×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Aktuality

Zde budou uváděny termíny: obhajob disertačních prací, exkurzí, odborných kurzů