×
Katedra vodních zdrojů
banner

Workshop Drenáže 2019

Akce katedry > Workshop Drenáže 2019

Pozvánka na workshop Drenáže na zemědělské půdě – provoz, údržba, modernizace


Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova univerzita v Brně a Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. Vás zvou na workshop, který se koná vždy ve čtvrtek od 10:00 hod. v Praze a v Brně (identické programy) dne 5. 12. 2019 na ČZU v Praze a dne 12. 12. 2019 na MENDELU v Brně. Není vybírán žádný účastnický poplatek, požadována je pouze včasná registrace zájemců. 

Zaměření workshopu: 

Zemědělské pozemky jsou v ČR z velké části odvodněny systematickou drenáží, která ovlivňuje úroveň hladiny podzemních vod, intenzitu odtoku z povodí i jakost odtékající vody. Tyto vlivy mohou být vnímány z různých důvodů jako nežádoucí i tam, kde je jinak odvodnění opodstatněné.
Tým panelistů upozorní na možná rizika a představí vhodné způsoby řešení těchto problémů při respektování stávajících odvodňovacích staveb.
Následná diskuse s účastníky přispěje k lepšímu zacílení projektu na potřeby praxe. 


Odborní garanti: 

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc.
prof. Ing. Svatopluk Matula, CSc.
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Ing. Jaroslav Jakoubek

Program (témata panelových vystoupení):

 • Principy a efekty uplatňování regulace drenážního systému (Z. Kulhavý) 
 • Je pro půdu a vodu dobrým řešením ponechat drenážní systém svému osudu? (S. Matula) 
 • Využití dálkového průzkumu Země pro monitoring (nejen) drenážních systémů (V. David) 
 • Využití nových technologií pro identifikaci drenážních systémů a aktualizaci informačních zdrojů (L. Tlapáková) 
 • Možnosti snižování znečištění drenážních vod uměle vybudovanými mokřady (P. Fučík) 
 • Přehled realizací staveb regulační drenáže na území ČR (I. Pelíšek) 
 • Hospodaření s vodou na Jižní Moravě (J. Podhrázská) 
 • Pohled projektanta na stávající stavby drenážního odvodnění (J. Jakoubek) 
 • Hydropedologický průzkum pro účely hydromelioračních opatření v krajině (M. Miháliková) 
 • Dynamika hladiny podzemní vody ovlivněná drény v regulovaném procesu závlah (J. Štibinger) 
 • Představení pilotních staveb a východisek řešeného projektu (P. Oppeltová) 
 • Diskuse účastníků workshopu k jednotlivým předneseným tématům

Organizační pokyny: 

Je možné pro Vaši účast vybrat místo konání: 

Podle Vámi vybraného místa se prosím nejpozději 29. listopadu registrujte na jedné z adres: 

Do e-mailu prosím uveďte jméno a organizaci, kterou zastupujete/Vás vysílá. 

Předpokládané ukončení workshopu v 16 hod. Bude zajištěno drobné občerstvení. Přestávka na oběd, v Praze na ČZU
je si možno zakoupit oběd v Menze – Eurest nebo využít dalších restauračních zařízení v kampusu ČZU Praha.
Připravte si prosím otázky na přednášející (bude je možné položit ústně nebo písemně). 

Dedikace: Workshop se koná v rámci 1. roku řešení projektu NAZV evid.č. QK1910086 s názvem "Snižování zátěže
povrchových vod zdroji plošného zemědělského znečištění při uplatnění regulace drenážního odtoku na stávajících
stavbách zemědělského odvodnění".