×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Reprodukce monogastrů

Výukové texty - reprodukce > Reprodukce monogastrů

Reprodukce monogastrů

vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 2652/2010/F4/d

Tématem projektu bylo vyhotovení multimediálních prezentací zaměřených na předměty s výukou reprodukce hospodářských zvířat, konkrétně koní, prasat a drůbeže. Byly vypracovány prezentace bodově charakterizující danou problematiku. Následně byly vytvořené prezentace obsahující textové a fotografické materiály doplněny o instruktážní videosnímky s komentářem.

Prezentace jsou určené k přímé výuce studentů předmětů zahrnujících problematiku reprodukce hospodářských zvířat v rámci 2 - hodinových přednášek resp. cvičení s doplněním o odborný výklad. Mohou samozřejmě posloužit i k individuálnímu studiu dané problematiky. Pro vytvoření jasnější představy a podrobnější dokumentaci byly vypracovány video nahrávky, které doplňuje odborný komentář. V závislosti na softwarovém vybavení PC použitého k přehrání instruktážních videosnímků může být vyžadováno připojení k internetu z důvodu stažení potřebného kodeku k přehrání videa.

Materiály jsou pro lepší orientaci rozděleny podle druhu hospodářských zvířat do adresářů:

  • Koně
  • Prasata
  • Drůbež

Každý z adresářů pak obsahuje jednotlivé prezentace či videosnímky daného druhu hospodářských zvířat. Součástí prezentací je informace, že materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 2652/2010/F4/d s názvem: Multimediální materiál pro předměty s výukou reprodukce hospodářských zvířat II.

Materiály jsou určeny k výuce předmětů, které jsou vyučovány katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ. Materiály jsou použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha (PEF, TF) a poslouží tak k zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU Praha. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné i pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR.

Řešitelé projektu děkují zemědělským podnikům a soukromým chovatelům za spolupráci, za poskytnuté materiály a možnost pořízení fotografických i video materiálů, jmenovitě ERC - Equinnímu Reprodukčnímu Centru v Mněticích u Pardubic a společnosti Integro a.s., Kladruby u Rokycan.

prof. Ing. František Louda, DrSc.

Koně

Prasata

Drůbež