×
Katedra zahradní a krajinné architektury
banner

Základní informace

Talentové zkoušky > Základní informace

Bakalářské studium – obor Zahradní a krajinářská architektura

Talentová zkouška se skládá z technické kresby (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru), kresby kompozice v plenéru (areálu ČZU), kresby na zadané téma a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče.
Hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky:
 technická kresba – lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru 30 bodů,
 kresba kompozice v plenéru 30 bodů,
 kresba na zadané téma 30 bodů,
 ústní pohovor s prezentací portfolia vlastních prací uchazeče 10 bodů.
Přijímací zkouška je rozdělena do 2 dnů. První den se uchazeč účastní písemného testu z biologie a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací, druhý den jsou na programu kresby (technická, kompozice v plenéru a na zadané téma).
Katedra zahradní a krajinné architektury pořádá pro zájemce o studium přípravné kurzy na přijímací řízení (talentové zkoušky). Aktuální nabídku kurzů naleznete na webových stránkách katedry.

Magisterské studium – obory Zahradní a krajinářská architektura a Zahradní tvorba

Talentová zkouška se skládá z písemného testu z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin (česky a latinsky), z technické kresby (lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru), kresby kompozice v plenéru (areálu ČZU), kresby na zadané téma a ústního pohovoru s prezentací portfolia vlastních výtvarných prací uchazeče.
Hodnocení jednotlivých částí talentové zkoušky:
 test z předpokladů ke studiu 10 bodů,
 poznávání rostlin 20 bodů,
 technická kresba – lineální perspektivní zobrazení reálného prostoru 20 bodů,
 kresba kompozice v plenéru 20 bodů,
 kresba na zadané téma 20 bodů,
 ústní pohovor s prezentací portfolia vlastních prací uchazeče 10 bodů.

Přijímací zkouška pro obor Zahradní a krajinářská architektura je rozdělena do 2 dnů. První den proběhne test z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin (viz seznam, 300 položek) a pohovor nad portfoliem vlastních výtvarných prací uchazeče, druhý den jsou na programu kresby (technická, kompozice v plenéru a na zadané téma).

Přijímací zkouška pro obor Zahradní tvorba proběhne 1 den. V rámci přijímacího řízení proběhne test z předpokladů ke studiu, poznávání rostlin (viz seznam, 250 položek), pohovor nad portfoliem vlastních výtvarných prací uchazeče a kresby (technická, kompozice v plenéru a na zadané téma).


Maximální počet získaných bodů v talentové zkoušce je 100. Maximální celkový počet získaných bodů, včetně bodů za bakalářské studium, je 120. Přijati budou uchazeči v pořadí