×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Garantovné předměty

AZA41E Základy sadovnictví a krajinářství - Bc.
AZA95E Sadovnická kompozice - Mgr.
AZAA9E Současná krajinářská architektura
AFA15Z Stromolezecký kurz-Mělník - Bc.
AZAB0E Systémy krajinné zeleně I.
AZA12E Systémy sídelní zeleně II - Mgr.
AZA52Z Terénní cvičení - Mgr.
AZA97E Urbanismus a územní plánování
AZA42Z Výtvarná tvorba II. - Bc.
AZA44Z Výtvarná tvorba IV.
AFA72E Využití venkovského prostoru - Mgr.
AZA39Z Workshop - mezioborový
AZA62E Zahradní stavby a jejich realizace II.
AFA01E Zahradní stavby a jejich realizace-Mělník - Bc.
AZA60Z Základy architektonického navrhování - Bc.
AFA11E Arboristika-Mělník - Bc.
AZAC3E Ateliér M3. - Park, areál rekreace
AZA18Z Exkurze tuzemská - Bc.
AZA38Z Exkurze zahraniční
AZA66E Fundamentals of Landscape Architecture - Bc.
AZA64E Historie zahradní architektury - Mgr.
AZA36E Landscaping - Mgr.
AZA04Z Odborná exkurze - Mgr.
AZA94E Ochrana a rozvoj venkovských sídel-HK - Mgr.
AFA02E Pěstování sídelní a krajinné zeleně-Mělník - Bc.
AZA31Z Ateliér BP1. - Bakalářský projekt
AZAA1E Ateliér B1. - ZAN - obecná a prostorová kompozice - Bc.
AZAA3E Ateliér B3. - Stavba, terénní úpravy, vodní plochy
AZA05Z Ateliér II - Tvorba v sídlech - Mgr.
AZA08Z Ateliér IV - Krajinný projekt - Mgr.
AZA09Z CAD a základy technického kreslení - Bc.
AZAA6E Dějiny umění a architektury - Bc.
AZA91E Dendrologie II. - Bc.
AZA02E Dendrologie II - Bc.
AFA62E Ekonomika zahradnictví-Mělník - Bc.
AZA43E Evropská sadovnická tvorba - Mgr.
AFA03E Oceňování vegetace a stavebních prací-Mělník - Bc.
AZA63E Ochrana a rozvoj venkovských sídel - Mgr.
AZA96E Ochrana a rozvoj venkovských sídel - Mgr.
AZA16Z Plenér - Bc.
AZA33Z Ateliér BP3. - Bakalářský projekt
AZAA0E Sadovnické technologie II. - Rozpočtování
AZAA5E Ateliér B5. - Dynamika v kompozici rostlin
AZA46Z Exkurze
AZAC6E Ateliér M6. - Zemědělská krajina
AZAC7Z Ateliér M7. - pod vedením význameného zahradního nebo krajinného architekta
AFA08E Studio - creation of public green spaces - Mgr.
AZA37Z Exkurze domácí
DAZA01Y Dendrologie
DAZA03Y Sadovnictví
DAZA02Y Květinářství