×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Témata diplomových prací

Hodnocení stravitelnosti škrobů v extrudovaných a tepelně neupravených krmných směsích pro koně
Ing. Martina Janošíková - --

Restrikce krmiva a její vliv na kvalitu masa prasat.
Ing. Monika Okrouhlá Ph.D. - --

Vliv živé hmotnosti kanců na zastoupení androstenonu, skatolu a indolu v tukové tkáni
Ing. Monika Okrouhlá Ph.D. - --

Analýza růstových schopností plemene suffolk na vybrané farmě.
Ing. Martin Ptáček Ph.D. - --

Porovnání nárůstu stavu koní v ČR v závislosti na zemědělské dotační politice státu a EU
Ing. Cyril Neumann - --