×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

240-MS GC/MS Ion Trap (Varian, Austrálie - nyní Agilent, USA)

Přístrojové vybavení katedry > 240-MS GC/MS Ion Trap (Varian, Austrálie - nyní Agilent, USA)

Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem typu iontová past. Slouží k identifikaci a kvantifikaci PAH a PCB z různých matricí, především pak z půd. Dále je využíván při identifikaci složek silic.

 

Zodpovědný pracovník: Ing. Adéla Fraňková, PhD.