×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Garantované studijní obory

Garantované studijní obory

4106T009 Reprodukční biotechnologie
4103V004 Speciální zootechnika
4103T008 Živočišná produkce
4103R008 Živočišná produkce