×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

metabolismus a plodnost dojnic

Výukové texty - skot > metabolismus a plodnost dojnic

Metabolismus a plodnost dojnic

Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 2395/2011/G4: Studium vztahů mezi metabolickou aktivitou dojnic, kvalitou cervikálního hlenu a jejich plodností.

Cílem projektu bylo zajištění podmínek pro hlubší rozvoj vědecké a tvůrčí činnosti 2 studentů doktorského studijního programu fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze, kteří se zabývají studiem úrovně metabolismu dojnic. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů se během cvičení seznámili s hodnocením kvality cervikálního hlenu a přežitelnosti spermií. Projekt umožnil zpracovat metodické postupy a způsoby hodnocení vztahů mezi metabolickou aktivitou dojnic, kvalitou cervikálního hlenu a následnou přežitelností spermií.

Výsledkem projektu jsou dvě výukové prezentace „Hodnocení kvality cervikálního hlenu“ a „Hodnocení úrovně metabolismu dojnic“, nové laboratorní úlohy na cvičení z předmětů, zabývajících se reprodukcí a inseminací skotu „Návody na cvičení – vyšetření cervikálního hlenu“ a video ukázky z hodnocení přežitelnosti spermií (přežitelnost spermií po 30, 60 a 90 minutách testu přežitelnosti spermií v cervikálním hlenu).

Materiály jsou určeny k přímé výuce studentů předmětů, zahrnujících problematiku reprodukce hospodářských zvířat, které jsou vyučovány katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ. Materiály jsou použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha (PEF, TF) a poslouží tak k zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU Praha. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné i pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR.

Ing. Jan Beran

Studijní materiály:

Videoukázky z hodnocení přežitelnosti spermií v cervikálním hlenu:

  1. Film 1
  2. Film 2
  3. Film 3