×
Katedra chovu hospodářských zvířat
banner

Výukové texty - lamy

Chov lam

vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 575/2011/F4/b

Tématem projektu bylo vyhotovení multimediálních prezentací zaměřených na rozšiřující se chov lam v České republice. Byly vytvořeny videoprezentace s komentářem vybraných tematických okruhů z široké problematiky chovu lam jako další podklady ke studiu.

Prezentace jsou určené k přímé výuce studentů předmětů zahrnujících problematiku chovu lam v rámci 2 - hodinových přednášek resp. cvičení s doplněním o odborný výklad. Mohou samozřejmě posloužit i k individuálnímu studiu dané problematiky. Pro vytvoření jasnější představy a podrobnější dokumentaci byly vypracovány video nahrávky, které doplňuje odborný komentář. V závislosti na softwarovém vybavení PC použitého k přehrání instruktážních videosnímků může být vyžadováno připojení k internetu z důvodu stažení potřebného kodeku k přehrání videa.

Materiály jsou určeny k výuce předmětů, které jsou vyučovány katedrou speciální zootechniky v bakalářských i magisterských studijních programech jednotlivých studijních oborů FAPPZ. Jsou eventuálně použitelné i pro další předměty vyučované katedrou pro studenty ostatních fakult ČZU Praha a poslouží tak k zefektivnění výuky specializovaných zootechnických i nezootechnických oborů všech fakult ČZU v Praze. Stejně tak jsou materiály přístupné a využitelné i pro studenty ostatních zemědělských škol v ČR a odbornou chovatelskou veřejnost.

Řešitelé projektu děkují zejména soukromým chovatelům lam za spolupráci, za poskytnuté materiály a možnost pořízení fotografických i video materiálů, jmenovitě Českému klubu chovatelů lam, Regině Ludwig, Radkovi Vaňkovi, Christine Sagstetter a Ing. Elen Hlaváčové.

Studijní materiály: