×
Katedra udržitelných technologií
banner

Zahraniční spolupráce

V rámci zahraniční odborné spolupráce udržuje katedra kontakty s vědeckými pracovišti CNEARC a AGROPOLIS, Montpellier, Francie. Dále s katedrou zemědělského inženýrství ve Witzenhausenu, University Kassel, SRN, s katedrou mechanizace zemědělské fakulty polytechnické university ve Valencii, Španělsko, s Institutem zemědělsko-ekologického inženýrství ALTERRA, Wageningen, Nizozemí.
Při řešení projektů ZRS je katedra v kontaktu s celou řadou partnerských institucí v zemích příjemců rozvojové pomoci.
Pracovníci katedry zajišťují kontakt a spolupráci s profesionální nevládní organizací NATURA (Network of European Agricultural Tropically and Subtropically Oriented Universities and Scientific Complexes Related with Agricultural Development), jejíž členy jsou rektoři a profesoři universit, ředitelé výzkumných ústavů a čelní experti v oblasti tropického a subtropického zemědělství ze zemí EU. Velmi významné jsou i kontakty katedry s FAO (Food and Agriculture Organization) a UNIDO (United Nations Industrial Development Organiozation).

 

Projekt Erasmus Mundus EURASIA2

ČZU v Praze prostřednictvím FTZ od roku 2010 do 2014 koordinuje projekt Erasmus Mundus  EURASIA2. Projekt EURASIA2 je zaměřen na mobilitu celekm 110 studentů (Bc., Mgr., PhD., post-Doc) a pedagogů mezi 20 institucemi z Evropy (Rakousko, Polsko, Nizozemí, Švédsko, Německo, Francie) a Asie (Thajsko, Čína, Mongolsko, Laos, Vietnam, Indonésie, Malajsie, Kambodža). Celkem přijelo v roce 2012 v rámci projektu EURASIA2  studovat na ČZU 14 studentů  a 2 pedagogové. Koordinátorkou projektu je Ing. Petra Chaloupková, Ph.D. Více informací je k dispozici na www.eurasia2.cz.

 

Projekt Erasmus Mundus EULALINKS
V roce 2012 FTZ získala v roli partnera projekt Erasmus Mundus EULALINKS, který je koordinován Humboldt-Universität zu Berlin University (Německo). Projekt je zaměřen na mobilitu více než 100 studentů a pedagogů z Latinské Ameriky. Projekt pokračuje do roku 2016. Více informací je k dispozici na www.eulalinks.eu.