSTNANOST Ing. Vydrová Hana, 2009

Radiotelemetric study of Tengmalm´s Owl (Aegolius funereus) in the Krušné hory Mts. and the Jizerské Mts. prof. RNDr. Šťastný Karel, CSc.; Ing. Kouba Marek; Ing. Tomášek Václav, 2009

Obtíže při aplikaci Fuzzy ohodnocení časů v metodě kritické cesty Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

The Comparison of the Moodle Test Results of the Full-time and Combined Study Students RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

KOUBA, M. – TOMÁŠEK, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných a Jizerských horách. 2009. Kouba M. et Tomášek V., 2009: Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných a Jizerských horách. In: Bryja J., Řehák Z. et Zukal J. [eds.]: Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 108-9. ISBN 978-80-87189-03-0..

Environmental Enrichment for Big Cats in some Czech Zoo´s and Effect on Behaviour and Stereotyping Pacing Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Petra Stašáková (externí), Bc. Jana Veselíková (externí), Bc. Irena Bartošová (externí), Petra Bolechová (externí), Lubomír Melichar (externí), Ing. Lenka Václavová (externí), Ing. Petra Padalíková (externí), Erich Kočner (externí), 2010

Zhodnocení odchovů tygra ussurijského v ZOO České republiky Bc. Radka Polláková (externí), Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., 2010

Development of genetic resources breed Czech Gold Brindled hen – performance and population Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Cyril Hrnčár (externí), Slavomír Mindek (externí), Ján Weis (externí), Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010

Development of genetic resources of goose breeds in the Czech republic – performance and population Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Cyril Hrnčár (externí), Slavomír Mindek (externí), Ján Weis (externí), doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., 2010

Analýza početnosti národných plemien husí v podmienkach Slovenskej republiky Ján Weis (externí), Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Cyril Hrnčár (externí), Slavomír Mindek (externí), doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Jozef Bujko (externí), 2010

Analýza početnosti autochtónnych plemien kúr na území Slovenskej republiky Ján Weis (externí), Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., Cyril Hrnčár (externí), Slavomír Mindek (externí), Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Jozef Bujko (externí), 2010

Výživa a krmení zvířat Bolechová Petra; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D., 2010

Základy obecné zootechniky - cvičení Ing. Zdenka Maříková, Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., Jan Stibůrek (externí), Jan Masopust (externí), Bc. Vladimíra Tichá (externí), 2010

Analysis of the Influence of Inbreeding Depression on Linear Description Traits by the Czech Cold- Blooded Breeds of Horse Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Zuzana Čapková, 2010

Historie a rozvoj chovu králíků v ČR doc. Ing. Karel Mach, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador retrievers Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Zuzana Čapková, Dr. Ing. Naděžda Šebková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Assessment of inbreeding depression for trait of linear type description in Czech draft horse Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Zuzana Čapková, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Estimation of genetic parameters for growth of beef bulls in the performance-test stations Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Zbarvení starokladrubských koní a jeho diverzita Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Coat greying process in Old Kladruber horse. Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

The effects of probiotic and herbal coccidiostatic on fattening performance in rabbit broilers. doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, 2010

Genes for resistance to melanoma: Can we reveal them in Old Kladruber horses? J. Futas (externí), Leona Vychodilová (externí), Ing. Barbora Hofmanová, Marie Vránová (externí), Lenka Putnová (externí), Mirko Vyskočil (externí), Irena Vrtková (externí), doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Petr Hořín (externí), 2010

Inbreeding and melanoma in Old Kladruber Horses. Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Old Kladruber horse as the gene resource in CR. doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Václav Jakubec (externí), doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Významné nálezy denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera, Hesperioidea) učiněné v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“. Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Josef Starý (externí), Jakub Straka (externí), doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, Tomáš Gremlica (externí), 2010

Ve dne aktivní motýli (Lepidoptera) zjištění v rámci řešení projektu VaV SP/2d1/141/07 „Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice“ Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D., Josef Starý (externí), Jakub Straka (externí), doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Dr. Ing. Naděžda Šebková, Tomáš Gremlica (externí), 2010

Use of dogs to identify individual odor fall-out of humans Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

Identifikace pachového spadu osob pomocí psů Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

Vývoj plemene starokladrubský kůň Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, Ing. Karel Janda, Ing. Renata Masopustová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2010

Kynologie - X. kapitola - Rozdělení průmyslově vyráběných krmiv pro psy dle obsahu vody a způsobu konzervace Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XII. kapitola - Reprodukce psů Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XIII. kapitola - Gravidita a porod Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XIV. kapitola - Jak zabránit nechtěným štěňatům? Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XV. kapitola - Metody plemenitby Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Pitbull Show Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in breeds Czechoslovakian and Saarloos Wolfdog Ing. Daniela Čílová, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Veronika Kadlecová, 2010

Polymorphisms of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds Ing. Jakub Vašek, doc. Dr. Ing. Pavel Vejl, Ing. Daniela Čílová, Dr. Ing. Naděžda Šebková, Ing. Barbora Benešová, Mgr. Martina Melounová, Ph.D., 2010

History and today of Czechoslovakian Wolfdog breed - measurement of body constitution Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Kynologie - XVI. kapitola - Jak selektovat a sestavovat rodičovské páry Dr. Ing. Naděžda Šebková, 2010

Comparison of noriker, silesian noriker, and Czech-Moravian belgian horse population in the Czech Republic Ing. Zuzana Čapková, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, Ing. Renata Masopustová, Ing. Olga Kracíková, 2010

Praktické využití psů v zoorehabilitaci (pracovní sešit pro pedagogy) Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zdenka Maříková, H. Chaloupková (externí), Roman Končel (externí), Bc. Pavel Vápeník (externí), Radko Loučka (externí), S. Novotný (externí), Adéla Palacká (externí), Adéla Palacká (externí), Lenka Skoupá (externí), Kateřina Studená (externí), Markéta Sudová (externí), Jiří Votava (externí), V. Tichá (externí), 2010

Význam přechodných krmných směsí využívaných ve výkrmu králíků Ing. Karel Janda, Ing. Lea Andrejsová, Ing. Renata Masopustová, Adéla Dokoupilová (externí), doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Využití zvířat v zoorehabilitaci Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Josef Doležal (externí), Marcela Koucunová (externí), Radko Loučka (externí), Lenka Skoupá (externí), Markéta Sudová (externí), Bc. Vladimíra Tichá (externí), 2010

Estimation of Genotype × Environment Interaction in Beef Cattle in the Czech Republic doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Genetic diversity and pedigree analysis in the Czech draft horse population Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, 2010

Genetic Analysis of Greying Process in Old Kladruber Horse doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Genetic Analysis of Melanoma Prevalence in Old Kladruber Horse Ing. Barbora Hofmanová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., Ing. Olga Kracíková, doc. Ing. Karel Mach, CSc., 2010

Inbreeding calculation in the european breeding aardvark Orycteropus afer (Pallas, 1766) Ing. Renata Masopustová, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, 2010

Genetic Evaluation of Growth for Beef Bulls at a Performance-test Station Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Zdenka Veselá (externí), Ing. Barbora Hofmanová, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2010

Performance test evaluation of the Old Kladruby stallions´ offspring Ing. Lea Andrejsová, Ing. Zuzana Čapková, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Karel Janda, Ing. Renata Masopustová, 2010

Schopnost psů rozlišit individuální pachy monozygotických dvojčat Ing. Ludvík Pinc, 2010

Schopnost psů speciálně vycvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy, poté co byly vystaveny vysokým teplotám. M. Santariová (externí), Ing. Ludvík Pinc, Josef Gerneš (externí), 2010

Zjištění koeficientu inbreedingu Fx v evropském chovu hrabáče Orycteropus afer Ing. Renata Masopustová, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., Ing. Zuzana Čapková, Ing. Lea Andrejsová, 2010

Kynologie - VIII. kapitola - Jaká pravidla musí dodržovat výrobce krmiv pro zvířata? Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Transport, učení, výstavy, standard Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Kynologie - IX. kapitola - Průmyslově vyráběná psí krmiva a jejich rozdělení Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Kynologie: X. kapitola - Bodování tělesné kondice psů Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

Preparace lebek Dr. Ing. Šebková Naděžda, 2010

KRACÍKOVÁ, O. – CZERNEKOVÁ, V. – MELČOVÁ, S. – KOTT, T. – MAJZLÍK, I. – ČAPKOVÁ, Z. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analýza mitochondriální dna u genové rezervy starokladrubského koně. 2010. Acta fytotechnica et zootechnica, 1, s. 19-23..

Hnízdní biologie a protipredační ochrana sýce rousného v Krušných horách jako podklad pro management ochrany druhu. Ing. Alena Hýlová, Ing. Jan Hanel, Jan Popelka (externí), prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., Ing. Václav Tomášek, Ing. Marek Kouba, 2010

Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor Ing. Václav Tomášek, Ing. Marek Kouba, prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc., 2010

TOMÁŠEK, V. – KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÁ, M. – ZÁRYBNICKÝ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor. 2010, TOMÁŠEK V., KOUBA M., ŠŤASTNÝ K., ZÁRYBNICKÁ M., ZÁRYBNICKÝ J., 2010: Časoprostorová aktivita sýce rousného (Aegolius funereus) v imisních oblastech Krušných hor. In Bryja J. & Zasadil P. (Eds.): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010, s. 224. ISBN 978-80-87189-07-8..

Comparison of health during test by two hybrids lines broiler rabbit HYLA Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Hana Vydrová, 2010

KOUBA, M. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. – ZÁRYBNICKÁ, M. – GRIESSER, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetry of the Boreal Owl (Aegolius funereus) in forests severaly damaged by air pollution in the Ore Mountains, Czech Republic. 2010, Kód ISBN Kód ISSN Místo vydání Madrid Název sborníku Bird Numbers 2010 Monitoring, indicators and targets. Počet stran 2 Strana od 94 Strana do 95 Název nakladatele SEO/BirdLife Datum zahájení 22.03.2010 Místo konání Cáceres Extramadura, Spain Typ akce EUR - Evropská akce.

KOUBA, M. – TOMÁŠEK, V. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných hor. 2010. Kouba M., Tomášek V. et Šťastný K., 2010: Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi poškozených oblastech Krušných. In: Bryja J. et Zasadil P. [eds.]: Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 126. ISBN 978-80-87189-07-8..

KOUBA, M.; idPublikace = 50841; Název: Telemetrie sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v hnízdní sezóně 2009-- Neexistuje podtyp publikace --

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Domovské okrsky mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během období závislosti na rodičích. 2010. Kouba M. et Šťastný K., 2010: Home ranges of the Boreal Owl (Aegolius funereus) fledglings during the PFDP – post-fledging dependance period. In: UCOLIS 2010: PhD students and young scientist present the outcomes of their scientific research. University conference in life sciences, 25-26th November 2010, Czech University of Life Sciences in Prague, CD-ROM of abstracts, section Environmental Sciences, p. 2..

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. – PŘIBYL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetics of melanoma in Old Kladruber horse. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 145. ISBN: 978-90-8686-177-4.

VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. – MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – JANDA, K. – ANDREJSOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Growth performance of rabbit broilers HYLA. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 280 ISBN: 978-90-8686-177-4.

HAVLANOVÁ, D. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Reprodukční charakteristiky ocelota velkého (Leopardus pardalis) chovaného v lidské péči. 2011. Výsledky hodnocení reprodukce ocelotů chovaných v lidské péči. Proceeding of the UCSZ small cat´s group - MOUREK, str. 82 - 91. ISSN - N..

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – BOLECHOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of keeper and toys on piglets activity after weaning. 2011. Procedings of the Joint East and West Central Europe ISAE Regional meeting, Kostelec nad Čenými lesy, 1.-4.6.2011, str. 33.

GARDIÁNOVÁ, I. – STAŠÁKOVÁ, P. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv potravního enrichmentu na stereotypní chování levhartů perských (Panthera pardus saxicolor) . 2011. Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.69..

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – JEŘÁBKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Aktivita surikat chovaných v ZOO Dvůr Králové a. s.. 2011. Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.70..

HAVLANOVÁ, D. – GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení reprodukce ocelotů v zajetí. 2011. Zoologické dny 2001 Brno. Sborník abstraktů z konference 17.-18.2.2011, ISBN 978-80-87189-09-2, str.71..

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – BÍZKOVÁ, Z. – JANDA, K. – MACH, K. – KLESALOVÁ, L. – NEJDLOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání užitkovosti brojlerových králíků HYLA a HYPLUS. 2011. Sborník z XI. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 16.11.2011, ČZU v Praze, Praha, s.70-75. ISBN: 978-80-7403-083-3.

GARDIÁNOVÁ, I. – ŠPALKOVÁ, P. – JEBAVÝ, L. – PADALÍKOVÁ, P. – JAVŮREK, J. – KIEBEL, P. – KÖKERT, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ovlivnění aktivity a stereotypního chování slonů indických (Elephas maximus) chovaných v zoo Ústí použitím enrichmentu. 2011. Proceeding from 18th Scientidic Conference Ochrana a welfare 2011, Brno str. 63 - 68, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 20.-21.09.2011. ISBN 978-80-7305-587-5.

ŠPALKOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – PADALÍKOVÁ, P. – JAVŮREK, J. – KIEBEL, P. – KÖKERT, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Preference enrichmentových prvků u slonic chovaných v zoo Ústí nad Labem. 2011. Proceeding from 18th Scientidic Conference Ochrana a welfare 2011, Brno str. 155 - 160, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 20.-21.09.2011. ISBN 978-80-7305-587-5.

JANDA, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – ANDREJSOVÁ, L. – JEBAVÝ, L. – MACH, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekonomické vyhodnocení spotřeby krmné směsi při prodlužování doby výkrmu králíků.. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 32-34 ISBN: 978-80-7403-083-3.

MAJZLÍK, I. – MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Welfare králíků v tradičním a faremním chovu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 28-31. ISBN: 978-80-7403-083-3.

ONDRÁČEK, J. – PĚNKAVA, Z. – PĚNKAVA, Z. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Srovnání anikokcidiotického účinku EMANOXU a salinomycinátu sodného ve výkrmu králíků. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 45–47. ISBN: 978-80-7403-083-3.

MACH, K. – VOSTRÝ, L. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – ANDREJSOVÁ, L. – ROVNANÍKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Užitkovost finálních hybridů brojlerového králíka v závislosti na věku a živé hmotnosti při ukončení výkrmu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 76–79. ISBN: 978-80-7403-083-3.

MACH, K. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – ONDRÁČEK, J. – MAJZLÍK, I. – JANDA, K. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání výkrmu brojlerového králíka HYLA v testační stanici a faremním chovu. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 80–83. ISBN: 978-80-7403-083-3.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on pedigree information. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 144. ISBN: 978-90-8686-177-4.

MAJZLÍK, I. – ANDREJSOVÁ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linkage of driving performance test parameters in Old Kladruber Horse. 2011, Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8. - 2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 41 ISBN: 978-90-8686-177-4.

PROKŮPKOVÁ, L. – JANDA, K. – MACH, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Složení a vlastnosti králičího masa. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 89-90. ISBN: 978-80-7403-083-3.

ONDRÁČEK, J. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – DOKOUPILOVÁ, ING., PH.D., A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Náhrada doplňků vitamínu E v krmivech pro výkrm králíků směsí přírodních antioxidantů. 2011. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 16.11.2011, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 48–50. ISBN: 978-80-7403-083-3.

ČERNÁ, K. – PINC, L. – PACHMÁŇ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ability of explosives detector dogs to generalize odor of TNT. 2011. Proceedings of the 14th Seminar on New Trends in Research of Energetic Materials NTREM Held at the University of Pardubice Pardubice, Czech Republic April 13–15, 2011. Full text.

ČERNÁ, K. – PINC, L. – PACHMÁŇ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů vycvičených na detekci výbušnin generalizovat pach TNT. 2011. 38. etologická konference České a slovenské etologicé společnosti. Kostelec nad Černými lesy. 9. . 12. listopadu 2011. Přednáška.

SVOBODOVÁ, I. – DOLEŽAL, J. – FILIPOVÁ, E. – HLAVÁČKOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JEBAVÝ, L. – KONČEL, R. – LOUČKA, R. – MAŘÍKOVÁ, Z. – NERGLOVÁ, H. – NOVOTNÝ, S. – PALACKÁ, A. – PRAGEROVÁ, K. – SKOUPÁ, L. – STUDENÁ, K. – SUDOVÁ, M. – TICHÁ, V. – VÁPENÍK, P. Podtyp: Skripta; Praktické využití psů v zoorehabilitaci. 2011. Skripta pro studenty, Powerprint Praha, s. 1-180, ISBN:978-80-213-2197-7.

HRADECKÁ, L. – BARTOŠ, L. – SVOBODOVÁ, I. – KONČEL, R. – VÁPENÍK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Proč je dobré střílet na štěňata aneb vliv prostředí v rané ontogenezi na pozdější úspěšnost štěňat v behaviorálním testu.. 2011. Sborník příspěvků z 38. etologické konference, Kostelec nad Černými lesy, 9.-12.11.2011..

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MAJZLÍK, I. – MAŘÍKOVÁ, Z. – STIBŮREK, J. – MASOPUST, J. – TICHÁ, B. Podtyp: Skripta; Základy obecné zootechniky. 2011. Základy obecné zotechniky - cvičení - kolektiv autorů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2. vydání, 2011, tisk - Powerprint s.r.o., 50 s. ISBN: 978-80-213-2154-0 .

KOVALSKÁ, J.; idPublikace = 53359; Název: Influence of pulsed electromagnetic field and field of pulse vector magnetic potencial on sarcoma cells and skin fibroblasts of the Lewis rat-- Neexistuje podtyp publikace --

KRÁLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů reagovat na gesta osoby a pohyby makety. 2011. 38. etologická konference České a slovenské etologicé společnosti. Kostelec nad Černými lesy. 9. . 12. listopadu 2011.

JEBAVÝ, L. – JEBAVÝ, M. – LOUDA, F. – SVOBODOVÁ, I. – JELÍNEK, F. – DYNTEROVÁ, A. – KREJČÍ, J. – MARHAN, O. – MATOUŠEK, V. – ŠPELDA, S. Podtyp: Skripta; Chov laboratorních zvířat. 2011. Praha: FAPPZ ČZU v Praze, 2011. 210 s. ISBN: 978-80-213-2178-6.

BALÍK, J. – BORŮVKA, L. – FAMĚRA, O. – HEJNÁK, V. – HUČKO, B. – HLAVA, J. – JEBAVÝ, M. – KAZDA, J. – KLABZUBA, J. – KOPECKÝ, O. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUNT, M. – LACHMAN, J. – MAREČEK, J. – MATULA, S. – MERUNKOVÁ, I. – ELIÁŠOVÁ, B. – NOVÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – RYŠÁNEK, P. – SKALICKÝ, M. – SOUKUP, J. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, M. – ŠEBKOVÁ, N. – ŠTOLCOVÁ, M. – TITĚRA, D. – TLUSTOŠ, P. – TOLAR, V. – VANĚK, V. – VOŘÍŠEK, K. – ZELENÝ, V. Podtyp: Skripta; Naše zahrada - specializované skriptum pro U3V. 2011. Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2011. 271 s. ISBN: 978-80-213-2162-5.

VAŠEK, J. – VEJL, P. – ČÍLOVÁ, D. – ŠEBKOVÁ, N. – BENEŠOVÁ, B. – MELOUNOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorphism of selected genes controlling the growth of the skeleton in Dachshunds. 2011. Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research, roč. 6, č. 1, s. 66-67, ISSN: 1558-7878.

ČÍLOVÁ, D. – VEJL, P. – ŠEBKOVÁ, N. – ČÁSTKOVÁ, M. – JURKOVIČOVÁ, P. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Microsatellite analysis of X and Y gonosome variability in the czechoslovakian and saarloos wolfdog breeds. 2011. ISSN: 1558-7878; Název časopisu: Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research; Svazek periodika: 6; Číslo periodika: 1; Počet stran: 1; Strana od: 60; Strana do: 61..

SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – GERNEŠ, J. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů, speciálně vycvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy, poté co byly vystaveny vysokým teplotám. 2011. .

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách v sezóně 2010. In: Bryja J., Řehák Z. et Zukal J. [eds.]: Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.-18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 115. ISBN 978-80-87189-09-2..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studie chování a mortality vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách pomocí radiotelemetrie. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Studie chování a mortality vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách pomocí radiotelemetrie. In: Sedláček O., Hošková L. et Škorpilová J., [eds.]: „Ornitologie – věda pro každého“, celostátní konference České společnosti ornitologické, Mikulov. Sborník abstraktů z konference 7.-9. října 2011. ČSO, Praha, s. 24-25..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chování vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během dospívání. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Chování vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) během dospívání. In: Harabiš F. et Solský M. [eds.]: Kostelecké ispirování 2011. Sborník abstraktů z konference 23.-24. listopadu 2011. ČZU, FŽP, Praha, s. 14. ISBN 978-80-213-220-2..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrická sledování mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. 2011. Kouba M. et Šťastný K., 2011: Telemetrická sledování mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. In: Vaca D. et Vančura K., [eds.]: Telemetrický výzkum zvěře, jeho přínos pro mysliveckou praxi a řešení škod působených zvěří. Sborník referátů z konference 7.-8. dubna 2011. Lesnické práce s.r.o., Kostelec n. Č. l., s. 59-64. ISBN 978-80-02-02295-4..

MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Skripta; Základy obecné zootechniky. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 193 s. ISBN: 978-80-213-2286-8.

HRNČÁR, C. – GARDIÁNOVÁ, I. – MINDEK, S. – WEIS, J. – SVOBODOVÁ, I. – VANÍČKOVÁ, M. – TANČIN, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Analysis of Slovak and Czech national breeds of geese with respect to effective population size. 2012, Slovak Journal of Animal Science, roč. 45, č. 2, s. 43 - 47. ISSN 1337-9984.

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – TOMÁŠEK, V. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách pomocí analýzy DNA získané neinvazivními metodami. 2012, Bryja J., ALbrechtová a Kadlec E. (eds.): Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno. s. 61. ISBN: 978-80-87189-11-5.

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VALLO, P. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stanovení poddruhů rysa ostrovida v evropských zoologických zahradách analýzou DNA . 2012, Mourek. Proceeding of the UCSZ small cat´s goup of 2011. s. 64.

SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. – MAŘÍKOVÁ, Z. – VLACHOVÁ, L. – STIBŮREK, J. Podtyp: Skripta; Základy obecné zootechniky - cvičení. 2012, Základy obecné zotechniky - cvičení - kolektiv autorů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2. vydání, 2012, tisk - Powerprint s.r.o., 58 s. ISBN: 978-80-213-2256-1 .

JEBAVÝ, L. – BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – BOLECHOVÁ, P. – GARDIÁNOVÁ, I. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – MASOPUSTOVÁ, R. – SVOBODOVÁ, I. – BURDA, Z. – KONČEL, R. – STĚHULOVÁ, I. – RÖDL, P. Podtyp: Skripta; Etika chovu a etologie zvířat. 2012, ČZU v Praze, FAPPZ, Powerprint Praha, 277 s. ISBN: 978-80-213-2282-0.

GARDIÁNOVÁ, I. – PROKOPCOVÁ, K. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Enrichment pro psovité šelmy chované v lidské péči. 2012, Proceedings of 19th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare“ 2012 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 3.10.2012, s. 68 - 73. ISBN: 978-80-7305-628-5.

JEBAVÝ, L. – SVOBODOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. – VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Referenční biochemické a hematologické hodnoty psů plemene bígl. 2012, Sborník 1. mezinárodní kynologické konference Domažlice 24.-25.10.2012 ISBN 978-80-231-2310-0 Česká zemědělská univerzita v Praze s. 21 - 22.

HRADECKÁ, L. – VLACHOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv prostředí na postnatální vývoj psa domácího (Canis familiaris). 2012, Conference Proceedings, 3 October 2012, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, Czech Republic, ISBN: 978-80-7305-625-5, s. 79 - 83.

VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – JEBAVÝ, L. – GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinky neonatální manipulace na behaviorální vývoj štěňat německého ovčáka v chovatelské stanici PČR. 2012, Conference Proceedings, 3.10. 2012, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, ISBN: 978-80-7305-628-5, s. 201 - 204.

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – KVAČEK, J. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání vlivu chemických a přírodních kokcidiostatik na zdravotní stav brojlerových králíků.. 2012, Králik ako produkčné a modelové zviera, 21.11.2012, Nitra, Slovenská republika, s. 51-56. ISBN: 978-80-89418-21-3.

BUNEŠOVÁ, V. – VLKOVÁ, E. – RADA, V. – ROČKOVÁ, Š. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kmen B. animalis ssp. lactis izolovaný z trávicího traktu německého ovčáka. 2012, Sborník konference I. Mezinárodní kynologická konference, Domažlice, 24. – 25.10.2012, s.23. ISBN: 978-80-231-2310-0 .

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – VOSTRÝ, L. – JANDA, K. – MAJZLÍK, I. – HOFMANOVÁ, B. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kokcidiostatika na přírodní bázi na výkrmnost a jatečnou hodnotu brojlerového králíka HYLA. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat, 12.9.2012, Mendelova univerzita v Brně, s. 206-214. ISBN: 978-80-7375-645-1.

KVAČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dietetika výkrmových směsí pro odstavená králíčata s využitím prebiotických (Topinambur hlíznatý) a probiotických (Probiostan) surovin v krmných směsích. 2012, Králik ako produkčné a modelové zviera, 21.11.2012 Nitra, s.75-79. ISBN: 978-80-89418-21-3.

MARTINEC, M. – ONDRÁČEK, J. – MACH, K. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – DOKOUPILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv antioxidantu PX AV 3 na metabolismus a užitkovost králic. 2012, Králik ako produkčné a modelové zviera, 21.11.2012, Nitra, SR, s. 81-85. ISBN: 978-80-89418-21-3.

GARDIÁNOVÁ, I. – SVOBODOVÁ, I. – STAŠÁKOVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Feeding Enrichment and Leopard Pacing in Zoo Dvůr Králové, a.s.. 2012, Journal of Life Sciences, David Publishing, roč. 6, č. 9, s. 1025-1027. ISSN: 1934-7391 (print).

HOROVÁ, E. – JEBAVÝ, L. – KHOLOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. Podtyp: Skripta; Kynologický výkladový slovník. 2012, Praha, Nakladatelství CanisTR, 2012, 352 s. ISBN:978-80-904210-6-6.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Chování a mortalita vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. 2012, Kouba M. et Šťastný K., 2012: Chování a mortalita vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. In: Bryja J., Albrechtová J. et Tkadlec E. [eds.]: Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 104-105. ISBN 978-80-87189-11-5..

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. 2012, Kouba M. et Šťastný K., 2012: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) po opuštění hnízda. In: Harabiš F. et Solský M. [eds.]: Kostelecké inspirování 2012. Sborník abstraktů z konference 29.-30. listopadu 2012. ČZU, FŽP, Praha, s. 29-30. ISBN 978-80-213-2317-9..

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. – MILERSKI, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetic parameters for calf survivability for beef cattle in the Czech Republic. 2013, Book of Abstracts of the 64rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30.8.2013, Nantes, France, s. 335. ISBN: 978-90-8686-228-3.

MAJZLÍK, I. – PTÁČEK, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Some aspects of horse vision. 2013, Book of Abstracts of the 64rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30.8.2013, Nantes, France, s. 362. ISBN: 978-90-8686-228-3.

KVAČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of jerusalem artichoke on growth performance and health status of broiler rabbits. 2013, Sborník konfrence Dni výživy zvierat - NutriNet, 12. 9. 2013, SPU v Nitre, Slovensko, s. 73-78. ISBN 978-80552-1065-0.

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. – ZITA, L. – KVAČEK, J. – ONDRÁČEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv přípravků Silyfeedu a Probiostanu v krmné směsi na užitkovost a zdravotní stav brojlerových králíků. 2013, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6.11.2013, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 118-125 ISBN: 978-80-7403-113-7.

DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – MACH, K. – ANDREJSOVÁ, L. – MARTINEC, M. – ONDRÁČEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití přírodního kokcidiostatika Emanox a probiotika Probiostan v kompletní granulované krmné směsi pro výkrm brojlerových králíků. 2013, X. Kábrtovy dietetické dny, konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, Brno 25. 4. 2013, Tribun EU s.r.o., s. 248-254. ISBN: 978-80-263-0365-7 .

KOCOURKOVÁ, A. – GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Sociální enrichment velkých kočkovitých šelem a gepardů. 2013, Baghira, 9, str. 55-60.

MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – ZITA, L. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Šlechtění a masná užitkovost králíků středních plemen. 2013, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6. 11. 2013, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 75-81. ISBN: 978-80-7403-113-7.

KVAČEK, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dietetika výkrmových směsí pro odstavená králíčata s využitím prebiotické vodorozpustné vlákniny z topinamburu hlíznatého (Helianthus tuberosus). 2013, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6. 11. 2013, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 129-134. ISBN: 978-80-7403-113-7.

GARDIÁNOVÁ, I. – PŮTOVÁ, R. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití obohacování prostředí u lidoopů. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 87-90. ISBN: 978-80-7305-654-4.

GARDIÁNOVÁ, I. – HARTL, M. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Povědomí návštěvníků zoo o enrichmentu v zoo Praha. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 74-77. ISBN: 978-80-7305-654-4.

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.

GARDIÁNOVÁ, I. – LAJEROVÁ, M. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Enrichment pro zvířata. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 82-86. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

JEBAVÝ, L. – PASTRŇÁK, P. – SVOBODOVÁ, I. – GARDIÁNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Možnosti obohacení prostředí u fretek. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 117-122. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

GARDIÁNOVÁ, I. – ŠTRACHOVÁ, J. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Obohacení prostředí pro zvířata a informovanost veřejnosti o obohacení prostředí. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 91-94. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

GARDIÁNOVÁ, I. – KOCOURKOVÁ, A. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Velké kočkovité šelmy a gepardi a využití sociálního enrichmentu . 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 78-81. ISBN: 978-80-7305-654-4 .

VLACHOVÁ, L. – HRADECKÁ, L. – PINC, L. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Agresivní chování psů. 2013, Proceeding of the 20th International Conference "Animal protection and Welfare" 2013 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 25.9.2013. str. 25-26. ISBN: 978-80-7305-654-4.

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of environmental enrichment and guinea pigs. 2013, ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, INST PHYSIOLOGY, 000317958500001, Praha, Tišnov (Czech Republic), 23.05.2013, 1 - 1 str., 0862-8408.

GARDIÁNOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Enrichment and effect on young pigs after weaning. 2013, ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, INST PHYSIOLOGY, 000317958500001, Praha, Tišnov (Czech Republic), 23.05.2013, 1 - 1 str., 0862-8408.

VENCLOVÁ, K. – URBANCOVÁ, H. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Advantages and Disadvantages of Business Continuity Management. In ICIBM 2013 : International Conference on Innovation, Business and Management "in Thomson Reuters", "Issue 76" 14.04.2013, Venice. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013. s. 177-181.

KOUBA, M. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. 2013, Kouba M. et Šťastný K., 2013: Telemetrie vzletných mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v Krušných horách. In: Bryja J., Řehák Z. et Zukal J. [eds.]: Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, s. 127. ISBN 978-80-87189-14-6..

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – KRUPA, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of genetic diversity in endangered horse population of Old Kladruber breed. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, 3.-4.9.2014, Prague, Czech Republic, s. 72-73. ISBN: 978-80-213-2473-2.

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Populačně genetický rozbor plemene starokladrubský kůň. 2014, Zootechnika 2014, Konference mladých vědeckých pracovníků, 20. 6. 2014, České Budějovice, s. 4-10. ISBN: 978-80-7394-454-4.

GARDIÁNOVÁ, I. – BOLECHOVÁ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Tigers Stereotypic Pacing and Enrichment. 2014, Annual Research & Review in Biology, Vol. 4, No. 10. pp. 1544-1550. ISSN: 2231-4776.

KVAPIL, J. – POHANKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Drones as a tool of effective nature conservation. 2014, In Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference 22.10.2014, Česká zemědělská univerzita v Praze - aula. Czech University of Life Sciences Prague: ALED s.r.o., 2014. s. 37 - 38. ISBN 978-80-213-2497-8.

SANTARIOVÁ, M. – GERNEŠ, J. – PINC, L. – SEKYROVÁ, V. – BARTOŠ, L.; idPublikace = 65076; Název: Schopnost psů, speciálně vycvičených na metodu pachové identifikace, detekovat individuální lidské pachy poté, co byly vystaveny vysokým teplotám-- Neexistuje podtyp publikace --

MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. – POHANKOVÁ, Z. – HRADEC, M. – SLÁDKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of worldwide´s breeding of aadvark Orycteropus afer (Pallas, 1766) and facilities for assuring of genetic variability in next generations. 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference, počet stran - 25-26, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference,ISBN: 978-80-213-2497-8.

JEBAVÝ, L. – VALNÍČKOVÁ, B. – HRADEC, M. – MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Playing and social behaviour of Hanuman langurs (Semnopithecus entellus). 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference, počet stran - 27-28, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference, ISBN:978-80-213-2497-8.

TOMÁNEK, P. – MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. – POHANKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Problems reproduction lowland gorillas Gorilla gorilla gorilla bred in the zoo world. 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference,počet stran - 77-78, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference,ISBN:978-80-213-2497-8.

JEBAVÝ, L. – HRADEC, M. – VACHALOVSKÁ, M. – MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Social behavior of gibbons (Hylobatidae). 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference,počet stran: 5-6, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference, ISBN:978-80-213-2497-8. Grant - Vokalizace u gibonů rodu Nomascus a její změny v závislosti na hladině pohlavních hormonů během dospívání.

SLÁDKOVÁ, K. – POHANKOVÁ, Z. – MASOPUSTOVÁ, R. – DOKOUPILOVÁ, A. – HRADEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Olfactory And Tactile Communication of Senegal Bushbaby (Galago senegalensis). 2014, Název konference: Book of Abstract - 1 st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference, počet stran - 65-66, místo konání - Czech University of Life Sciences Prague, typ akce - WRD - celosvětová konference, ISBN:978-80-213-2497-8.

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Use of human odor fall-out in human identification line-ups. 2014, In: Book of Abstracts of The European Conference on Behavioural Biology, 17 - 20 July 2014, Prague, Czech Republic, pp. 54 - 55.

MASOPUSTOVÁ, R. – POHANKOVÁ, Z. – MAZANCOVÁ, J. – HES, DIPL. KFM., T. – DOKOUPILOVÁ, A. – JEBAVÝ, L. – SLÁDKOVÁ, K. – BOHÁČ, V. – TOMÁNEK, P. Podtyp: Uspořádání akcí; 1. ročník Celosvětové konference o ochraně světové biodiverzity. 2014, 1st Internatinal TBCC 2014 - Tropical Biodiversity Conservation Conference. Společně s FTZ hlavní pořadatel za FAPPZ, datum zahájení 22. 10. 2014, datum ukončení 23. 10. 2014. Místo konání - aula ČZU, počet účastníků 360, z toho cca 150 zahraničních. Pokračování v Indonésii (listopad 2014) a v Mexiku - Univerzita Chapingo (březen 2015).

JEČMÍNKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Polymorfní varianty vybraných genů a jejich vztah k ukazatelům zdraví vemene a reprodukce u skotu. 2014, In: ZOOTECHNIKA 2014, Sborník z konference mladých vědeckých pracovníků, konané dne 20.6.2014. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2014, s. 95 - 103. ISBN 978-80-7394-454-4.

ČAJÁGIOVÁ, M. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnosť psov stotožniť ľudský pach vystavený parnej sterilizác. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.10.

MACHOVÁ, L. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Odolnost lidského pachu v růuzných podmínkách prostředí. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.11.

NEUMANNOVÁ, P. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – LNĚNIČKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Nitrilové rukavice jako prostředek proti nežádoucí kontaminaci lidským pachem. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.12.

PÍSAŘÍKOVÁ, A. – SANTARIOVÁ, M. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů identifikovat lidský pach poté co byl vystaven působení vody. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.13.

VOKÁLEK, V. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lidský pachový spad jako prostředek individuální indentifikace osob. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.15.

URBAN, Š. – DOLEŽAL, P. – CINKOVÁ, P. – BENEDIKTOVÁ, K. – PÁLKA, D. – VYHNÁLEK, O. – PINC, L. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molekulární složení aktivní pachové signatury člověka - společný projekt ČZU a VŠCHT. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.9.

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Acoustic stimulation of puppies can improve their response towards sudden noise. 2014, Book of Abstracts, VII European Conference on Behavioural Biology, Prague 2014.

ŠMÍDKOVÁ, J. – VALNÍČKOVÁ, B.; idPublikace = 66231; Název: Kolonizace střeva telat Escherichia coli tvořící ESBL v podmínkách mléčné farmy-- Neexistuje podtyp publikace --

JEBAVÝ, L. – MARKÉTA, J. – HRADEC, M. – GARDIÁNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Etologická studie kosmanovitých (Callithricidae) se zaměřením na enrichment v ZOO Hluboká . 2014, Proceeding of the 21th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2014 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 9. October 2014. pp. 70-76. DVD nosič. ISBN: 978-80-7305-711-4.

KOTRBA, R. – BARTOŠ, L. – CEACERO HERRADOR, F. – POKORADY, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Deer nutrition: from evolution of digestive track to deer farming practice. 2014, .

PETERKA, T. – BARTOŠ, L. – KOTRBA, R. – BARTOŠOVÁ, J. – CEACERO HERRADOR, F. – KŠÁDA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Red deer bachelor group membership - friends or rivals?. 2014, .

PETERKA, T. – CEACERO HERRADOR, F. – BARTOŠ, L. – KOTRBA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testing the estimation of red deer activity using the Lotek GPS telemetry collars.. 2014, .

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); May allosuckling in zebras be important for the discussion on the meaning of suckling duration?. 2014, VII EUROPEAN CONFERENCE ON BEHAVIOURAL BIOLOGY Prague July 17-20, 2014.

PLUHÁČEK, J. – OLLÉOVÁ, M. – BARTOŠOVÁ, J. – PLUHÁČKOVÁ, J. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lateralita pozic při kojení u tří druhů zeber. 2014, ZOOLOGICKÉ DNY Ostrava 2014 6.-7. února 2014 .

KOUBA, M. – BARTOŠ, L. – ŠŤASTNÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Factors affecting begging calls in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: scramble competition or honest signalling of need?. 2014, Kouba M., Bartoš L. et Šťastný K., 2014: Factors affecting begging calls in Tengmalm’s owl (Aegolius funereus) fledglings during post-fledging dependence period: scramble competition or honest signalling of need? In: Lišková S. et Varadínová Z. [eds.]: The 7th European Conference on Behavioural Biology 2014. Book of abstracts from conference held on 17.-20. July 2014. Czech and Slovak Ethological Society, Prague, s. 100.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Association between DGAT1 and Leptin polymorphic variant and negative energy balance in cattle. 2014, In: Book of abstract International scientific genetic konference "XXVI. GENETIC DAYS": 3 - 4.9.2014. Praha: Česká zemědělská univerzita, s. 151-154. ISBN: 978-80-213-2473-2.

SILBEROVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – MACH, K. – JEBAVÝ, L. – LUKEŠOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of the Effect of Milk Thistle (Silybum marianum) Supplement on Fattening Performance and Health Status of Broiler Rabbits. 2014, Conference: Tropentag 2014 "Bridging the gap between increasing knowledge and decreasing resources", September 17-19, 2014, Prague, Czech Republic, s. 164-164. ISBN: 978-80-213-2481-7.

HOFMANOVÁ, B. – PŘIBÁŇOVÁ, M. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Population study of three breeds of cold blooded horses in the Czech Republic. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP,EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 379-379. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. – VESELÁ, Z. – KRUPA, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimation of genetic parameters and prediction of breeding value for calving ease. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 323-323. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pedigree analysis of Old Kladruber horse. 2014, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the EAAP, 25 - 29 August 2014, Copenhagen, Denmark, s. 379-379. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing vitiligo occurence in Old Kladruber grey horses. 2014, Book of abstracts of International scientific genetic conference XXVI. Genetic Days, Prague, Czech Republic, s. 95-96. ISBN: 978-80-213-2473-2.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSEL´OVÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak lze molekulární genetiku využít ve šlechtění skotu?. 2015, Náš chov, 2015, č. 5, s. 36. ISSN: 0027-8068.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSEL´OVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – ZAVADILOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Problematika zdraví vemene a plodnosti dojnic v České republice. 2015, Grant Journal, 2015, roč. 4, č. 1, s. 132-137. ISSN: 1805-062X, 1805-0638 (online).

JEBAVÝ, L. – PÁNOVÁ, P. – HRADEC, M. – GARDIÁNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Samčí skupiny dvou druhů primátů nadčeledi Cercopithecoidea v lidské péči . 2015, Proceeding of the 22th International Conference "Animal Protection and Welfare" 2015 edited by the Conference Scientific Committe, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, 8. October 2015. str. 74-82. DVD nosič. ISBN: 978-80-7305-759-6.

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Pedigree analysis of endangered Czech draft horse breeds. 2015, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the EAAP, 31 August - 4 September 2015, Warsaw, Poland, s. 440-440. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

BUŠINA, T. – KOUBA, M. – OUHEL, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); First survey of elusive Black-and-white Laughingthrush (Garrulax bicolor) in natural conditions, North Sumatra province, Indonesia. 2015, Book of Abstracts 2nd International TBCC 2015.

HOFMANOVÁ, B. – KOHOUTOVÁ, P. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of factors influencing coat color intensity in Old Kladruber black horses. 2015, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the EAAP, 31 August - 4 September 2015, Warsaw, Poland, s. 439-439. ISBN: 978-90-8686-248-1, e-ISBN: 978-90-8686-799-8.

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

STĚHULOVÁ, I. – VALNÍČKOVÁ, B. – ŠÁROVÁ, R. – ŠPINKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mámóó!!! Jak moc vadí odstav dcerám, synům a matkám masného skotu. 2015, Sborník abstraktů z 42. etologické konference, 4. - 7. 11. 2015, České Budějovice, Česká republika.

CHALOUPKOVÁ, H. – SVOBODOVÁ, I. – BARTOŠ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vystavení štěňat zvukům v rané ontogenezi může zlepšit jejich reakci na nečekaný hluk během selekčního testu. 2015, Sborník abstraktů z 42. etologické konference, 4. - 7. 11. 2015, České Budějovice, Česká republika, s. 23 - 23.

DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – SLÁDKOVÁ, K. – MACH, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití ostropestčce mariánského ve výživě brojlerových králíků. 2015, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 11. 11. 2015, Praha, Česká republika, s. 62 - 65, ISBN: 978-80-7403-141-0.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KYSELOVÁ, J. – MÁTLOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Produkční stáda versus genetické zdroje. 2016, Náš chov. č.3. s26-27..

JEČMÍNKOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – KYSELOVÁ, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Trendy ve šlechtění českého strakatého skotu a význam funkčních vlastností. 2016, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu. 2016(2): 12-13..

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – KYJAKOVÁ, P. – VALTEROVÁ, I. – SKEŘÍKOVÁ, V. – URBAN, Š.Human scent signature: an off-line coupling of GC with dogs to determine the scent composition and analysis of human scent samples by GCxGC-MS . 2016, Abstract book International symposium on capillary chromatography and GCxGC symposium, 29.5. - 3.6.2016, Riva del Garda, Italy, p. 550 .

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – SKEŘÍKOVÁ, V. – PINC, L. – URBAN, Š.Sensitivity of Human Scent Analysis: The Dog vs. GC-MS/MS. 2016, Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414 .

DOLEŽAL, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – KYJAKOVÁ, P. – VALTEROVÁ, I. – SKEŘÍKOVÁ, V. – URBAN, Š. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Molecules of Human Scent Signature. 2016, In: Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414.

CINKOVÁ, P. – SKEŘÍKOVÁ, V. – VYPLELOVÁ, P. – LNĚNIČKOVÁ, J. – PINC, L. – URBAN, Š.Analyses of Mixtures of Humans Scents. 2016, In: Abstract book International symposium on advances in extraction technologies and international symposium on separation sciences, 3.7 - 6.7.2016, Toruń, Poland, p. 414.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KADLECOVÁ, V. – STÁDNÍK, L.Association of DGAT1 and Leptin with fertility traits in Holstein cows. 2016, Acta Fytotechnica et Zootechnica;Monotematic Issue : Genetic Diversity and Production Potential of Food Resources; č. 19, (Special Issue);s. 34-37.

PEBRIANSYAH, A. – SILBEROVÁ, PH.D., I. – LUKEŠOVÁ, D. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. Feed Consumption, Carcass Evaluation and Growth Performance of Broiler Rabbits Fed Different Levels and Processing Methods of Milk Thistle (Silybum marianum) Supplement. 2016, Milk thistle (Silybum marianum) belongs to the family Asteraceae which are widely spread in arid and semi-arid areas of Mediterranean regions. This annual plant contains silymarin-flavolignans with hepatoprotective and canceroprotective properties which show positive effects on health and performance of animals. The study aimed to investigate the effect of different level and processing methods of milk thistle (Silybum marianum) on feed consumption, carcass composition and growth performance of broiler rabbits. A total of 180 HYLA broiler rabbits, 42 days old, were fed with different concentrations of milk thistle supplement - group III (0.5 % of fermented milk thistle) and group II (1% non-fermented milk thistle) in comparison with control group I (standard feed ration without any supplementation). Feed and water were available ad libitum. The experiment started at 42 days of rabbit age and finished by slaughter when rabbits achieved 2.6 kg of live weight. The weight of the body parts, carcass weight, carcass yield, and growth performance were recorded and calculated. Carcass weight and carcass yield in rabbits fed with 0.5 % fermented milk thistle were significantly higher (P<0.05) than in rabbits of other groups. However, there were no significant differences (P>0.05) between control and experimental groups in the growth performance. Furthermore, daily feed consumption was higher in the treatment group II and group III compared to Control I (P<0.05). The results of this experiment therefore indicated that 1% non-fermented milk thistle extract supplemented in the feed ration for broiler rabbits is not a suitable supplement for improvement of broiler rabbits´ performance. However, 0.5% fermented milk thistle could be used to improve the carcass performance. .

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – MAJZLÍK, I.Genetic diversity loss in populations Czech draft horse breeds. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 584-584. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J. – NOVOTNÁ, A.Estimation of effective population size by different methods for Czech endangered horse breeds based on genealogical information. 2016, Acta fytotechnica et zootechnca, 2016, roč. 19, s. 41-44. eISSN: 1336-9245..

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J.Inter and intra genetic variability in sire lines of the Czech endangered draft horse breed. 2016, Acta fytotechnica et zootechnica, 2016, roč. 19, č. 3, s. 112-115. eISSN: 1336-9245.

HOFMANOVÁ, B. – HOUDOVÁ, D. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VOSTRÝ, L.Analysis of the testing horses for therapeutic purposes in the Czech Republic. 2016, Book of Abstracts of the 67th Annual Meeting of the EAAP, 29 August - 2 September 2016, Belfast, United Kingdom, s. 476-476. ISBN: 978-90-8686-830-8, e-ISBN: 978-90-8686-830-8..

PINC, L. – ČAPKOVÁ, Z. – VLASÁK, P. – VYPLELOVÁ, P. – SANTARIOVÁ, M. – LNĚNIČKOVÁ, J.Psi poznají střelce. 2016, .

LNĚNIČKOVÁ, J. – ČAPKOVÁ, Z. – DOLEŽAL, P. – KYJAKOVÁ, P. – PÍSAŘÍKOVÁ, A.Pes jako „detektor“ pro plynovou chromatografii. 2016, .

VOSTRÝ, L. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – HOFMANOVÁ, B. – VESELÁ, Z. – SCHMIDOVÁ, J.Analysis of linear scoring of conformation traits in Czech draught horse. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, 21-23 September, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 174-178.

VOSTRÁ VYDROVA, H. – VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – SCHMIDOVÁ, J. – VESELÁ, Z. – MAJZLÍK, I.Founder contribution in the endangered czech draught horse breeds. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 169-173.

HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVA, H. – MAJZLÍK, I. – VOSTRÝ, L.The effect of inbreeding on melanoma and vitiligo occurrence in Old Kladruber grey horses. 2016, 24th International Symposium "Animal Science Days", Ptuj, Slovenia, September 21th-23rd, 2016. Acta Agriculturae Slovenica, Supplement 5, s. 179-182.

JEČMÍNKOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I.Jednonukleotidový polymorfismus a jeho využití jako markeru při selekci vlastností s nízkou dědivostí. 2016, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu. 2016(3): 9..