×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Veřejné

Podle vyhlášky 208/2004 Sb. a ve znění pozdějších předpisů je vyžadováno, aby výkrmci kuřat byli proškoleni v oblasti legislativy, fyziologie, zásad chovu a ochrany zvířat. K tomuto účelu slouží Kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso, jehož pořadatelem je Českomoravská drůbežářská unie, o.s. ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendlovou univerzitou v Brně, Ministerstvem zemědělství a Státní veterinární správou. Podkladem pro závěrečný test je i Příručka správných postupů v péči o kuřata chovaná na maso.