×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

chov prasat II - kombinované studium

Výukové texty - prasata > chov prasat II - kombinované studium

tudijní materiály pro předmět Chov prasat II - kombinované studium


doc. Ing. Michal Šprysl, CSc.