×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Publikace

Článek v odborném periodiku

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. Genotype impact on the economy of production performance in pigs. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 3, s. 123 - 133. ISSN: 0139-570X.

LEDVINKA, Z. – HÄRTLOVÁ, H. – FUČÍKOVÁ, A. – TŮMOVÁ, E. Digitonin and egg duality characteristic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 1, s. 21 - 24. ISSN: 1211-3174.

ŠIMÁNĚ, J. – HUBENÝ, M. – ZITA, L. Celosvětová produkce a obchod s drůbežím masem. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 7, s. 66 - 67. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – ŠTOLC, L. Carcass quality in restricted and ad libitum fed rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 5, s. 214 - 219. ISSN: 1212-1819.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Analýza obsahu intramuskulárního tuku u vybraných prasat. Maso, 2006, roč. 17, č. 1, s. 36 - 41. ISSN: 1210-4086.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – PRACHAŘOVÁ, Z. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Efekt porážkové hmotnosti a pohlaví na chemické složení vepřového masa. Maso, 2006, roč. 17, č. 3, s. 14 - 18. ISSN: 1210-4086.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. Genotyp-významná volba pro zdárnou ekonomiku. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 1, s. 52 - 53. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. Analysis of the influence of sex on the carcass value of the crossbred pig populations. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 1, s. 14 - 20. ISSN: 1211-3174.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Influence of slaughter weight and sex on chemical composition of pork. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 2, s. 57 - 66. ISSN: 1211-3174.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. The impact of the substitution of soybean meal for meat-and-bone meal on performance and carcass value of growing-finishing pigs. Scientia Agriculturae Bohemica, 2006, roč. 37, č. 3, s. 108 - 114. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – RÁKOS, M. Dojení a zdraví mléčné žlázy. Náš chov, 2006, roč. 66, č. 2, s. 18 - 20. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. Progesterone level assessment like effective way of cow reproduction biological ability evaluating. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2006, roč. 68, č. 4, s. 38 - 46. ISSN: 0139-7265.

BOUŠKA, J. – VACEK, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. – PYTLOUN, P. The relationship between conformations of dams and daughters in Czech Holsteins. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 6, s. 236 - 240. ISSN: 1212-1819.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Amino acid composition of pig meat in relation to the live weight and sex.. Czech Journal of Animal Science, 2006, roč. 51, č. 12, s. 529 - 534. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – LEDVINKA, Z. The effect of oviposition time and genotype on egg quality characteristics in egg type hens. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 52, č. 1, s. 26 - 30. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – ZITA, L. – SKŘIVANOVÁ, V. – FUČÍKOVÁ, A. Digestibility of nutrients, organ development and blood picture in restricted and ad libitum fed broiler rabbits. Archiv fur Geflugelkunde, 2007, roč. 1, č. 71, s. 6 - 12. ISSN: 0003-9098.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – SKŘIVANOVÁ, V. – LEDVINKA, Z. The effect of weaning age on performance and nutriet sugestibility of broiler rabbits. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 10, č. 52, s. 341 - 347. ISSN: 1212-1819.

VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. Relationships between the incidence of health disorders and the reproduction traits of Holstein cows in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 8, č. 52, s. 227 - 235. ISSN: 1212-1819.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – ŠTÍPKOVÁ, M. Relationships between the incidence of health disorders and the milk production of Holstein cows in the Czech Republic. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 4, č. 49, s. 16 - 24. ISSN: 0139-7265.

VACEK, M. – STÁDNÍK, L. Sledování tělesné kondice při řízení vysokoužitkových stád. Náš chov, 2007, roč. 2, č. 67, s. 16 - 18. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – MRKVIČKA, J. – BJELKA, M. – BÉMOVÁ, J. Užitkovost skotu při přechodu na ekologické hospodaření. Náš chov, 2007, roč. 3, č. 67, s. 108 - 111. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. Možnosti hodnocení růstu na živém zvířeti. Náš chov, 2007, roč. 6, č. 67, s. 26 - 28. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – VALIŠ, L. – VÍTEK, M. The accuracy of FOM instrument used in on-line pig carcass classification in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2007, roč. 6, č. 52, s. 149 - 158. ISSN: 1212-1819.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. – NĚMEČKOVÁ, A. Relationships between Body Condition and Production, Reproduction and Health Traits in Holstein Cows.. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 1, č. 49, s. 16 - 27. ISSN: 0139-7265.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – KLESALOVÁ, L. Faktory vnitřní povahy ovlivňující barvu skořápky. Náš chov, 2007, roč. 8, č. 67, s. 45 - 48. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – KLESALOVÁ, L. Faktory vnější povahy ovlivňující barvu skořápky. Náš chov, 2007, roč. 9, č. 67, s. 47 - 48. ISSN: 0027-8068.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Kvalita vajec v závislosti na systému ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 76 - 80. ISSN: 0027-8068.

ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. Možnosti objektivního hodnocení partie boku prasat. Náš chov, 2007, roč. 3, č. 67, s. 46 - 47. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Rozvoj chování selat. Náš chov, 2007, roč. 9, č. 67, s. 42 - 43. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Porovnání jatečné hodnoty podle dosažené živé hmotnosti a pohlaví prasat. Maso, 2007, roč. 5, č. 68, s. 20 - 22. ISSN: 1210-4086.

OKROUHLÁ, M. Svalová vlákna – významný ukazatel kvality vepřového masa. Náš chov, 2007, roč. 11, č. 67, s. 32 - 34. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. Některé aspekty problematiky reprodukce v chovu prasat. Náš chov, 2007, roč. 8, č. 67, s. 80 - 85. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. Význam vody u rostoucích prasat . Náš chov, 2007, roč. 10, č. 67, s. 86 - 90. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. Reproducibility of classification method. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 70 - 72. ISSN: 1802-7547.

ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. Analysis of the influence of sex on the meat quality in (duroc x large white sire line) x (large white x landrase) pigs.. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 18 - 20. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Effect of the slaughter weigh on basic chemical composition of pork. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 57 - 60. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Influence of carcass weight on the belly meat part formation in pigs. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2007, roč. 1, č. 1, s. 73 - 76. ISSN: 1802-7547.

TŮMOVÁ, E. – ENGLMAIEROVÁ, M. Užitkovost slepic v různých systémech ustájení. Náš chov, 2007, roč. 7, č. 67, s. 90 - 92. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. The possibility and accuracy of MLLT area prediction during the rearing period of Blonde de Aquitaine cattle in Czech Republic. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2007, roč. 3, č. 49, s. 19 - 33. ISSN: 0139-7265.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Influence of the share of meat and of the sex on chosen quantitative traits in hybrid pigs . Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 4, č. 38, s. 186 - 190. ISSN: 1211-3174.

ENGLMAIEROVÁ, M. – TŮMOVÁ, E. Změny kvality vajec v závislosti na systému ustájení a skladování. Náš chov, 2008, roč. 1, č. 68, s. 72 - 73. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – HUBENÝ, M. – TYLLER, M. – STAROSTA, F. Vliv genu rychlosti opeřování a věku nosnic na kvalitu a barvu skořápky. Náš chov, 2008, roč. 6, č. 68, s. 44 - 45. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PODSEDNÍČEK, M. – STAROSTA, F. Vliv úrovně výživy na některé ukazatele reprodukce pštrosů. Náš chov, 2008, roč. 11, č. 68, s. 26 - 29. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – BERKOVÁ, Z. Hodnocení výsledků užitkovosti ve vybraných chovech koz v ČR. Náš chov, 2008, roč. 68, č. 8, s. 68 - 71. ISSN: 0027-8068.

VACEK, M. – STÁDNÍK, L. – ŠTÍPKOVÁ, M. Omezení výskytu poruch zdravotního stavu dojnic. Náš chov, 2008, roč. 68, č. 5, s. 98 - 101. ISSN: 0027-8068.

NAVRÁTIL, J. Jak zařídit stáje pro koně. Náš chov, 2008, roč. 68, č. 9, s. 100 - 102. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Ukazatele jatečné hodnoty podle živé hmotnosti a pohlaví prasat. . Náš chov, 2008, roč. 2, č. 68, s. 73 - 76. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Aminokyselinové složení HMČ vepřového masa ve vztahu k pohlaví . Náš chov, 2008, roč. 9, č. 68, s. 34 - 36. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. Napájení prasnic a selata po porodu – významný faktor zdraví a užitkovosti. Náš chov, 2008, roč. 6, č. 68, s. 38 - 41. ISSN: 0027-8068.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. Analysis of the belly meat part formation in relation to carcass weight in pigs. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 1, č. 39, s. 31 - 37. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Factors affecting sperm survival in cervical mucus and pregnancy rates of Ovsynch-treated Holstein cows. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 1, s. 24 - 28. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Progesterone level in milk and pregnancy rate of Ovsynch-treated Holstein cows. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 1, s. 51 - 58. ISSN: 0139-7265.

STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. The changes of MLLT area and muscling of shoulder, back and rump in bulls and heifers of Blonde d´Aquitaine cattle during rearing period.. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 3, s. 27 - 34. ISSN: 0139-7265.

STÁDNÍK, L. – BENEŠOVÁ, L. – MATĚJŮ, R. Effect of Charolais dams´ mating method and parity on growth ability of their progeny. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 4, s. 304 - 309. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – VACEK, M. Factors affecting the cervical mucus crystallization, the sperm survival in cervical mucus, and pregnancy rates of Holstein cows. Journal of Central European Agriculture, 2008, roč. 9, č. 2, s. 377 - 384. ISSN: 1332-9049.

STÁDNÍK, L. – KOLÁŘSKÝ, F. – ŠTOLC, L. The comparison of growth ability of Aberdeen Angus and Hereford bulls in rearing house. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 3, s. 2 - 9. ISSN: 0139-7265.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. Effect of time of oviposition on egg quality in egg and meat type hens. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 3, č. 39, s. 269 - 272. ISSN: 1211-3174.

STÁDNÍK, L. – BERKOVÁ, Z. – ŠTOLC, L. Evaluation of milk production results in selected goat herds. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 50, č. 4, s. 9 - 15. ISSN: 0139-7265.

HÄRTLOVÁ, H. – RAJMON, R. – DÖRFLEROVÁ, A. – ZITA, L. – ROSMUS, J. – ŘEHÁK, D. – ŠINDELÁŘ, M. – KLABANOVÁ, P. Effect of dietary supplementation with vitamin E and selenium in thoroughbred horses on the concentration of F2 isoprostanes in blood plasma as a marker of lipid peroxidation. Acta Veterinaria Brno, 2008, roč. 77, č. 3, s. 335 - 340. ISSN: 0001-7213.

STÁDNÍK, L. – VALÁŠEK, P. – NAVRÁTIL, J. Impacts Acting on Conception Rate of Mares. Reproduction in Domestic Animals, 2008, roč. 43, č. 5, s. 1 - 0. ISSN: 0936-6768.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – KUREŠ, D. – LÍKAŘ, K. Effect of weight and sex on intramuscular fat amounts. Czech Journal of Animal Science, 2008, roč. 53, č. 12, s. 506 - 517. ISSN: 1212-1819.

STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv náhrady masokostní moučky rostlinnou bílkovinou v kompletních krmných směsích na ekonomiku produkce hybridních prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2008, roč. 2, č. 1, s. 28 - 34. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. Effect of lean meat proportion on the chemical composition of pork. . Czech Journal of Food Sciences, 2008, roč. 26, č. 6, s. 464 - 469. ISSN: 1212-1800.

ZITA, L. – TŮMOVÁ, E. – ŠTOLC, L. Effects of Genotype, Age and Their Interaction on Egg Quality in Brown-Egg Laying Hens. Acta Veterinaria Brno, 2009, roč. 2009, č. 78, s. 85 - 91. ISSN: 0001-7213.

ŠTOLC, L. – STÁDNÍK, L. Effect of rams´ breeds and ages on quantitative and qualitative traits of their sperm. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 1, s. 14 - 21. ISSN: 0139-7265.

STÁDNÍK, L. – BENEŠOVÁ, L. – MATĚJŮ, R. Růst charolaiských telat v závislosti na vybraných faktorech. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 5, s. 34 - 36. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – SKŘIVAN, M. – ENGLMAIEROVÁ, M. – ZITA, L. The effect of genotype, housing system and egg collection time on egg quality in egg type hens. . Czech Journal of Animal Science, 2009, roč. 54, č. 1, s. 17 - 23. ISSN: 1212-1819.

TŮMOVÁ, E. – LEDVINKA, Z. The effect of time of oviposition and age on egg weight, egg components weight and eggshell quality. . Archiv fur Geflugelkunde, 2009, roč. 73, č. 2, s. 110 - 115. ISSN: 0003-9098.

STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. The relationships among lumbar region width, back muscling and musculus longissimus lumborum et thoracis area in Blonde d’Aquitaine bulls and heifers during rearing period. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2009, roč. 52, č. 3, s. 243 - 254. ISSN: 0003-9438.

ZITA, L. – BÍZKOVÁ, Z. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Změny na světovém trhu s drůbežím masem. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 5, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

ŠTOLC, L. – STÁDNÍK, L. Relationships among herd, ram breeds, age of rams, sperm density before diluting and sperm motility during thermal survival test. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2009, roč. 57, č. 4, s. 1 - 5. ISSN: 1211-8516.

STÁDNÍK, L. – ČERVINKOVÁ, P. Mléčná užitkovost dojnic a výskyt mastitid. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 5, s. 22 - 23. ISSN: 0027-8068.

STÁDNÍK, L. – KŘÍŽOVÁ, M. Vztah mléčné užitkovosti, zdraví a reprodukce dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 25 - 26. ISSN: 0027-8068.

HEINDL, J. – LEDVINKA, Z. – ZITA, L. – PODSEDNÍČEK, M. Význam selenu u drůbeže. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 9, s. 46 - 47. ISSN: 0027-8068.

LEDVINKA, Z. – KOVÁŘOVÁ, K. – ZITA, L. Jakost jatečné drůbeže podle věku při porážce. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 8, s. 68 - 70. ISSN: 0027-8068.

TOUŠOVÁ, R. – STÁDNÍK, L. – ŘEHOUNEK, V. Vliv vybraných faktorů na hmotnost býků a jalovic plemene charolais ve 120, 210 a 365 dnech věku. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2009, roč. 51, č. 3, s. 3 - 10. ISSN: 0139-7265.

STÁDNÍK, L. The relationships among recovery of ovarian functions after calving, level of progesterone in milk and reproduction results in dairy cows. Reproduction in Domestic Animals, 2009, roč. 44, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 0936-6768.

STÁDNÍK, L. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. Sperm quality of postpubescent bulls in chosen breeding groups introduced to artificial insemination. Reproduction in Domestic Animals, 2009, roč. 44, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 0936-6768.

STÁDNÍK, L. – ŠTOLC, L. – HEGEDÜŠOVÁ, Z. Qualitative traits of rams´ semen in the Czech autochthonous breeds Sumava and Wallachia sheep. Reproduction in Domestic Animals, 2009, roč. 144, č. 3, s. 1 - 0. ISSN: 0936-6768.

BÍZKOVÁ, Z. – TŮMOVÁ, E. Hodnocení masné užitkovosti králíků. Maso, 2009, roč. 20, č. 5, s. 48 - 50. ISSN: 1210-4086.

KRATOCHVÍLOVÁ, H. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – ŠPRYSL, M. – DVOŘÁKOVÁ, V. – OKROUHLÁ, M. Stanovení vlivu alel genu MYOG na vybrané ukazatele jatečné hodnoty prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 1, s. 18 - 22. ISSN: 1802-7547.

TŮMOVÁ, E. – CHARVÁTOVÁ, V. Doba snesení vejce a jeho kvalita. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 0027-8068.

HLAVNIČKA, R. – VACEK, M. Využití BCS při řízení reprodukce dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 20 - 22. ISSN: 0027-8068.

NAJMANOVÁ, Z. – VACEK, M. Jak ovlivňuje kulhání dojnic příjem krmiva a užitkovost. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 34 - 35. ISSN: 0027-8068.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KLUZÁKOVÁ, E. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – TRNKA, M. Analýza chemického složení masa s ohledem na rozdílnou porážkovou hmotnost a pohlaví u prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 1, s. 36 - 41. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv podílu masa v JUT a pohlaví na složení jatečných těl hybridních prasat. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 41 - 43. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Možnosti využití sahelské kozy při údržbě krajiny. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 10, s. 36 - 37. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BULEJOVÁ, M. Budeme chovat srstnatá plemena ovcí?. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

TŮMOVÁ, E. – TEIMOURI, A. Chicken muscle fibres characteristics and meat quality: a review. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 253 - 258. ISSN: 1211-3174.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – PETEROVÁ, J. – ŽÍDKOVÁ, D. Kombinace křížení finálních hybridů a ekonomika chovu prasat. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 36 - 38. ISSN: 0027-8068.

ŠPRYSL, M. – ČÍTEK, J. – STUPKA, R. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Influence of the terminal sire position on the economy of fattening of final pig crossbreds. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 26 - 33. ISSN: 1211-3174.

KRATOCHVÍLOVÁ, H. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – OKROUHLÁ, M. – DVOŘÁKOVÁ, V. The influence of the genes MYOG and MYF6 on selected indicators of the fattening capacity and the carcass values of pigs.. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 212 - 215. ISSN: 1211-3174.

KREJČÍ, M. – NAVRÁTIL, J. – BUREŠOVÁ, K. Porovnání ustájení ve vybraných chovech z hlediska welfare. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 0027-8068.

NAVRÁTIL, J. Slibný rozvoj soutěží v orbě koňmi . Náš chov, 2009, roč. 69, č. 1, s. 47 - 48. ISSN: 0027-8068.

ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – DVOŘÁKOVÁ, V. Modelace ekonomiky chovu prasat s ohledem na genotyp a pohlaví. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 48 - 53. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DVOŘÁKOVÁ, V. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv dosažené výšky hřbetního tuku na úspěšnost chovu a následnou reprodukci prasniček. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 54 - 58. ISSN: 1802-7547.

ŠPRYSL, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – OKROUHLÁ, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. Vliv genotypu a pohlaví na rozdílnost v zastoupení hlavních masitých částí u populací prasat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 2, č. 2, s. 26 - 32. ISSN: 1802-7547.

OKROUHLÁ, M. – STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. The effect of the sex on chemical composition in pork meat. Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 59 - 64. ISSN: 1802-7547.

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – ŠPRYSL, M. – KUREŠ, D. – KRATOCHVÍLOVÁ, H. – DVOŘÁKOVÁ, V. Vliv dosažené živé hmotnosti prasniček na jejich úspěšnost zařazování do stáda a dosahovanou . Research in Pig Breeding - Výzkum v chovu prasat, 2009, roč. 3, č. 2, s. 65 - 72. ISSN: 1802-7547.

NAVRÁTIL, J. Pastva koní jako faktor ekologického obhospodařování travních porostů. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 3, s. 61 - 62. ISSN: 0027-8068.