×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

Garantované studijní obory

Garantované studijní obory

4103R008 Živočišná produkce
4103T008 Živočišná produkce
4103V004 Speciální zootechnika
4106T009 Reprodukční biotechnologie