×
Katedra chovu hospodářských zvířat

HPLC

HPLC systém

Pro hodnocení kvality živočišných produktů

Vytvořeno za podpory projektu FRVŠ 1998/2012/A/a

Využití laboratoře je v oblasti hodnocení kvality mléka, vajec, vepřového, hovězího, drůbežího a králičího masa v závislosti na zootechnických podmínkách chovu. V současnosti jsme svědky celoevropského trendu směřujícího čím dál tím více k dohledatelnosti potravin, jejich kvalitě, která postupně kulminuje v silné preferenci ekologizace zemědělství a produkci biopotravin. Toto vše má vektor kvality základních potravinových zdrojů, jejich zdravotní nezávadnosti, a tím ochrany zdraví člověka. Cílem je seznámit studenty s možnostmi využití moderních analytických přístrojů pro objektivní hodnocení kvality živočišných produktů. Komplexní pojetí znamená nejen pochopení jednotlivých stanovených kvalitativních parametrů, ale především pochopení faktorů, které je ovlivňují. Dalším cílem je možnost detailního hodnocení živinového složení, bezpečnostních rizik a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

 

Využití HPLC

 

kvalita mléka

 

kvalita vajec

 

kvalita masa

 

Popis HPLC

 

popis částí

 

RI detektor

 

Metodiky

 

stanovení obsahu aminokyselin

 

hydrolýza

 

příprava roztoků

 

uvedení systému do provozu

 

chromatogram

 

vyhodnocení

 

protokol