×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Bonitace hlavních plemen ovcí

Výukové texty - ovce a kozy > Bonitace hlavních plemen ovcí

Bonitace hlavních plemen ovcí a koz

vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 989/2010/F4/d

Tématem projektu bylo vyhotovení multimediálních prezentací zaměřených na bonitaci hlavních plemen ovcí a koz chovaných v České republice. Byly vytvořeny videoprezentace s komentářem průběhu nákupních trhů plemenných beranů a kozlů, charakterizující hodnocená plemena chovaná v ČR. Dále byly zpracovány prezentace obsahující textové a fotografické soubory jednotlivých plemen jako dalšími podklady ke studiu.

Prezentace jsou určené k přímé výuce studentů předmětů zahrnujících problematiku chovu ovcí a koz v rámci 2 - hodinových přednášek resp. cvičení s doplněním o odborný výklad. Mohou samozřejmě posloužit i k individuálnímu studiu dané problematiky. Pro vytvoření jasnější představy a podrobnější dokumentaci byly vypracovány video nahrávky, které doplňuje odborný komentář. V závislosti na softwarovém vybavení PC použitého k přehrání instruktážních videosnímků může být vyžadováno připojení k internetu z důvodu stažení potřebného kodeku k přehrání videa.

Materiály jsou určeny k výuce předmětů, které jsou vyučovány katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ. Materiály jsou použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha (PEF, TF) a poslouží tak k zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU Praha. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné i pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR.

Řešitelé projektu děkují zejména Svazu chovatelů ovcí a koz ČR, plemenářským organizacím a dalším odborným institucím, zemědělským podnikům a soukromým chovatelům za spolupráci, za poskytnuté materiály a možnost pořízení fotografických i video materiálů, jmenovitě Českomoravské společnosti chovatelů, Zemědělské a.s. Nečtiny, farmě Pavla Vávry, farmě Františka Dlabala, Kozí farmě Pěnčín, Kozí farmě Ratibořice, panu Michalu Hrdličkovi, Ladislavu Onderkovi, Ranči beraní ráj, Blance Hrbkové a Jaroslavě Vanclové.

Plemena koz

Plemena ovcí