×
Katedra etologie a zájmových chovů

Studijní materiály

Elektronické studijní materiály k doplňkovému studiu pro předměty FAPPZ:

APLIKOVANÁ ETOLOGIE PSA

Wolfwatching/ Farkaslesen (2005)

Předmět navazuje na teoretické znalosti studentů v oblasti etologie psa a etologie zvířat. Studenti tyto znalosti prohlubují a dále se je učí aplikovat při praktickém využití psa v nejrůznějších oblastech lidských aktivit. Podrobně jsou zde probrány kognitivní schopnosti psa tj. jednotlivé principy učení, paměť, schopnost mezidruhové komunikace. Studenti jsou seznámeni s celou řadou výcvikových metod používaných v rámci zájmové i profesionální kynologie. Dále je zde řešeno tzv. problémové chování s ohledem na společné soužití psa a člověka, například agrese vůči lidem či ostatním psům.

Sylabus předmětu:

 • Principy učení
 • Výcvikové metody
 • Paměť psa
 • Interspecifická komunikace
 • Ontogeneze psa
 • Neurobiologie chování psa
 • Problémové chování u psů
 • Behaviorální problémy psa spojeného s agresivitou
 • Behaviorální problémy psa spojené se strachem
 • Farmakologická intervence
 • Výcvikové pomůcky

Praktické cvičení: demonstrace výcvikových metod psa

Seminář: Praktické řešení problémového chování psa, jeho náprava

Internetový odkaz na prezentace přednášek:

https://moodle.czu.cz/login/index.php#section-1

https://www.youtube.com/watch?v=0QstWaLSs3g&t=225s

pozn.: studijní materiály budou průběžně aktualizovány

CHOV PSŮ

ALA 09E a ALA 80E

Předmět je věnován problematice legislativy čistokrevného chovu psů a následně pak praktické reprodukci psů.

Sylabus předmětu:

 • Velké kynologické organizace ve světě a u nás.
 • Legislativa čistokrevného chovu psů – činnost plemenných knih, Zápisní řád, Řád při chovu psů ČMKU.
 • Registrace Mezinárodního názvu chovatelské stanice FCI.
 • Anatomie a fyziologie pohlavní soustavy psa a feny, fáze reprodukčního cyklu feny.
 • Hárání, přirozené a laboratorní metody určení nejvhodnější doby krytí.
 • Gravidita a její průběh. Výživa březí feny.
 • Porod a jeho fáze. Možné komplikace při porodu feny a jejich řešení.
 • Péče o fenu a vrh po porodu. Výživa laktující feny.
 • Odstav štěňat. Odčervování a vakcinace. Vakcíny a vakcinační schémata. Označování štěňat.
 • Růst a vývoj štěněte, kritické periody, problémové chování psů a jeho prevence.
 • Co dělat s nechtěným nakrytím? Kastrace a sterilizace. Přerušení gravidity a jeho rizika.
 • Geneticky podmíněné choroby a možnosti jejich eliminace.

Studijní materiály k předmětu Chov psů garantovaného Ing. Naděždou Šebkovou, Ph.D. v pdf přílohách