×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

testování a šlechtění skotu

Výukové texty - skot > testování a šlechtění skotu

Materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 2685/2007/F4/d

Tématem projektu bylo vyhotovení multimediálních prezentací zaměřených na metody testace a hodnocení vlastností skotu a jejich využití v systémech šlechtění a systémy a technologie chovu jednotlivých kategorií skotu. Byly vypracovány prezentace bodově charakterizující hlavní oblasti stanovených témat projektu, následně byly vytvořené prezentace obsahující textové a fotografické materiály doplněny o instruktážní videosnímky a učební texty podrobněji znázorňující a vysvětlující řešenou problematiku.

Materiály jsou určeny k výuce předmětů, které jsou vyučovány katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ (studijní programy Bc. profesní denní i kombinované studium obor Živočišná produkce a obor Speciální chovy, Bc. teoretické denní i kombinované studium obor Chovatelství, a Mgr. denní i kombinované studium obor Chovatelství). Materiály jsou použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha (PEF, TF) a poslouží tak ke zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU Praha. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné i pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR.


Ing. Luděk Stádník, Ph.D.
Ing. Mojmír Vacek, CSc.