×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

Atlas zájmových plemen malých přežvýkavců

Výukové texty - ovce a kozy > Atlas zájmových plemen malých přežvýkavců

Atlas zájmových plemen malých přežvýkavců

vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 237/2013/G4

Chov malých přežvýkavců v ČR v posledním období nabývá na stále větším významu. Jde jednak o poptávku po ekologické surovině, jímž bezesporu produkty z chovu ovcí a koz jsou, nízké ekonomické náklady na chov, ale také o podporu rozvoje venkova a v případě chovu zájmových plemen ovcí a koz zejména o atraktivitu agroturistiky a podporu hobby chovů.

Tématem projektu bylo vyhotovení multimediálních prezentací zaměřených na zájmová plemena ovcí a koz chovaných v České republice. Byly vytvořeny videoprezentace charakterizující málopočetná plemena chovaná v ČR. Dále byly zpracovány prezentace obsahující textové a fotografické soubory jednotlivých plemen jako další podklady ke studiu.

Prezentace jsou určené k přímé výuce studentů předmětů zahrnujících problematiku chovu ovcí a koz v rámci 2hodinových přednášek resp. cvičení s doplněním o odborný výklad. Mohou samozřejmě posloužit i k individuálnímu studiu dané problematiky. Pro vytvoření jasnější představy a podrobnější dokumentaci byly vypracovány video nahrávky, které doplňuje odborný komentář. V závislosti na softwarovém vybavení PC použitého k přehrání instruktážních videosnímků může být vyžadováno připojení k internetu z důvodu stažení potřebného kodeku k přehrání videa.

Materiály jsou určeny k výuce předmětů, které jsou vyučovány katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ. Jsou použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha (PEF, TF) a poslouží tak k zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU Praha. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné i pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR a Střediska ekologické výchovy zabývající se chovem zvířat.

Řešitelé projektu děkují zejména Svazu chovatelů ovcí a koz ČR, plemenářským organizacím a dalším odborným institucím a soukromým chovatelům za spolupráci, za poskytnuté materiály a možnost pořízení fotografických i video materiálů, jmenovitě Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, Českomoravskému svazu chovatelů, Ing.Bečkové, manželům Benešovým, panu Švandovi, manželům Kraťukovým a mnoha dalším vstřícným chovatelům, nadšencům a propagátorům chovu ovcí a koz.