×
Katedra pedologie a ochrany půd
banner

Témata DP

Výluh prvků z glazury keramiky vlivem nízkomolekulárních organických kyselin obsažených v ovocném čaji.
doc. Ing. Ondřej Drábek Ph.D. - --

Hodnocení hydraulických vlastností a pórového systému v luvizemní oblasti s různými půdními jednotkami ovlivněnými erozí půdy
Ing. Antonín Nikodem Ph.D., DiS. - --

Monitoring transportu a rychlosti degradace pesticidu v polních podmínkách
Ing. Martin Kočárek Ph.D. - --

Ochrana půd na základě produkčních a mimoprodukčních funkcí
Ing. Jaroslava Janků CSc. - --

Ochrana půd na základě produkčních a mimoprodukčních funkcí
Ing. Jaroslava Janků CSc. - --

Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji
Ing. Jaroslava Janků CSc. - --

Environmentální hodnota půdy
Ing. Jaroslava Janků CSc. - --

Oceňování přírodních zdrojů se zaměřením na zábor půdy
Ing. Jaroslava Janků CSc. - --

Vliv vlastnictví na kvalitu půdy
Ing. Jaroslava Janků CSc. - --

Hodnocení ekosystémových služeb půdy
Ing. Jaroslava Janků CSc. - --