×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Publikace

Článek v odborném periodiku

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. Genotype impact on the economy of production performance in pigs. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 3, s. 123 - 133. ISSN: 0139-570X.

LEDVINKA, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – TŮMOVÁ, E. Digitonin and egg duality characteristic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 1, s. 21 - 24. ISSN: 1211-3174.

ŠIMÁNĚ, J. – HUBENÝ, M. – ZITA, L. Celosvětová produkce a obchod s drůbežím masem. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 7, s. 66 - 67. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – ŠTOLC, L. Carcass quality in restricted and ad libitum fed rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 5, s. 214 - 219. ISSN: 1212-1819.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Analýza obsahu intramuskulárního tuku u vybraných prasat. Maso, 2006, roč. 17, č. 1, s. 36 - 41. ISSN: 1210-4086.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – PRACHAŘOVÁ, Z. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Efekt porážkové hmotnosti a pohlaví na chemické složení vepřového masa. Maso, 2006, roč. 17, č. 3, s. 14 - 18. ISSN: 1210-4086.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. Genotyp-významná volba pro zdárnou ekonomiku. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 1, s. 52 - 53. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. Analysis of the influence of sex on the carcass value of the crossbred pig populations. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 1, s. 14 - 20. ISSN: 1211-3174.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Influence of slaughter weight and sex on chemical composition of pork. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 2, s. 57 - 66. ISSN: 1211-3174.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. The impact of the substitution of soybean meal for meat-and-bone meal on performance and carcass value of growing-finishing pigs. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 3, s. 108 - 114. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – RÁKOS, M. Dojení a zdraví mléčné žlázy. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 2, s. 18 - 20. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. Progesterone level assessment like effective way of cow reproduction biological ability evaluating. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2006, roč. 68, č. 4, s. 38 - 46. ISSN: 0139-7265.

ŠAFUS, P. – PŘIBYL, J. – VESELÁ, Z. – VOSTRÝ, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. Selection indexes for bulls of beef cattle. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 7, s. 285 - 298. ISSN: 1212-1819.

BOUŠKA, J. – VACEK, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. – PYTLOUN, P. The relationship between conformations of dams and daughters in Czech Holsteins. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 6, s. 236 - 240. ISSN: 1212-1819.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Amino acid composition of pig meat in relation to the live weight and sex.. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 12, s. 529 - 534. ISSN: 1212-1819.

RAJMON, R. Intersexualita u prasat. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 6, s. 40 - 41. ISSN: 0027-8068.

ROZINEK, J. – RAJMON, R. – PETR, J. – ROHLÍK, J. – SEDMÍKOVÁ, M. – ŘEHÁK, D. – JÍLEK, F. Ultrastructural localisation of calcium deposits in pig ovarian follicles. Animal Reproduction Science, 2006, roč. 0, č. 91, s. 123 - 132. ISSN: 0378-4320.

PETR, J. – RAJMON, R. – CHMELÍKOVÁ, E. – TOMÁNEK, M. – PŘIBÁŇOVÁ, M. – JÍLEK, F. Nitric-oxide-dependent activation of pig oocytes: the role of the cGMP - signalling pathway. Zygote, 2006, roč. 0, č. 14, s. 9 - 16. ISSN: 0967-1994.

CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – RAJMON, R. – ROZINEK, J. Expression of heat shock protein 70 in pig oocytes: Heat shock response during oocyte growth. Animal Reproduction Science, 2006, roč. 96, č. 0, s. 154 - 164. ISSN: 0378-4320.

JÍLEK, F. – VOLEK, J. – ŠTÍPKOVÁ, M. – FIEDLEROVÁ, M. – RAJMON, R. Effect of herd, parity, stage of lactation and milk yield on urea concentration in milk. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 12, s. 510 - 517. ISSN: 1212-1819.

RAJMON, R. Pohlavní ústrojí základ reprodukčního procesu. Náš chov, 2006, roč. 46, č. 12, s. 43 - 46. ISSN: 0027-8068.

SEDMÍKOVÁ, M. – RAJMON, R. – PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – ROZINEK, J. – JÍLEK, F. Effect of Protein Kinase C Inhibitors on Porcine Oocyte Activation. Journal of Experimental Zoology Part a-Comparative Experimental Biology, 2006, roč. 0, č. 305, s. 376 - 382. ISSN: 1548-8969.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – LEDVINKA, Z. The effect of oviposition time and genotype on egg quality characteristics in egg type hens. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 1, s. 26 - 30. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, V. – FUČÍKOVÁ, A. Digestibility of nutrients, organ development and blood picture in restricted and ad libitum fed broiler rabbits. Archiv fur Geflugelkunde, 2007, roč. 1, č. 71, s. 6 - 12. ISSN: 0003-9098.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – LEDVINKA, Z. The effect of weaning age on performance and nutriet sugestibility of broiler rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 10, č. 52, s. 341 - 347. ISSN: 1212-1819.

VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. Relationships between the incidence of health disorders and the reproduction traits of Holstein cows in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 8, č. 52, s. 227 - 235. ISSN: 1212-1819.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. Relationships between the incidence of health disorders and the milk production of Holstein cows in the Czech Republic. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 4, č. 49, s. 16 - 24. ISSN: 0139-7265.

VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Sledování tělesné kondice při řízení vysokoužitkových stád. Náš chov, 2007, roč. 2, č. 67, s. 16 - 18. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – MRKVIČKA, J. – BJELKA, M. – BÉMOVÁ, J. Užitkovost skotu při přechodu na ekologické hospodaření. Náš chov, 2007, roč. 3, č. 67, s. 108 - 111. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. Možnosti hodnocení růstu na živém zvířeti. Náš chov, 2007, roč. 6, č. 67, s. 26 - 28. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – VALIŠ, L. – VÍTEK, M. The accuracy of FOM instrument used in on-line pig carcass classification in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 6, č. 52, s. 149 - 158. ISSN: 1212-1819.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – NĚMEČKOVÁ, A. Relationships between Body Condition and Production, Reproduction and Health Traits in Holstein Cows.. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 1, č. 49, s. 16 - 27. ISSN: 0139-7265.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – KLESALOVÁ, L. Faktory vnitřní povahy ovlivňující barvu skořápky. Náš chov, 2007, roč. 8, č. 67, s. 45 - 48. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – KLESALOVÁ, L. Faktory vnější povahy ovlivňující barvu skořápky. Náš chov, 2007, roč. 9, č. 67, s. 47 - 48. ISSN: 0027-8068.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Kvalita vajec v závislosti na systému ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 76 - 80. ISSN: 0027-8068.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. Možnosti objektivního hodnocení partie boku prasat. Náš chov, 2007, roč. 3, č. 67, s. 46 - 47. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Rozvoj chování selat. Náš chov, 2007, roč. 9, č. 67, s. 42 - 43. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Porovnání jatečné hodnoty podle dosažené živé hmotnosti a pohlaví prasat. Maso, 2007, roč. 5, č. 68, s. 20 - 22. ISSN: 1210-4086.

OKROUHLÁ, M. Svalová vlákna – významný ukazatel kvality vepřového masa. Náš chov, 2007, roč. 11, č. 67, s. 32 - 34. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. Některé aspekty problematiky reprodukce v chovu prasat. Náš chov, 2007, roč. 8, č. 67, s. 80 - 85. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. Význam vody u rostoucích prasat . Náš chov, 2007, roč. 10, č. 67, s. 86 - 90. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Reproducibility of classification method. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 70 - 72. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. Analysis of the influence of sex on the meat quality in (duroc x large white sire line) x (large white x landrase) pigs.. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 18 - 20. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Effect of the slaughter weigh on basic chemical composition of pork. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 57 - 60. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Influence of carcass weight on the belly meat part formation in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 73 - 76. ISSN: 1802-7547.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Užitkovost slepic v různých systémech ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 90 - 92. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. The possibility and accuracy of MLLT area prediction during the rearing period of Blonde de Aquitaine cattle in Czech Republic. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 3, č. 49, s. 19 - 33. ISSN: 0139-7265.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Influence of the share of meat and of the sex on chosen quantitative traits in hybrid pigs . Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 4, č. 38, s. 186 - 190. ISSN: 1211-3174.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – PETRTÝL, M. Haematological and biochemical values in relation to training programme in Thoroughbred racehorses. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 2, s. 77 - 81. ISSN: 1211-3174.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. Vlčí zub a nebo špičák?. Náš chov, 2007, roč. 67, č. 1, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

SLAVÍK, P. – ILLEK, J. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Selenium Dynamics in the Blood of Beef Cows and Calves with Diets Supplemented with Organic and Inorganic Selenium Sources and the Effect on their Reproduction. Acta Veterinaria Brno, 2007, roč. 76, č. 4, s. 519 - 524. ISSN: 0001-7213.

BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – STAROSTOVÁ, L. Position of the head is not associated with changes in horse vision. Equine Veterinary Journal, 2008, roč. 40, č. 6, s. 599 - 601. ISSN: 0425-1644.

DLOUHÁ, G. – ŠEVČÍKOVÁ, S. – DOKOUPILOVÁ, A. – ZITA, L. – HEINDL, J. Effect of dietary selenium sources on, growth performance, breast muscle selenium, glutathione peroxidase activity and oxidative stability in broilers. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 6, č. 53, s. 265 - 269. ISSN: 1212-1819.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Změny kvality vajec v závislosti na systému ustájení a skladování. Náš chov, 2008, roč. 1, č. 68, s. 72 - 73. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TYLLER, M. – STAROSTA, F. Vliv genu rychlosti opeřování a věku nosnic na kvalitu a barvu skořápky. Náš chov, 2008, roč. 6, č. 68, s. 44 - 45. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PODSEDNÍČEK, M. – STAROSTA, F. Vliv úrovně výživy na některé ukazatele reprodukce pštrosů. Náš chov, 2008, roč. 11, č. 68, s. 26 - 29. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – BERKOVÁ, Z. Hodnocení výsledků užitkovosti ve vybraných chovech koz v ČR. Náš chov, 2008, roč. 68, č. 8, s. 68 - 71. ISSN: 0027-8068.

VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. Omezení výskytu poruch zdravotního stavu dojnic. Náš chov, 2008, roč. 68, č. 5, s. 98 - 101. ISSN: 0027-8068.

NAVRÁTIL, J. Jak zařídit stáje pro koně. Náš chov, 2008, roč. 68, č. 9, s. 100 - 102. ISSN: 0027-8068.

ZITA, L. – VOSTRÝ, L. – DOKOUPILOVÁ, A. – VOLEK, Z. Ohlédnutí za králíkařským kongresem. Náš chov, 2008, roč. 11, č. 68, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Ukazatele jatečné hodnoty podle živé hmotnosti a pohlaví prasat. . Náš chov, 2008, roč. 2, č. 68, s. 73 - 76. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Aminokyselinové složení HMČ vepřového masa ve vztahu k pohlaví . Náš chov, 2008, roč. 9, č. 68, s. 34 - 36. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Napájení prasnic a selata po porodu – významný faktor zdraví a užitkovosti. Náš chov, 2008, roč. 6, č. 68, s. 38 - 41. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. Analysis of the belly meat part formation in relation to carcass weight in pigs. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 1, č. 39, s. 31 - 37. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Factors affecting sperm survival in cervical mucus and pregnancy rates of Ovsynch-treated Holstein cows. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 24 - 28. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Progesterone level in milk and pregnancy rate of Ovsynch-treated Holstein cows. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 1, s. 51 - 58. ISSN: 0139-7265.

STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. The changes of MLLT area and muscling of shoulder, back and rump in bulls and heifers of Blonde d´Aquitaine cattle during rearing period.. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 3, s. 27 - 34. ISSN: 0139-7265.

STÁDNÍK, L. – BENEŠOVÁ, L. – MATĚJŮ, R. Effect of Charolais dams´ mating method and parity on growth ability of their progeny. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 4, s. 304 - 309. ISSN: 1211-3174.

VODKOVÁ, Z. – RAJMON, R. – PETR, J. – KLABANOVÁ, P. – JÍLEK, F. Effects of genistein and genistin on in vitro maturation of pig oocytes. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 53, č. 1, s. 1 - 8. ISSN: 1212-1819.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Factors affecting the cervical mucus crystallization, the sperm survival in cervical mucus, and pregnancy rates of Holstein cows. Journal of Central European Agriculture, 2008, roč. 9, č. 2, s. 377 - 384. ISSN: 1332-9049.

STÁDNÍK, L. – KOLÁŘSKÝ, F. – ŠTOLC, L. The comparison of growth ability of Aberdeen Angus and Hereford bulls in rearing house. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 3, s. 2 - 9. ISSN: 0139-7265.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. Effect of time of oviposition on egg quality in egg and meat type hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 3, č. 39, s. 269 - 272. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – BERKOVÁ, Z. – ŠTOLC, L. Evaluation of milk production results in selected goat herds. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 4, s. 9 - 15. ISSN: 0139-7265.

JÍLEK, F. – PYTLOUN, P. – KUBEŠOVÁ, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. – BOUŠKA, J. – VOLEK, J. – FRELICH, J. – RAJMON, R. Relationships among body condition score, milk yield and reproduction in Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 53, č. 9, s. 357 - 367. ISSN: 1212-1819.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – DÖRFLEROVÁ, A. – ZITA, L. – ROSMUS, J. – ŘEHÁK, D. – ŠINDELÁŘ, M. – KLABANOVÁ, P. Effect of dietary supplementation with vitamin E and selenium in thoroughbred horses on the concentration of F2 isoprostanes in blood plasma as a marker of lipid peroxidation. Acta Veterinaria Brno, 2008, roč. 77, č. 3, s. 335 - 340. ISSN: 0001-7213.

STÁDNÍK, L. – VALÁŠEK, P. – NAVRÁTIL, J. Impacts Acting on Conception Rate of Mares. Reproduction in Domestic Animals, 2008, roč. 43, č. 5, s. 1 - 0. ISSN: 0936-6768.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – KUREŠ, D. – LÍKAŘ, K. Effect of weight and sex on intramuscular fat amounts. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 53, č. 12, s. 506 - 517. ISSN: 1212-1819.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv náhrady masokostní moučky rostlinnou bílkovinou v kompletních krmných směsích na ekonomiku produkce hybridních prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2008, roč. 2, č. 1, s. 28 - 34. ISSN: 1802-7547.

SLAVÍK, P. – ILLEK, J. – BRIX, H. – HLAVICOVÁ, J. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Influence of organic versus inorganic dietary selenium supplementation on the concentration of selenium in colostrum, milk and blood of beef cows. Acta Veterinaria Scandinavica, 2008, roč. 50, č. 43, s. 1 - 6. ISSN: 0044-605X.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Effect of lean meat proportion on the chemical composition of pork. . Czech Journal of Food Sciences, 2008, roč. 26, č. 6, s. 464 - 469. ISSN: 1212-1800.

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.). Úroda, 2009, roč. 57, č. 12, s. 96 - 102. ISSN: 0139-6013.

ŘEHÁK, D. – RAJMON, R. – KUBEŠOVÁ, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. – VOLEK, J. – JÍLEK, F. Relationships between milk urea and production and fertility traits in Holstein dairy herds in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 5, s. 193-200. ISSN: 1212-1819.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Effects of Genotype, Age and Their Interaction on Egg Quality in Brown-Egg Laying Hens. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 2009, č. 78, s. 85 - 91. ISSN: 0001-7213.

ŠTOLC, L. – STÁDNÍK, L. Effect of rams´ breeds and ages on quantitative and qualitative traits of their sperm. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 1, s. 14 - 21. ISSN: 0139-7265.

STÁDNÍK, L. – BENEŠOVÁ, L. – MATĚJŮ, R. Růst charolaiských telat v závislosti na vybraných faktorech. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 5, s. 34 - 36. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVAN, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. The effect of genotype, housing system and egg collection time on egg quality in egg type hens. . Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 17 - 23. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. The effect of time of oviposition and age on egg weight, egg components weight and eggshell quality. . Archiv fur Geflugelkunde, 2009, roč. 73, č. 2, s. 110 - 115. ISSN: 0003-9098.

SLAVÍK, P. – ILLEK, J. – BRIX, M. – MUSILOVÁ, L. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. – JÍLEK, F. Health status of beef cows and their calves in the Czech Republic. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 78, č. 1, s. 47 - 56. ISSN: 0001-7213.

STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. The relationships among lumbar region width, back muscling and musculus longissimus lumborum et thoracis area in Blonde d’Aquitaine bulls and heifers during rearing period. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 52, č. 3, s. 243 - 254. ISSN: 0003-9438.

PETROVÁ, I. – SEDMÍKOVÁ, M. – PETR, J. – VODKOVÁ, Z. – PYTLOUN, P. – CHMELÍKOVÁ, E. – ŘEHÁK, D. – DÖRFLEROVÁ, A. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. The roles of c-Jun N-terminal kinase (JNK) and p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK) in aged pig oocytes. Journal of Reproduction and Development, 2009, roč. 55, č. 1, s. 75 - 82. ISSN: 0916-8818.

ZITA, L. – BÍZKOVÁ, Z. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Změny na světovém trhu s drůbežím masem. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 5, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

ŠTOLC, L. – STÁDNÍK, L. Relationships among herd, ram breeds, age of rams, sperm density before diluting and sperm motility during thermal survival test. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2009, roč. 57, č. 4, s. 1 - 5. ISSN: 1211-8516.

STÁDNÍK, L. – ČERVINKOVÁ, P. Mléčná užitkovost dojnic a výskyt mastitid. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 5, s. 22 - 23. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – KŘÍŽOVÁ, M. Vztah mléčné užitkovosti, zdraví a reprodukce dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 25 - 26. ISSN: 0027-8068.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PODSEDNÍČEK, M. Význam selenu u drůbeže. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 9, s. 46 - 47. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – KOVÁŘOVÁ, K. – ZITA, L. Jakost jatečné drůbeže podle věku při porážce. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 8, s. 68 - 70. ISSN: 0027-8068.

TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – ŘEHOUNEK, V. Vliv vybraných faktorů na hmotnost býků a jalovic plemene charolais ve 120, 210 a 365 dnech věku. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 3, s. 3 - 10. ISSN: 0139-7265.

STÁDNÍK, L. The relationships among recovery of ovarian functions after calving, level of progesterone in milk and reproduction results in dairy cows. Reproduction in Domestic Animals, 2009, roč. 44, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 0936-6768.

STÁDNÍK, L. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. Sperm quality of postpubescent bulls in chosen breeding groups introduced to artificial insemination. Reproduction in Domestic Animals, 2009, roč. 44, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 0936-6768.

STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. Qualitative traits of rams´ semen in the Czech autochthonous breeds Sumava and Wallachia sheep. Reproduction in Domestic Animals, 2009, roč. 144, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 0936-6768.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Hodnocení masné užitkovosti králíků. Maso, 2009, roč. 20, č. 5, s. 48 - 50. ISSN: 1210-4086.

KRATOCHVÍLOVÁ, H. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – DVOŘÁKOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. Stanovení vlivu alel genu MYOG na vybrané ukazatele jatečné hodnoty prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 1, s. 18 - 22. ISSN: 1802-7547.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Doba snesení vejce a jeho kvalita. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 0027-8068.

HLAVNIČKA, R. – VACEK, M. Využití BCS při řízení reprodukce dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 20 - 22. ISSN: 0027-8068.

NAJMANOVÁ, Z. – VACEK, M. Jak ovlivňuje kulhání dojnic příjem krmiva a užitkovost. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 34 - 35. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – TRNKA, M. Analýza chemického složení masa s ohledem na rozdílnou porážkovou hmotnost a pohlaví u prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 1, s. 36 - 41. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv podílu masa v JUT a pohlaví na složení jatečných těl hybridních prasat. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 41 - 43. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Možnosti využití sahelské kozy při údržbě krajiny. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 10, s. 36 - 37. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BULEJOVÁ, M. Budeme chovat srstnatá plemena ovcí?. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠANTRŮČEK, J. Využití pastevních porostů pro produkci kvalitního jehněčího masa - Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 533 - 536. ISSN: 0139-6013.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Chicken muscle fibres characteristics and meat quality: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 253 - 258. ISSN: 1211-3174.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – PETEROVÁ, J. – ŽÍDKOVÁ, D. Kombinace křížení finálních hybridů a ekonomika chovu prasat. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 36 - 38. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Influence of the terminal sire position on the economy of fattening of final pig crossbreds. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 26 - 33. ISSN: 1211-3174.

KRATOCHVÍLOVÁ, H. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, V. The influence of the genes MYOG and MYF6 on selected indicators of the fattening capacity and the carcass values of pigs.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 212 - 215. ISSN: 1211-3174.

KREJČÍ, M. – NAVRÁTIL, J. – BUREŠOVÁ, K. Porovnání ustájení ve vybraných chovech z hlediska welfare. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

NAVRÁTIL, J. Slibný rozvoj soutěží v orbě koňmi . Náš chov, 2009, roč. 69, č. 1, s. 47 - 48. ISSN: 0027-8068.

ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – DVOŘÁKOVÁ, V. Modelace ekonomiky chovu prasat s ohledem na genotyp a pohlaví. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 48 - 53. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DVOŘÁKOVÁ, V. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv dosažené výšky hřbetního tuku na úspěšnost chovu a následnou reprodukci prasniček. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 54 - 58. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv genotypu a pohlaví na rozdílnost v zastoupení hlavních masitých částí u populací prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 2, č. 2, s. 26 - 32. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The effect of the sex on chemical composition in pork meat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 59 - 64. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KUREŠ, D. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – DVOŘÁKOVÁ, V. Vliv dosažené živé hmotnosti prasniček na jejich úspěšnost zařazování do stáda a dosahovanou . Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 65 - 72. ISSN: 1802-7547.

NAVRÁTIL, J. Pastva koní jako faktor ekologického obhospodařování travních porostů. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 3, s. 61 - 62. ISSN: 0027-8068.

NAVRÁTIL, J. Významné životní jubileum chovatele Otto Dlaboly. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Physical characteristics of rabbit meat: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 236 - 241. ISSN: 1211-3174.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. Perspektivy evropské produkce vajec. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 24 - 26. ISSN: 0027-8068.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – KLUZÁKOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The evalution of the melanocortin-4 receptor of the ryanodine-1 receptor and the interaction between this genes on carcass trait in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 10 - 14. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – KLUZÁKOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv mutace genu RYR1/C1843T a genu CAST/p.Ser638Arg na ukazatele kvality masa. Maso, 2010, roč. 4, č. 10, s. 50 - 52. ISSN: 1210-4086.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. Fatty acid-binding protein (FABP3) polymorphism and its association study in PNx(CLWxCL). Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 15 - 18. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Monitoring of the reproduction performance in hybrid pigs by help of field tests. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č 1, s. 37-40. ISSN: 1802-7547.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 12, s. 572 - 578. ISSN: 1212-1819.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Interaction of selected production indicators of the economy of pork production. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 1, s. 1 - 10. ISSN: 1212-1819.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – DVOŘÁKOVÁ, V. The influence of the organic selenium on choosed parameters of carcass value in hybrid pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 33 - 36. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv živé hmotnosti a pohlaví prasat na obsah mastných kyselin v musculus longissimus lumborum et thoracis. Maso, 2010, roč. 21, č. 3, s. 48 - 50. ISSN: 1210-4086.

STÁDNÍK, L. – BEZDÍČEK, J. – JEŽKOVÁ, A. – RÁKOS, M. Changes in teat parameters caused by milking and their recovery to their initial size. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2010, roč. 53, č. 6, s. 650 - 662. ISSN: 0003-9438.

ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – OKROUHLÁ, M. – DOHNÁLEK, J. Use of image analysis to estimate the composition of pig carcas. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 5 - 9. ISSN: 1802-7547.

KRATOCHVÍLOVÁ, H. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – DVOŘÁKOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. Frequency of genes genotypes MYOG, MYF6, MYOD1 in selected pig populations. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 19 - 21. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. Ekonomika výkrmu prasat. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 5, s. 68 - 69. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – JOCH, M. Vybrané mikroprvky v mlezivu ovcí. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 31 - 33. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Hlavní zásady výživy ovcí a koz. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 10, s. 69 - 70. ISSN: 0027-8068.

LEWIS, P. – GOUS, R. – TŮMOVÁ, E. Broiler performance and bone strength minimally affected by cither a simulated dusk or night-interruption photoperiod. South African Journal of Animal Science, 2010, roč. 40, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 0375-1589.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. Vliv selenu na jatečný rozbor a oxidační stabilitu masa kuřat. Maso, 2010, roč. 21, č. 3, s. 51 - 53. ISSN: 1210-4086.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. The effect of dietary E vitamin on fatty acid composition and lipid oxidative stability in pigs: A Review. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 1, s. 22 - 25. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The efect of polymorphism Ser638Arg/PvuII in the calpastatin (CAST) gene and the effect of cause mutation in RYR1 gene on the qualitative traits of meat in the Czech Republic. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2010, roč. 4, č. 2, s. 1 - 3. ISSN: 1802-7547.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – SAIFRTOVÁ, L. – MENDLÍK, J. – ZITA, L. Müsli ve výživě koní. Krmivářství, 2010, roč. 14, č. 1, s. 35 - 38. ISSN: 1212-9992.

ŠICHTAŘ, J. – TOLMAN, R. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. – BERKA, P. – VOLEK, J. A comparison of the follicular dynamics in heifers of the Czech Fleckvieh and Holstein breeds. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č 6, s. 234-242. ISSN: 1212-1819.

SLAVÍK, P. – ŠVECOVÁ, Š. – ILLEK, J. – RAJMON, R. Negativní energetická bilance krav po porodu – využijeme nové parametry?. Náš chov, 2010, roč. 2010, č 9, s. 63-64. ISSN: 0027-8068.

ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – VAŠÁK, J. Odbyt máku limituje jeho kvalita. Úroda, 2010, roč. 58, č. 1, s. 19 - 21. ISSN: 0139-6013.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. The importance, utilization and sources of selenium for poultry. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 55 - 64. ISSN: 1211-3174.

DUCHÁČEK, J. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – STÁDNÍK, L. Vývoj a stabilita plemenných hodnot býků aberdeen angus. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 4, s. 23 - 25. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – JOCH, M. – ŠTOLC, L. Spektrum mastných kyselin v mlezivu ovcí. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 3 - 9. ISSN: 0139-7265.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – CHARVÁTOVÁ, V. Vliv systému ustájení na kontaminaci vajec. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 216 - 218. ISSN: 0506-8231.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Penetrace mikroorganismů do vejce II.-Penetrace mikroorganismů do vaječného obsahu v závislosti na fázi snáškového cyklu, systému ustájení a kvalitě skořápky. . Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 213 - 215. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Fat deposition in the broiler chicken: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 2, s. 121 - 128. ISSN: 1211-3174.

TŮMA, J. – TŮMOVÁ, E. – VALÁŠEK, V. The effect of season and parity order on fertility of rabbit does and kit growth.. Czech Journal of Animal Science, 2010, roč. 55, č. 8, s. 330 - 336. ISSN: 1212-1819.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – RÁZEK, P. Hodnocení reprodukčních ukazatelů ve vybraných podhorských chovech plemene aberdeen angus. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 8, s. 60 - 61. ISSN: 0027-8068.

CHARVÁTOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 7, s. 48 - 50. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – ŠPLÍCHAL, J. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. Metoda toku genů při simulaci různých intenzit selekce prasat. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 18 - 20. ISSN: 0027-8068.

CHARVÁTOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Time of oviposition and egg composition. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 3, č. 41, s. 190 - 195. ISSN: 1211-3174.

PAŘILOVÁ, M. – JEŽKOVÁ, A. – STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. Effect of milking vacuum and overmilking on selected milking characteristics. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. 52, č. 3, s. 35 - 43. ISSN: 0139-7265.

CHARVÁTOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Penetrace mikroorganismů do vejce I.-Penetrace mikroorganismů do vajec v závislosti na délce jejich skladování, systému ustájení a fázi snáškového cyklu nosnic.. Veterinářství, 2010, roč. 60, č. 4, s. 211 - 212. ISSN: 0506-8231.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – VODKOVÁ, Z. – ŠVAGROVÁ, H. – WEBEROVÁ, V. Obsah mléčného tuku a tělesná kondice u českého strakatého skotu. Náš chov, 2010, roč. 70, č 10, s. 20-22. ISSN: 0027-8068.

Vliv ředidla na aktivitu spermií Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, 2011

MAKOVICKÝ, P. – DUDOVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – VODKOVÁ, Z. Experimental study of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) on a model of starving chickens: Is generalization of steatosis accompanied by fibrosis of the liver tissue?. Pathology Research and Practice, 2011, roč. 207, č 3, s. 151-155. ISSN: 0344-0338.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – OKROUHLÁ, M. – BERAN, J. Vývoj obsahu mastných kyselin v mléce holštýnských dojnic. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 4, s. 20-22. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – ŠPLÍCHAL, J. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. Simulace vývoje genetického zisku v populaci dojného skotu. Animal Science Papers and Reports, 2011, roč. LXXI, č 6, s. 24-26. ISSN: 0860-4037.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TŮMOVÁ, E. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – HRUŠKA, M. Effect of genotype, age of hens and K/k allele on eggshell quality. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 5, s. 242-249. ISSN: 1212-1819.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – VACEK, M. Kyselina citronová a počet SB v mléce dojnic po otelení. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 7, s. 26-28. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Analysis of czech rabbit genetic resources. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 113-118. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 51633; Název: Vliv doby snesení vejce na obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru-- Neexistuje podtyp publikace --

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – LOUDA, F. – ŠTOLC, L. Effect of bulls’ breed, age and body condition score on quantitative and qualitative traits of their semen. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 6, s. 37-44. ISSN: 1211-8516.

VACEK, M. – PODANÁ, H. – STÁDNÍK, L. Složky mléka jako indikátor NEB. Náš chov, 2011, roč. 71, č 7, s. 18-21. ISSN: 0027-8068.

VACEK, M. – SKŘIVÁNEK, M. Zdraví a reprodukce dojnic rozhodují o rentabilitě chovu. Náš chov, 2011, roč. 71, č 3, s. 13-15. ISSN: 0027-8068.

RYTINA, I. – VACEK, M. Jak předvádět mléčný skot na výstavách. Náš chov, 2011, roč. 71, č. 6, s. 62-66. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – CHARVÁTOVÁ, V. Interaction between housing system and genotype in relation to internal and external egg quality parameters. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 11, s. 490-498. ISSN: 1212-1819.

DUCHÁČEK, J. – PŘIBYL, J. – STÁDNÍK, L. – VOSTRÝ, L. – BERAN, J. – ŠTOLC, L. Stability of Aberdeen Angus breeding values in the Czech Republic from 1997 to 2007 . Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 11, s. 509-520. ISSN: 1212-1819.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. Hodnocení obsahu kyseliny citronové a počtu somatických buněk v mléce dojnic holštýnského skotu na začátku laktace. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2011, roč. 195, č 3, s. 3-11. ISSN: 0139-7265.

LOUDA, F. – BEZDÍČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – NOVOTNÝ, V. Co ovlivňuje cenu inseminační dávky býka. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 10, s. 11-12. ISSN: 0027-8068.

PAŘILOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – JEŽKOVÁ, A. – ŠTOLC, L. Effect of milking vacuum level and overmilking on cows´ teat characteristics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 23, č 5, s. 193-202. ISSN: 1211-8516.

ŠTOLC, L. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – LUX, M. Effect of selected factors on basic reproduction, growth and carcass traits and meat production in Texel sheep. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č 5, s. 247-252. ISSN: 1211-8516.

LOUDA, F. – BEZDÍČEK, J. – MAKAREVICH, A. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – NOVOTNÝ, V. Požadavky na kvalitu inseminační dávky. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 11, s. 28-30. ISSN: 0027-8068.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. Use image analysis for determination of lean meat share of pig belly. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 8-12. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of the CAST/MspI, HinfI, RsaI, gene and interaction between cast and RYR1 genes on qualitative traits. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 28-31. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of missense mutation G.143>T in the CTLS gene on production traits without the effect on quality of pork meat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 18-21. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. Vliv přídavku selenu na kvalitu vepřového masa. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č 5, s. 74-75. ISSN: 0027-8068.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Vliv řízené výživy na kvantitativní a kvalitativní ukazatele vepřového masa. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-4. ISSN: 1802-7547.

NAVRÁTIL, J.; idPublikace = 52745; Název: Základní požadavky na funkční zařízení stájí pro koně-- Neexistuje podtyp publikace --

NAVRÁTIL, J.; idPublikace = 52749; Název: Porod klisny a odchov hříbat a mladých koní-- Neexistuje podtyp publikace --

NAVRÁTIL, J.; idPublikace = 52755; Název: Zásady předvádění koní a jejich příprava-- Neexistuje podtyp publikace --

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of Faty acid- binding protein (FABP3) on selected cascass traits in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 9-12. ISSN: 1802-7547.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Effect of the missense mutation Asp298Asn in MC4R on growth and fatness traits in commercial pig crosses in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2011, roč. 56, č 4, s. 176-180. ISSN: 1212-1819.

TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BARÁKOVÁ, M. Vliv vakcinace prvotelek proti mastitidě na její výskyt, počet somatických buněk a obsah pevných složek v mléce. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2011, roč. 196, č 4, s. 15-24. ISSN: 0139-7265.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. Vliv genu CTSL na kvantitativní a kvalitativní produkční znaky vepřového masa. Maso, 2011, roč. 2011, č 2, s. 54-56. ISSN: 1210-4086.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. Výkrmnost a jatečná hodnota při zkrmování ŘEŠ ve výkrmu prasat. Krmivářství, 2011, roč. 15, č. 5, s. 32-34. ISSN: 1212-9992.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Quantifying the impact of sex on the composition of the fatty acids in the adipose tissue in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 38-43. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – TRNKA, M. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. Effect of genotype on qualitative and quantitative parameters of muscle fibers in selected parts of the carcase in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 1, s. 32-37. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The influence of the carcass part on muscle fiber characteristics. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 5-8. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of diet composition on slaughter value and quality of pig fat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 38-42. ISSN: 1802-7547.

ŠICHTAŘ, J. – TOLMAN, R. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. – BERKA, P. – VOLEK, J.– JÍLEK, F. Folikulární charakteristika říjového cyklu u holštýna. Náš chov, 2011, roč. 71, č 4, s. 26-29. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – TRNKA, M. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The influence of sex on quantitative and qualitative parameters of the muscle fibers in selected carcasse parts in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 33-37. ISSN: 1802-7547.

HÄRTLOVÁ, H. – HERING, P. – VODKOVÁ, Z. – SLAVÍK, P. – RAJMON, R. Ověření pravosti říje u dojnic pomocí progesteronového testu Ovucheck. Náš chov, 2011, roč. 2011, č 3, s. 19-21. ISSN: 0027-8068.

SKŘIVÁNEK, M. – VACEK, M. Chovatelům dojnic pomáhají nové přístupy v řízení stád. Náš chov, 2011, roč. 71, č. 4, s. 18-19. ISSN: 0027-8068.

PETR, J. – KREJČOVÁ, M. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Activation of protein kinase C suppresses fragmentation of pig oocytes aged in vitro. Animal, 2011, roč. 5, č 4, s. 565-571. ISSN: 1751-7311.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of linseed addition into diet on meat quality in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2011, roč. 5, č 2, s. 21-24. ISSN: 1802-7547.

ŠLOSÁRKOVÁ, S. – SKŘIVÁNEK, M. – VACEK, M. US-CZ Dairy Plan „Síla nových myšlenek v chovu dojnic“ . Náš chov, 2011, roč. 71, č 5, s. 32-33. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KUBÍNOVÁ, Z. Chov ovcí v Mongolsku. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č. 11/2011, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

TICHOVSKÁ, H. – PETR, J. – CHMELÍKOVÁ, E. – SEDMÍKOVÁ, M. – TŮMOVÁ, L. – ŠMELCOVÁ, M. – DÖRFLEROVÁ, A. – RAJMON, R. Nitric oxide and meiotic competence of porcine oocytes. Animal, 2011, roč. 5, č 9, s. 1398-1405. ISSN: 1751-7311.

ŠICHTAŘ, J. – SOCHŮRKOVÁ, J. – RAJMON, R. – KLABANOVÁ, P. Reprodukční výkonnost klisen chovaných v České republice.. Náš chov, 2011, roč. 71, č 12, s. 42-44. ISSN: 0027-8068.

PTÁČEK, M. – ŠTOLC, L. – STÁDNÍK, L. – ŠTOLCOVÁ, J. Vliv vybraných faktorů na růstové schopnosti a ukazatele masné užitkovosti u jehňat plemen suffolk a charollais . Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2011, roč. 196, č. 4, s. 49-61. ISSN: 0139-7265.

KRPÁLKOVÁ, L. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 1, s. 62-64. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. Changes in milk fatty acid composition in relation to indicators of energy balance in holstein cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 1, s. 29-38. ISSN: 1211-8516.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. – BÍZKOVÁ, Z. Vliv genotypu na jatečnou hodnotu brojlerových králíků. Maso, 2012, roč. 23, č. 1, s. 46-50. ISSN: 1210-4086.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. Obsah močoviny a acetonu v mléce a cervikálním hlenu. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 2, s. 14-16. ISSN: 0027-8068.

KRPÁLKOVÁ, L. – VACEK, M. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – STÁDNÍK, L. Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 31-33. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. – PODSEDNÍČEK, M. Egg quality of three laying hen genotypes kept in conventional cages and on liter. Archiv fur Geflugelkunde, 2012, roč. 76, č. 1, s. 38-43. ISSN: 0003-9098.

TŮMOVÁ, E. Chov nutrií na maso?. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 3, s. 9-12. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. Syndrom náhlé smrti u restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat. Veterinářství, 2012, roč. 62, č. 3, s. 165-167. ISSN: 0506-8231.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Interaction of hen production type, age, and temperature on laying pattern and egg quality. Poultry Science, 2012, roč. 91, č. 5, s. 1269-1275. ISSN: 0032-5791.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – BEZDÍČEK, J. – LOUDA, F. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. Effect of sire and extender on sperm motility and share of live or dead sperm in bulls’ fresh ejaculate and in AI doses after thawing. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2012, roč. 55, č. 3, s. 207-218. ISSN: 0003-9438.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – RAJMON, R. – BÍZKOVÁ, Z. – HÄRTLOVÁ, H. The influence of restrictive feeding of chickens on the microscopic structure of their liver. Acta Veterinaria Brno, 2012, roč. 81, č. 1, s. 27-30. ISSN: 0001-7213.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. Vliv systému ustájení a doby snesení na kvalitu vajec. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 7, s. 66-68. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – KLESALOVÁ, L. Egg quality and some factors influencing it: a rewiew. Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 1, s. 46-52. ISSN: 1211-3174.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. Krmivo obohacené o lněné semínko a mastné kyseliny ve vepřovém mase. Krmivářství, 2012, roč. 16, č. 1, s. 33-34. ISSN: 1212-9992.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. Kukuřice v krmivu a výkrmnost, jatečná hodnota a kvalita vepřového masa. Krmivářství, 2012, roč. 16, č. 2, s. 26-28. ISSN: 1212-9992.

PTÁČEK, M. – ČUNÁT, L. – ŠTOLC, L. – VEJNAR, J. – LÁTALOVÁ, J. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. Kondice ovcí a jejich ovariální aktivita. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 6, s. 46-48. ISSN: 0027-8068.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. Relationships between changes in Holstein cow’s body condition, acetone and urea content in milk and cervical mucus and sperm survival. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 5, s. 39-48. ISSN: 1211-8516.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Negativní energetická bilance a zdraví dojnic. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 10, s. 57-59. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. The effect of replacing soybean meal with rapeseed meal on the production performance and meat chemical composition in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 36-39. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The effect of the Calpastatin (CAST/ MspI and CAST/HinfI and CAST/RsaI) and its interaction with RYR1 genotypes on carcass and meat quality of crossbred pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 28-32. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The influence of slaughter weight and sex on the muscle fibers formation in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 17-19. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. The effect of organic selenium and the duration of its use on selected indicators of fattening capacity and carcass value in hybrid pigs. Drvna industrija, 2012, roč. 6, č. 1, s. 49-53. ISSN: 0012-6772.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. Quantification of different contents of rapeseed meal in the ration on muscle fber characteristics in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 9-12. ISSN: 1802-7547.

DUCHÁČEK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – VODKOVÁ, Z. – ROHLÍKOVÁ, I. – NEJDLOVÁ, M. Relationship between energy status and fertility in Czech Fleckvieh cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 6, s. 67-74. ISSN: 1211-8516.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Zpracování vlny lam v ČR – atraktivita agroturistiky. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 1, s. 8-11. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Chov a zpracování vlny shetlandských ovcí. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 9, s. 12-15. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – BRZOBOHATÝ, L. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. The significance of the effects influencing the reproductive performance in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 1, s. 54-58. ISSN: 1802-7547.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Interaction between oviposition time, age, and enviromental temperature and egg quality traits in laying hens and broiler breeders. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 541-549. ISSN: 1212-1819.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The impact of MYOG, MYF6 and MYOD1 genes on meat quality traits in crossbred pigs. AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2012, roč. 88, č. 11, s. 15405-15409. ISSN: 1684-5315.

DVOŘÁKOVÁ, V. – BARTENSCHLAGER, H. – STRATIL, A. – HORÁK, P. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – HRDLICOVÁ, A. – GELDERMANN, H. Association between polymorphism in the FTO gene and growth and carcass traits in pig crosses. GENETICS SELECTION EVOLUTION, 2012, roč. 44, č. 13, s. 1-8. ISSN: 0999-193X.

JARINKOVIČOVÁ, L. – MÁCHAL, L. – MÁCHAL, J. – FILIPČÍK, R. – TŮMOVÁ, E. – HORSKÝ, R. Relationship of ejaculate quality and selected biochemical parameters of blood in cockerles of three laying lines. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 8, s. 370-376. ISSN: 1212-1819.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. The influence of growth intensity during different age periods on muscle fiber characteristics in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The charakteristic of the carcass composition changes in relation to live weight in barrows and gilts. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 10-14. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. The effect of addition of rapeseed meal on the quality of pork meat and fat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 52-54. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The effects of growth intensity and carcass part on the quantitaive and qualitative parameters of muscle fibers in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 67-70. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The influence of a controlled microclimate on the production performance in weaned pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 71-74. ISSN: 1802-7547.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The influence of the lineseed supplementation in feed on fat composition in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2012, roč. 6, č. 2, s. 78-82. ISSN: 1802-7547.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Kvalita masa králíků plemene Český albín v závislosti na způsobu ustájení. Maso, 2012, roč. 23, č. 4, s. 53-56. ISSN: 1210-4086.

NAVRÁTIL, J. Zoohygiena a nákazová situace v chovu koní. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 12, s. 67-68. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. The relationship between fatty acid and citric acid concentrations in milk from Holstein cows during the period of negative energy balance. Journal of Central European Agriculture, 2012, roč. 13, č. 4, s. 615-630. ISSN: 1332-9049.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, 2012, roč. 41, č. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1516-3598.

NAVRÁTIL, J. – LIBRA, M. Bezolejové vývěvy pro dojicí zařízení. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

SEDLÁČEK, P. – LIBRA, M. – MAREŠ, J. – NAVRÁTIL, J. – POULEK, V. Autonomní fotovoltaický systém určený k osvětlování. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 5, s. 55-56. ISSN: 0027-8068.

ŘEHÁK, D. – VOLEK, J. – BARTOŇ, L. – VODKOVÁ, Z. – KUBEŠOVÁ, M. – RAJMON, R. Relationships among milk yield, body weight, and reproduction in Holstein and Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 6, s. 274-282. ISSN: 1212-1819.

ZITA, L. – VOLEK, Z. Ohlédnutí za světovým kongresem v oblasti chovu králíků. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 11, s. 15-15. ISSN: 0027-8068.

MAKOVICKÝ, P. – MAKOVICKÝ, P. – NAGY, M. – NEMETH, P. – RAJMON, R. A kutyák malignus fibrosus histiocytomájának anti-S-100 protein alapú elkülönítő kórjelzése. Immunhisztokémiai eset ismertése. MAGYAR ALLATORVOSOK LAPJA, 2012, roč. 134, č. 2, s. 101-105. ISSN: 0025-004X.

RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – VOSTRÝ, L. – ŘEHÁK, D. Ovarian follicle growth dynamics during the post partum period in Holstein cows and effects of contemporary cyst occurrence. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 12, s. 562-572. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. Hodnocení masné užitkovosti a fyzikálních vlastností České husy a užitkového hybrida Novohradská husa. Maso, 2013, roč. 24, č. 6, s. 44-47. ISSN: 1210-4086.

NĚMEČKOVÁ, D. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – STÁDNÍK, L. The effect of the design of housing systems for calves on the microclimatic conditions of the rearing environment. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2013, roč. 56, č. 49, s. 509-517. ISSN: 0003-9438.

KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – HOŠKOVÁ, K. – KREJCÁRKOVÁ, A. – RAJMON, R. Activity of soy phytoestrogens and zearalenone on mammalian reproduction: A review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 2, s. 119-126. ISSN: 1211-3174.

MARTINEC, M. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – FUČÍKOVÁ, A. Selected haematological and biochemical indicators in different breeds of rabbits. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 81, č. 4, s. 371-375. ISSN: 0001-7213.

ELZEINOVÁ, F. – PĚKNICOVÁ, J. – DĚD, L. – KUBÁTOVÁ, A. – MARGARYAN, H. – DOROSH, A. – MAKOVICKÝ, P. – RAJMON, R. Adverse effect of tetracycline and doxycycline on testicular tissue and sperm parameters in CD1 outbred mice. EXPERIMENTAL AND TOXICOLOGIC PATHOLOGY, 2013, roč. 65, č. 6, s. 911-917. ISSN: 0940-2993.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – ZITA, L. – DÖRFLEROVÁ (ČTRNÁCTÁ), A. – ŘEHÁK, D. – ROSMUS, J. – ŠINDELÁŘ, M. Antioxidanty ve výživě dostihových koní . Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 10, s. 769-772. ISSN: 0506-8231.

ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – HOŠKOVÁ, K. – ŘEHÁK, D. – VOSTRÝ, L. – HÄRTLOVÁ, H. The luteal blood flow, area and pixel intensity of corpus luteum, levels of progesterone in pregnant and nonpregnant mares in period of 16 days after ovulation. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 11, s. 512-519. ISSN: 1212-1819.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DUCHÁČEK, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DOLEŽALOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. Effect of bull, diluter and LDL-cholesterol concentration on spermatozoa resistance against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1575-1581. ISSN: 1211-8516.

BEZDÍČEK, J. – LOUDA, F. – MAKAREVICH, A. – STÁDNÍK, L. Jaké důsledky přináší příbuzenská plemenitba. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 1, s. 54-57. ISSN: 0027-8068.

TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. Effects of season and time of milking on spontaneous and induced lipolysis in bovine milk fat. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 1, s. 20-26. ISSN: 1212-1800.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. The effect of feed restriction on meat quality of broiler rabbits: A review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 55-62. ISSN: 1211-3174.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Vliv systému ustájení a věku na mikrobiální kontaminaci vajec nosného typu slepic. Veterinářství, 2013, roč. 63, č. 4, s. 289-291. ISSN: 0506-8231.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – NEJDLOVÁ, M. – NĚMEČKOVÁ, D. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. The relationship between energy balance after calving and reproductive function in Holstein dairy cows treated by the ovsynch system. ..., 2013, roč. 61, č. 3, s. 601-610.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. The effect of age of Japanese quails on certain egg quality traits and their relationships. Veterinarski Arhiv, 2013, roč. 83, č. 2, s. 223-232. ISSN: 0372-5480.

PTÁČEK, M. – ŠTOLC, L. – STÁDNÍK, L. – KLUKOVÁ, H. In vivo assessment of growth traits and meat production in Charollais and Kent lambs.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 10-17. ISSN: 1211-3174.

HEGEDÜŠOVÁ, Z. – HOLÁSEK, R. – STÁDNÍK, L. – MAKAREVICH, A. Vliv kondice a užitkovosti na produkci embryí. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 6, s. 18-19. ISSN: 0027-8068.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – KRONTORÁDOVÁ, I. – MAMICA, J. – ZITA, L. – KLABANOVÁ, P. – ČERNOCKÝ, A. Semen quality, lipid peroxidation, and seminal plasma antioxidant status in horses with different intensities of physical exercise. Acta Veterinaria Brno, 2013, roč. 82, č. 1, s. 31-35. ISSN: 0001-7213.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Porovnání kvality masa nutrií a králíků. Maso, 2013, roč. 24, č. 5, s. 47-50. ISSN: 1210-4086.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. Comparison of different sorting of fatty acids in bovine milk in relation to body condition of Czech Fleckvieh dairy cows. Journal of Central European Agriculture, 2013, roč. 14, č. 3, s. 137-148. ISSN: 1332-9049.

SZENCZIOVÁ, I. – STRAPÁK, P. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. Relationship of udder and teat morphology to milking characteristics and udder health determined by ultrasonographic examinations in dairy cows. Annals of Animal Science, 2013, roč. 13, č. 4, s. 783-795. ISSN: 1642-3402.

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. – DOLEŽALOVÁ, M. – KADLECOVÁ, V. – PTÁČEK, M. Relationships among the cervical mucus urea and acetone, accuracy of insemination timing, and sperm survival in Holstein cows. Animal Reproduction Science, 2013, roč. 142, č. 1-2, s. 28-34. ISSN: 0378-4320.

TŮMOVÁ, E.; idPublikace = 61675; Název: Vliv systému ustájení na kvalitu vaječné skořápky, obsah minerálních látek ve skořápce a krevním séru.-- Neexistuje podtyp publikace --

KREJČÍ, M. – STAROSTOVÁ, L. Výživa překážkových koní. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 11, s. 84-85. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – STUPKA, R. – ZITA, L. The effect of parity on the proportion of important healthy fatty acids in raw milk of Holstein cows. Mljekarstvo, 2013, roč. 63, č. 4, s. 195-202. ISSN: 0026-704X.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – VACEK, M. – DOLEŽALOVÁ, M. Body condition score and milk fatty acid composition in early lactation of Czech Fleckvieh cows. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1621-1628. ISSN: 1211-8516.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. Effect of dietary linseed supplementation on the performance, meat quality, and fatty acid profile of pigs. Czech Journal of Animal Science, 2013, roč. 58, č. 6, s. 279-288. ISSN: 1212-1819.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. Metody mrazení ejakulátu býků. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 5, s. 36-38. ISSN: 0027-8068.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – LOUDA, F. Zásady manipulace s inseminačními dávkami. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 6, s. 18-19. ISSN: 0027-8068.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Inseminace – intenzifikační faktor reprodukce. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 10, s. 56-57. ISSN: 0027-8068.

VOLEK, Z. – VOLKOVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Vliv restrikce krmiva na užitkovost, kvalitu masa a jatečného těla králíků plemene český albín. Maso, 2013, roč. 24, č. 2, s. 55-58. ISSN: 1210-4086.

NAVRÁTIL, J.; idPublikace = 61911; Název: Způsoby napájení koní-- Neexistuje podtyp publikace --

FANTOVÁ, M. Hlavní zásady pro zdárný odchov jehňat a kůzlat. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 8, s. 86-87. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. – BÍZKOVÁ, Z. A study of growth and some blood parameters in Czech rabbits. World Rabbit Science, 2013, roč. 21, č. 4, s. 251-256. ISSN: 1257-5011.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – KLUZÁKOVÁ, E. The effects of different nutrient composition in the feed on the muscle fibers typology in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 2, s. 7-11. ISSN: 1802-7547.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. The relationship between intramuscular fat content and selected parameters of the carcass value affected by nutrition during fattening in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 1, s. 20-23. ISSN: 1802-7547.

KLUZÁKOVÁ, E. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The influence of the stable microclimate on the pig production performance. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 1, s. 15-19. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. Repeability and variation caused by the operator in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 1, s. 5-8. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. – KLUZÁKOVÁ, E. Effect of lean meat proportion and gender on amino acid content in pork . Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2013, roč. 7, č. 2, s. 12-14. ISSN: 1802-7547.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WAGNEROVA, P. – LUKEŠOVÁ, D. – STAROSTOVÁ, L. – JANKOVSKÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. – KUDRNÁČOVÁ, M. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Treatment failure of ivermectin for Oxyuris equi in naturally infected ponies in Czech Republic. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 3, s. 232-234. ISSN: 0440-6605.

MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – PTÁČEK, M. Kvalita vlny shetlandských ovcí chovaných v ČR. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 8, s. 88-90. ISSN: 0027-8068.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Effect of cow energy status on the Hypercholesterolaemic fatty acid proportion in raw milk. Czech Journal of Food Sciences, 2014, roč. 32, č. 3, s. 273-279. ISSN: 1212-1800.

KRPÁLKOVÁ, L. – CABRERA, V. – VACEK, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – CRUMP, P. Effect of prepubertal and postpubertal growth and age at first calving on production and reproduction traits during the first 3 lactations in Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science, 2014, roč. 97, č. 5, s. 3017-3027. ISSN: 0022-0302.

NAVRÁTIL, J. – STAROSTOVÁ, L. Vytváření vhodných podmínek pro chov a sportovní využití koní. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 6, s. 56-57. ISSN: 0027-8068.

STANĚK, S. – DOLEŽAL, O. – ZINK, V. – STÁDNÍK, L. Analýza individuálního ustájení telat v období mléčné výživy ve stádech dojeného skotu v České republice. Agritech Science, 2014, roč. 8, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1802-8942.

BEZDÍČEK, J. – STÁDNÍK, L. – MAKAREVICH, A. – KUBOVIČOVÁ, E. – LOUDA, F. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. – HOLÁSEK, R. – BERAN, J. – NEJDLOVÁ, M. Effect of inbreeding on yield and quality of embryos recovered from superovulated Holstein cows. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 2014, roč. 38, č. 6, s. 681-685. ISSN: 1300-0128.

KLUZÁKOVÁ, E. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. The influence of CAST/MspI, HinfI, RsaI polymorphism on production traits in pigs. GENETIKA-BELGRADE, 2014, roč. 1, č. 46, s. 149-158. ISSN: 0534-0012.

HÄRTLOVÁ, H. – MIKEŠOVÁ, K. – CHMELÍKOVÁ, E. – HŮLKOVÁ, M. – RAJMON, R. – HUČKO, B. Vliv pupalkového oleje na vnitřní prostředí organismu dostihových koní. Veterinářství, 2014, roč. 64, č. 9, s. 708-713. ISSN: 0506-8231.

VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLKOVÁ, L. – KUDRNOVÁ, E. – MAROUNEK, M. The effect of stocking density on carcass traits, muscle fibre properties and meat quality in rabbits. World Rabbit Science, 2014, roč. 22, č. 1, s. 41-49. ISSN: 1257-5011.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – SKŘIVAN, M. Effects of laying hens housing systém on laying performance, egg quality characteristics, and egg microbial contamination. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 8, s. 345-352. ISSN: 1212-1819.

KOUŘIMSKÁ, L. – VONDRÁČKOVÁ, E. – FANTOVÁ, M. – NOVÝ, P. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Effect of feeding with algae on fatty acid profile of goat’s milk. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 162-169. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. – TYLER, N. Effect of hen age, enviromental temperature, and oviposition time on egg shell quality and egg shell and serum mineral contents in laying and broiler breeder hens. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 9, s. 435-443. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – CHODOVÁ, D. – MARTINEC, M. – VOLEK, Z. Comparisons of carcass and meat quality among rabbit breeds of different sizes, and hybrid rabbits. Livestock Science, 2014, roč. 2014, č. 165, s. 8-14. ISSN: 1871-1413.

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – ZITA, L. – CHMELÍKOVÁ, E. – HŮLKOVÁ, M. – RAJMON, R. Effect of evening primrose oil on biochemical parameters of thoroughbred horses under maximal training conditions. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 10, s. 488-493. ISSN: 1212-1819.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – ŠTOLC, L. Effects of ewes’ live weight and backfat thickness at mating on fertility and production performance in Suffolk sheep and their crosses . Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 5, s. 1261-1267. ISSN: 1310-0351.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – VODIČKOVÁ, L. – SLYSKOVÁ, J. – SAMASCA, G. – KRÁLOVÁ, A. – NAGY, M. – MYDLÁŘOVÁ-BLAŠČÁKOVÁ, M. – PORÁČOVÁ, J. Histopathological aspects of liver under variable food restriction: Has the intense one-wek food restriction a protective effect on non-alcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) development?. Pathology Research and Practice, 2014, roč. 2014, č. 210, s. 855-862. ISSN: 0344-0338.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – VODIČKA, P. Histothological aspects of the small intestine under variable feed restriction: The effects of short and intense restriction on a growing rabbit model. Experimental and Therapeutic Medicine, 2014, roč. 2014, č. 8, s. 1623-1627. ISSN: 1792-0981.

ZINK, V. – ZAVADILOVÁ, L. – LASSEN, J. – ŠTÍPKOVÁ, I. – VACEK, M. – ŠTOLC, L. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cows. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 12, s. 539-547. ISSN: 1212-1819.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – STÁDNÍK, L. – ZITA, L. Histological characteristics of the musculus longissimus lumborum et thoracis muscle fibres in pigs in relation to selected RYR1, MYOG, MYOD1 and MYF6 genotypes. Acta Veterinaria Brno, 2014, roč. 2014, č. 83, s. 233-237. ISSN: 0001-7213.

KRPÁLKOVÁ, L. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Methods for calculating the breeding values of missing traits and their comparison. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 51-63. ISSN: 1332-9049.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. The repeatability effect to estimate the lean meat share in pigs. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 124-132. ISSN: 1332-9049.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. The comparison of milk production and quality in cows from conventional and automatic milking systems. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 100-114. ISSN: 1332-9049.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. The analysis of the body composition changes during growth in pigs using the visual image analysis. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 22-30. ISSN: 1332-9049.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Mutual relationships among body condition score, live weight, and back tissue development in meat sheep. Acta Veterinaria Brno, 2014, roč. 83, č. 4, s. 341-346. ISSN: 0001-7213.

OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. The effect of gender on the characteristics of muscle fibers in pork. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 4, s. 64-71. ISSN: 1332-9049.

STÁDNÍK, L. – MAKAREVICH, A. – DOLEŽALOVÁ, M. – KUBOVIČOVÁ, E. – BERAN, J. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. – ČÍTEK, J. – HOLÁSEK, R. – STUPKA, R. The yield and cell viability of bovine in vivo recovered embryos in relation to season of flushing. Journal of Animal and Feed Sciences, 2014, roč. 23, č. 4, s. 309-316. ISSN: 1230-1388.

SMOLA, J. – VAŠEK, J. – VAŇHARA, J. – ZADINOVÁ, K. – VEHOVSKÝ, K. Osutina sajících selat v chovech prasat jako aktuální choroba. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 12, s. 56-59. ISSN: 0027-8068.

VACKOVÁ, I. – CZERNEKOVÁ, V. – TOMÁNEK, M. – NAVRÁTIL, J. – MOŠKO, T. – NOVÁKOVÁ, Z. Absence of maternal cell contamination in mesenchymal stromal cell cultures derived from equine umbilical cord tissue. PLACENTA, 2014, roč. 35, č. 8, s. 655-657. ISSN: 0143-4004.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. Ekonomika výroby vepřového masa u kanečků a imunokastrátů. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 11, s. 25-27. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – KLESALOVÁ, L. – TYLLEROVÁ, H. Effect of genotype, feather growth-rate gene and the age of hens on the egg quality. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 6, s. 1466-1471. ISSN: 1310-0351.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – MELŠOVÁ, M. – KLESALOVÁ, L. Effect of genotype and housing system on the concentration of cholesterol in egg yolk. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 3, s. 315-321. ISSN: 1332-9049.

KUDRNÁČOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. – MARŠÁLEK, M. – JANKOVSKÁ, I. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J.; idPublikace = 63477; Název: A 4-years monitoring of Hypoderma diana in horses from the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. Association of bovine DGAT1 and leptin genes polymorphism with milk production traits and energy balance indicators in primiparous Holstein cows. Mljekarstvo, 2014, roč. 64, č. 1, s. 19-26. ISSN: 0026-704X.

KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. The effects of polymorphism in the DGAT1 gene on energy balance and milk production traits in primiparous Holstein cows during the first six months of lactation. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, roč. 20, č. 1, s. 219-225. ISSN: 1310-0351.

RYCHTÁŘOVÁ, J. – SZTANKÓOVÁ, Z. – KYSELOVÁ, J. – ZINK, V. – ŠTÍPKOVÁ, M. – VACEK, M. – ŠTOLC, L. Effect of DGAT1, BTN1A1, OLR1, and STAT1 genes on milk production and reproduction traits in the Czech Fleckvieh breed. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 2, s. 45-53. ISSN: 1212-1819.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. The effect of slected factors on the growth ability of charolais cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 1, s. 255-260. ISSN: 1211-8516.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Základní chovatelské podmínky pro zdárný chov lam. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 6, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – VODIČKA, J. Chlazení a ekvilibrace při výrobě inseminačních dávek. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 6, s. 22-23. ISSN: 0027-8068.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. – BÍZKOVÁ, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VOLEK, Z. – ZITA, L. Effect of housing system and genotype on rabbit meat quality. Czech Journal of Animal Science, 2014, roč. 59, č. 4, s. 190-199. ISSN: 1212-1819.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – HÜTTEROVÁ, S. Dlouhověkost bahnic plemene texel a růst jejich jehňat. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 7, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – KOUŘIMSKÁ, L. Relations between basic milk components and free fatty acid content in Holstein cow milk as lipolysis parameter. Mljekarstvo, 2015, roč. 65, č. 1, s. 18-25. ISSN: 0026-704X.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – TOUŠOVÁ, R. – PTÁČEK, M. Relationships between milk fatty acids composition in early lactation and subsequent reproductive performance in Czech Fleckvieh cows. Animal Reproduction Science, 2015, roč. 155, č. , s. 75-79. ISSN: 0378-4320.

BEZDÍČEK, J. – STÁDNÍK, L. – MAKAREVICH, A. – KUBOVIČOVÁ, E. – LOUDA, F. – HOLÁSEK, R. – BERAN, J. – DOLEŽALOVÁ, M. Nepříznivé dopady inbreedingu na kvalitu a množství embryí. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 3, s. 34-35. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – ŘÍŠSKÁ, I. – KLESALOVÁ, L. Performance and eggs quality of hens of genetic resources of the Czech Republic and Slovakia. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 219-224. ISSN: 1332-9049.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – NĚMEČKOVÁ, D. Influence of selected factors on growth performance of Suffolk lambs and their crossbreds. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 188-196. ISSN: 1332-9049.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – POPELÁŘOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Effect of light colour on egg production and egg contamination. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 12, s. 550-556. ISSN: 1212-1819.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – OKROUHLÁ, M. – TOUŠOVÁ, R. – DOLEŽALOVÁ, M. Relationships of fatty acid group contents in milk and reproductive performance in Holstein cows. Turkish Journal of Veterinary & Animal Science, 2015, roč. 39, č. 3, s. 357-363. ISSN: 1300-0128.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. The selected factors influenced growth ability to weaning of aberdeen angus cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 457-461. ISSN: 1211-8516.

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – DOLEŽALOVÁ, M. – BINIOVÁ, Z. Computer assisted sperm analysis - the relationship to bull field fertility, possible errors and their impact on outputs: A review. INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2015, roč. 85, č. 1, s. 3-11. ISSN: 0367-8318.

ATASEVER, S. – STÁDNÍK, L. Factors affecting daily milk yield, fat and protein percentage, and somatic cell count in primiparous Holstein cows. Indian Journal of Animal Research, 2015, roč. 49, č. 3, s. 313-316. ISSN: 0367-6722.

BEZDÍČEK, J. – MAKAREVICH, A. – STÁDNÍK, L. – KUBOVIČOVÁ, E. – LOUDA, F. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. – HOLÁSEK, R. – DUCHÁČEK, J. – STUPKA, R. Analyse der Effekte, die die Menge und die Qualität der Embryonen in superovulierten Kühen beeinflussen. Zuchtungskunde, 2015, roč. 87, č. 4, s. 249-264. ISSN: 0044-5401.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Kdo bude pokračovatelem Libora Čunáta?. ..., 2015, roč. 75., č. 6, s. 50-51. ISSN: N.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. Mechanical quality of leather in Texel lambs and their crossbreds. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 2, s. 54-61. ISSN: 1332-9049.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WÁGNEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. – NAVRÁTIL, J. – BROŽOVÁ, A. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Cyathostominae distribution in experimentally infected ponies. Helminthologia, 2015, roč. 52, č. 2, s. 134-138. ISSN: 0440-6605.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Factors affecting microbial contamination of market eggs: A Review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 45, č. 4, s. 226-237. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – DOLEŽALOVÁ, M. – ŠICHTAŘ, J. – STUPKA, R. – FOLKOVÁ, P. Influence of selected factors on bovine spermatozoa cold shock resistance. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 2, s. 125-131. ISSN: 0001-7213.

VACEK, M. – KRPÁLKOVÁ, L. – SYRŮČEK, J. – ŠTÍPKOVÁ, M. – JANECKÁ, M. Relationships between growth and body condition development during the rearing period and performance in the first three lactations in Holstein cows. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 9, s. 417-425. ISSN: 1212-1819.

BEZDÍČEK, J. – STÁDNÍK, L. – LOUDA, F. The influence of inbreeding depression on reproduction traits - age at first calving in dairy cows. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2015, roč. 21, č. 3, s. 680-686. ISSN: 1310-0351.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fibre characteristics of German Heath lamb meat. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 3, s. 297-303. ISSN: 0001-7213.

RYLKOVÁ, K. – TŮMOVÁ, E. – BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – FRÝDLOVÁ, J. – PEŘINKOVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – CHODOVÁ, D. – NECHYBOVÁ, S. – SCHÁŇKOVÁ, Š. Genetic and morphological characterization of Trichuris myocastoris found in Myocastor coypus in the Czech Republic. Parasitology Research, 2015, roč. 114, č. 11, s. 3969-3975. ISSN: 0932-0113.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – DUCHÁČEK, J. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Physical Characteristics of Raw Leathers in Texel and Charollais Ram Lambs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1465-1470. ISSN: 1211-8516.

NĚMEČKOVÁ, D. – STÁDNÍK, L. – ČÍTEK, J. Associations between milk production level, calving interval length, lactation curve parameters and economic results in Holstein cows. Mljekarstvo, 2015, roč. 65, č. 4, s. 243-250. ISSN: 0026-704X.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. Carcass composition and meat quality of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 11, s. 479-486. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. Vliv hybrida a věku na snášku a kvalitu vajec. Veterinářství, 2015, roč. 65, č. 4, s. 305-307. ISSN: 0506-8231.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – MAKOVICKÝ, P. – RIMÁROVÁ, K. The effect of food restriction on the liver morphology: experimental study on the chicken model. BIOMEDICAL PAPERS-OLOMOUC, 2015, roč. 159, č. 1, s. 26-26. ISSN: 1213-8118.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – KUREŠ, D. The effect of the backfat thickness loss on reproduction in lactating sows. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 2, s. 1-9. ISSN: 1332-9049.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – BINIOVÁ, Z. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. The effect of the freezing curve type on bull spermatozoa motility after thawing. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 4, s. 383-391. ISSN: 0001-7213.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – STÁDNÍK, L. – NĚMEČKOVÁ, D. – ŠPRYSL, M. Prediction of pork belly composition using the computer vision method on transverse cross-sections. Annals of Animal Science, 2015, roč. 15, č. 4, s. 1009-1018. ISSN: 1642-3402.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – BRZOBOHATÝ, L. – ŠPRYSL, M. – STÁDNÍK, L. Effects of dietary linseed and corn supplement on the fatty acid content in the pork loin and backfat tissue. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, č. 7, s. 319-326. ISSN: 1212-1819.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. The influence of controlled nutrition intensity on the muscle fiber characteristics in fattening pigs. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 92-99. ISSN: 1332-9049.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – BRZOBOHATÝ, L. Factors affecting the fatty acid composition and fat oxidative stability in pigs. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 1, s. 122-129. ISSN: 1332-9049.

SVOBODOVÁ, K. – HORÁK, P. – STRATIL, A. – BARTENSCHLAGER, H. – VAN POUCKE, M. – CHALUPOVÁ, P. – DVOŘÁKOVÁ, V. – KNORR, C. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – PALÁNOVÁ, A. – PEELMAN, L. – GELDERMANN, H. – KNOLL, A. Porcine EEF1A1 and EEF1A2 genes: genomic structure, polymorphism, mapping and expression. MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, 2015, roč. 42, č. 8, s. 1257-1264. ISSN: 0301-4851.

STÁDNÍK, L. – ATASEVER, S. Influence of some environmental factors on body condition score and somatic cell count in Czech Holstein cows. Indian Journal of Animal Research, 2015, roč. 49, č. 6, s. 774-777. ISSN: 0367-6722.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. Effect of feed restriction and different crude protein sources on the performance, health status and carcass traits of growing rabbits. World Rabbit Science, 2015, roč. 23, č. 4, s. 263-272. ISSN: 1257-5011.

BORKOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – SYROVÁTKOVÁ, K. – ELICH, O. Změny profilu mastných kyselin v kozím mléce po přídavku řas do krmné dávky. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. , č. 150, s. 4-8. ISSN: 1212-950X.

NEUMANN, C.; idPublikace = 69943; Název: Intelektuální možnosti koní v otázkách-- Neexistuje podtyp publikace --

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – STÁDNÍK, L. – PACEK, L. – TLUSTOŠ, P. ReStEP - realistické plánování využití obnovitelných zdrojů. Náš chov, 2015, roč. 75, č. 2, s. 5-6. ISSN: 0027-8068.

BROŽOVÁ, A. – JANKOVSKÁ, I. – MIHOLOVÁ, D. – SCHÁŇKOVÁ, Š. – TRUNĚČKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. – KUDRNÁČOVÁ, M. – VADLEJCH, J. Heavy metal concentrations in the small intestine of red fox (Vulpes vulpes) with and without Echinococcus multilocularis infection. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 2015, roč. 22, č. 4, s. 3175-3179. ISSN: 0944-1344.

MISHRA, R. – KOVALSKÁ, J. – JANDA, J. – VANNUCCI, L. – RAJMON, R. – HORÁK, V. Tumor Progression Is Associated with Increasing CD11b(+) Cells and CCL2 in Lewis Rat Sarcoma. ANTICANCER RESEARCH, 2015, roč. 35, č. 2, s. 703-711. ISSN: 0250-7005.

ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – JEBAVÝ, L. The quality of frozen-thawed canine semen with respect to semen extender composition and sequence of ejaculate collection in dogs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 1, s. 169-175. ISSN: 1211-8516.

FOLKOVÁ, P. – ŠICHTAŘ, J. – ŠIMONÍK, O. – DOKOUPILOVÁ, A. – RAJMON, R. Changes in Quality of Native and Frozen-thawed Semen in Relation to Two Collections Performed in a 24-hour Interval and Addition of Clarified Egg Yolk to Extender. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 2, s. 60-67. ISSN: 1211-3174.

ŠICHTAŘ, J. – DOKOUPILOVÁ, A. – VOSTRÝ, L. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Factors affecting reproductive efficiency in German Shepherd bitches producing litters for Police of the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 578-585. ISSN: 1212-1819.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 2, s. 395-399. ISSN: 1211-8516.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. – SVOBODOVÁ, J. – EBEID, T. – UHLÍŘOVÁ, L. The effect of 1-week feed restriction on performance, digestibility of nutrients and digestive systém development in the growing rabbit. Animal, 2016, roč. 10, č. 1, s. 1-9. ISSN: 1751-7311.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. – VLČKOVÁ, J. The effect of one-week intensive feed restriction and age on the carcass composition and meat quality of growing rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 4, s. 151-158. ISSN: 1212-1819.

MAKAREVICH, A. – STÁDNÍK, L. – KUBOVIČOVÁ, E. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. – HOLÁSEK, R. – LOUDA, F. – BERAN, J. – NEJDLOVÁ, M. Quality of preimplantation embryos recovered in vivo from dairy cows in relation to their body condition. Zygote, 2016, roč. 24, č. 3, s. 378-388. ISSN: 0967-1994.

NAVRÁTIL, J. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. Vývoj tělesných rozměrů hřebců plemene českomoravský belgický kůň, slezský norik a norik v České republice. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 2, s. 508-521. ISSN: 1332-9049.

FANTOVÁ, M. – ŠKARKOVÁ, L. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fiber characteristics of texel meat. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 2, s. 285-293. ISSN: 1332-9049.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – PIŤHOVÁ, S. – PTÁČEK, M. – GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – MARŠÍKOVÁ, V. Růstové schopnosti a zdraví telat českého strakatého skotu. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 6, s. 62-63. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – UHLÍŘOVÁ, L. – VLČKOVÁ, J. – VOLEK, Z. – SKŘIVANOVÁ, V. Relationship between muscle fibre characteristics and meat sensory properties in three nutria (Myocastor coypus) colour types. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 5, s. 217-222. ISSN: 1212-1819.

HANUŠ, O. – STÁDNÍK, L. – KLIMEŠOVÁ, M. – TOMÁŠKA, M. – HASOŇOVÁ, L. – FALTA, D. – KUČERA, J. – KOPECKÝ, J. – JEDELSKÁ, R. The evaluation of real time milk analyse result reiability in the Czech republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 4, s. 1155-1166. ISSN: 1211-8516.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – URBANOVÁ, D. – VEHOVSKÝ, K. – KOUŘIMSKÁ, L. HPLC stanovení androstenonu, skatolu a indolu ve hřbetním tuku u prasat. Chemicke listy, 2016, roč. 110, č. 8, s. 593-597. ISSN: 0009-2770.

JENÍKOVÁ, M. – ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. – TYLLER, M. Kvalita vajec u vybraných černě zbarvených genotypů. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 4, s. 51-52. ISSN: 0027-8068.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – URBANOVÁ, D. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Genomická selekce jako nástroj k odstranění kančího pachu?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 1, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – SEDLÁČEK, R. Relationships between variable time, percentage of food restriction and liver histology: which alternative is the best for non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) prevention?. HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY, 2016, roč. 31, č. 10, s. 1123-1130. ISSN: 0213-3911.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. – URBANOVÁ, D. – KLUZÁKOVÁ, E. Jak ovlivňuje práce ošetřovatelů reprodukci prasnic?. Náš chov, 2016, roč. 76, č. 3, s. 32-33. ISSN: 0027-8068.

DOLEŽALOVÁ, M. – STÁDNÍK, L. – BINIOVÁ, Z. – DUCHÁČEK, J. – STUPKA, R. Equilibration and freezing interactions affecting bull sperm characteristics after thawing. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 11, s. 515-525. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell structure, measurements, and quality-effecting factors in laying hens: a review. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 7, s. 299-309. ISSN: 1212-1819.

ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – ŠICHTAŘ, J. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – HODEK, P. – TREFIL, P. Effect of low-density lipoprotein addition to soybean lecithin-based extenders on bull spermatozoa following freezing-thawing – preliminary results. Czech Journal of Animal Science, 2016, roč. 61, č. 12, s. 560-567. ISSN: 1212-1819.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – URBANOVÁ, D. Boar taint – the effects of selected candidate genes associated with androstenone and skatole levels – a review. Animal Science Papers and Reports, 2016, roč. 2016, č. 34, s. 107-128. ISSN: 0860-4037.

URBANOVÁ, D. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – ZADINOVÁ, K. Nutritional effects on boar taint in entire male pigs: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 154-163. ISSN: 1211-3174.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – **STRATIL, A. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – LEBEDOVÁ, N. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Association analysis of SNPs in the porcine CYP2E1 gene with skatole, indole, and androstenone levels in backfat of a crossbred pig population. Meat Science, 2017, roč. 131, č. 2017, s. 68-73. ISSN: 0309-1740.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – HAKL, J. – FANTOVÁ, M. Analysis of multivariate relations among birth weight, survivability traits, growth performance, and some important factors in Suffolk lambs. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2017, roč. 60, č. 2, s. 43-50. ISSN: 0003-9438.

ŠICHTAŘ, J. – JANOŠÍKOVÁ, M. Využití epididymálních spermií v asistované reprodukci koní. Veterinářství, 2017, roč. 67, č. 2, s. 104-107. ISSN: 0506-8231.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Jatečná hodnota masa nutrií. Náš chov, 2017, roč. 77, č. 1, s. 67-68. ISSN: 0027-8068.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Kvalita masa nutrií. Náš chov, 2017, roč. 77, č. 1, s. 68-69. ISSN: 0027-8068.

BINIOVÁ, Z. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – **HÁJEK, R. Effects of climatic conditions on bovine semen characteristics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 17-23. ISSN: 1211-8516.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – **POKORNÁ, S. Influence of temperature-humidity relations during years on milk production and quality. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 1, s. 211-218. ISSN: 1211-8516.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Feed restriction and muscle fibre characteristics of Pectoralis major in broiler chickens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 1, s. 8-12. ISSN: 1211-3174.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. Effects of age and nutritional status at mating on the reproductive and productive traits in Suffolk sheep kept under permanent outdoor management system. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 5, s. 211-218. ISSN: 1212-1819.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. Analysis of genotype, dam’s litter size and their interaction on selected productive traits of origin Wallachian and Sumava sheep in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 473-479. ISSN: 1211-8516.

**SKŘIVANOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. – **SKŘIVAN, M. Do rearing system and free-range stocking density affect meat quality of chickens fed feed mixture with rapeseed oil?. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 4, s. 141-149. ISSN: 1212-1819.

**SYRŮČEK, J. – **KVAPILÍK, J. – **BARTOŇ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Economic efficiency of suckler cow herds in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2017, roč. 63, č. 1, s. 34-42. ISSN: 0139-570X.

**SYRŮČEK, J. – **KVAPILÍK, J. – **BARTOŇ, L. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Economic efficiency of bull fattening operations in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 2, s. 527-536. ISSN: 1211-8516.

STÁDNÍK, L. – **BEZDÍČEK, J. – **MAKAREVICH, A. – **KUBOVIČOVÁ, E. – **LOUDA, F. – **FELLNEROVÁ, I. – **HEGEDÜŠOVÁ, Z. – **HOLÁSEK, R. Ovarian activity and embryo yield in relation to the postpartum period in superovulated dairy cows. Acta Veterinaria Brno, 2017, roč. 86, č. 1, s. 51-57. ISSN: 0001-7213.

**BÍLKOVÁ, B. – **BAINOVÁ, Z. – **JANDA, J. – ZITA, L. – **VINKLER, M. Different breeds, different blood: Cytometric analysis of whole blood cellular composition in chicken breeds. Veterinary Immunology and Immunopathology, 2017, roč. 188, č. 2017, s. 71-77. ISSN: 0165-2427.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – NĚMEČEK, T. – UHLÍŘOVÁ, L. – **SKŘIVANOVÁ, V. Age-related changes in the carcass yield and meat quality of male and female nutrias (Myocastor coypus) under intensive production system. Meat Science, 2017, roč. 133, č. 2017, s. 51-55. ISSN: 0309-1740.

**MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – **MAKOVICKÝ, P. – **ARNONE, J. – **ŠVECOVÁ, I. – **SAMASCA, G. The influence of food restriction on the small bowel: Does intensive short-term food restriction lead to weight loss?. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL, 2017, roč. 118, č. 6, s. 361-365. ISSN: 0006-9248.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – **VOLEK, Z. – VLČKOVÁ, J. Changes of haematological and biochemical indices with age in rabbits with ad libitum and limited feed intake. Acta Veterinaria Brno, 2017, roč. 86, č. 1, s. 29-35. ISSN: 0001-7213.

DOLEŽALOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. Effect of different thawing methods on bull's semen characteristics. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 3, s. 815-822. ISSN: 1211-8516.

SVATOŇOVÁ, M. – **NOVÁK, K. – **KOTT, T. – **VOLEK, Z. – MAJZLÍK, I. – TŮMOVÁ, E. Genetic characterization of Czech local rabbit breeds using microsatellite analysis. Livestock Science, 2017, roč. 201, č. 2017, s. 41-49. ISSN: 1871-1413.

TŮMOVÁ, E. – VLČKOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. Differences in oviposition and egg quality of various genotypes of laying hens. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 9, s. 377-383. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – **TŮMA, R. – CHODOVÁ, D. – **MÁCHAL, L. Age related changes in laying pattern and egg weight of different laying hen genotypes. Animal Reproduction Science, 2017, roč. 183, č. 2017, s. 21-26. ISSN: 0378-4320.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – **STANĚK, S. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – GAŠPARÍK, M. – **RYBA, O. Influence of legs and udder evaluation on longevity and selected milk production parameters in Czech Fleckvieh and Montbeliarde cattle. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, roč. 65, č. 4, s. 1303-1308. ISSN: 1211-8516.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. Kvalita masa a ukazatele svalových vláken prasat genotypu Danbred. Maso, 2017, roč. 28, č. 5, s. 8-13. ISSN: 1210-4086.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – VEHOVSKÝ, K. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – URBANOVÁ, D. – STÁDNÍK, L. Effects of immunocastration on growth performance, body composition, meat quality, and boar taint. Czech Journal of Animal Science, 2017, roč. 62, č. 6, s. 249-258. ISSN: 1212-1819.

MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – **BORKOVÁ, M. Vliv mikrořasy Japonochytrium sp. na množství a základní složení mléka . Náš chov, 2017, roč. 77, č. 5, s. 45-46. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – **ATASEVER, S. Influence of somatic cell count and body condition score on reproduction traits and milk composition of Czech Holstein cows. Indian Journal of Animal Research, 2017, roč. 51, č. 4, s. 771-775. ISSN: 0367-6722.

ČÍTEK, J. – NĚMEČKOVÁ, D. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. Ovarian diseases in Holstein dairy cows, factors determining their occurrence and impact on reproduction traits and breeding costs. INDIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2017, roč. 87, č. 7, s. 810-813. ISSN: 0367-8318.

STÁDNÍK, L. – **ATASEVER, S. – DUCHÁČEK, J. Effects of body condition score and daily milk yield on reproduction traits of Czech Fleckvieh cows. Animal Reproduction, 2017, roč. 14, č. 1, s. 1264-1269. ISSN: 1806-9614.

KREJČÍŘOVÁ, R. – POSTLEROVÁ, P. – RAJMON, R. Localization of Estrogen Receptors in Male Reproductive Tissues and Sperm Cells – A Review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 4, č. 49, s. 274-284. ISSN: 1211-3174.

**BUREŠ, D. – **BARTOŇ, L. – LEBEDOVÁ, N. – FOŘTOVÁ, J. Výkrmnost, složení jatečného těla a kvalita masa býků a jalovic českého strakatého skotu. Maso, 2018, roč. , č. , s. 0-0. ISSN: 1210-4086.

KREJČÍŘOVÁ, R. – MAŇASOVÁ, M. – **SOMMEROVÁ, V. – **LANGHAMEROVÁ, E. – RAJMON, R. – POSTLEROVÁ, P. G protein-coupled estrogen receptor (GPER) in adult boar testes, epididymis and spermatozoa during epididymal maturation. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, 2018, roč. , č. 116, s. 113-119. ISSN: 0141-8130.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Relationship between eggshell thickness and other eggshell measurements in eggs from litter and cages. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 234-239. ISSN: 1594-4077.

PTÁČEK, M. – **MILERSKI, M. – **SCHMIDOVÁ, J. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. – **UHRINČAŤ, M. – HAKL, J. – STÁDNÍK, L. Relationship between body mass index, body energy reserves, milk, and meat production of original Wallachian sheep. Small Ruminant Research, 2018, roč. 2018, č. 165, s. 131-133. ISSN: 0921-4488.

**VLČKOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KETTA, M. – **ENGLMAIEROVÁ, M. – CHODOVÁ, D. Effect of housing system and age of laying hens on eggshell quality, microbial contamination, and penetration of microorganisms into eggs. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 2, s. 51-60. ISSN: 1212-1819.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hen genotypes housed in enriched cages and on litter. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 1, s. 11-16. ISSN: 1212-1819.

**MILERSKI, M. – **SCHMIDOVÁ, J. – **SZTANKÓOVÁ, Z. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. – **UHRINČÁŤ, M. Geny lipogenických enzymů a složení tuku v mléce ovcí. Náš chov, 2018, roč. 78, č. 1, s. 33-35. ISSN: 0027-8068.

**SYRŮČEK, J. – **BARTOŇ, L. – **KVAPILÍK, J. – VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Assessment of profitability and break-even points in suckler cow herds. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 3, s. 707-715. ISSN: 1211-8516.

MICHNOVÁ, K. – **SVITÁKOVÁ, A. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Methodology of udder description and the effect on somatic cell count in Czech White Shorthaired Goat Breed. MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, 2018, roč. 74, č. 8, s. 497-500. ISSN: 0025-8628.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – **SCHMIDOVÁ, J. – STÁDNÍK, L. Response to selection of a breeding program for Suffolk Sheep in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 8, s. 305-312. ISSN: 1212-1819.

MICHNOVÁ, K. – **SVITÁKOVÁ, A. – NOHEJLOVÁ, L. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – FANTOVÁ, M. Lineární popis vemene u koz a jeho vztah na množství nadojeného mléka a počet somatických buněk. Náš chov, 2018, roč. 78, č. 7, s. 38-39. ISSN: 0027-8068.

ZITA, L. – JENÍKOVÁ, M. – HÄRTLOVÁ, H. Effect of housing system on egg quality and the concentration of cholesterol in egg yolk and blood of hens of native resources of the Czech Republic and Slovakia. JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH, 2018, roč. 27, č. 3, s. 380-388. ISSN: 1056-6171.

TOUŠOVÁ, R. – DUCHÁČEK, J. – GAŠPARÍK, M. – PTÁČEK, M. – **KITZLER, L. Analysis of growth intensity and carcass characteristics of Wagyu-Aberdeen angus crossbred steers. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 4, s. 897-903. ISSN: 1211-8516.

BINIOVÁ, Z. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – DUCHÁČEK, J. Effect of thawing method on bull sperm survival in ejaculates frozen in 4 ml and 8 ml volumes. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 10, s. 399-407. ISSN: 1212-1819.

SAVVULIDI, F. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. Pathogens in processed ram semen and approaches for their elimination. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2018, roč. 66, č. 4, s. 1065-1072. ISSN: 1211-8516.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SLÁDKOVÁ, K. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KREJČÍŘOVÁ, R. Effects of subclinical Eimeria tenella infection on Pectoralis major muscle in broiler chickens. Italian Journal of Animal Science, 2018, roč. 17, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1594-4077.

NECHYBOVÁ, S. – LANGROVÁ, I. – TŮMOVÁ, E. Parasites of Myocastor coypus – a comparison in farm animals and their feral counterparts. Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 1, č. 49, s. 21-25. ISSN: 1211-3174.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N. – ZADINOVÁ, K. Effect of duration of dietary rapeseed and soybean oil feeding on physical characteristics, fatty acid profile, and oxidative stability of pig backfat. Animals, 2018, roč. 8, č. 11, s. 1-11. ISSN: 2076-2615.

**STRATIL, A. – **HORÁK, P. – **NESVADBOVÁ, M. – **VAN POUCKE, M. – **DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – **PEELMAN, L. – **KNOLL, A. Genomic structure and expression of the porcine ACTC1 gene. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 9, s. 371-378. ISSN: 1212-1819.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. – VEHOVSKÝ, K. – VEHOVSKÝ, K. Fatty acid composition in pork fat: De-novo synthesis, fatty acid sources and influencing factors - a review . Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 5, s. 2211-2228. ISSN: 1406-894X.

**KRKAVCOVÁ, E. – **KREISINGER, J. – **HYÁNKOVÁ, L. – **HYRŠL, P. – JAVŮRKOVÁ, V. The hidden function of egg white antimicrobials: egg weight-dependent effects of avidin on avian embryo survival and hatchling phenotype. BIOLOGY OPEN, 2018, roč. 4, č. 7, s. 1-9. ISSN: 2046-6390.

**BÍLKOVÁ, B. – **ŚWIDERSKÁ, Z. – ZITA, L. – **LALOE, D. – **CHARLES, M. – **BENEŠ, V. – **STOPKA, P. – **VINKLER, M. Domestic fowl breed variation in egg white protein expression: application of proteomics and transcriptomics. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2018, roč. 66, č. 44, s. 11854-11863. ISSN: 0021-8561.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VLČKOVÁ, J. – KETTA, M. – **VOLEK, Z. – **SKŘIVANOVÁ, V. The effect of age, genotype and sex on carcass traits, meat quality and sensory attributes of geese. ASIAN-AUSTRALASIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCES, 2018, roč. 31, č. 3, s. 421-428. ISSN: 1011-2367.

KOUŘIMSKÁ, L. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – PANOVSKÁ, Z. – **KHATRI, Y. – STUPKA, R. Sensory quality of meat from crossbred boars in relation to their age and slaughter weight. Czech Journal of Food Sciences, 2018, roč. 36, č. 5, s. 415-419. ISSN: 1212-1800.

**MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – **ARNONE, J. – **SAMASCA, G. – **MAKOVICKÝ, P. The relationship between hepatocytes and small bowel after early and short restriction: What the results show in morphometry. BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL, 2018, roč. 119, č. 3, s. 156-159. ISSN: 0006-9248.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Performance and changes in body composition of broiler chickens depending on feeding regime and sex. Czech Journal of Animal Science, 2018, roč. 63, č. 12, s. 518-525. ISSN: 1212-1819.

NĚMEČEK, T. – TŮMOVÁ, E. The analysis of Czech genetic resources of nutrias (Myocastor coypus). Scientia Agriculturae Bohemica, 2018, roč. 49, č. , s. 93-97. ISSN: 1211-3174.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Hustota osazení haly a úhyn brojlerových kuřat. Veterinářství, 2018, roč. 68, č. 4, s. 268-271. ISSN: 0506-8231.

Odborná monografie

TŮMOVÁ, E. Základy chovu hrabavé drůbeže. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 35s. ISBN 80-7271-150-4.

TŮMOVÁ, E. Základy chovu vodní drůbeže. Praha: ÚZPI Praha, 2004. 32s. ISBN 80-7271-151-2.

BOUŠKA, J. – DOLEŽAL, O. – JÍLEK, F. – KUDRNA, V. – KVAPILÍK, J. – PŘIBYL, J. – RAJMON, R. – SEDMÍKOVÁ, M. – SKŘIVANOVÁ, V. – ŠLOSÁRKOVÁ, S. – TYROLOVÁ, Y. – VACEK, M. Chov dojeného skotu. Praha, Profi Press, s.r.o.: Profi Press, s.r.o. , 2006. 14s. ISBN 80-86726-16-9.

BJELKA, M. – POZDÍŠEK, J. – STÁDNÍK, L. – BEZDÍČEK, J. Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby. Šumperk: KartoTISK s.r.o. Šumperk, 2007. 43s. ISBN 978-80-87144-01-5.

ŠTOLC, L. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠTOLCOVÁ, J. Základy chovu ovcí. ÚZPI, Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2007. 78s. ISBN 978-80-7271-000-3.

NAVRÁTIL, J. – MISAŘ, D. – DUŠEK, J. – MÜLLER, Z. – RAJMAN, J. – TLUČHOŘ, V. – ŽLUMOV, P. Chov koní. Praha: Brázda s.r.o., 2007. 400s. ISBN 978-80-209-0352-6.

NAVRÁTIL, J. Základy chovu koní. Praha: ÚZPI Praha, 2007. 79s. ISBN 978-80-7271-186-4.

NAVRÁTIL, J. – DLABOLA, O. Katalog národní přehlídky chovných koní plemene Shagya-arab. Slatiňany: Katalog národní přehlídky chovných koní plemene Shagya-arab, Svaz chovatelů Shagya-araba ČR, Slatiňany, 2008. 33s. ISBN N.

NAVRÁTIL, J. Řád Plemenné knihy Shagya-araba chovaného v ČR.. Slatiňany a Praha: Svaz chovatelů Shagya-araba ČR a Ministerstvo zemědělství ČR, 2008. 28s. ISBN N.

KAPITZKE, G. – NAVRÁTIL, J. – ŠVEHLOVÁ, D.Odborná revize a doplnění textu překladu hipologického terminologického slovníku "Kůň od A do Z"

TŮMOVÁ, E. – OPLETAL, D. – ZITA, L. – ŠIMERDA, I. Přírodní antinutriční a toxické látky v krmivech pro zvířata. Praha: UK Praha, nakladatelství Karolinum, 2010. 61s. ISBN 978-80-246-1801-2.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – VACEK, M. – ZITA, L. Chov zvířat. Praha: Vydavatelstvi powerprint, Praha, 2010. 289s. ISBN 978-80-87415-08-5.

VAŠÁK, J. – CIHLÁŘ, P. – ZUKALOVÁ, H. – DOLEŽALOVÁ, J. – KUCHTOVÁ, P. – PŠENIČKA, P. Mák. Praha: Powerprint , 2010. 352s. ISBN 978-80-904011-8-1.

MLYNEK, J. – LORENCOVÁ, V. – STUPKA, R. – IMRICH, I. – MLYNEKOVA, E. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Vyhodnotenie vplyvu pôrodnej hmotnosti na produkčné parametre ošípaných. Praha: Powerprint, 2011. 74s. ISBN 978-80-87415-37-5.

MLYNEK, J. – IMRICH, I. – MLYNEKOVÁ, E. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Vliv přeporážkových faktorov na kvalitu masa ošípaných. Praha: Vydavatelství powerprint, Praha, 2014, 74s. ISBN 978-80-87994-05-4.

KRPÁLKOVÁ, L. – CABRERA, V. – KVAPILÍK, J. – BURDYCH, J. – ŠTÍPKOVÁ, M. – CRUMP, P. – STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Optimal growth of heifers and dairy herd production and profitability. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2014, 84s. ISBN 978-3-659-58200-4.

STRAPÁK, P. – SZENCZIOVÁ, I. – STÁDNÍK, L. Využitie ultrasonografie pri hodnotení vnútorných štruktúr vemena a ceckov dojníc. Praha: powerprint, Praha, 2015, 125s. ISBN 978-80-87994-69-6.

HALO, M. – MLYNEKOVÁ, E. – STAROSTOVÁ, L. – NEUMANN, C. Líniová a rodinová výstavba norika muránského. Praha: Vydavatelství powerprint, Praha. Knihu vydalo nakladatelství s věděckou redakcí., 2015, 64s. ISBN 978-80-87994-70-2.

**TANČIN, V. – **STRAPÁK, P. – **MAČUHOVÁ, J. – GAŠPARÍK, M. Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena. Nitra: SPU, 2017, 82s. ISBN 978-80-552-1651-5.

Článek ve sborníku z akce

SLAVÍK, P. – ŠICHTAŘ, J. – ILLEK, J. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Effect of supplementation of sodium selenite and selenised yeast on pregnancy rate in beef cows with initial severe Se deficiency. In European Society of Domestic Animal Reproduction 19.112008, Utrecht, Holandsko. Utrecht, Holandsko: European Society of Domestic Animal Reproduction, 2008. s. 1 - 0.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Milk fat:protein ratio and its relationships to the incidence of ovarian cysts in cows. In Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction 29.08.2012, Dublin, Ireland. Dublin, Ireland: European Society for Domestic Animal Reproduction, 2012. s. 81-81.

BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. Effect of body condition score at calving on reproduction indicators of dairy cows. In Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction 29.08.2012, Dublin, Ireland. Dublin, Ireland: European Society for Domestic Animal Reproduction, 2012. s. 69-69.

STÁDNÍK, L.; idPublikace = 63344; Název: Impact of BCS of dairy cows on quality of embryos-- Neexistuje podtyp publikace --

BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. Comparison of bull sperm extenders and their effect on sperm motility after thawing. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 58-58.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. Influence of breed, parity and body condition change on reproduction performance of dairy cows. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 66-66.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. Effects of ewe live weight and body condition score at mating on basic reproduction tratis. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 89-89.

STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – ŠTOLC, L. – STUPKA, R. Seasonal and collection rank variations in semen characteristics of Suffolk rams. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 96-96.

MAKAREVICH, A. – ŠPALEKOVÁ, I. – STÁDNÍK, L. – KUBOVIČOVÁ, E. – LOUDA, F. Impact of BCS of breeding bulls on motility and viability of frozen-thawed sperm. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 80-81.

ŠPALEKOVÁ, E. – MAKAREVICH, A. – STÁDNÍK, L. – KUBOVIČOVÁ, E. Motility and viability of bull sperm in relation to incidence of malformed sperm. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 18th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 11.09.2014, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland: Wiley Online Library, Blackwell Verlag GmbH, 2014. s. 95-96.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Relations among ewes’ nutritional status at mating and their subsequent reproductive performance. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 73-73.

MICHNOVÁ, K. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Effect of early growth abilities of Suffolk ewe lambs on their subsequent reproductive traits. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 66-66.

STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – DOLEŽALOVÁ, M. – BERAN, J. Effect of climatic condition on basic ejaculate characteristics in Holstein bulls. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 78-78.

DUCHÁČEK, J. – BINIOVÁ, Z. – STÁDNÍK, L. – PTÁČEK, M. – DOLEŽALOVÁ, M. – BERAN, J. Effect of breed on basic characteristics of bull semen immediately after collection. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 51-51.

EICHLER, V. – DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. The age of English Thoroughbred mares bred in the Czech Republic influences the length of foaling interval. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 52-52.

NĚMEČKOVÁ, D. – ČÍTEK, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. Factors affecting success of embryo collection in Holstein donors. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 34-34.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – NĚMEČKOVÁ, D. – ZADINOVÁ, K. – VEHOVSKÝ, K. – OKROUHLÁ, M. – STÁDNÍK, L. Boar semen quality determination using thermoresistant test. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 48-48.

VEHOVSKÝ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ZADINOVÁ, K. – OKROUHLÁ, M. – ŠPRYSL, M. – STÁDNÍK, L. Effect of the gilts body condition on their lifetime reproduction potential. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 17.09.2015, Albena, BULGARIA. NJ USA: WILEY-BLACKWELL, 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA, 2015. s. 35-35.

MAREK, J. – RAJMON, R. – HALOUN, T. Critical Evaluation of Seven Lactation Curve Estimation Models. In INTELLIGENT DATA ANALYSIS AND APPLICATIONS 26.06.2015, Tech Univ Ostrava, Ostrava, CZECH REPUBLIC. BERLIN, HEIDELBERGER PLATZ 3: SPRINGER-VERLAG, 2015. s. 73-84.

HALOUN, T. – MAREK, J. – RAJMON, R. – KRŠÍKOVÁ, M. Analysis in a time series of milk-yield production. In 34TH INTERNATIONAL CONFERENCE MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS (MME 2016) 06.09.2016, Liberec, Czech Republic. Liberec, Czech Republic: TECHNICAL UNIVERSITY LIBEREC, STUDENTSKA 2, LIBEREC, 00000, CZECH REPUBLIC, 2016. s. 248-253.

JANOŠÍKOVÁ, M. – CHALUPA, B. Influence of depigmentation on mechanical parameters of horsehair of Old Kladruber horse. In Proceeding of 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2016 07.09.2016, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague, Czech Republic, 2016. s. 238-242.

FOŘTOVÁ, J. – **BUREŠ, D. – **BARTOŇ, L. – LEBEDOVÁ, N. Physical attributes, chemical composition and sensory analysis of three muscles from heifers and bulls of Fleckvieh cattle. In IOP Conference Series Materials Science and Engineering 420(1):012065 19.07.2018, Medan, Indonézie. Indonézie: IOP Publishing, 2018. s. 1-7.

GAŠPARÍK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – **NOVÁKOVÁ, V. Impact of milking settings optimization on milk quality, milking time and milk yield in Holstein cows. In 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 19.07.2018, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-7.

**FOŘTOVÁ, J. – **BUREŠ, M. – **BARTOŇ, L. – LEBEDOVÁ, N. Physical attributes, chemical composition and sensory analysis of three muscles from heifers and bulls of Fleckvieh cattle. In 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 19.07.2018, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-7.

LEBEDOVÁ, N. – OKROUHLÁ, M. – ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Muscle fibre composition and meat quality in pigs with different nutrition level. In 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 19.07.2018, Medan; Indonesia. Medan; Indonesia: Institute of Physics Publishing, 2018. s. 1-7.

Certifikované metodiky

Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Gabriela Dlouhá, Ph.D. (externí), 2010

Stanovení zmasilosti jatečné partie bok u prasat Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., 2010

STAROSTOVÁ, L. – STAROSTA, I. – FIEDLER, J. – NAVRÁTIL, J. Metody stanovení nákladů na chov plemen koní zařazených do genetických zdrojů (Bioekonomický model chovu koní), Methods for determining for the cost of breeds of horses included in the genetic resources (bio-economic model for horse breeding), horse; breeding; methods; bio-economic model; genetic resource, 2011, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, metodická příručka, 17250/GZ/0111, dlouhodobější zefektivnění ekonomiky chovu koní, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 20.12.2011

STÁDNÍK, L. – LOUDA, F. – BEZDÍČEK, J. – RÁKOS, M. – PAŘILOVÁ, M. Obnova morfologie struku po dojení do původního stavu před dojením, Recorvery of teat morphology after milking to the original state before milking, cattle; breed; outside and inside teat proportions; ultrasound; lactation phase, 2011, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Metodická příručka, č.j. 17210/2011-4, Uvedená práce upozorňuje na změny struku vnější a vnitřní, ke kterým dochází v průběhu dojení. Ekonomické ztráty způsobené špatným seřízením dojícího zařízení následně významně zhoršují ekonomiku chovu dojeného skotu., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 12.12.2011

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. Odchov nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi, Rearing of nutrias fed with feed mixture, nutria, feed mixture, growth, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, odchov nutrií, 1/2012, odchov nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-213-2332-2

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – KUDRNOVÁ, I. Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa, The effect of feed restriction and housing conditions of Czech White rabbits on costs reduction and meat quality, rabbit, feed restriction, housing, meat quality, growth, costs, 2012, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 978-80-7403-100-7, Technické parametry výsledku: aplikací restrikce krmiva, snížením denní spotřeby krmné směsi o 50% ve srovnání s ad libitním příjmem krmiva, mezi 56. – 63. a 84. – 87. dnem věku lze snížit náklady na krmivo o 10%. Restrikce krmiva slouží jako prevence tr, Aplikací restrikce krmiva se významně snížila denní spotřeba krmné směsi, přičemž nedošlo k poklesu průměrného denního přírůstku. Díky tomu byla u restrikčně krmených králíků výrazně zlepšena konverze krmiva. Takže, pokud se týká celkové spotřeby krmiva , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.11.2012, ISBN 978-80-7403-100-7

TRUNĚČKOVÁ, J. – HLAVA, J. – JANKOVSKÁ, I. – LANGROVÁ, I. Zjištění kontaminace pastvin ovcí cysticerkoidy tasemnic rodu Moniezia, Determining of contamination of sheep grazing with tapeworms cysticercoids of the genus Moniezia, tapeworms; sheep; Moniezia; soil mites; Oribatida; breed, 2013, GJ - Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Zjištění kontaminace pastvin, 17210/2013 - 7, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, Praha 1, 117 05, 27.11.2013, ISBN 978-80-213-2413-8

STÁDNÍK, L. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. – MAKAREVICH, A. – KUBOVIČOVÁ, E. – LOUDA, F. – BERAN, J. – NEJDLOVÁ, M. Zvýšení efektivnosti embryotransferu u holštýnských dojnic využitím hodnocení jejich tělesné kondice, Increasing of embryotransfer effectiveness in Holstein dairy cows using their body condition evaluation, Embryo transfer; biotechnological processes; super ovulation; condition score; yield; cattle, 2013, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Embryotransfer, 17210/2013-2, zvýšení efektivnosti embryotransferu, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 02.04.2013, ISBN 978-80-213-2371-1

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HRSTKA, Z. Hodnocení masné užitkovosti nutrií, Meat quality evaluation in nutrias, nutria, carcass yield, meat quality, colour type, sex, 2013, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, nutrie - masná užitkovost, 1/2013, posouzení jatečné hodnoty, fyzikálních, nutričních a senzorických vlastností masa nutrií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 09.12.2013, ISBN 978-80-213-2426-8

STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. – MAKAREVICH, A. – KUBOVIČOVÁ, E. – LOUDA, F. Stanovení vlivu krystalizace a metabolických indikátorů cervikálního hlenu na přežitelnost spermií u skotu, Determination of the effect of crystallization and metabolic indicators of cervical mucus on survivability of spermatozoa in cattle, arborization, acetone, urea, insemination, fertility, 2013, GB - Zemědělské stroje a stavby, A - Uplatněná certifikovaná metodika, krystalizace, 17210/2013-11, Zkrácení mezidobí, snížení spotřeby inseminačních dávek a zvýšení zabřezávání, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 20.12.2013, ISBN 978-80-87144-26-8

LÍKAŘ, K. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Řízení mikroklima v chovu prasat, Microclimate management in pig breeding, pig; microclimate control; air temperature; , 2013, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Řízení mikroklima v chovu prasat, 44 s., ISBN: 978-80-213-2400-8, , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Mze ČR, 17.11.2013, osvědčení č.: 17210/2013-5

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, J. – KETTA, M. Masná užitkovost České husy, Meat performance of Czech Goose, Czech Goose, Novohradska Goose, performance, carcass yield, meat quality, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Česká husa - masná užitkovost, 1/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 21.10.2014, ISBN 978-80-213-2496-1

STUPKA, R. – LÍKAŘ, K. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Řízení mikroklima v chovu prasat II, Microclimate management in pig breeding, pig, microclimate contro, air temperature, 2014, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Řízení mikroklima v chovu prasat, č. 17201/2014, neuvedeno, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 25.07.2014, ISBN: 978-80-213-2401-5

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – TOUŠOVÁ, R. Zlepšení kvality inseminačních dávek býků výběrem vhodného ředidla ejakulátu, Improving the quality of bulls insemination doses by selecting a suitable semen extender, reproduction; bull sperm; extender, 2014, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, ředidla, 17210/2014-7, Zvýšení produkce inseminačních dávek, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 30.12.2014, ISBN 978-80-213-2537-1

STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – DOLEŽALOVÁ, M. – DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. Vybrané faktory ovlivňující kvantitativní a kvalitativní ukazatele ejakulátu býků, Selected factors influencing quantitative and qualitative indicators of bulls ejaculate, reproduction; bull sperm; insemination doses, 2014, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , 17210/2014-8, Ekonomický přínos, který je umožněn realizací navrhovaných doporučení lze spatřovat v optimálním využití ejakulátu býků, které povede ke zvýšení kvality inseminačních dávek býků., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, Těšnov 65/17, 11705 Praha 1, 30.12.2014, ISBN 978-80-213-2536-4

STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – DUCHÁČEK, J. Vliv mrazící křivky na kvalitativní ukazatele inseminační dávky, The influence freezing curves on qualitative indicators of insemination doses, freezing curve, equilibration, sperm collection, motility, 2015, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, 17210/2015-5, 17210/2015-5, , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, Ministerstvo zemědělství, 21.12.2015,

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – RAJMON, R. – SVOBODOVÁ, I. – FOLKOVÁ, P. – DOKOUPILOVÁ, A. – PINTUS, E. – KONČEL, R. – JEBAVÝ, L. – CHALOUPKOVÁ, H. – PALACKÁ, A. Odběr, hodnocení a kryokonzervace ejakulátu psů, Collection, evaluation and cryopreservation of canine semen, canine spermatozoa, canine reproduction, sperm motility, sperm viability, 2016, GI - Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, inseminace psů, 17210/2016-1 , zvýšení efektivity účinnosti kryokonzervace psích spermií, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 05.04.2016, 978-80-213-2640-8

STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – DUCHÁČEK, J. Vliv délky ekvilibrace na kvalitativní ukazatele inseminační dávky, Vliv délky ekvilibrace na kvalitativní ukazatele inseminační dávky, freezing; ejaculate; equilibration; insemination, 2016, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Vliv ekvilibrace na ejakulát, Certifikovaná metodika, zvýšení ekonomiky chovů, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství, 21.12.2016,

FANTOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. Zvýšení obsahu zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin v mléce koz zkrmováním mikrořas, Increasing the amount of beneficial polyunsaturated fatty acids in goat's milk by feeding microalgae, fatty acid; goats milk; polyunsaturated fatty acids;microalgea, 2017, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Zvýšení obsahu MK v mléce koz, certifikovaná metodika, zvýšení výnosů chovatelům, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 25.04.2017,

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. Restrikce krmiva a kvalita masa brojlerových králíků, Feed restriction and meat quality in broiler rabbits, rabbit; feed restriction; meat quality; muscle fibre, 2017, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Restrikce krmiva - králíci, 1/2017, zvýšení kvality masa, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ÚKZÚZ Havlíčkův Brod, 29.11.2017,

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. Vliv řízení chovu prasnic na ekonomickou efektivnost produkce, The effect of management of sows breeding on economic effectivity of pig production, sows breeding; economy; calculation, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), algoritmy pro zlešení ekonomiky , ČZU v Praze, zlešení ekonomiky produkce selat, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, QJ 1510191, 25.01.2019,

NĚMEČKOVÁ, D. – VACEK, M. – ČÍTEK, J. – **SYRŮČEK, J. Vliv délky a perzistence laktace na rentabilitu výroby mléka, The effect of lenght and lactation persistency on rentability of milk production. , economy; calculation; milk, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), parametry laktační křivky, ČZU v Praze, odhad parametrů tvaru a perzistence laktační křivky , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe, QJ 1510191, 01.01.2019,

Ostatní výsledky

Kinematika a dynamika interakce koně a jezdce při skoku a jejich simulaci Ing. Navrátil Jan, CSc., -1

Zavislost uzitkovosti geneticky diferencovanych nosných hybridu slepic na pridavcich ruznych biostimulátorů základní krmné směsi. Ing. Samek Miroslav, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 1997

Alternativní systémy ustájení králíků prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2004

Užitkovost nosnic a kvalita vajec slepic chovaných v odlišných podmínkách doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

The influence of rumen development in calves feeding different feed ration doc. Ing. Hučko Boris, CSc.; doc. Ing. Kodeš Alois, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Mudřík Zdeněk, CSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Doležal P.; Christodoulou V.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc.; Eberová J., 2004

The effect of digitonin on egg quality, cholesterol content in eggs, biochemical and haematological parameters in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2004

Analysis of the formation of the belly in relation to sex doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2004

Regulatory processes of porcine oocytes activation and maturation Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; Hruban V.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Urbánková D.; Vaňková M.; Vaňourková Zdenka, 2004

The impact of sex on the economics of pig fattening doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2004

Evaluation of the formation of the belly lean meat part in relation to the achieved carcass lean meat share doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2004

Odstav králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc., 2004

Technologie ustájení prasat doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2004

Stájové prostředí pro prasata doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2004

Testace současných genotypů prasat doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2004

Produkční vlastnosti prasat Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2004

Influence of dietary vitamin E and copper on fatty acid profile and cholesterol content of raw and cooked broiler meat prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ševčíková Světlana, Ph.D., 2004

Physiological aspects of oviposition and its role in egg quality Ing. Ebeid Tarek Amin; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Umíme chovat masná plemena ovcí? prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2004

Nové směry ve šlechtění dojných plemen skotu Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Ing. Šafus Petr, Ph.D.; Ing. Štípková Miloslava, 2004

Selection index for bulls of Holstein cattle in the Czech Republic prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Ing. Šafus Petr, Ph.D.; Ing. Štípková Miloslava; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Čermák Václav, 2004

Čestr kontra ostatní strakatá plemena Ing. Hřebenová Gabriela; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2004

Jak předejít mastitidám? Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2004

Jak dále šlechtit český strakatý skot? Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Šafus Petr, Ph.D.; Ing. Štípková Miloslava; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc., 2004

Odstav králíků ve vztahu k užitkovosti samic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Odešel náš největší chovatel koní Ing. Navrátil Jan, CSc., 2004

Shagya-arabové znovu v Kladrubech Ing. Navrátil Jan, CSc., 2004

Selekční indexy v chovu holštýnského skotu Ing. Šafus Petr, Ph.D.; Ing. Štípková Miloslava; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc., 2004

Možnosti dojení skotu Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Toušová Renata, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Štolc Radek, 2004

Mykotoxiny v krmivech III. část: Mykotoxiny plísní rodu Aspergillus a Penicillium prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Reisnerová Hana, CSc., 2004

Effect of proteasome inhibitor MG132 on in vitro maturation of porcine oocytes doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Ing. Švestková Dana, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2004

Vliv pohlaví, genotypu a mrtvé hmotnosti na vybrané ukazatelé jatečné hodnoty prasat Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2004

Zrod, život a smrt savčího vajíčka prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2004

Faktory ovlivňující plodnost dojeného skotu Ing. Ježková Alena, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2004

Produkční výkonnost dojnic prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc., 2004

The appreciation of the effectivity of BIO PLUS 2B on production potential in pigs doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2004

Evaluation of performance qualities of Romney marsh sheep kept under pasture system in the Czech Republic prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Maxa Jan; Ing. Dolenská Blanka; Ing. Dřevo Vladimír, Ph.D.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2004

Analýza poklesu podílu masa u jatečných prasat Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2004

In vitro aging of porcine oocytes Petrová I.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Švestková Dana, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2004

Ukazatele mléčné užitkovosti koz v ČR za poslední období prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Maxa Jan, 2004

Mykotoxiny rizikový faktor krmiv a potravin prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2004

Hodnocení exteriéru plemenných beranů Charollais, Suffolk, Oxford Down z výsledků lineárního popisu při bonitacích v chovatelském roce 2002/2003 (I. sdělení). Ing. Machka Josef; prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Dr. Ing. Milerski Michal; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2004

Vyhodnocení aplikace preparátů EUTRA a LACTISEC pro komplexní péči o zdravotní stav dojnic Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2004

Ultrastructural localisation of calcium deposits in the mouse ovary prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; Vaňková M.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Řehák D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2004

Etologie a welfare pastevního chovu dojnic plemene Jersey Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2004

Dizinfekce podhodnocená i přeceňovaná doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D., 2004

Vliv fylogeneticky příbuzných linií na ukazatele růstu a exteriéru býků českého strakatého skotu Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Hřebenová Gabriela, 2004

Hodnocení kvality mléka v ČR Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2004

Nové poznatky ve výživě brojlerových králíků prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

The performance and egg quality in laying hens housed in cages and on litter doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

Egg quality and time of oviposition in laying hens housed on deep litter Ing. Ebeid Tarek Amin; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Klesalová Ludmila, 2004

Vliv dosažené živé hmotnosti ve vztahu k pohlaví na složení masné partie bok doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika, 2004

Produkční užitkovost hybridních prasat s ohledem na genotyp doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika, 2004

Využití regresní rovnice pro stanovení zmasilosti boku prasat pomocí VIA ve vztahu k pohlaví Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika, 2004

The effect of restriction on digestibility of nutrients, organ growth and blood picture in broiler rabbit prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc., 2004

Effect of triacylglycerols of caprylic and capric acid on performance, mortality and digestibility of nutrients in growing rabbits prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Ing. Volek Zdeněk, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2004

Sex-related muscle fibre thickness and ham slaughter value analysis Ing. Červenka Tomáš, Ph.D.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Trčová Lenka; Ing. Okrouhlá Monika, 2004

Use of video-analysis in the determination of meatiness of the carcass belly in pigs Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2004

Biometric observations of the pure bred Arabian population, breeding in the Czech Republic Ing. Navrátil Jan, CSc., 2004

Chov a šlechtění fríského koně Ing. Navrátil Jan, CSc., 2004

Pastva koní jako jeden z faktorů ekologického obhospodařování travních porostů Ing. Navrátil Jan, CSc., 2004

Replacement of starch by pectin and chicory inulin in the starter diet of early-weaned rabbit: effect on growth, health status, caecal traits and viscosity of the small intestinal content Ing. Volek Zdeněk, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2004

Economical analysis of price calculation adn progress tends in broiler chickens doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Lamková Jana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Obsah inhibičních látek v mléce v návaznosti na ochrannou lhůtu léčiv Ing. Toušová Renata, CSc.; Dragounová Hedvika, 2004

Mammary gland health asociated with machine milking Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2004

EKONOMICKÁ ANALÝZA CENOVÉ KALKULACE A VÝVOJOVÝ TREND U BROJLEROVÝCH KUŘAT doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Lamková Jana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

Vliv strojního dojení na změny parenchymu struku u krav Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2004

Aktuální problémy chovu prasat - Chov prasat v České republice po vstupu do EU doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2004

Aktuální problémy chovu prasat-Sele a běhoun, klíčový faktor ekonomiky chovu prasat doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2005

Vyhodnocení mléčné užitkovosti plemene Jersey Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Čibera Martin, 2005

Zvyšování hlavních složek mléka u dojených plemen křížením prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Bjelka Marek, 2005

Výživa nových genotypů prasat – požadavky na AMK a energii Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika; Kureš David, 2005

Cíle a cesty dosažení vysoké užitkovosti prasat doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2005

Vliv pohlaví na kvalitativní ukazatele vepřového masa Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2005

Vliv způsobu ošetřování dojnic na výskyt zdravotních poruch Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Prokýšek Patrik, 2005

Řízení kondice prasnic – cesta ke zlepšení parametrů reprodukční užitkovosti Kureš David; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2005

Sledování produkce mléka a obsahu pevných složek mléka v závislosti na fázi laktace u vybraného souboru koz Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2005

Value of traits in beef cattle breeding prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Přibylová Jana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Šafus Petr, Ph.D.; Ing. Štípková Miloslava; Ing. Veselá Zdeňka; Wolfová Marie, 2005

Chov dojených plemen ovcí v SR prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2005

Časný odstav u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Reprodukce králíků v závislosti na ročním období a pořadí vrhu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc.; Valášek Václav, 2005

Účinek Akomedu R a lipázy při časném odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

VLIV DOSAŽENÉ ŽIVÉ HMOTNOSTI A POHLAVÍ NA PODÍL IMT U SVALU MLLT Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2005

Vliv genu rychlosti opeřování na kvalitu vajec doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Šimáně Jan, 2005

Vliv časného odstavu na vývoj vnitřních orgánů a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2005

Vliv ročního období na reprodukci brojlerových králíků prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Valášek Václav; doc. Ing. Tůma Jiří, CSc., 2005

Poznatky z chovu ovce vřesové v ČR prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Mrázková M.; Ing. Maxa Jan, 2005

Správný odchov jalovic - základ vhodné obměny stáda Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Možnosti šlechtění na dlouhovýkonnost dojnic v podmínkách ČR Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Štípková Miloslava, 2005

Zásady správného odchovu jalovic Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Katalog XIII. národní přehlídky koní plemene Shagya-Arab Ing. Navrátil Jan, CSc.; Dlabola O., 2005

Chovatelské curriculum vitae oceněných osobností uváděných do Dvorany slávy - Otto Dlabola na Mezinárodní výstavě Kůň - Lysá nad Labem Ing. Navrátil Jan, CSc., 2005

The influence of genistein and genistin on the meiotic maturation of pig oocytes Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; MVDr. Musilová Lucie; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2005

The influence of biochanin A on the meiotic maturation of pig oocytes Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D., 2005

The influence of zearalenone on the meiotic maturation of pig oocytes Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D., 2005

Kontrola a certifikace bioprodukce doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Hubený Martin, 2005

Jakost produktů ekologického zemědělství doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila, 2005

Sub-indexes for bulls of Holstein breed in the Czech Republic Ing. Šafus Petr, Ph.D.; Ing. Štípková Miloslava; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Čermák Václav, 2005

Přednosti sýrařského plemene prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2005

Jerseyský skot včera a dnes prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Toušová Renata, CSc., 2005

Efektivita dojení třikrát denně Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Krohová Marie, 2005

Den mléka 2005 prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2005

Efektivita vícečetného dojení Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2005

Ekonomický význam druhotných vlastností dojnic Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Kmentová Barbora, 2005

Selekční indexy pro býky českého strakatého skotu v České republice Ing. Šafus Petr, Ph.D.; Ing. Štípková Miloslava; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc., 2005

Selekční indexy v chovu masného skotu Ing. Šafus Petr, Ph.D.; Ing. Veselá Zdeňka; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Ing. Štípková Miloslava; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D., 2005

Selekční indexy pro masný skot Ing. Šafus Petr, Ph.D.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; Ing. Veselá Zdeňka; Ing. Vostrý Luboš, Ph.D.; Ing. Štípková Miloslava; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Šeba Karel, 2005

Kondice a embryonální mortalita prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Bjelka Marek, 2005

Selen – významný prvek ve výživě drůbeže i člověka Ing. Šimáně Jan; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Produkce drůbežího vzroste Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Šimáně Jan, 2005

Konkurenceschopnost užitkových chovů doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika, 2005

Production potential of the selected genotypes in pigs doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika; Kureš David, 2005

Embryonální mortalita a reprodukční užitkovost prasat doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2005

Možnosti zlepšení kvality vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Kvalita vajec ve vztahu k systému ustájení prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Vejce jsou už opět zdravá prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2005

Effect of time of oviposition on egg quality characteristics in cages and in a litter housing system prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Ebeid Tarek Amin, 2005

Význam prevence mastitid Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2005

Pohár náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2005

Kvalita vajec v různých systémech chovu nosnic doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Potenciál chovu drůbeže v rozvojových zemích Ing. Šimáně Jan; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Ekologická produkce doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Možnosti ovlivnění nutriční kvality vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2005

Předpokladem ziskového chovu je výkonný genofond zvířat Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic – zdraví a reprodukce Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Správný odchov jalovic Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic – utváření zevnějšku Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Šlechtěním k ziskovému chovu dojnic – mléčná užitkovost a spolehlivost odhadu PH Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Tělesná kondice se stává předmětem šlechtění Fiedlerová M.; Volek J.; Řehák D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2005

Ustájení koní, požadavky na podlahy, typy podestýlky a hodnoty mikroklimatu stáje Ing. Navrátil Jan, CSc., 2005

Soutěže mistrovské orby koňmi v České republice Ing. Navrátil Jan, CSc., 2005

Ke způsobům posuzování koní a prezentace tohoto hodnocení při chovatelských akcích Ing. Navrátil Jan, CSc., 2005

3. Mistrovství České republiky v orbě koňmi a Mistrovství světa v orbě 2005 Praha-Suchdol Ing. Navrátil Jan, CSc., 2005

Opustil nás Prof. Hučko, nestor slovenské a československé hipologie Ing. Navrátil Jan, CSc., 2005

Časný odstav brojlerů Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Šimáně Jan, 2005

Výživa nových genotypů prasat Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2005

Jak označovat a evidovat běžce Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Šimáně Jan; Ing. Hubený Martin, 2005

Influence of slaughter weight and sex on content IMF of muscle MLLT. Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2005

Chov prasat III. doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2005

Zhodnocení produkční užitkovosti hybridních prasat s ohledem na genotyp a pohlaví užitkového chovu DŽV Rychnov nad Kněžnou doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2005

Zhodnocení produkční užitkovosti hybridních prasat s ohledem na typ výživy a pohlaví - Proma - družstvo Mladá Boleslav doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2005

Zhodnocení produkční užitkovsti hybridních prasat s ohledem na genotyp a pohlaví užitkového chovu Lipra a.s. doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2005

Člověk a příroda Ing. Navrátil Jan, CSc., 2005

Nitric oxide-dependent activation of pig oocytes: role of calcium prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2005

Člověk a příroda Ing. Navrátil Jan, CSc., 2005

Activation of pig oocytes using nitric oxide donors prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; Ing. Švestková Dana, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2005

Člověk a příroda Ing. Navrátil Jan, CSc., 2005

Improvement of developmental competence of aged porcine oocytes by means of the synergisti effect of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and epidermal growth factor (EGF) Petrová I.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc., 2005

Člověk a příroda Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2005

Člověk a příroda Ing. Toušová Renata, CSc., 2005

Oxidativní stres u sportovních koní MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2005

Člověk a příroda prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2005

Hospodářská zvířata a letní "idyla" MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D., 2005

Vyšetření krve koní v tréninku MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2005

Embryonální mortalita a plodnost prasat doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika, 2005

Selekční indexy v chovu dojeného skotu v České republice Ing. Šafus Petr, Ph.D.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Štípková Miloslava; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc.; prof. Ing. Přibyl Josef, DrSc., 2005

Historie a výhledy šlechtění prasat v České republice doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2006

Aktuální problémy chovu prasat - Zdraví a klima - limitující faktory užitkovosti selat a prasat v předvýkrmu doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2006

Výstava olejů, akvarelů a litografií s dostihovou tematikou akad. malíře a grafika Emila Kotrby při příležitosti 100 let Dostihového závodiště Velká Chuchle a 89. ceny prezidenta republiky Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

Výstavy chovatelských a dostihových plakátů akad. malíře a grafika Emila Kotrby Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

4. mistrovství ČR v orbě koňmi Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

4. ročník soutěže O ruchadlo bratranců Veverkových - Koně v akci Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

Ze semináře s panem Fokko Tolsmou Bychl A.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2006

Účinek přídavku Akomedu R, lipázy a vliv časného odstavu na složení jatečného těla brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Zich Roman, 2006

Vliv živé hmotnosti a pohlaví na obsah intramuskulárního tuku a bílkovin v MLLT u testovaných prasat. Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2006

Effect of the share of meat and of the sex on selected quantitative and qualitative indices of the carcass value. Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2006

The effect of growth rate to carcass formation in hybrid pigs. doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2006

Effect different growth rates in fattening to carcass performance in pigs Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2006

Reproducibility of the classification method in the Czech Republic doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc., 2006

The effect of weaning age on performance, nutrient digestibility and lipase activity in broiler rabbits prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; Berlandyn Andrei, 2006

The effect of early weaning and vegetable oil on the performance and nutrient digestibility of broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2006

Změny tělesné kondice dojnic a mléčná užitkovost a reprodukce. Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Němečková Alena, 2006

Vliv mastitidy na mléčnou užitkovost dojnic Kuprová Vladimíra; Ing. Dvořáková Jana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2006

Vliv strojního dojení na vnější a vnitřní rozměry struku v průběhu laktace prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Rákos Michal, 2006

Hodnocení růstu holštýnských jalovic ve vztahu k intenzitě růstu Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Dvořáková Jana, 2006

Dynamika vývoje osvalení u vybraných masných plemen skotu. Ing. Dvořáková Jana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Ježková Alena, CSc., 2006

Využití biotechnologických metod reprodukce ke zlepšení výsledků zabřezávání vysokoužitkových dojnic. Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2006

Stupeň osvalení masných plemen skotu Ing. Dvořáková Jana; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Bjelka Marek, 2006

Působení vnějších a vnitřních činitelů na kvalitu mléka Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Strachotová Marie, 2006

Změny utváření struku v průběhu dojení a laktace v závislosti na způsobu ošetřování mléčné žlázy Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Rákos Michal; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2006

Vliv zdravotního stavu jaloviček v průběhu odchovu na ukazatele růstu. Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Dvořáková Jana; Ing. Amerlingová Olga, 2006

Vliv genotypu pro bílkoviny na mléčnou užitkovost Ing. Dvořáková Jana; Kuprová Vladimíra; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2006

Analýza reprodukčních výsledků holštýnských dojnic v závislosti na genotypu kappa-kaseinu Prachařová Zuzana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2006

Obsah inhibičních látek v mléce po ukončení léčby Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Vodička Jan, 2006

Porovnání osvalení čistokrevných zvířat a kříženců plemene Blonde d´aquitaine Ing. Dvořáková Jana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Pařilová Marcela; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2006

Sledování životních projevů ovcí plemene Charollais Ing. Toušová Renata, CSc.; Teimerová Martina, 2006

Zhodnocení masné užitkovosti plemen Suffolk a Charollais prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Velichová Alena; Ing. Štolcová Jarmila, 2006

Utilization of biotechnology in reproduction of high milk efficiency cows Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2006

Dependence between the area of MLLT and the muscling score of selected body areas in live animals of certain cattle breeds Ing. Dvořáková Jana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Kuprová Vladimíra; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2006

Content of inhibitory substance in cow milk after antibiotik treatment of mastitis Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Vodička Jan, 2006

Effect of intensity of rearing to growth, body proportions and uder development of Holstein heifers Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Dvořáková Jana; Ing. Amerlingová Olga, 2006

Dynamism of outside and inside teat proportion changes in time of lactation prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Rákos Michal, 2006

Biometrical and breeding analysis of Hafling horses in the Czech Republic Ing. Navrátil Jan, CSc.; Kutilová Veronika; Kutilová Petra; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2006

Charakteristika ukazatelů svalových vláken u prasat ve vztahu k vybraným ukazatelům výkrmnosti Trnka Milan; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2006

Hodnocení svalových vláken u rostoucích prasat vzhledem k pohlaví Trnka Milan; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2006

Faktory ovlivňující plodnost dojeného skotu - Některé chyby managementu reprodukčního procesu ve stádech dojeného skotu. prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Bjelka Marek, 2006

Polymorfismus mléčných bílkovin u jerseyských dojnic Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Kott Tomáš; Ing. Toušová Renata, CSc., 2006

Faktory ovlivňující poporodní anestrus u krav masných plemen. prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Bjelka Marek, 2006

Chemical composition of pork meat in relation to the slaughter weight and sex Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Prachařová Zuzana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2006

Comparison of carcass value of pigs according to slaughter weight and sex Prachařová Zuzana; Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2006

Characteristic of indicators of the muscular fibre of pigs in relation to the selected indicators of fattening Trnka Milan; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2006

Hodnocení vztahů osvalení v průběhu růstu a po porážce u býků masného plemene Ing. Dvořáková Jana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Pařilová Marcela; Kuprová Vladimíra; Nosková J.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2006

Přínos Doc.Ing. Jaromíra Duška, DrSc. československé a české hipologii Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

Historický význam hřebčína Netolice ve šlechtění teplokrevných a chladnokrevných koní Ing. Navrátil Jan, CSc.; Ing. Krejčí Martina, Ph.D., 2006

Management reprodukčního procesu ve stádě dojených krav prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Bjelka Marek, 2006

Vyhodnocení produkčních ukazatelů u vybraných hybridních kombinací jatečných prasat v podmínkách textačního zařízení. doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Trnka Milan, 2006

Mléčná plemena ovcí a jejich využití v ČR prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2006

Zhodnocení výkrmnosti a jatečné hodnoty vybraných hybridních kombinací jatečných prasat v podmínkách testačního zařízení doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika; Trnka Milan, 2006

Porcine Oocytes Activation using Nitric Oxide Donor and Effect of Protein Kinase C Inhibitors Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2006

Porcine Oocyte Activation by Oscillating Treatment with NO-donor prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; Ing. Ješeta Michal, Ph.D.; Novotná B.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Lánská Vilma, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; prof. Ing. Rozinek Jiří, CSc., 2006

OBCHOD S BIOPOTRAVINAMI doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2006

Systém ustájení slepic nosného typu a mikrobiální znečištění vaječné skořápky prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2006

Antinutriční látky plevelných rostlin v krmivech pro drůbež prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2006

Chov pštrosů a jeho produkty doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Heindl Jiří, 2006

Pohled do historie chovatelské práce v českých zemích prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

Pohled do historie chovatelské práce v českých zemích - II prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

Systém odchovu a růst jaloviček Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Dvořáková Jana, 2006

Vplyv pohlaví při rozných hybridoch na jatečnú hodnotu súčasných typov ošípaných. doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika; Trnka Milan, 2006

Toxické látky v krmivech pro drůbež prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2006

Technologické požadavky na ustájení a chov koní s ohledem na welfare Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

Koně Emila Kotrby Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

Z historie výstav a chovatelství na Moravě Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

O chovatelství a chovatelských svazech či sdruženích Ing. Navrátil Jan, CSc., 2006

Zhodnocení produkční užitkovosti prasat užitkového chovu Animo Žatec a.s. s ohledem na Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2006

Zhodnocení produkční užitkovosti u vybraných genotypů prasat (Animo Žatec a.s.) Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2006

Aktuální problémy chovu prasat - Zdraví a klima - limitující faktory užitkovosti selat a prasat v předvýkrmu Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2007

XV. národní přehlídka chovných koní plemene Shagya-arab Ing. Navrátil Jan, CSc., 2007

V.ročník „O ruchadlo bratranců Veverkových“ Ing. Navrátil Jan, CSc., 2007

V.ročník Mistrovství ČR v orbě Ing. Navrátil Jan, CSc., 2007

Výroční seminář Orba koňmi Ing. Navrátil Jan, CSc., 2007

Rezistence hmyzích škůdců vůči selenu prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2007

Biopaliva a biotechnologie prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D., 2007

Jedlý geneticky modifikovaný bavlník prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2007

Control of indoor environment in housing of laying hens prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Hubený Martin, 2007

Relationships between health disorders and production and reproduction traits of Holstein cows in the Czech Republic Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Štípková Miloslava, 2007

Vliv systému ustájení na užitkovost a kvalitu vajec slepic nosného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Dlouhá Gabriela; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2007

Vliv obsahu vápníku na užitkovost a kvalitu vajec při ustájení v klecích a na podestýlce na začátku snášky prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Vliv genotypu na fyzikální ukazatele kvality vajec slepic Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Dlouhá Gabriela; Hubený Martin, 2007

Vliv časného odstavu a Akomedu RR na užitkovost a stravitelnost živin u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc., 2007

Vliv genotypu prasat na jakostní vady masa při stejné úrovni výživy Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan, 2007

Vliv změny systému hospodaření z konvenčního na ekologické na úroveň chovu skotu prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Bjelka Marek; Dr. Ing. Hanuš Oto; Bémová Jana, 2007

Závislosti mezi plochou MLLT a výškou podkožního tuku u skotu plemene Blonde de Aquitaine v průběhu odchovu Ing. Dvořáková Jana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Bjelka Marek, 2007

Effects of soya and zearalenone feeding on reproductive organs of gilts Ing. Klabanová Petra; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; MVDr. Musilová Lucie; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D., 2007

Analýza chovu plemene skotu charolais na rodinné farmě Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Pavlatová Anna, 2007

The Effects of soya and zearalenone feeding on the reproductive organs of gilts Ing. Klabanová Petra; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; MVDr. Musilová Lucie; Ing. Vodková Zuzana, Ph.D., 2007

Faktory ovlivňující výkrmnost a jatečnou hodnotu býků českého strakatého plemene Prošková Jana; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2007

Effects of application of organic and anorganic forms of selenium on the selenium content in beef cow colostrum MVDr. Slavík Petr, Ph.D.; Hlavicová J.; doc. Illek J.; Ing. Klabanová Petra; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2007

Chov masných plemen ovcí má v ČR zelenou prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2007

Follicular dynamics in holstein and czech fleckvieh heifers Ing. Šichtař Jiří; Ing. Tolman Radek; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Klabanová Petra; MVDr. Berka Pavel; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc.; Volek J., 2007

The effect of Akomed R and lipase on the growth of early weaning rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika; Trnka Milan; Zich Roman, 2007

Effect of the sex on chodec quantitative and qualitative treits of carcass in pigs Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan; Dobrá Kateřina, 2007

Study of cervical mucus crystallization, sperm survival in cervical mucus and reproductive results of Holstein cows Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2007

Evaluation of growth ability and muscling in breeding bulls of chosen beef breed Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Dvořáková Jana; Kolářský František; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2007

The bulls growth ability of chosen beef breeds during rearing period Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Dvořáková Jana; Kolářský František, 2007

Sperm survival in cervical mucus and reproduction results in synchronized Holstein cows Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2007

Milk production, milk components content and reproduction of cows in conventional vs. ecological system of farming Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Bjelka Marek, 2007

Growth and body progress of young stallions the Czech warmblood horses Ing. Navrátil Jan, CSc.; Marešová J.; Ing. Krejčí Martina, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2007

The intensity of MLLT area changes and development of chosen body parts muscling in bulls and heifers of Blonde d´Aquitaine cattle during rearing period Ing. Dvořáková Jana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2007

Vypracování a ověření metodiky staničních testů sloužící k posouzení produkční užitkovosti sledovaných genotypů prasat doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2007

Zhodnocení vybraných produkčních ukazatelů u hybridních kombinací jatečných prasat pomocí staničního testu. doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2007

Zhodnocení produkční užitkovosti u hybridní kombinace (ČBU x ČL) x (BO x D) pomocí staničního testu doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2007

Složení jatečné partie bok s ohledem na zastoupení tuku Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Okrouhlá Monika, 2007

Analysis of sex influence on chemical composition of pig meat Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan, 2007

Vliv acidifikace krmiva na užitkovost selat doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2007

Characteristics of indicators of the muscular fibre of pigs in relation to the selected indicators of fattening Trnka Milan; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Okrouhlá Monika, 2007

Charakteristika jatečné partie bok z pohledu tkáňového složení Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika, 2007

Interactions of housing system, genotype, time of oviposition and egg quality in egg type hens. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Skřivan Miloš, DrSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2007

The effect of Akomed R and weaning age on performance, small intestine lipase activity and blood picture in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; prof. Ing. Skřivanová Věra, CSc.; prof. Ing. Marounek Milan, DrSc., 2007

Vliv genotypu na vybrané kvalitativní ukazatele jatečné hodnoty Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Trnka Milan; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2007

Změny v jatečné výtěžnosti a krevním obrazu v závislosti na věku brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2007

Genetické zdroje králíků v ČR MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2007

Reprodukce a líhnutí pštrosů doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila, 2007

Opeření ptáků – stavba, růst a vývoj ptačího pera doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Vliv hmotnosti násadových vajec na vlastnosti vylíhlých kuřat doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Vostřez Josef; Holubek Jaroslav, 2007

Opeření ptáků – rozdělení peří, pernice, nažiny doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Opeření ptáků - zbarvení a výměna peří doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Snáška vajec a hnízdění ptáků doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Základy chovu okrasného ptactva doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2007

Odborný seminář při Společensko-marketingovém fóru předsedů, ředitelů majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví kraje Pardubického a Královéhradeckého, prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2008

Odborný seminář při Společensko-marketingovém fóru předsedů, ředitelů majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2008

Laktace feny doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc., 2008

The effects of soya and zearalenone feeding on the reproductive efficiency of gilts Ing. Klabanová Petra; Ing. Šichtař Jiří; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; MVDr. Slavík Petr, Ph.D., 2008

Selenium blood levels and lymphocyte response to mitogenic treatment in cows and their calves supplemented with organic and anorganic forms of selenium MVDr. Slavík Petr, Ph.D.; Ing. Šichtař Jiří; Brix Hans; doc. Illek J.; Ing. Klabanová Petra; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2008

Mikroklimatické podmínky při ustájení nosnic v letním období. prof. Ing. Kic Pavel, DrSc.; Hubený Martin; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Mikrobiální kontaminace vaječné skořápky v závislosti na systému ustájení Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Relationship among progesterone level, sperm motility in cervical mucus and pregnancy rate of Ovsynch-treated Holstein cows Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2008

Factors affecting growth ability of Charolais calves Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Kopecký Jan; Řehounek Vladimír, 2008

The effect of weaning age on performance, carcass value and some physiological charakteristics in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana, 2008

The effect of housing system and kalcium on performance and eggshell quality Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Interactions of age and time of oviposition in egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Analysis of genetic resources of nutria in Czech Republic prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Kaplan Jan; Korbová Jana, 2008

Performance and carcass composition of czech rabbit genetic resources prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; MVDr. Martinec Miloslav; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

The effect of nutrition on reproductive parameters in ostriches doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Podsedníček Miroslav; Ing. Klesalová Ludmila, 2008

Meat quality determination in czech rabbit genetic resources prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; MVDr. Martinec Miloslav, 2008

Penetrace mikroorganismů do vejce v závislosti na ustájení, kvalitě skořápky a době skladování prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Vliv ustájení a genotypu na užitkovost a kvalitu vajec Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

Kvalita a barva vaječné skořápky u rychle a pomalu opeřující linie plymutky žíhané doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Hubený Martin; Tyller Milan; Ing. Starosta Filip, 2008

Embryotransfer jako intenzifikační faktor zušlechťování ve stádě masného skotu prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Vaněk Dušan; Hegedüšová Zdeňka, 2008

Sexované sperma býků a strategie šlechtitelské práce v populacích dojeného skotu prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2008

Produkce mléka, složení mléka a reprodukce dojnic v konvenčním vs ekologickém chovu Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Ježková Alena, CSc., 2008

Vztah mezi úrovní mléčné produkce, zdravím a reprodukcí dojnic Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Křížová Miluše; Ing. Ježková Alena, CSc., 2008

Zabřezávání holštýnských dojnic ve vztahu k průběhu hladiny progesteronu v mléce po inseminaci Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Zink Vojtěch, 2008

Vztah úrovně mléčné užitkovosti dojnic a výskytu mastitidy Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Červinková Petra, 2008

Zhodnocení užitkových vlastností a ekonomických ukazatelů plemene Aberdeen angus na vybrané biofarmě Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Sovová Petra, 2008

Stanovení obsahu inhibičních látek v mléce jednotlivých krav v návaznosti na ochrannou lhůtu léčiv Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Brůžková Tereza, 2008

Užitkovost mléčných plemen koz ve vybraných chovech v ČR Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Berková Zuzana; prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc., 2008

Milk fat and protein contents as additional indicators for prediction of the onset of cyclic ovarian activity in dairy cows post partum Ing. Šichtař Jiří; MVDr. Slavík Petr, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Klabanová Petra; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2008

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Dvořáková Jana; Kolářský František, 2008

Vliv různé úrovně výživy na výsledky výkrmnosti, jatečné hodnoty a ekonomiky produkce výkrmových prasat doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2008

The effect of weaning age on performance and meat quality in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2008

The content off fat and dry matter in belly Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2008

Effect of the sex in the selected amino contents in pork meat Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan; Ing. Kratochvílová Hana, 2008

Effect of the genotype on dualitative trakte in pigmeat. Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Trnka Milan; Ing. Kratochvílová Hana, 2008

Effect of breed and carcass weight on adipose tissue content in pig carcass belly. Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

The animal protein-replace on economy production in pigs. doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Trnka Milan; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2008

Comparison of sperm motility and progesterone level in relation to pregnancy rate of Ovsynch-treated Holstein cows Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2008

Usage of embryotransfer for increasing of calves growth ability in Charolais herd prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc., 2008

Monitoring of heterogenous substances in milk and in cow-barn environment Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Vanišová Ivana, 2008

Management of reproduction and parturitions in sows Ing. Ježková Alena, CSc.; Heimlich Jiří; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2008

Breeding and Typological Analysis of Old Kladruby Horses in the Czech Republic Ing. Navrátil Jan, CSc.; Padevětová Vladimíra; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2008

The interaction between housing system, genotype and egg quality in laying hens prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2008

The effect of housing system, eggshell quality, egg contamination and storage on egg quality. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2008

Kvalita vajec v závislosti na systému ustájení, kvalitě skořápky a skladování Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Faktory ovlivňující skladovatelnost vajec prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Význam odrůdy a agrotechnických opatření pro výnos a obsah morfinu u máku (Papaver somniferum L.) Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Pšenička Petr; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Vliv různé úrovně výživy na produkci výkrmových prasat doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2008

Výskyt endoparazitů v závislosti na době odstavu králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D., 2008

Influence of Year on Poppy Straw Quality in Czech Republic Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Reprodukce v chovu prasat doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2008

Vliv genotypu na hematologické a biochemické parametry krve u plemen králíků zařazených do českých genetických zdrojů prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; Andreu-Mendéz Ana; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Härtlová Helena, CSc.; MVDr. Martinec Miloslav, 2008

Kontrola reprodukce z pohledu studií hormonální regulace. doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2008

Významné životní jubileum chovatele pana Otto Dlaboly Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

Význam restrikce u slepic masného typu prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

O ruchadlo bratranců Veverkových v Pardubicích již pošesté. Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

VÝSLEDKY LABORATORNÍCH A POLNÍCH POSKUSŮ S ÚPRAVAMI OSIVA MÁKU SETÉHO V ROCE 2008 Ing. Pšenička Petr; Ing. Doležalová Jana; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Posouzení produkční užitkovosti hybridní kombinace křížení (BU x L) x (BO x D) v podmínkách testační stanice Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2008

Co praví pravidla. Prolog. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Veterinární pravidla. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Lipase aktivity till 35 days of age in broiler rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Fučíková Alena, CSc.; Marounek Milan; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Skřivanová Věra, 2008

Vliv hmotnostního a velikostního třídění semen na biologickou a produkční hodnotu osiva máku Ing. Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Kuchtová Perla, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana, 2008

Co praví pravidla. Všeobecná pravidla. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Všeobecná pravidla II. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Všeobecná pravidla III Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Zaskočení do Skokových pravidel I. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Předvádění Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Zaskočení do Skokových pravidel II. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Zaskočení do Skokových pravidel III. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Zaskočení do Skokových pravidel IV. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Drezurní pravidla I. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Soutěž v orbě koňmi se rozvíjí Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

6 ročníků soutěží v orbě koňm Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

Koně Emila Kotrby Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

Koně Emila Kotrby Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

Koně Emila Kotrby Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

Koně Emila Kotrby Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

Koně Emila Kotrby Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

Koně Emila Kotrby Ing. Navrátil Jan, CSc., 2008

Co praví pravidla. Drezurní pravidla II. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Pravidla všestrannosti I. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Vliv sezónnosti na reprodukci prasat doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2008

Doba krmení slepic masného typu v průběhu dne prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2008

Den pro mák Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Vlk Radomil; Kosek Zdeněk, 2009

Den pro mák Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana; Kosek Zdeněk, 2009

Mák v roce 2009 Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana; Kosek Zdeněk; Vlk Radomil, 2009

Vliv měrné hmotnosti a velikosti semen na semenářské a produkční vlastnosti osiva jarního máku Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc., 2009

Trendy v chovu koz Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Obchodní a marketingové fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví a Místních akčních skupin kraje Královéhradeckého a Pardubického Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Společensko – obchodní a marketingové fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví kraje Vysočina, Jihočeského a okresů Klatovy, Příbram, Beroun, B Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Odborný seminář při Společensko-marketingovém fóru předsedů, ředitelů majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví kraje Severočeského Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Manažerské a podnikatelské fórum Pelhřimovska a kraje Vysočina Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

DEN MASA 2009 prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2009

Aktuální problémy chovu prasat - Cesty vedoucí k dosažení rentabilního chovu prasat Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2009

Způsoby komunikace s koňmi Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

VII. Mistrovství ČR v orbě koňmi Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

VII. ročník O ruchadlo bratranců Veverkových Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Orba koňmi Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

XVII. Národní přehlídka Shagya-araba Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Dual effects of nitric oxide on meiotic maturation of porcine oocytes in vitro Ing. Tichovská Hana; doc. Ing. Chmelíková Eva, Ph.D.; prof. Ing. Petr Jaroslav, DrSc.; prof. Mgr. Ing. Sedmíková Markéta, Ph.D.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D., 2009

Health status in beef cows and their calves in the Czech Republic MVDr. Slavík Petr, Ph.D.; doc. Illek J.; Brix M.; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Ing. Klabanová Petra; Ing. Šichtař Jiří; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2009

Sledování obsahu močoviny v syrovém mléce vysokoužitkových holštýnských krav v závislosti na délce laktace Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Šichtař Jiří; doc. MVDr. Rajmon Radko, Ph.D.; Dvořáková Blanka, 2009

The effect of Akomed R® and lipase on the performance and carcass characteristics in early weaned rabbits Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2009

An analysis of goat breeding on dairy farm Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Krejčová M., 2009

Influence of milking indicators on teat parameters Ing. Ježková Alena, CSc.; Pařilová M.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2009

Vzájemné působení doby odstavu a přídavku Akomedu R® na parametry užitkovosti a jatečnou hodnotu u brojlerových králíků Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Porovnání kvality masa hybridních králíků a plemen v genetických zdrojích Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Účinnost genetických markerů v postnatálním období u plemene BLONDE D´AQUITAINE prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

Chovatelské výsledky plemene limousine Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Vehovský Karel; Parkan Petr, 2009

Vztah plemenné hodnoty přímého efektu pro růst a živé hmotnosti zvířat plemene charolais v průběhu odchovu Svitáková Alena; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2009

Hodnocení živé hmotnosti telat v průběhu odchovu ve vybraném stádě plemene limousine Papáček Josef; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2009

Hodnocení živé hmotnosti a zdraví telat plemen limousine a masný simentál na vybrané rodinné farmě Immerová Zuzana; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D., 2009

Charakteristiky svalových vláken ve vybraných jatečných partiích u prasat Ing. Kratochvílová Hana; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

Vliv pohlaví na vybrané fyzikální ukazatele masa u komerčních hybridů kuřat a králíků Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; MSc. Teimouri Ahmad, 2009

Sledování životních projevů plemene Blonde d` Aquitaine Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Roháčková Michaela, 2009

Relationship of lipid mrtabolism characteristics in czech rabbit genetic resources Ing. Bízková Zuzana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Vliv selenu na růst a jatečnou hodotu brojlerových kuřat Ing. Heindl Jiří; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Vliv mutace Ser638Arg genu CAST na kvalitativní ukazatele vepřového masa Ing. Dvořáková Věra; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2009

Vliv mutace Asp298Asn melanocortin-4 receptoru (MC4R) na růstovou schopnost, tučnění a konverzi krmiv u české populace prasat Ing. Dvořáková Věra; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2009

Šlechtění ve vztahu k masné užitkovosti Ing. Ducháček Jaromír, 2009

Přehled ukazatelů jakosti hovězího masa Ing. Ducháček Jaromír; Ing. Beran Jan; Ing. Pavlásková Gabriela, 2009

Rozdíly v produkci masa mezi českým strakatým a masnými plemeny skotu Ing. Ducháček Jaromír, 2009

Zajímavosti ze Světového drůbežářského kongresu. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Reprodukce a masná užitkovost Ing. Ducháček Jaromír; Ing. Beran Jan, 2009

Plodnost nutrií chovaných v genetických zdrojích prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Kaplan Jan; Korbová Jana, 2009

PRODUKCE JATEČNÉHO SKOTU V EVROPSKÉ UNII A V ČR Ing. Beran Jan; Ing. Ducháček Jaromír, 2009

Vliv vybraných poruch zdraví dojnic na jejich užitkové vlastnosti Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

The influence of the gene MYF-4 on the carcass values in pigs Ing. Dvořáková Věra; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2009

Vliv vybraných markerů na masnou užitkovost býků Blonde d´aquitaine a kříženců s českým strakatým skotem prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

Vliv genu MYOD1 na základní charakteristiky svalových vláken svalu musculus longissimus lumborum et thoracis Ing. Kratochvílová Hana; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Dvořáková Věra, 2009

Vliv kulhání dojnic na jejich příjem krmiva a užitkovost Ing. Vacek Mojmír, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Najmanová Zuzana, 2009

Influence of lean meat proportion on the chemical composition of pork Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Dvořáková Věra, 2009

Posouzení vlivu genetických variant kapa kaseinu na užitkové vlastnosti holštýnských krav Ing. Toušová Renata, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc., 2009

Vliv výživové manipulace selenu na složení mastných kyselin ve vepřovém mase Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

Zkrmování selenu u brojlerových kuřat Ing. Heindl Jiří; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Vliv pohlaví na zastoupení mastných kyselin ve vepřovém mase Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana, 2009

Methods to improving periparturient health in dairy cows - a new concept of periparturient management Skřivánek Miloslav; Šlosárková S.; Doubek Jaromír; Ing. Vacek Mojmír, CSc., 2009

Zastoupení mastných kyselin ve vybraných živočišných produktech Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; Ing. Charvátová Vladimíra; Ing. Toušová Renata, CSc., 2009

Genetické zdroje králíků – porovnání a vývoj počtu chovů, stavy chovných zvířat a registrace mláďat. MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

The impact of the plant protein source-substitution for meat-and-bone meal on performance and carcass value in growing finishing pigs. doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Trnka M.; Ing. Okrouhlá Monika, 2009

Genetické zdroje králíků - plodnost králíků národních plemen MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

The effect of calcium content and housing system on eggshell quality Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Charvátová Vladimíra, 2009

Vyřeší chov srstnatých ovcí problém s ovčí vlnou? doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Vliv aktuální výšky hřbetního tuku před porodem na dosaženou úroveň reprodukce příslušného vrhu. doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Kureš David; Ing. Kratochvílová Hana; Dvořáková Jana, 2009

Management reprodukce u prasniček – rozhodující prvek v dosahované užitkovosti Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

The effect of calcium level on egg quality characteristics Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Charvátová Vladimíra; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Heindl Jiří; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

Pig Breeding in the Czech Republic and its Tradition doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

Vliv obsahu intramuskulárního tuku v mase jatečné partie pečeně na její celkové utváření. doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Dvořáková Věra, 2009

Vliv netradičního odchovu jehňat na kvalitu masa Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Vliv beranů plemene suffolk na růst jehňat různých genotypů doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Problematika permanentní pastvy ovcí doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Chov drůbeže v Jihoafrické republice. prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Problematika faremní výroby kozích sýrů doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Co praví pravidla - Pravidla všestrannosti II Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Pastva – základ produkce kvalitního jehněčího masa doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Co praví pravidla - Pravidla voltiže Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Testy populací –důležitý aspekt pro správné rozhodování chovatelů prasat. doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Nevážně o vážných věcech Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Problematika kvality masa a kančího pachu doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Co praví pravidla - Vytrvalostní soutěže Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Důvody pro chov koz doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Kdo chvíli stál, už stojí opodál Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

The effect of housing system and storage time on egg quality characteristics Ing. Englmaierová Michaela, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Počátky drezury u nás Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Plemena koz chovaná v ČR Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Naši militaristé nejen na OH Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Content of intramuscular fat according to live weight and sex in pigs Ing. Okrouhlá Monika; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana, 2009

Dostihy - život v trysku Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Vliv genu Myog (Myf4) na vybrané znaky jatečné hodnoty u prasat Ing. Kluzáková Eva, Ph.D.; Ing. Dvořáková Věra; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Koně Emila Kotrby I Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Economy in pig breeding with respect to genotype in the Czech Republic doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika, 2009

Koně Emila Kotrby II Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Welfare a omračování prasat při porážce doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

Koně Emila Kotrby III Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Vepřové maso a aspekty jeho kvality. doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Koně Emila Kotrby IV Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Možnosti dosažení rentabilního chovu prasat doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Dvořáková Věra, 2009

Koně Emila Kotrby V Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

The model for profitability estimation in pig production Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana, 2009

Koně Emila Kotrby VI Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Vztah vybraných parametrů užitkovosti na ekonomiku chovu prasat Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Okrouhlá Monika; Ing. Kluzáková Eva, Ph.D., 2009

Zhodnocení ustájení vybraných chovů koní z hlediska welfare Burešová Kateřina; Ing. Krejčí Martina, Ph.D.; Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Obsah tuku v masné partii boku u prasat Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Okrouhlá Monika, 2009

Za Stanislavem Kulandou Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Zhodnocení vybraných ukazatelů masné užitkovosti u jehňat plemene charollais, kent a jejich kříženců prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Švehla V., 2009

Konference o chovu koní v Nitře a malá chovatelská oslava v NŽ Topolčianky Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Lean meat share determination by image analysis in belly in pigs Ing. Kratochvílová Hana; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

Porovnání hřebčinského a zemského chovu starokladrubských koní chovaných v ČR Ing. Navrátil Jan, CSc.; Ing. Padevětová Vladimíra, 2009

Zhodnocení ustájení vybraných chovů koní z hlediska welfare Ing. Krejčí Martina, Ph.D.; Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Emil Kotrba - malíř koní a hospodářských zvířat Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

The influence of the gene MYF6 on the selected indicators of the fattening capacity and the carcass values of pigs. Ing. Kratochvílová Hana; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Okrouhlá Monika, 2009

Soutěže v orbě koňmi v roce 2009 Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Význam a chov koní dříve a dnes Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Ing. Ludvík Raimond čerstvým osmdesátníkem Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Emil Kotrba - nezapomenutelný malíř koní, hospodářských zvířat a našeho venkova Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Orba letos dvakrát jinak Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Katalog XVII. národní přehlídky koní plemene Shagya-arab Ing. Navrátil Jan, CSc., 2009

Masná užitkovost původních národních plemen králíků v genetickáých zdrojích MVDr. Martinec Miloslav; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc.; Ing. Bízková Zuzana; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2009

Comparison of estrus induction in bitches Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Stádník Filip; doc. Ing. Stádník Luděk, Ph.D.; Neubauerová Ludmila; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2009

Chov prasat I. - CD doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

Základy chovu prasat doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D., 2009

BIOLOGICKÉ A MORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI JARNÍHO MÁKU ODRŮDY MAJOR Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Hosnedl Václav, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Doležalová Jana, 2009

Vybrané kapitoly z chovu koz doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Zhodnocení produkční užitkovosti vybranehé genofondu prasat s ohledem na pohlaví UCH Pias Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc.; doc. Ing. Šprysl Michal, CSc., 2009

Hodnocení produkční užitkovosti vybraného genofondu prasat s ohledem na naskladňovací hmotnost a typ výživy UCH Animo Žatec doc. Ing. Šprysl Michal, CSc.; Ing. Čítek Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Stupka Roman, CSc.; doc. Ing. Strupka Roman, CSc., 2009

Vybrané poznatky se systémem množení a úpravy osiva máku odrůdy Major v roce 2008 Pšenička Petr; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Vybrané kapitoly z chovu drůbeže doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2009

Postřehy z pokusů v roce 2008 Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Pšenička Petr; Ing. Doležalová Jana; prof. Ing. Vašák Jan, CSc.; Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D., 2009

Vliv vybraných faktorů na produkční schopnost mák setého (Papaver somniferum L.) Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Stanovení obsahu morfinu v makovině a "v" semenech máku Ing. Doležalová Jana; Ing. Zukalová Helena, CSc.; Ing. Cihlář Pavel, Ph.D.; Pšenička Petr; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2009

Kvalita vajec slepic vybraných plemen prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Vladimíra Charvátová, 2010

Faktory ovlivňující hmotnost vajec slepic nosného typu Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Kvalita vajec České slepice Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Užitkovost a jatečná hodnota brojlerových králíků v závislosti na přídavku Akomedu R® a době odstavu Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Obsah mastných kyselin ve vybraných živočišných produktech Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Vladimíra Charvátová, Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Ing. Renata Toušová, CSc., 2010

Determination of the effect of gender and MYOG gene on histological characteristics muscle in pigs Ing. Hana Kratochvílová, doc. Ing. Roman Stupka, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Věra Dvořáková, 2010

Body score effect on the farrowing interval in sows doc. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Ing. Věra Dvořáková, Ing. Hana Kratochvílová, 2010

Seasonal influences on reproduction in sows Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Roman Stupka, CSc., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Hana Kratochvílová, Karel Líkař, 2010

Effect of liveweight and backfat at first mating on subsequent reproductive performance on sows doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Roman Stupka, CSc., Ing. Věra Dvořáková, Ing. Hana Kratochvílová, 2010

Vliv rané restrikce na změny hematologických ukazatelů u brojlerových kuřat doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

Vliv věku a pohlaví na biochemické parametry restringovaných a ad libitum krmených brojlerových kuřat prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Darina Chodová, MVDr. Helena Härtlová, CSc., 2010

Rearing of calves in the period of milk nutrition in relation to the system of housing Ing. Renata Toušová, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., M Růžičková (externí), 2010

The effect of dietary selenium sources on growth performance and oxidative stability in broiler chickens Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Divergent selection for shape of the growth curve and technological quality of eggs Ing. Filip Starosta, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., RNDr. Ludmila Hyánková, CSc. (externí), 2010

The effect of vegetable oil on the performance and carcass value in broiler rabbits weaned at 21 days of age Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Technologicky upravená krmiva ve vztahu k zdravotním rizikům koní MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Lucie Saifrtová, Jaroslav Mendlík (externí), Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Zhodnocení ustájení vybraných chovů z hlediska welfare Ing. Martina Krejčí, Ph.D., Kateřina Burešová (externí), Ing. Jan Navrátil, CSc., 2010

Anglický plnokrevník v jezdeckém sportu Ing. Lucie Starostová, 2010

Genetické zdroje králíků v ČR Ing. Lukáš Zita, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Zuzana Bízková, 2010

Řízená pastva ovcí v NP Šumava Soňa Vlčková (externí), Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., 2010

Comparison of four diluents for cryoconservation of bull semen and their effect on sperm survival Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. František Louda, DrSc., 2010

Možnosti zpracování kozího mléka doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, 2010

Development of sires´ breeding values for live weight at 210 days of age by 2007 compared with their value in 1997 Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Effect of the country of origin on the growth of progeny and correlations among breeding values Ing. Renata Toušová, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ing. Jaromír Ducháček, 2010

Porovnání senzorických vlastností masa genetických zdrojů králíků v ČR Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

The effect of early feed restriction on fat development in broiler chickens MSc. Ahmad Teimouri, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Jiří Heindl, 2010

Hodnocení tělesné kondice v prvních týdnech laktace u českého strakatého skotu Ing. Jan Beran, Ing. Jaromír Ducháček, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Zuzana Vodková, Ph.D., 2010

The effect of genotype and housing system on performance and egg quality of laying hens prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Ing. Vladimíra Charvátová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., 2010

Ustájení slepic a kvalita vaječné skořápky prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Vliv časné restrikce na změny vybraných biochemických parametrů brojlerových kuřat MVDr. Helena Härtlová, CSc., Ing. Darina Chodová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Alena Fučíková, CSc., MVDr. Miloslav Martinec, 2010

Porovnání různých typů ředidel spermatu býků a jejich vliv na úspěšnost mrazení Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. František Louda, DrSc., 2010

Model for estimating breeding values of milking speed Ing. Jiří Šplíchal, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, 2010

Vliv doby snesení na obsah minerálních látek ve skořápce vajec a v krevním séru nosnic Ing. Vladimíra Charvátová, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., 2010

Modelování obsahu kyseliny citronové a somatických buněk v mléce v první fázi laktace u holštýnských dojnic Ing. Jaromír Ducháček, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2010

Možnosti výpočtu PH pro dojitelnost Ing. Jiří Šplíchal, Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., 2010

Vliv rané restrikce na fyzikální ukazatele masa brojlerových kuřat Ing. Zuzana Bízková, prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., MSc. Ahmad Teimouri, Ing. Jiří Heindl, Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Relationship of citric acid content and body condition to fat/protein ratio in milk as indicators of NEB Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Mojmír Vacek, CSc., prof. Ing. Ladislav Štolc, CSc., 2010

Vliv povětrnostních podmínek na kvalitu a využití pastevních porostů pro produkci jehněčího masa Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat Ing. Jiří Heindl, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Simulace různých intenzit selekce v hybridizačním programu chovu prasat pomocí metody toku genů Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jiří Šplíchal, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Monika Okrouhlá, 2010

Stability of breeding values in Aberdeen Angus population born in the Czech Republic in 1997 Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

The course of breeding values in Aberdeen Angus sires used in mating from 1997 to 2007 Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

The development of breeding values in Charolais in the Czech Republic between 1997 and 2007 Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, 2010

The stability of the breeding values of Charolais bulls and cows between 1997 and 2007 Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, 2010

Vliv relativní plemenné hodnoty otců na růstovou schopnost potomků doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, 2010

Vývoj obsahu kyseliny citronové a počtu somatických buněk v mléce u českého strakatého skotu Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Michaela Nejdlová, 2010

Vývoj obsahu mastných kyselin v mléce holštýnských dojnic Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Monika Okrouhlá, Ing. Renata Toušová, CSc., 2010

Vliv doby snesení na technologickou hodnotu vajec japonských křepelek doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., Ing. Ludmila Klesalová, 2010

Vývoj obsahu mastných kyselin v průběhu laktace u holštýnského skotu Ing. Jaromír Ducháček, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, Ing. Monika Okrouhlá, 2010

Vývoj obsahu složek v mléce na začátku laktace u krav českého strakatého skotu Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Effect of dietary selenium on muscle fatty acid composition in pork Ing. Monika Okrouhlá, doc. Ing. Roman Stupka, CSc., Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., doc. Ing. Michal Šprysl, CSc., 2010

Změny v genetickém zisku při použití různých podílů býků v testaci u dojného skotu Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jiří Šplíchal, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Vybrané kapitoly z chovu lam doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, 2010

Chov koz doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Libuše Kacerovská, CSc., Gabriela Malá (externí), Věra Mátlová (externí), Miloš Skřivánek (externí), Soňa Šlosárková (externí), 2010

Hodnocení růstových schopností telat plemene charolais Ing. Renata Toušová, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Lukáš Pohan (externí), 2010

Vývoj ukazatelů růstu telat plemene limousine ve vybraném stádě Julie Pavelcová (externí), doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Renata Toušová, CSc., 2010

The methods of horses performance tests in the Czech Republic Ing. Jan Navrátil, CSc., Pavla Ježková (externí), 2010

Chov Shagya - araba v České republice a v zahraničí Ing. Jan Navrátil, CSc., 2010

The effect of egg yolk on the survival of sperm from an ai dose after thawing Ing. Jan Beran, prof. Ing. František Louda, DrSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Způsoby snižování počtu somatických buněk v mléce holštýnských krav Ing. Renata Toušová, CSc., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., E Vašková (externí), 2010

Vliv onemocnění jalovic v rané fázi odchovu na jejich výkonnost v produkčním období Ing. Mojmír Vacek, CSc., Soňa Šlosárková (externí), Ing. Marie Janecká, Andrea Rumlová (externí), 2010

Mléčná užitkovost ovcí při jarním bahnění Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., 2010

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PROKŮPKOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of dietary selenium sources on growth performance, carcass composition and oxidative stability in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777 .

Comparison of ovarian follicular dynamics in lactating cows and non-bred heifers Ing. Jiří Šichtař, Radek Tolman (externí), doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., Ing. Petra Klabanová, MVDr. Pavel Berka, MVDr. Petr Slavík, Ph.D., prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., 2010

The influence of biochanin A to meiotic maturation of pig oocytes Ing. Kristýna Hošková, Ing. Zuzana Vodková, Ph.D., Ing. Petra Klabanová, doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., 2010

The influence of phytoestrogens on the meiotic maturation of pig oocytes Ing. Kristýna Hošková, Ing. Zuzana Vodková, Ph.D., prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., prof. MVDr. Ing. František Jílek, DrSc., 2010

The effect of zearalenone and genistein in boar sperm motility in vitro Ing. Petra Klabanová, Ing. Jiří Šichtař, doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., 2010

Human in vitro fertilization - Lessons from unrealized fears and unexpected benefits doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., Ing. Miroslava Krejčová, Jaroslav Petr (externí), 2010

The influence of packaging system on qualitative parameters cryopreserved equine semen Ing. Adéla Krejcárková, Ing. Petra Klabanová, J. Müller (externí), doc. MVDr. Radko Rajmon, Ph.D., MVDr. Petr Slavík, Ph.D., 2010

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of short-term and long-term storage on quality of eggs from different housing system.. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of early feed restriction on fat deposition and plasma parameters in broiler chickens. 2010. Proceedings of XIIIth European Poultry Conference, Tours, 23 – 27 August, 2010, France, 4pp [CD-ROM], ISBN 1743-4777.

Skladování osiva máku Petr Pšenička (externí), Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jana Doležalová, prof. Ing. Jan Vašák, CSc., 2010

Složení alkaloidního spektra máku setého Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

Kvalita semen máku a makoviny v roce 2009 Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., Petr Pšenička (externí), 2010

Zásady reprodukce u masného skotu Ing. Ducháček Jaromír; Ing. Beran Jan, 2010

Vývoj plemenných hodnot jedinců masného skotu v čase (Aberdeen Angus) Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., 2010

Bezpečnost produkce konzumních vajec. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., Doc.Ing. Martina Lichovníková, PhD. (externí), 2010

Odchov kuřic nosného typu prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. (externí), Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., 2010

Fyziologické vlastnosti, zejména potřeby krmení a pití, chování zvířat a pojem stresu. Životní projevy brojlerových kuřat a jejich význam pro výkrm. prof. Ing. Eva Tůmová, CSc., 2010

Původ a využití slepic masného typu Ing. Ludmila Klesalová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Složení alkaloidního spektra máku setého Ing. Pavel Cihlář, Ph.D., Ing. Jana Doležalová, Ing. Helena Zukalová, CSc., prof. Ing. Jan Vašák, CSc., M. Szatmáry (externí), 2010

Původ slepic nosného typu Ing. Ludmila Klesalová, doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc., Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 2010

Ukazatelé energetické bilance u českého strakatého skotu Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Jan Beran, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Stabilita plemenných hodnot zvířat plemene Charolais Ing. Jaromír Ducháček, prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc., Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., 2010

Porovnání stability plemenných hodnot u zvířat plemene limousine a masný simentál Ing. Jaromír Ducháček, Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., Ing. Jiří Šplíchal, doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Ing. Jan Beran, 2010

BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – OKROUHLÁ, M. – ŠTOLC, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv tělesné kondice dojnic na kvalitu jejich cervikálního hlenu . 2011. VI. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, 24.11.2011, Nitra, Slovak Republik, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, s.88-90. ISBN: 978-80-552-0693-6.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – OKROUHLÁ, M. – ŠTOLC, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah mezi vývojem obsahu mastných kyselin a tělesnou kondicí na počátku laktace u českého strakatého skotu. 2011. VI. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, 24.11.2011, Nitra, Slovak Republik, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, s.98-101. ISBN: 978-80-552-0693-6.

BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – OKROUHLÁ, M. – ČÍTEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationships among crystallization, acetone and urea content in dairy cows´ cervical mucus. 2011. Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Antalya, Turkey, 15 – 17 September, Reproduction in Domestic Animals, roč.46, č.3, s.89-89. ISSN: 0936-6768.

STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – ČÍTEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationships between crystallization of cervical mucus, sperm survival in this mucus and selected reproduction results in dairy cows. 2011. Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Eger, Hungary, 15 – 17 September, Reproduction in Domestic Animals, roč.46, č.3, s.151-151. ISSN: 0936-6768.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Farmář, č.11, s.32-34. ISSN: 1210-9789.

PTÁČEK, M. – ŠTOLC, L. – DUCHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vybraných faktorů na ukazatele masné užitkovosti jehňat plemen suffolk, charollais a texel. 2011. VI. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. 24. november 2011, Nitra. s.140-143. ISBN: 978-80-552-0693-6.

STÁDNÍK, L. – DVOŘÁKOVÁ, J. – LOUDA, F. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The Intensity of MLLT Area Changes and Development of the Selected Body Parts Muscling in Bulls and Heifers of Blonde d’ Aquitaine Cattle and its Crossbreeds During Rearing Period. 2011. Iranian Journal of Applied Animal Science roč.1, č.3, s.155-160. ISSN: 2251-628X (print), ISSN: 2251-631X (on-line).

STAROSTOVÁ, L. – KREJČÍ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Skákání koní ve volnosti: možnost kvalitního psychického i fyzického tréninku. 2011. Jezdectví, roč. 59, č.11, s.18-23. ISSN: 1210-5406.

STAROSTOVÁ, L. – KREJČÍ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Anglický plnokrevník v českém sportu: ustupující tendecnce. 2011. Jezdectví, roč. 59, č.12, s.58-61. ISSN: 1210-5406.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv intenzity růstu na kvantitativní a kvalitativní parametry svalových vláken. 2011. VI. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou, 24.11.2011, Nitra, Slovak Republik, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, s.91-94. ISBN: 978-80-552-0693-6.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pastva a pohyb koní. 2011. Zemědělec, roč. 19; č.21, s.38. ISSN: 1211-3816.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na fyzikální ukazatele masa králíků. 2011. Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin "Ingrovy dny", 3.3.2011, Brno MZLU, s. 306-309.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – MARTINEC, M. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stravitelnost živin a biochemické ukazatele krve českých genových zdrojů králíků a brojlerového králíka. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.92-96. ISBN: 978-80-7305-002-3.

TŮMOVÁ, E. – GOUS, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv věku a teploty na průběh snášky nosných a masných slepic. 2011. Sborník: 38.česká drůbežářská konference s mezinárodní účastí "DRŮBEŽ 2011", 20.-21.10.2011, Hotel Myslivna Brno, s. 21.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na biochemické parametry krve brojlerových králíků. 2011. Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, IX. Kábrtovy dietetické dny, VFU Brno, 18.5.2011, s.88-91. ISBN: 978-80-7305-002-3.

MARTINEC, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vývoj velikosti populací plemen králíků zařazených do genetických zdrojů. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.91-92. ISBN: 978-80-7403-083-3.

TŮMOVÁ, E. – BÍZKOVÁ, Z. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita masa brojlerového králíka a českých genových zdrojů. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s. 86–88. ISBN: 978-80-7403-083-3.

VOLEK, Z. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLKOVÁ, I. – KUDRNOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv hustoty osazení na kvalitu masa českého albína v podmínkách intenzivního chovu. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11. 2011, s.102–106. ISBN: 978-80-7403-083-3.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – BÍZKOVÁ, Z. – JANDA, K. – MACH, K. – KLESALOVÁ, L. – NEJDLOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání užitkovosti brojlerových králíků HYLA a HYPLUS. 2011. Sborník z XI. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 16.11.2011, ČZU v Praze, Praha, s.70-75. ISBN: 978-80-7403-083-3.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam restrikce krmiva u brojlerových králíků. 2011. Sborník referátů XI. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“. Praha 16.11.2011, s.51–53. ISBN: 978-80-7403-083-3.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Požiadavky na zariadenie stajni pre kone. 2011. Roľnicke noviny, č.48, s.20-21. ISSN: 1335-440X.

VACEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Pohoda krav je důležitější než se zdá. 2011. Zemědělec, roč.19, č.45, s.11-12. ISSN: 1211-3816 .

KŘIVOHLÁVKOVÁ, L. – KADLEČKOVÁ, L. – HOŠKOVÁ, K. – RAJMON, R. – JÍLEK, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of daidzein on the expansion of cumular cells and nuclear maturation of pig oocytes. 2011. XVIIth Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, The Castle, Žďár nad Sázavou, May 26-29, 2011, s. 37-38 .

SKŘIVÁNEK, M. – VACEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Efektivní řízení farmy s dojnicemi. 2011. Zemědělec, roč.19, č.21, s. 37. ISSN: 1211-3816.

VACEK, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Partneři hovoří o významu projektu. 2011. Zemědělec, roč.19, č.22, s.39. ISSN: 1211-3816.

HOŠKOVÁ, K. – MAKOVICKÝ, P. – DĚD, L. – ELZEINOVÁ, F. – PĚKNICOVÁ, J. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zearalenone low doses effects on the body weight and development of reproductive organs in prepubertal and sexually adult females of CD-1 mice . 2011. XVIIth Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, The Castle, Žďár nad Sázavou, May 26-29, 2011, s. 57-58 .

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Chov lam - pracovní sešit. 2011. Recenzovaná skripta pro studenty FAPPZ ČZU v Praze, KSZ FAPPZ ČZU v Praze, 33 s. ISBN: 978-80-213-2213-4.

LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Chov drůbeže I. 2011. ČZU v Praze, FAPPZ, KSZ, Poweprint Praha, 142 s. ISBN: 978-80-213-2164-9.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mistrovské soutěže v orbě koňmi v roce 2011. 2011. Koně, roč. 15, č.5, s.8.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Historie vzniku českomoravského belgického koně (1.část). 2011. Koně, roč.15, č.5, s.18-19.

MAKOVICKÝ, P. – KOPECKÝ, O. – RAJMON, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Naše zkušenosti s určováním věku čolka horského pomocí skeletochronologie. 2011. InfoVet roč. 18, č.4, s. 183–184, ISSN: 1335-1907.

DOLEŽALOVÁ, J. – ZUKALOVÁ, H. – CIHLÁŘ, P. – VAŠÁK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv vybraných agrotechnických opatření na obsah morfinu u máku setého (Papaver somniferum L.). 2011. In: Sborník 10. makový občasník, 31. 1.-3. 2. 2011, ČZU Praha, katedra rostlinné výroby, Červený Újezd a další, s. 94-98, EUR. ISBN: 978-80-213-2151-9.

HÄRTLOVÁ, H. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – VODKOVÁ, Z. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv věku a sytému ustájení na vybrané biochemické parametry krevního séra u genových zdrojů plemene Česká slepice a Oravka. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 116-120. ISBN: 978-80-213-2285-1.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvalita vajec České slepice v různých systémech ustájení s ohledem na jejich dobu snesení. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 159-164. ISBN: 978-80-213-2285-1.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – TYLLER, M. – DOBROVOLNÝ, P. – KLESALOVÁ, L. – TYLLEROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv genotypu, genu rychlosti opeřování a věku nosnic na kvalitu vajec. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 129-137. ISBN: 978-80-213-2285-1.

ŠPALEKOVÁ, I. – MAKAREVIČ, A. – KUBOVIČOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – LOUDA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Functional parameters of bull semen in relation to the body condition score. 2012, Animal Physiology 2012, Proceedings of International Conference, 24.-25.6.2012, Lednice, Czech Republic, s. 196-202. ISBN: 978-80-7375-616-1.

CHODOVÁ, D. – HÄRTLOVÁ, H. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na koncentraci minerálních látek v krevním séru brojlerových kuřat. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 121-124. ISBN: 978-80-213-2285-1.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Systém ustájení nosnic a kvalita vajec. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 27, s. 12-13. ISSN: 1211-3816.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na stravitelnost živin a vývoj tenkého střeva brojlerových králíků. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24. - 25. 5. 2012, s. 66-71. ISBN: 978-80-7375-616-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec v klecích a na podestýlce. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 41-45. ISBN: 978-80-213-2285-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v ukazatelích metabolismu vápníku a kvality vaječné skořápky české slepice a hybrida Lohmann bílý. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24. a 25. 5. 2012, s. 192-195. ISBN: 978-80-7375-616-1.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v rytmu snášky slepic nosného a masného typu, jejich vliv na dobu snesení vejce a kvalitu vajec. 2012, Sborník z mezinárodní konference "Drůbežářské dny 2012", ČZU Praha, 17.-18.5.2012, s. 31-36. ISBN: 978-80-213-2285-1.

TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vztah obsahu tuku v jatečném trupu, stehenním svalstvu a biochemických parametrů krve u českých genových zdrojů králíků. 2012, Sborník referátů konference „Animal Physiology 2012“, Lednice 24.-25.5. 2012, s. 212-216. ISBN: 978-80-7375-616-1.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – TOUŠOVÁ, R. – PTÁČEK, M. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání růstových schopností telat pocházejících z přirozené plemenitby a inseminace u plemene charolais. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. 12.9.2012, Brno. s. 139-142. ISBN: 978-80-7375-645-1.

DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – KOZÁKOVÁ, I. – KADLECOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení růstové schopnosti a výsledků reprodukce u plememene charolais na vybrané farmě. 2012, Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. 12.9.2012, Brno. s. 147-150. ISBN: 978-80-7375-645-1.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – MACH, K. – KOČÁR, J. – KLESALOVÁ, L. – FUČÍKOVÁ, A. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of different weaning ages on performance in Hyla rabbits. 2012, Proceeding of 10th World Rabbit Congress, Sharm El Sheik, 03.09.2012, s. 61 - 68.

DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Milk fat:protein ratio and its relationships to the incidence of ovarian cysts in cows. 2012, Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Dublin, Ireland, 29 August – 1 September, Reproduction in Domestic Animals, roč. 47, č. 5, s. 81-81. ISSN: 1439-0531.

BERAN, J. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of body condition score at calving on reproduction indicators of dairy cows. 2012, Proceedings of the 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction, Dublin, Ireland, 29 August – 1 September, Reproduction in Domestic Animals, roč. 47, č. 5, s. 69-69. ISSN: 1439-0531.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv řízené výživy na vybrané ukazatele svalových vláken a jatečné hodnoty vepřového masa. 2012, VII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európského týždňa vedy. Nitra, 23.11.2012, s. 75-78. ISBN: 978-80-552-0887-9.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ovce ze severních ostrovů Skotska. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 36, s. 36. ISSN: 1211-3816.

KADLECOVÁ, V. – JEČMÍNKOVÁ, K. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv polymorfismu genu DGAT1 na mléčnou užitkovost krav holštýnského skotu v prvních měsících laktace. 2012, VII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európského týždňa vedy. Nitra, 23.11.2012, s. 108-110. ISBN: 978-80-552-0887-9.

NĚMEČKOVÁ, D. – KNÍŽKOVÁ, I. – KUNC, P. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Posouzení mikroklimatických podmínek v individuálních boxech pod přístřeškem a jejich vliv na tepelnou pohodu ustájení telat. 2012, VII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európskeho týždňa vedy. Nitra, 23.11.2012, s. 136-139. ISBN: 978-80-552-0887-9.

FANTOVÁ, M. – FLEISCHER, P. – KACEROVSKÁ, L. – MALÁ, G. – MÁTLOVÁ, V. – NOHEJLOVÁ, L. – SKŘIVÁNEK, M. – ŠLOSÁRKOVÁ, S. Podtyp: Skripta; Chov koz. 2012, Brázda, Vydání třetí, 232 s. ISBN: 978-80-209-0393-8.

KRPÁLKOVÁ, L. – PŘIBYL, J. – VOSTRÝ, L. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Dopočítání plemenných hodnot do selekčního indexu býků pomocí korelací mezi vlastnostmi. 2012, VII. Vedecká konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou konaná pri príležitosti Európského týždňa vedy. Nitra, 23.11.2012, s. 111-114. ISBN: 978-80-552-0887-9.

MIKEŠOVÁ, K. – HÄRTLOVÁ, H. – ZITA, L. – HUČKO, B. – MAREČEK, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of Evening Primrose Oil on Biochemical Parameters of Thoroughbred Horses under Maximal Training Conditions. 2012, Sborník příspěvků mezinárodní konference NutriNET, Mendelova Universita v Brně, 21.-22.11.2012, s. 137-147. ISBN: 978-80-7375-667-3.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mikrobiální kontaminace vajec a faktory, které ji ovlivňují. 2012, Drůbežář hydinár, roč. 6, č. 4, s. 14-16.

NAVRÁTIL, J. – ROSENBERGOVÁ, D. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Historie vzniku českomoravského belgického koně (3.část). 2012, Koně, roč. 16, č. 3, s. 13-16. ISSN: 1213-2594.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); 10 ročníků mistrovské orby koňmi v ČR. 2012, Koně, roč. 16, č. 6, s. 16-17. ISSN: 1213-2594.

DVOŘÁKOVÁ, V. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of gene CTSL on the quantitative and qualitative production traits. 2012, Maso international, roč. 2012, č. 1, s. 1-3.

KOUŘIMSKÁ, L. – FANTOVÁ, M. – VONDRÁČKOVÁ, E. – LEGAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv krmení řasami na nutriční hodnotu kozího mléka. 2012, Sborník přednášek a posterů "Hygiena a technologie potravin - XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny", Brno 17.-18.10.2012, s. 160-163. ISBN: 978-80-7305-632-2.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TŮMOVÁ, E. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technological quality of eggs in relation to the age of laying hens and Japanese quails. 2012, Revista Brasileira de Zootecnia, roč. 41, č.. 9, s. 2079-2084. ISSN: 1806-9290.

ROSENBERGOVÁ, D. – NAVRÁTIL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Historie vzniku českomoravského belgického koně (2.část). 2012, Koně, roč. 16, č. 1, s. 4-5. ISSN: 1213-2594.

TRUNĚČKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sezónní výskyt pancířníků (Acari: Oribatida) vyskytující se na vybraných pastvinách koní ČR. 2012, Kubík Š. & Barták M. (eds), Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp. 172-176. ISBN: 978-80-213-2343-8.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TYLLER, M. – KLESALOVÁ, L. – DOBROVOLNÝ, P. – TYLLEROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); THE EFFECT OF AGE OF LAYING TYPE HENS AND ALLELE K/k ON EGG QUALITY. 2012, 24th World's Poultry Congress, August 05-09, 2012.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – MAKOVICKÝ, P. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week feed restriction in the growing rabbit: Part 2: Development of the digestive system. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 621-624.ISSN 2308-1910.

VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – KUDRNOVÁ, I. – MAROUNEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of stocking density on growth performance, meat quality and fibre properties of biceps femoris muscle of slow-growing rabbits. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 891-895.ISSN 2308-1910.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 3: Muscle fibre development. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 625-628.ISSN 2308-1910.

TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rabbit genetic resources in the Czech Republic. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 65-68.ISSN 2308-1910.

EBEID, T. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of a one week intensive feed restriction in the growing rabbit: Part 1: Performance and blood biochemical parameters. 2012, Proceedings of 10th World Rabbit Congress, Sharm El-Sheikh, Egypt, September 3-6, 2012, p. 607-611.ISSN 2308-1910.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Goat ethology during regulated pasture in a protected landscape area. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 22-23. ISBN: 978-80-213-2299-8.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of oviposition time and housing systém on egg quality in Lohmann LSL and Czech Hen. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Flash, 6p..

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on microbial contamination of eggs in Czech hen and Lohmann LSL. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Flash 6p..

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and storage conditions on egg quality. 2013, XV European Symposium on the Qulity of Eggs and Egg Products, Bergamo 15-19 September 2013, Worlds Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement, Dlash, 6p..

RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Porodny snadno a rychle. 2013, Náš Chov, roč. 73, č. 4, s. 22-25, ISSN: 0027-8068 .

SLAVÍK, P. – RAJMON, R. – ŠICHTAŘ, J. – KREJCÁRKOVÁ, A. – HOŠKOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Involvement of staff of the faculty of agrobiology, food and natural resources in development cooperation in the agricultural sector of BiH. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

KREJCÁRKOVÁ, A. – FOLKOVÁ, P. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of genistein and zearalenone on boar spermatozoa motility in vitro. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – BERAN, J. – ŠICHTAŘ, J. – DUCHÁČEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of LDL addition on cryoprotective properties of bovine semen extenders. 2013, Fourth International Scientific Symposium „Agrosym 2013“, October 3-6, Jahorina.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – RAJMON, R. – STÁDNÍK, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of LDL addition into selected bull sperm diluters on resistance of spermatozoa against cold shock. 2013, Book of Abstracts of the 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture, The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, 20-22.11.2013, Nitra, Slovak Republic. s.32–32. ISBN: 978-80-552-1102-2.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013. Brno 27.2.2013, s.88-96. ISBN: 978-80-7375-705-2 .

TRUNĚČKOVÁ, J. – GREMLICOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt Toxocara cati a Toxascaris leonina u kočkovitých šelem chovaných v ZOO Liberec. 2013, s. 401-406. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na stravitelnost živin u brojlerových králíků. 2013, Sborník z konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, s.164-168. ISBN: 978-80-263-0365-7.

TRUNĚČKOVÁ, J. – GREMLICOVÁ, D. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Účinnost anthelmintik na Toxocara cati a Toxascaris leonina u kočkovitých šelem chovaných v ZOO Liberec. 2013, s. 396-400. In Kubík Š. & Barták M. (eds): Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. Printed version (ISBN 978-80-213-2423-7) + CD (ISBN 978-80-213-2424-4).

KUBOVIČOVÁ, E. – MAKAREVICH, A. – STÁDNÍK, L. – HOLÁSEK, R. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Effect of body condition and season on the yield and quality of cattle embryos. 2013, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2 (Special Issue on BQRMF), 1426-1435. ISSN: 1338-5178.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jatečný rozbor standardních a stříbrných nutrií. 2013, Chovatel,52,10, s.14-15.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Technologická hodnota vajec a koncentrace cholesterolu ve vaječném žloutku u plemen Česká slepice a Oravka. 2013, Drůbežář/Hydinár, ČMDU, o.s., 7, str. 12 - 14.

DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. – ZITA, L. – KVAČEK, J. – ONDRÁČEK, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv přípravků Silyfeedu a Probiostanu v krmné směsi na užitkovost a zdravotní stav brojlerových králíků. 2013, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6.11.2013, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 118-125 ISBN: 978-80-7403-113-7.

MAKAREVICH, A. – ŠPALEKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – KUBOVIČOVÁ, E. – LOUDA, F. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Breed differences in several characteristics of bull frozen-thawed sperm. 2013, Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Abstracts special issue on Animal Physiology 2013: 2 (Special issue), str. 6. ISSN: 1338-5178.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječných skořápek slepic nosného typu. 2013, Název sborníku X. Kábrtovy dietetické dny, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 25.04.2013, str. 160 - 163, ISBN: 978-80-263-0365-7.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve složení masa králíků a nutrií. 2013, Sborník referátů XII. Celostátního semináře. Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. VVÚŽV Uhříněves, 2013, 107-111 s. ISBN 978-80-7403-113-7.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – BRZOBOHATÝ, L. – VEHOVSKÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv přídavku lněného semínka v krmné směsi u prasat na vybrané kvalitativní ukazatele vepřového masa . 2013, Vliv přídavku lněného semínka v krmné směsi u prasat na vybrané kvalitativní ukazatele vepřového masa. 2013, str. 53 - 56.

KUBIŠTA, V. – KUBIŠTOVÁ, B. – NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Chovatelská slavnost na hřebčíně ŠCHK Měník Kubišta. 2013, Chovatelská slavnost na hřebčíně ŠCHK Měník Kubišta, 2013, Koně, 17, 6, str. 16, ISSN: 1213-2594.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Mistrovská orba koňmi v roce 2013. 2013, Mistrovská orba koňmi v roce 2013, 2013, Koně, 17, 5, str. 14-15, ISSN: 1213-2594.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Významné životní jubileum pana Otto Dlaboly. 2013, Významné životní jubileum pana Otto Dlaboly, 2013, Koně, 17, 5, str. 25, ISSN: 1213-2594.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na mikrobiální kontaminaci vajec nosných slepic. 2013, Sborník XXXIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013, Mendelova univerzita v Brně, 27.02.2013, str. E1 - E5, ISBN: 978-80-7375-705-2.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. – KLUZÁKOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of different levels of crude protein in the feed on the muscle fibers typology in pigs. 2013, Book of Abstracts, 8-th International Journal of Central European Agriculture. The Role of Animal Production in Rural Development in The Region of Central and Eastern Europe. Slovak University of Agriculture in Nitra. November 20-22, 2013, s.43-44, Nitra, Slovak Republic. ISBN 978-80-552-1102-2.

MIKEŠOVÁ, K. – MAREČEK, E. – HUČKO, B. – MUDŘÍK, Z. – ČÍTEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Studium vlivu pupalkového oleje na hematologické hodnoty u sportovních koní. 2013, X. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 25.4.2013, str. 354 - 358. ISBN: 978-80-263-0365-7.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Základy chovu koz. 2013, Fantová, M., Nohejlová, L. 2013. Základy chovu koz. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 70 s. ISBN: 978-80-86671-99-4.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv doby začátku restrikce a věku při odstavu na užitkovost brojlerových králíků. 2013, Sborník referátů XII. celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků". Praha. 6.11.2013, s.97-101. ISBN: 978-80-7403-113-7.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Základy chovu lam. 2013, Fantová, M., Nohejlová, L. 2013. Základy chovu lam. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 36 s. ISBN: 978-80-7271-200-7.

ŠTOLC, L. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠTOLCOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Základy chovu ovcí. 2013, Štolc, L., Nohejlová, L., Štolcová, J. 2013. Základy chovu ovcí. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 84 s. ISBN: 978-80-7271-201-4.

ŠPRINGEROVÁ, D. – ZITA, L. – LEDVINKA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Výskyt endoparazitů u králíků v drobnochovech. 2013, Sborník referátů z XII. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 6.11.2013, ČZU v Praze, Praha, s.82-74. ISBN: 978-80-7403-113-7.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – HRSTKA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. 2013, Růst mladých nutrií při zkrmování kompletní krmné směsi. 2013. Tůmová, E., Skřivanová, V., Hrstka, Z. Název sborníku Sborník referátů konference X. Kábrtovy dietetické dny. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. s. 155 - 159.

ZITA, L. – FOLBRECHTOVÁ, K. – LEDVINKA, Z. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití králíka v zoorehabilitaci. 2013, Sborník referátů z XII. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 6.11.2013, ČZU v Praze, Praha, str. 25-27. ISBN: 978-80-7403-113-7.

VOLEK, Z. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Některé poznámky k aktuální diskusi budoucího ustájení intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2013, Sborník referátů z XII. Celostátního semináře "Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků", 6.11.2013, ČZU v Praze, Praha, s.44-46. ISBN: 978-80-7403-113-7.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – BERAN, J. – NĚMEČKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effects of ewe live weight and body condition at mating on basic reproduction parameters. 2013, Book of Abstracts of the 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture, The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, 20-22.11.2013, Nitra, Slovak Republic. s.52–53. ISBN: 978-80-552-1102-2.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The analysis of the body composition changes during growth in pigs using the visual image analysis. 2013, Book of Abstracts of the 8th International Conference of Journal of Central European Agriculture, The role of animal production in rural development in the region of Central and Eastern Europe, 20-22.11.2013, Nitra, Slovak Republic. s.5. ISBN: 978-80-552-1102-2.

MACH, K. – DOKOUPILOVÁ, A. – JANDA, K. – VOSTRÝ, L. – ZITA, L. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Šlechtění a masná užitkovost králíků středních plemen. 2013, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6. 11. 2013, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i, s. 75-81. ISBN: 978-80-7403-113-7.

ROHLIK, B. – ŠKORPILOVÁ, T. – PIPEK, P. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vřesová ovce - nový zdroj masa. 2013, Sborník příspěvků XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 27-29.5.2013, Skalský Dvůr, Czech Republic. s.169–172. ISBN: 978-80-86909-07-3.

BRZOBOHATÝ, L. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – VEHOVSKÝ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The influence of controlled nutrition intensity on selected indicators of muscle fibres and carcass value of pork. 2013, II. International Food R&D Brokerage Event. June 3-4, 2013, P-47, Izmir, Turkey.

SVOBODOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a genotypu na jatečnou hodnotu a kvalitu masa u králíků. 2013, XII.celostátní seminář, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků, 6.11. 2013. Praha, str. 102 - 106, ISBN: 978-80-7403-113-7.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); 10 ročníků v Mistrovství ČR v orbě koňmi. 2013, 10 ročníků v Mistrovství ČR v orbě koňmi, 2013, Jubilejní 40. mistrovství ČR v orbě, 40, 1, str. 20-22.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Napájení koní. 2013, Napájení koní, 2013, Koně, 17, 3, str. 4-6, ISSN 1213-2594.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); O ruchadlo bratranců Veverkových. 2013, O ruchadlo bratranců Veverkových, 2013, Koně všem, 15, 1, str. 10.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ohlédnutí za letošním XI. Mistrovstvím ČR v orbě koňmi. 2013, Ohlédnutí za letošním XI. Mistrovstvím ČR v orbě koňmi, 2013, Živá univerzita, 11, 4, str. 31.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Shagya-arab v České republice. 2013, Shagya-arab v České republice, 2013, Výstava koní, 20, 1, str. 22-23.

NAVRÁTIL, J. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Soutěže v mistrovské orbě koňmi v roce 2013. 2013, Soutěže v mistrovské orbě koňmi v roce 2013, 2013, Koně, 17, 3, str. 6, ISSN: 1213-2594.

STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak správně obsednout koně?. 2013, Jak správně obsednout koně?, 2013, Jezdectví, 61, 4, str. 10-17, ISSN: 1210-5406.

STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kůň a léto. 2013, Kůň a léto, 2013, Jezdectví, 61, 6, str. 10-14, ISSN: 1210-5406.

STAROSTOVÁ, L. – KREJČÍ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Linie hřebců a finále Kritéria mladých koní. 2013, Linie hřebců a finále Kritéria mladých koní, 2013, Koně, 17, 6, str. 15, ISSN: 1213-2594.

STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ohlédnutí za českým modelem kontroly užitkovosti (dědičnosti). 2013, Ohlédnutí za českým modelem kontroly užitkovosti (dědičnosti), 2013, Jezdectví, 61, 9, str. 63-65, ISSN: 1210-5406.

KREJČÍ, M. – STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Polokrevní překážkoví koně. 2013, Polokrevní překážkoví koně, 2013, Koně, 17, 4, str. 10-11, ISSN: 1213-2594.

STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Sixteen a Česká zemědělská univerzita v Praze. 2013, Sixteen a Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013, Jezdectví, 61, 2, str. 82-83. ISSN: 1210-5406.

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); 20 let v Lysé nad Labem. 2013, 20 let v Lysé nad Labem, 2013, Jezdec, 21, 19, str. 7.

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Drezurní specialisté. 2013, Drezurní specialisté, 2013, Jezdec, 21, 10, str. 3.

NEUMANN, C. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Jak dál v zemském chovu?. 2013, Jak dál v zemském chovu?, 2013, Jezdec, 21, 3, str. 2.

NEUMANN, C. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Miliony nebudou. 2013, Miliony nebudou, 2013, Jezdec, 21, 11, str. 6.

NEUMANN, C.; idPublikace = 63207; Název: O drezuře, jezdectví a You Tube-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Všestrannost na rozcestí. 2013, Všestrannost na rozcestí, 2013, Jezdec, 21, 21, str. 3.

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zpátky nebo dopředu. 2013, Zpátky nebo dopředu, 2013, Jezdec, 21, 8, str. 3.

NEUMANN, C. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Requiem za Trojský ostrov. 2013, Requiem za Trojský ostrov, 2013, Jezdec, 21, 11, str. 3.

ZÁLIŠ, N. – NEUMANN, C. Podtyp: Skripta; Hovory o drezuře. 2013, Hovory o drezuře, 2013, Jezdecká akademie, CIN, str. 75, ISBN: 978-80-905504-3-8.

ZÁLIŠ, N. – NEUMANN, C. Podtyp: Skripta; Jezdectví pro vzdělance. 2013, Jezdectví pro vzdělance, 2013, Jezdecká Akademie, CIN, str. 110, ISBN: 978-80-905504-4-5.

ZÁLIŠ, N. – NEUMANN, C. Podtyp: Skripta; O jezdeckém umění I. 2013, O jezdeckém umění I, 2013, Jezdecká Akademie, CIN, str. 116, ISBN: 978-80-905504-0-7.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odchov kůzlat, nové poznatky výzkumu. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 35, s. 20-22.

DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. – VOSTRÝ, L. – DOLEŽALOVÁ, M. – BINIOVÁ, Z. – SOJKOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Stability of Aberdeen Angus’ bulls and cows breeding values from 1999 to 2009. 2014, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVI. GENETIC DAYS", 3 - 4.9.2014, Praha, ČZU, s. 31-32. ISBN: 978-80-213-2473-2.

DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – MICHNOVÁ, K. – BERAN, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Relationship among growth parameters and their breeding values in Suffolk sheep. 2014, Book of abstract of International scientific genetic conference "XXVI. GENETIC DAYS", 3 - 4.9.2014, Praha, ČZU, s. 91-94. ISBN: 978-80-213-2473-2.

ROS-SANTAELLA, J. – PINTUS, E. – KOTRBA, R. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sperm morphometry in the common eland (Taurotragus oryx): preliminary results. 2014, Sborník abstraktů z konference 6.-7.února 2014, Zoologické dny Ostrava 2014, s. 169 - 170..

KADLECOVÁ, V. – FUERST-WALTL, P. – STÁDNÍK, L. – NĚMEČKOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effects of polymorphisms in LEP, DGAT1 and SPAG11 genes on sperm quality traits in Czech bulls. 2014, book of abstract International scientific genetic konference "XXVI. GENETIC DAYS", 3 - 4.9.2014, Praha, ČZU, s. 157-161. ISBN: 978-80-213-2473-2.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of laying hens age on egg quality in organic farming. 2014, Book of abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Assotiation for Animal Production, Wageningen Academic Publishers, Netherlands, 25-29.08.2014, Copenhagen, Denmark, p.252. ISBN 978-90-8686-248-1.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TYLLER, M. – KLESALOVÁ, L. – DOBROVOLNÝ, P. – HRUŠKA, M. – TYLLEROVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of strain and age of brown-egg laying hens on egg quality traits. 2014, Proceedings of XIVth European Poultry Conference, Stavanger, 23 – 27 June, 2014, Norway, p. 506 .

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – MELŠOVÁ, M. – KLESALOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Effect of genotype and housing system on the concentration of cholesterol in egg yolk. 2014, Journal of Central European Agriculture, roč. 15, č. 3, s. 315-321. ISSN: 1332-9049.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – SVOBODOVÁ, J. – UHLÍŘOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in carcass composition of males and females of two turkeys hybrids. 2014, Acta fytotechn. zootechn., roč. 17, č. 3, s. 72–74. ISSN: 1336-9245.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of crude protein source and feeding technique on performance, health status and carcass traits of growing rabbits. 2014, Proceedings of International Conference Animal Physiology 2014,May 21st & 22nd, Prušánky, Czech Republic, s. 266 - 271. ISBN: 978-80-7375-971-1.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of genotype and sex on performance and meat composition of geese. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 17, č. 2, s. 52-54.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Rozdíly ve snášce slepic nosného typu v závislosti na genotypu. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 1, s. 8-10.

BERAN, J. – ŠIMONÍK, O. – STÁDNÍK, L. – RAJMON, R. – DOLEŽALOVÁ, M. – KREJCÁRKOVÁ, A. – DUCHÁČEK, J. – ŠICHTAŘ, J. – SOJKOVÁ, V. – FOLKOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of an extender on resistance of bovine semen against cold shock and its survivability. 2014, The 2nd International Scientific Conference "Animal Biotechnology" Slovak Journal of Animal Science, 11.12.2014, Nitra, s. 204-204, ISSN 1338-0095 .

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kvalita vajec v závislosti na genotypu slepic. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 2, s. 10-12.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Doba snesení a kvalita vajec v závislosti na genotypu. 2014, Drůbežář, roč. 8, č. 3, s. 2-5.

TŮMOVÁ, E. – UHLÍŘOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetické zdroje drůbeže – česká husa. 2014, Sborník příspěvků konference Drůbež 2014, Brno 16. a 17. 10. 2014, s. 10-12.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and calcium on egg shell and tibia characteristics of Lohmann LSL and Czech Hen. 2014, Proceedings XIVth European Poultry Conference, Stavanger 23. – 27. June 2014, Norway, CD 4 p.

VACEK, M. – BERAN, J. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); BCS u českého strakatého skotu vs. reprodukce. 2014, Sborník příspěvků ze semináře s mezinárodní účastí "Hodnocení BCS u dojnic", 27. 11. 2014, Rapotín, Agrovýzkum Rapotín s. r. o., s. 31-40. ISBN: 978-80-87592-17-5.

SVOBODOVÁ, J. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zavedení pastevního chovu vodní a hrabavé drůbeže. 2014, Meziuniverzitní konference DSP studentů, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, s. 39-43. ISBN: 978-80-7305-740-4.

DOLEŽALOVÁ, M. – JAKEŠOVÁ, M. – KLUSOŇOVÁ, I. – NĚMEČKOVÁ, D. – VEČEŘA, M. – DUCHÁČEK, J. – FALTA, D. – STÁDNÍK, L. – SKLÁDANKA, J. – CHLÁDEK, G. – ZAPLETAL, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Optimalizace krmné dávky pro jednotlivé kategorie skotu plemene masný simentál v zimním období. 2014, SBORNÍK Meziuniverzitní konference DPS studentů VFU ČZU MENDELU, 2.10.2014, Brno, VFU. s. 23 - 27. ISBN: 978-80-7305-740-4.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in microbial contamination and penetration during storage in eggs from enriched cages and free range. 2014, Proceeding XIVth European Poultry Conference, Stavanger 23. - 27. June 2014, Norway, CD 4 p.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of age on serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Animal Physiology 2014, Prušánky, 2014, 21. - 22. May, p. 248 - 252. ISBN: 978-80-7375-971-1.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); The effect of housing system on egg quality of Lohmann white and Czech hen. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč. 2, č. 17, s. 44-46.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of commencement of feed restriction on biochemical blood parameters in broiler rabbits . 2014, Proceeding of International Conference Animal Physiology 2014, 21st - 22nd May, Prušánky, Czech Republic, p. 82-87. ISBN: 978-80-7375-971-1.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Differences in the eggshell quality and tibia strength in Lohmann White and Czech Hen housed in cages and on litter. 2014, Acta fytotechnica et zootechnica, roč.17, č.3, s. 75-78. ISSN: 1336-9245.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Differences in serum and eggshell minerals in laying hens and broiler breeders. 2014, Proceedings of International Conference Animal Physiology 2014,May 21st & 22nd, Prušánky, Czech Republic, s. 119-124. ISBN: 978-80-7375-971-1.

VEHOVSKÝ, K. – URBANOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Verifikace jatečné výtěžnosti současných genotypů prasat. 2014, Sborník: Meziuniverzitní konference DPS studentů, 2.10.2014, VFU Brno, s. 28-32. ISSN: 978-80-7305-740-4.

VAŇHARA, J. – VAŠEK, J. – ZADINOVÁ, K. – VEHOVSKÝ, K. – SMOLA, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Řešení zdravotní problematiky odstavovaných selat v produkčních chovech prasat. 2014, Sborník: Mezinárodní konference DPS studentů, 2.10.2014, VFU Brno, s. 115-118. ISSN:978-80-7305-740-4.

VEČEŘA, M. – FALTA, D. – STUDENÝ, S. – KLUSOŇOVÁ, I. – JAKEŠOVÁ, P. – DOLEŽALOVÁ, M. – NĚMEČKOVÁ, D. – DUCHÁČEK, J. – CHLÁDEK, G. – SKLÁDANKA, J. – ZAPLETAL, D. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Velký tělesný rámec zmasilost neutrpí. 2014, Zpravodaj Svazu chovatelů a plemenné knihy českého strakatého skotu, roč. 2014, č. 3, s. 9-11. ISSN: 1214-8016.

BEZDÍČEK, J. – STÁDNÍK, L. – MAKAREVICH, A. – KUBOVIČOVÁ, E. – LOUDA, F. – DOLEŽALOVÁ, M. – HOLÁSEK, R. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. – FELLNEROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The response to the superovoulation in cows with different inbreeding level. 2014, The 2nd International Scientific Conference "Animal Biotechnology" Slovak Journal of Animal Science, 11.12.2014, Nitra, s. 205-206, ISSN: 1337-9984.

ŠVEJSTIL, R. – MUSILOVÁ, Š. – KETTA, M. – RADA, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Utilization of human milk oligosaccharides by intestinal bacteria. 2014, Book of abstractsof International Scietific Conference Probiotics and Prebiotics, Budapest, Hungary, 24.6.-26.6.2014, s. 158. ISBN: 978-80-89589-09-8.

TRUNĚČKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Druhové zastoupení pancířníků (Acari: Oribatida) na vybraných pastvinách ovcí ČR. 2014, s. 194-198. In Kubík Š. & Barták M. (eds): 6th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze. ISBN 978-80-213-2527-2.

IMRICHOVÁ, M. – STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stereotypie: Následky modernizace chovu koní. 2014, Jezdectví, roč. 62, č. 4, s. 72-77. ISSN: 1210-5406.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KADLECOVÁ, V. – NĚMEČKOVÁ, D. – STÁDNÍK, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Association between DGAT1 and Leptin polymorphic variant and negative energy balance in cattle. 2014, In: Book of abstract International scientific genetic konference "XXVI. GENETIC DAYS": 3 - 4.9.2014. Praha: Česká zemědělská univerzita, s. 151-154. ISBN: 978-80-213-2473-2.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of strain, sex and age on pH and colour of turkey meat. 2014, Proceedings of XIVth European Poultry Conference, Stavanger, Norway, 23. - 27. June 2014, CD 4 p.

HOŠKOVÁ, K. – ŽALMANOVÁ, T. – NEVORAL, J. – ZÁMOSTNÁ, K. – PETR, J. – RAJMON, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VLIV GENISTEINU A ZEARALENONU NA EXPANZI KUMULÁRNÍCH BUNĚK BĚHEM MEIOTICKÉHO ZRÁNÍ OOCYTŮ PRASETE. 2015, Bilaterálne vedecké sympózium ENDOKRINNÉ DISRUPTORY, 4.-5.6. 2015, Bratislava, s. 44. ISBN 978-80-89738-04-5.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv jednotýdenní restrikce krmiva na histologické vlastnosti svalových vláken u brojlerových králíků. 2015, Sborník přednášek z konference, XI. Kábrtovy dietetické dny - konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, 14.dubna, Brno, Czech Republic, s. 48-52. ISBN: 978-80-263-0901-7.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feed restriction on changes of muscle fibre characteristics of musculus pectoralis major in broiler chicken. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24 - 27 August, s. 409-411. ISBN: 978-80-263-0967-3 .

DUCHÁČEK, J. – TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – BINIOVÁ, Z. – PTÁČEK, M. – TOUŠ, J. – MARAN, B. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Influence of farming systems on indicators of beef calves growth . 2015, Livestock Housing, Journal of Animal Science of Bosnia and Hercegovina - "Special issue",21 - 22.10.2015, Teslić, Republika Srpská, Bosna a Hercegovina, Society of Agriculture engineers and bachelors in tourism of Republic of Srpska – RADA, Bosnia and Herzegovina, s. 2-7. ISSN: 2232 - 7525.

ČERMÁKOVÁ, K. – STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jakých chyb se nejčastěji dopouštíme v zimě a jak se jim vyhnout. 2015, Jezdectví, roč. 63, č. 11, s. 22-23. ISSN: 1210-5406.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce krmiva na kvalitu masa brojlerových králíků. 2015, Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků - XIII. celostátní seminář, 11.11., Praha, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 55-59.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of housing system and calcium on eggshell quality. 2015, 20th European Symposium on Poultry Nutrition, 24–27 August 2015, Prague, Czech Republic, CD, s. 1-3.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vajec slepic nosného typu. 2015, XI. Kábrtovy dietetické dny Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv, 14.dubna 2015, Brno, s. 29-33. ISBN: 978-80-263-0901-7.

TŮMOVÁ, E. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv genotypu a věku na kvalitu vajec. 2015, Drůbežář, roč. 9, č. 1, s. 9-11.

TŮMOVÁ, E. – HRSTKA, Z. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Složení mastných kyselin masa králíků a nutrií. 2015, Chovatel, roč. 54, č. 10, s. 47-49.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv obsahu dusíkatých látek na masnou užitkovost mladých nutrií.. 2015, Sborník referátů z konference XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno 14.4., s.108-112.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – CHODOVÁ, D. – MARTINEC, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Rozdíly v nutriční hodnotě hřbetu a stehen genetických zdrojů králíků.. 2015, Sborník referátů XIII. Celostátního semináře „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků." Praha 11.11., s. 66–68.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – MAROUNEK, M. – SKŘIVANOVÁ, V. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of various lupine species on milk production of rabbit does and performance of their litters before weaning. 2015, NutriNET, Brno, s. 114-121.

UHLÍŘOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of early feed restriction, genotype and sex on performance and carcass composition of broiler chickens. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24 - 27 August, s. 607-609. ISBN: 978-80-263-0967-3.

UHLÍŘOVÁ, L. – VOLEK, Z. – ZITA, L. – MAROUNEK, M. – PŘÍDOVÁ, L. – TŮMOVÁ, E. – VEJČÍK, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11. listopad, s. 48-54.

ZITA, L. – FOLBRECHTOVÁ, K. – VOLEK, Z. – JENÍKOVÁ, M. – VOLKOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. – LEDVINKA, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv systému ustájení králíků na výkrmnost a jatečnou hodnotu. 2015, Sborník referátů XIII. celostátního semináře Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha, 11.listopad, s. 42-47.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – HÄRTLOVÁ, H. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vplyvy reštrikčnej krmnej techniky na mikroskopiu pečene výkrmových kurčiat. 2015, Infovet, roč. 22, č. 3, s. 142-144. ISSN: 1335-1907.

SVOBODOVÁ, J. – TŮMOVÁ, E. – OKROUHLÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Změny v kvalitě vajec v průběhu skladování. 2015, XIV. konference České národní větve Světové drůbežářské organizace (WPSA), 15.-16.října, Brno, s. 7-9.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. – ENGLMAIEROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of genotype, housing system and calcium on oviposition time and egg shell quality. 2015, Proceedings of 20th European Symposium on Poultry Nutrition, Prague, Czech Republic, 24-27 August, s. 604-606. ISBN: 978-80-263-0967-3.

NEUMANN, C.; idPublikace = 68999; Název: Antický ideál tělesné a duševní krásy-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C.; idPublikace = 69000; Název: Do Milovic za exmoorským pony-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C.; idPublikace = 69001; Název: Intelektuální možnosti koní v otázkách-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C.; idPublikace = 69002; Název: Evropu straší infekční anémie-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C.; idPublikace = 69003; Název: 100 let v Hostouni-- Neexistuje podtyp publikace --

NEUMANN, C.; idPublikace = 69004; Název: Problém zvaný hoby-- Neexistuje podtyp publikace --

BUREŠ, D. – BARTOŇ, L. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Muscle fiber characteristics of four muscles from different cattle breeds and their relation to meat instrumental toughness. 2015, 61st International Congress of Meat Science and Technology, 23-28th August 2015, Clermont-Ferrand, France.

BORKOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – HYRŠLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes in fatty acid profile of goat butter from goats fed algae. 2015, Journal of Hagienic Engineering and Design, č. 13, s. 82-89.

FANTOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of the quality of th wool of Shetland Sheep Bred in the Czech Republic. 2015, Global Journal of Science Frontier research :D, roč. 15, č. 8, s. 21-25..

BORKOVÁ, M. – HYRŠLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of Chlorella vulgaris inclusion in goat diet on goat milk composition during lactation. . 2015, VÚM Nový Zéland, s. 1-5..

STAROSTOVÁ, L.Jezdectví posiluje tělo, duši i mysl. 2016, Jezdectví, roč. 64, č. 3, s. 12-15. ISSN: 1210-5406.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); One week feed restriction in early weaned rabbits: 2-slaughter parameters and muscle fibre characteristics. 2016, Proceedings of 11th World Rabbit Congress, June 15-18, Qingdao, China, s. 269-272.

BÍLKOVÁ, B. – BAINOVÁ, Z. – ZITA, L. – JANDA, J. – VINKLER, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antimikrobiální peptidy ve vejcích kura domácího. 2016, Sborník abstraktů z konference Zoologické dny, České Budějovice, 11. - 12. února 2016, 36 - 37 s. ISBN 978-80-87189-20-7.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – JENÍKOVÁ, M. – TYLLER, M. – TYLLEROVÁ, H. – KLESALOVÁ, L. – HRUŠKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of white or brown layers reared and tested in the same conditions for comparison of egg quality parameters. 2016, The Proceedings of XXV World’s Poultry Congress, Beijing, China, September 5-9, s. 544.

VOSTRÝ, L. – ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – JENÍKOVÁ, M. – TYLLER, M. – TYLLEROVÁ, H. – KLESALOVÁ, L. – HRUŠKA, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimates of genetic and phenotypic correlations, and heritability, of egg quality and production traits in two lines BPR layers. 2016, The Proceedings of XXV World’s Poultry Congress, Beijing, China, September 5-9, s. 344.

GAŠPARÍK, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J.Moderní postupy v procesu dojení. 2016, Zemědělec č. 39, s. 15-16, ISSN: 1211-3816.

ZADINOVÁ, K. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Inovace technologií v chovu prasat. 2016, Zemědělec, roč. 24, č. 39, s. 16-17.

TŮMOVÁ, E. – MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feed restriction on changes in carcass composition of males and females of broiler chickens. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 108.

TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – VOLEK, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); One week feed restriction in early weaned rabbits: 1-performance and internal organs development. 2016, Proceedings of 11th World Rabbit Congress, June 15-18, Qingdao, China, s. 331-334.

MAKOVICKÝ, P. – TŮMOVÁ, E. – ŠVECOVÁ, I. – SEDLÁČEK, R. – MAKOVICKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv restrikce na morfologii jater – může nás restrikční výživy ochránit před NAFLD?. 2016, Sborník příspěvků XLIV. májových hepatologických dnů, Karlovy Vary 25. – 27. května, Gastroent Hepatol, 70, č. 1, s. 23-24, ISSN:1804-7874.

TŮMOVÁ, E. – NĚMEČEK, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of colour type and sex on blood biochemical indicators in nutria (Myocastor coypus). 2016, Proceedings of 12th International Conference „Animal Physiology“, Bořetice 13.– 15.6., s. 230-235.

VOLEK, Z. – UHLÍŘOVÁ, L. – MAROUNEK, M. – TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of dried chicory root added to the restrictive feed ration of rabbits on health status, performance and ceacal and carcass traits. 2016, Proceedings of the 11th World Rabbit Congress, Qingdao (China)- June 15-18, s. 467-470.

BUREŠ, D. – ČÍTEK, J. – BARTOŇ, L. – LEBEDOVÁ, N. – ZADINOVÁ, K. – KUDRNÁČOVÁ, E. – STUPKA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of feeding Jerusalem artichoke on sensory properties of meat from musculus longissimus lumborum of entire male pigs. 2016, Eurosence, 7th European conference on sensory and consumer research, 11-14th September, Dijon-France, s. 1.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

KETTA, M. – TŮMOVÁ, E. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Eggshell characteristics and cuticle deposition in three laying hens genotypes housed in eriched cages and on litter. 2016, The Proceedings of XXV World´s Poultry Congress Beijing, China, 5.-9.9., s. 527.

DUCHÁČEK, J. – PTÁČEK, M. – STÁDNÍK, L. – GAŠPARÍK, M. – DOLEŽALOVÁ, M.Sonografie MLLT u plemene aberdeen angus v ČR. 2016, Zpravodaj ČSCHMS, roč. 2016, č. 4, s. 34-35.

ZITA, L. – LEDVINKA, Z.Kvalita vajec s bílou a hnědou barvou skořápky. 2016, Drůbežář (Hydinár),2016, 1, 18-19..

ZITA, L. – LEDVINKA, Z. – TYLLER, M. – TYLLEROVÁ, H.Kvalita vajec bělovaječných a hnědovaječných nosnic chovaných ve stejných podmínkách chovu. 2016, Drůbežář (hydinár), 2016, 4, 7-8..

NEUMANN, C. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Český teplokrevník před soudem. 2016, Jezdecká ročenka 2015, s. 8 - 13.

NEUMANN, C. – MACHEK, J.Národní hřebčín Kladruby nad Labem jako kulturní dědictví. 2016, In: Sborník přednášek "Národní hřebčín Kladruby nad Labem jako kulturní dědictví", císařský hostinec v Kladrubech n. L., 8.4., s. 1-7.

PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – MILERSKI, M. – SCHMIDOVÁ, J.Dopady šlechtění podle plemenných hodnot na příkladu plemene suffolk. 2016, Svaz chovatelů ovcí a koz z.s., Zpravodaj 4/2016, s. 26-27..

MLYNEKOVA, E. – HALO, M. – MARŠÁLEK, M. – STAROSTOVÁ, L.Impact of training load on the heart rate of horses. 2016, Acta fytotechn zootechn, roč. 19, č. 4, s. 167–170. ISSN: 1336-9245.

JEČMÍNKOVÁ, K. – KADLECOVÁ, V. – STÁDNÍK, L.Association of DGAT1 and Leptin with fertility traits in Holstein cows. 2016, Acta Fytotechnica et Zootechnica;Monotematic Issue : Genetic Diversity and Production Potential of Food Resources; č. 19, (Special Issue);s. 34-37.

TANČIN, V. – UHRINČAŤ, M. – MILERSKI, M. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – VRŠKOVÁ, M. – MAČUHOVÁ, L. – BARANOVIČ, Š.Somatic cell counts in milk of suckled native Valachian ewes during lactation. 2016, The 4th International Scientific Conference “Animal Biotechnology”; Posters section; Slovak J. Anim. Sci.; 49; 2016 (4):180-181..

ŠIMONÍK, O. – ŠICHTAŘ, J. – POSTLEROVÁ, P. – **DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, K. – RAJMON, R.Cryopreservation of bull spermatozoa – major obstacles and potential alternatives how to increase cryoprotective efficiency. 2018, XXIV. symposium of immunology and biology of reproduction with international participation. May 17-19, 2018, Třešť..

**BÍLKOVÁ, B. – **SWIDERSKÁ, Z. – ZITA, L. – **LALOE, D. – **CHARLES, M. – **BENEŠ, V. – **STOPKA, P. – **VINKLER, M.Jako vejce vejci? Proteom bílku a transcriptom oviduktu u tradičních plemen kura domácího. 2018, Sborník abstraktů z konference Zoologické dny, Praha, 8. - 9. února 2018, 42 - 43 s. ISBN 978-80-87189-24-5.

MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – FANTOVÁ, M.Využití řas ve výživě přežvýkavců. 2018, Zemědělec. 35. str. 20.

ŠICHTAŘ, J. – BUBENÍČKOVÁ, F. – **CHRBOLKOVÁ, T. – DVOŘÁKOVÁ, B.Is addition of seminal plasma increasing quality of frozen-thawed semen from poor freezing stallions?. 2018, REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, Volume: 53 Pages: 213-213 Supplement: 2 Special Issue: SI Meeting Abstract: P 323.

BUBENÍČKOVÁ, F. – ŠICHTAŘ, J. – DVOŘÁKOVÁ, B. – **CHRBOLKOVÁ, T.Effect of seminal plasma and two types of freezing extenders on characteristics of frozen- thawed stallion epididymal spermatozoa. 2018, REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, Volume: 53 Pages: 115 Supplement: 2 Special Issue: SI Meeting Abstract: P 44.

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E.Vliv genotypu kuřat na jatečnou a nutriční hodnotu masa. 2018, 8th International Scientific Symposium "Poultry Days 2018", June 21 - 22, Brno, Czech Republic, s. 19..

TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V. – CHODOVÁ, D.Differences in performance and carcass yield of Ross 308, JA757 and ISA Dual chickens. 2018, Proceedings of XVth European Poultry Conference, Dubrovnik September 17 – 21, Croatia, p. 481..

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E. – **MACHANDER, V.Physical and chemical meat characteristics of chicken Ross 308, JA757 and ISA dual hybrid. 2018, The XVth European Poultry Conference, 2018, Dubrovnik, Croatia: World Poultry Science, s. 491..

**MACHANDER, V. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D.The effect of feed restriction on performance, organ development and blood picture of broiler chichens. 2018, Proceedings of XVth European Poultry Conference, Dubrovnik September 17 – 21, Croatia, p. 80.

TŮMOVÁ, E. – **VLČKOVÁ, J. – CHODOVÁ, D.Změny v kvalitě vajec v průběhu skladování v závislosti na systému ustájení. 2018, Sborník 8. mezinárodního vědeckého symposia „Drůbežářské dny 2018“, Brno 21. – 22. 6. 2018, s. 55..

TŮMA, R. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D.Rozdíly v kvalitě vajec hybrida s kombinovanou užitkovostí a nosných hybridů. 2018, Sborník 8. mezinárodního vědeckého symposia „Drůbežářské dny 2018“, Brno 21. – 22. 6. 2018, s. 54..

TŮMOVÁ, E.Bezpečnost konzumních vajec v závislosti na systému ustájení. . 2018, Sborník přednášek konference „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnost produktů“. Praha 10. 10. 2018, s. 10-12. .

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na welfare a užitkovost slepic nosného typu. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 2, s. 24,27.

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na kvalitu a bezpečnost produkce konzumních vajec. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 3, s. 22-24..

TŮMOVÁ, E.Vliv systému ustájení na kvalitu a bezpečnost produkce konzumních vajec II. 2018, Drůbežář, 12, 2018, č. 4, s. 26-28.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N.Effect of CYP2E1 gene polymorphism and nutrition on skatole level in crossbred pig. 2018, Advances in animal Biosciences, 8th february, Oeiras, Portugal, vol. 9, issure S1, pp.s07.

ZADINOVÁ, K. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – LEBEDOVÁ, N.Effect of the method of castration on growth performance and boar taint. 2018, Advances in animal Biosciences, 8th february, Oeiras, Portugal, vol. 9, issure S1, pp.s18. ISSN 2040-4700.

**VINKLER, M. – **BÍLKOVÁ, B. – **SWIDERSKÁ, Z. – **JANDA, J. – ZITA, L.Mají různá plemena slepic různou krev?. 2018, Chovatel, roč. 57, č. 9, s. 16-17.

HAŠEK, K. – TŮMOVÁ, E. – CHODOVÁ, D. – **VOLEK, Z.Jatečná hodnota a fyzikální vlastnosti masa rychle a pomalu rostoucích králíků krmených ad libitum nebo restringovaně. 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 68 – 71..

CHODOVÁ, D. – TŮMOVÁ, E.Ovlivňuje pohlaví kvalitu masa králíků? . 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 78 – 83.

TŮMOVÁ, E. – **VOLEK, Z. – CHODOVÁ, D.Genové zdroje králíků v ČR a možnosti jejich využití pro produkci masa.. 2018, Sborník příspěvků konference „Aktuálne smery v chove kralikov“, Nitra, 20. 11. 2018, Slovensko, s. 9-14..