×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Garantované předměty

AWA01Z Ateliér - Diplomový projekt - Mgr.
AWA02Z_2 Ateliér - Diplomový projekt - Mgr. - 2. semestr
AZAA1E Ateliér B1. - ZAN - obecná a prostorová kompozice - Bc.
AZAA3E Ateliér B3. - krajinářské stavby, terénní úpravy, vodní plochy
AZAA5E Ateliér B5. - Dynamika v kompozici rostlin
AZA31Z Ateliér BP1. - Bakalářský projekt
AZA33Z Ateliér BP3. - Bakalářský projekt
AWA81Z Ateliér DP1. - Před diplomní projekt
AWA82Z Ateliér DP2. - Diplomový projekt
AWA87Z Ateliér DP3. - Diplomový projekt
AZA05Z Ateliér II - Tvorba v sídlech - Mgr.
AZA08Z Ateliér IV - Krajinný projekt - Mgr.
AZAC3E Ateliér M3. - Park, areál rekreace
AZAC5E Ateliér M5. - Kulturní krajina
AZAC6E Ateliér M6. - Zemědělská krajina
AZAC7Z Ateliér M7. - pod vedením významného zahradního nebo krajinného architekta
AZA09Z CAD a základy technického kreslení - Bc.
AZAA6E Dějiny umění a architektury - Bc.
DAZA01Y Dendrologie
AZA02E Dendrologie II.
AZA91E Dendrologie II.
AZA43E Evropská sadovnická tvorba - Mgr.
AZA37Z Exkurze domácí
AZA18Z Exkurze tuzemská - Bc.
AZA38Z Exkurze zahraniční
AZA66E Fundamentals of Landscape Architecture - Bc.
AZA64E Historie zahradní a krajinářské architektury
AZA23E Krajina a krajinný ráz - Bc.
DAZA02Y Květinářství
AZA36E Landscaping - Mgr.
AZA15E Metodika projektových prací - projektová příprava staveb
AFA03E Oceňování vegetace a stavebních prací - Bc.
AZA63E Ochrana a rozvoj venkovských sídel - Mgr.
AZA96E Ochrana a rozvoj venkovských sídel - Mgr.
AZA94E Ochrana a rozvoj venkovských sídel-HK - Mgr.
AFA02E Pěstování sídelní a krajinné zeleně - Bc.
AZA16Z Plenér - Bc.
AZA95E Sadovnická kompozice - Mgr.
AZAA0E Sadovnické technologie II. - Rozpočtování
DAZA03Y Sadovnictví
AZAA9E Současná krajinářská architektura
AZA62E Stavby a jejich realizace II.
AZAB0E Systémy krajinné zeleně I.
AZAB1E Systémy krajinné zeleně II.
AZA12E Systémy sídelní zeleně II - Mgr.
AZA52Z Terénní cvičení - Mgr.
AZA10E Venkovská sídla a proměny krajiny v územním a krajinném plánování - Bc.
AZA78E Venkovská sídla a proměny krajiny v územním a krajinném plánování - Bc.
AZAB7E Venkovská sídla a proměny krajiny v územním a krajinném plánování - Mgr. HK
AZA42Z Výtvarná tvorba II. - Bc.
AZA44Z Výtvarná tvorba IV.
AFA72E Využití venkovského prostoru - Mgr.
AZA39Z Workshop - mezioborový
AZA59E Zahradní stavby a stavební materiály - Mgr.
AZA60Z Základy architektonického navrhování - Bc.