×
Katedra etologie a zájmových chovů

Studijní materiály

Elektronické studijní materiály k doplňkovému studiu pro předměty FAPPZ:

APLIKOVANÁ ETOLOGIE PSA

Wolfwatching/ Farkaslesen (2005)

Předmět navazuje na teoretické znalosti studentů v oblasti etologie psa a etologie zvířat. Studenti tyto znalosti prohlubují a dále se je učí aplikovat při praktickém využití psa v nejrůznějších oblastech lidských aktivit. Podrobně jsou zde probrány kognitivní schopnosti psa tj. jednotlivé principy učení, paměť, schopnost mezidruhové komunikace. Studenti jsou seznámeni s celou řadou výcvikových metod používaných v rámci zájmové i profesionální kynologie. Dále je zde řešeno tzv. problémové chování s ohledem na společné soužití psa a člověka, například agrese vůči lidem či ostatním psům.

Sylabus předmětu:

 • Principy učení
 • Výcvikové metody
 • Paměť psa
 • Interspecifická komunikace
 • Ontogeneze psa
 • Neurobiologie chování psa
 • Problémové chování u psů
 • Behaviorální problémy psa spojeného s agresivitou
 • Behaviorální problémy psa spojené se strachem
 • Farmakologická intervence
 • Výcvikové pomůcky


Praktické cvičení: demonstrace výcvikových metod psa


Seminář: Praktické řešení problémového chování psa, jeho náprava


Internetový odkaz na prezentace přednášek:

https://moodle.czu.cz/login/index.php#section-1


https://www.youtube.com/watch?v=0QstWaLSs3g&t=225s

pozn.: studijní materiály budou průběžně aktualizovány