×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Témata BP

Státní pozemkový úřad a směny nemovitostí
Ing. Jaroslava Janků CSc. - --

Státní pozemkový úřad a směny nemovitostí
Ing. Jaroslava Janků CSc. - --

Obsah vybraných rizikových a nutričních prvků v máku.
doc. Ing. Ondřej Drábek Ph.D. - --