×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

Reprodukce polygastrů

Výukové texty - reprodukce > Reprodukce polygastrů

Materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 1753/2009/F4/d

Tématem projektu bylo vyhotovení multimediálních materiálů zaměřených na reprodukci přežvýkavců (skot, ovce, kozy). Byly vypracovány prezentace na hlavní oblasti problematiky (pohlavní chování plemeníků, metody inseminace, získávání spermatu, hodnocení a výroba inseminačních dávek) doplněná o videosnímky. Učební texty podrobněji vysvětlují řešenou problematiku.

Při zpracování bylo použito vlastních fotografií a videozáznamů a dále těchto zdrojů:

  • Louda, F., Bjelka, M., Ježková, A.-, Pozdíšek, J., Stádník, L., Bezdíšek, J.:Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby. Metodika Mze, Rapotín, 2007, 43 s.
  • Louda, F., Vaněk, D., Ježková, A., Stádník, L., Bjelka, M., Bezdíček, J., Pozdíšek, J.: Uplatnění biologických zásad při řízení reprodukce plemenic. Metodika Mze, Rapotín, 2008
  • Louda, F., Čeřovský, J., Ježková A., Stádník, L.: Inseminace hospodářských zvířat se základy bitechnických metod. Skripta ČZU, 2001, 225 s.
  • http://www.trialanderroracres.com
  • http://www.sheep101.info