×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

Výukové texty - koně

Plemena koní

vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 2824/2010/F4/d

Tématem projektu bylo vyhotovení multimediálních prezentací zaměřených na předměty s výukou plemen koní chovaných v ČR. Byly vypracovány prezentace bodově charakterizující danou problematiku. Následně byly vytvořené prezentace obsahující textové a fotografické materiály doplněny o instruktážní videosnímky s komentářem.

Prezentace jsou určené k přímé výuce studentů předmětů zahrnujících problematiku plemen koní chovaných v ČR v rámci 2 - hodinových přednášek resp. cvičení s doplněním o odborný výklad. Mohou samozřejmě posloužit i k individuálnímu studiu dané problematiky. Pro vytvoření jasnější představy a podrobnější dokumentaci byly vypracovány video nahrávky, které doplňuje odborný komentář. V závislosti na softwarovém vybavení PC použitého k přehrání instruktážních videosnímků může být vyžadováno připojení k internetu z důvodu stažení potřebného kodeku k přehrání videa.

Součástí prezentací je informace, že materiály vznikly za podpory projektu FRVŠ 2824/2010/F4/d s názvem: Multimediální atlas plemen koní chovaných v ČR.

Materiály jsou určeny k výuce předmětů, které jsou vyučovány katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ. Materiály jsou použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha (PEF, TF) a poslouží tak k zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU Praha. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné i pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR.

Řešitel projektu děkuje pořadatelům chovatelských akcí za umožnění pořízení video a fotodokumentace a Asociaci chovatelů plnokrevných arabských koní za poskytnuté podklady.

Ing. Jan Navrátil, CSc.

Orientální arabské podskupiny

Teplokrevní koně araboberberské podskupiny

Teplokrevní koně anglické podskupiny

Chladnokrevní koně

Plemena severská - pony