×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Témata bakalářských prací

Stereotypní chování koní
Ing. Cyril Neumann - --

Tuková a svalová tkáň u prasat z pohledu histologického vyšetření
Ing. Monika Okrouhlá Ph.D. - --

Zajištění hiporehabilitační péče a nejvýznamnější organizace v ČR a SR
Ing. Jana Doležalová Ph.D. - --

Proces výroby inseminačních dávek zajišťující maximální životaschopnost a schopnost oplození spermií beranů a kozlů.
Ing. Martin Ptáček Ph.D. - --

Současný stav umělé inseminace v chovu ovcí a koz.
Ing. Martin Ptáček Ph.D. - --

Současný stav umělé inseminace v chovu ovcí a koz.
Ing. Martin Ptáček Ph.D. - --

Významné faktory ovlivňující kvalitu spermatu při odběru a následném zpracování u malých přežvýkavců.
Ing. Martin Ptáček Ph.D. - --

Zhodnocení faktorů ovlivňujících masnou užitkovost ovcí u masného plemene ovcí ve vybraném chovu.
Ing. Martin Ptáček Ph.D. - --