×
Katedra pícninářství a trávníkářství
banner

Vítejte na webové prezentaci katedry KPT

Katedra pícninářství a trávníkářství se zabývá na pedagogickém a vědeckovýzkumném úseku agrotechnikou víceletých a jednoletých pícnin pěstovaných na orné půdě a pratotechnikou trvalých lučních a pastevních porostů. 

Stále větší pozornost je věnována mimoprodukčním (ekologickým) funkcím porostů, trávníkářství, ukládání půdy do klidu a využití vybraných pícních plodin jako alternativních zdrojů energie.