×
Katedra chovu hospodářských zvířat

telata a jalovice

Výukové texty - skot > telata a jalovice

Odchov telat a jalovic

vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 2047/2011/F4/d

Tématem projektu bylo vyhotovení multimediálních prezentací zaměřených na předměty s výukou systémů odchovu telat a jalovic všech užitkových typů používaných v podmínkách ČR. Byly vypracovány prezentace bodově charakterizující danou problematiku. Následně byly vytvořené prezentace obsahující textové a fotografické materiály doplněny o instruktážní videosnímky s komentářem.

Prezentace jsou určené k přímé výuce studentů předmětů zahrnujících problematiku odchovu skotu v rámci 2 - hodinových přednášek resp. cvičení s doplněním o odborný výklad. Mohou samozřejmě posloužit i k individuálnímu studiu dané problematiky. Pro vytvoření jasnější představy a podrobnější dokumentaci byly vypracovány video nahrávky, které doplňuje odborný komentář. V závislosti na softwarovém vybavení PC použitého k přehrání instruktážních videosnímků může být vyžadováno připojení k internetu z důvodu stažení potřebného kodeku k přehrání videa.

Materiály jsou pro lepší orientaci rozděleny podle užitkového typu do adresářů:

  1. Odchov telat a jalovic v dojeném stádě
  2. Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM)

Každý z adresářů pak obsahuje jednotlivé prezentace či videosnímky odchovu zvířat daného užitkového typu skotu. Součástí prezentací je informace, že materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 2047/2011/F4/d s názvem: Multimediální učební pomůcky pro výuku technologie odchovu telat a jalovic.

Materiály jsou určeny k výuce předmětů, které jsou vyučovány katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ. Materiály jsou použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha (PEF, TF) a poslouží tak k zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU Praha. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné i pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR.

Řešitelé projektu děkují zemědělským podnikům a soukromým chovatelům za spolupráci, za poskytnuté materiály a možnost pořízení fotografických i video materiálů, jmenovitě ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s., ŠZP Lány, Chov Charolais, s.r.o. Slabce, VÚCHS Rapotín, manželům Vacíkovím, Roupov, OPB Janovice a ČZU ŠZP Lány.

doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D.

Odchov telat a jalovic

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka