×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

dojnice

Technika a technologie chovu dojnic

materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 1221/2012/F4/d

Tématem projektu bylo vyhotovení multimediálních prezentací zaměřených na techniku a technologie chovu dojnic. Byly vypracovány prezentace zahrnující důležitá období chovu dojnic. Následně byly vytvořené prezentace obsahující textové a fotografické materiály doplněny o instruktážní videosnímky s komentářem.

Prezentace jsou určené k přímé výuce studentů předmětů zahrnujících problematiku chovu skotu v rámci 2-hodinových přednášek resp. cvičení s doplněním o odborný výklad. Lze je využít i k individuálnímu studiu dané problematiky. Pro vytvoření představy byly vypracovány video nahrávky, které doplňuje odborný komentář. V závislosti na softwarovém vybavení PC použitého k přehrání instruktážních videosnímků může být vyžádáno připojení k internetu z důvodu stažení potřebného kodeku k přehrání videa.

Součástí prezentací je uvedení použité literatury a informačních zdrojů, stejně tak i informace, že materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 1221/2012/F4/d , s názvem: Multimediální učební pomůcky pro výuku techniky a technologie chovu dojnic

Materiály jsou určeny k výuce předmětů, které jsou vyučovány katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ. Materiály jsou použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha (PEF, TF) a poslouží k zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU Praha. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR.


Ing. Renata Toušová, CSc.