×
Katedra základního zpracování dřeva
banner

Bakalářské práce

Broušení dřeva a nátěrových hmot
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

CNC stroje používané pro realizace dřevostaveb
Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

Detekce vlivu vad na dynamický modul pružnosti dřeva
Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

Dopad nízkých teplot na mechanické vlastnosti dřeva
Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

Dřevořezný nástroj, jako rozhodující faktor ovlivňující kvalitu produkce
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Ekonomické zhodnocení technologie dělení vodním paprskem
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Fyzikálně – mechanické vlastnosti termicky modifikovaného dřeva
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Fyzikálně – mechanické vlastnosti termicky modifikovaného dřeva
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Hodnocení historických konstrukčních spojů během vývoje úložného nábytku, jejich využití a optimalizace v současných podmínkách.
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Kvalita bydlění v dřevěných stavbách
Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

Pevnostní vlastnosti vrstvených materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů.
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Pilnici s pásovou pilou a její ekonomické zhodnocení
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Posouzení pružnostních a pevnostních vlastností neupraveného a termicky upraveného bukového dřeva
Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

Posouzení pružnostních a pevnostních vlastností neupraveného a termicky upraveného dřeva břízy
Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

Posouzení pružnostních a pevnostních vlastností neupraveného a termicky upraveného dřeva olše
Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

Proces broušení a brusné prostředky na dřevo
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Procesy umělého sušení dřeva
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Protipožární odolnost rostlého dřeva a dřeva tepelně upraveného (thermowoodu) ošetřeného syntetickým antipyrénem.
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Provozování rámových pil - údržba a používání pilových listů
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Rámové pily a jejich ekonomické zhodnocení v pilařském provozu
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Technologie obrábění laserem
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Trendy v designu a tvorbě nových materiálů
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Vlastnosti zhuštěného dřeva a jeho využití pro kompozity
Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

Vliv kvality borovicové suroviny na výtěžnost a její ekonomické zhodnocení
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Vrstvovité kompozity ze dřevních a nedřevních materiálů.
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Vybrané fyzikální vlastnosti dřeva borovice lesní
Zeidler Aleš - 2016/17 LS - FLD

Vybrané vlastnosti dřeva borovice lesní z oblasti Východních Čech
Zeidler Aleš - 2016/17 LS - FLD

Zemědělské stavby na bázi dřeva
Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

Způsoby sušení dřeva a jejich ekonomické zhodnocení
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Analýza procesu frézování termicky modifikovaného dřeva
Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

Analýza procesu řezání kotoučovými pilami termicky modifikovaného dřeva
Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro dopravníky používané na přepravu sypkých materiálů v dřevozpracujícím průmyslu
Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

Nástroje pro ruční obrábění dřeva
Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

Palmy a bambusy jednoděložné rostliny využitelné v dřevozpracujícím průmyslu
Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

Posouzení houževnatosti a pevnosti v ohybu tepelně upraveného dřeva buku s nepravým jádrem
Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

Použití CNC obráběcích center v technologií obrábění termicky modifikovaného dřeva
Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

Provozování kmenových pásových pil - údržba a provozování pilových pásů
Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

Thermowood a jeho vlastnosti ve vztahu k impregnaci ochrannými látkami
Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

Trendy v designu a tvorbě nových materiálů
Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

Vlastnosti Thermowoodu v závislosti na ochranných látkách
Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

Vrstvovité kompozity na bázi dřeva s použitím nedřevních materiálů
Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

Výroba dřevěných rámu do staroanglického nábytku.
Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

Výroba lepených prvků používaných na nosné konstrukce v dřevěných stavbách
Ruman Daniel - 2015/16 LS - FLD

Mokrá ochrana kulatiny
Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

Návrh skladu řeziva pro pilu s pořezem 5000 m3 kulatiny ročně
Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

Posouzení houževnatosti a pevnosti v ohybu dřeva borovice modřínu z antropogenně ovlivněných stanovišť
Zeidler Aleš - 2014/15 LS - FLD

Posouzení hustoty dřeva borovice Murrayovy z oblasti severočeský výsypek
Zeidler Aleš - 2014/15 LS - FLD

Posouzení pružnostních a pevnostních vlastností neupraveného a termicky upraveného dřeva douglasky
Borůvka Vlastimil - 2014/15 LS - FLD

Termicky modifikované dřevo - reakce na hoření
Gašparík Miroslav - 2014/15 LS - FLD

Termicky modifikované dřevo a jeho aplikace v interiéru a exteriéru
Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

Tvorba vrstvovitých materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů
Gaff Milan - 2014/15 LS - FLD

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na dopravních a manipulačních zařízeních v dřevozpracujícím průmyslu
Gašparík Miroslav - 2013/14 LS - FLD

Nástrojové hospodářství CNC dřevoobráběcích strojů
Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

Posouzení pevnosti v tlaku dřeva borovice Murrayovy z oblasti severočeský výsypek
Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

Posouzení sesychání dřeva borovice Murrayovy z oblasti severočeský výsypek
Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

Provoz rámových pil versus kvalita produkce
Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

Srovnání hustoty dřeva dubu letního a dubu červeného z antropogenně ovlivněných stanovišť
Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

Srovnání sesychání dřeva dubu letního a dubu červeného z antropogenně ovlivněných stanovišť
Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

Zhodnocení rázové houževnatosti dřeva a její variability v kmeni u jedle obrovské (Abies grandis)
Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

Historie vývoje dřevoprůmyslu v Hodoníně
Reisner Jan - 2012/13 LS - FLD

Návrh skladu kulatiny pro pilařský provoz s roční kapacitou pořezu 15 000 m3 kulatiny
Sarvašová Kvietková Monika - 2012/13 LS - FLD

Srovnání pevnosti dřeva v tlaku dubu letního a dubu červeného z antropogenně ovlivněných stanovišť
Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

Vady dřeva dopad na využití a zhodnocení dřeva
Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

Energetické využití biomasy legislativní rámec
Zeidler Aleš - 2011/12 LS - FLD

Funkčně adaptované materiály na bázi dřeva
Böhm Martin - 2011/12 LS - FLD

Komplexní zhodnocení řetězových pil na domácím trhu
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Kompozitní nosníky z materiálů na bázi dřeva
Böhm Martin - 2011/12 LS - FLD

Lidový nábytek dané oblasti
Bomba Jan - 2011/12 LS - FLD

Měření drsnosti dýh
Böhm Martin - 2011/12 LS - FLD

Moderní spojovací prvky a kování v dřevařské výrobě
Bomba Jan - 2011/12 LS - FLD

Možnosti průmyslového využití dřevin pěstovaných na výsypkách Sokolovska
Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

Návrh provozu na výrobu dýhovaných dílců
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Přehled a zhodnocení systémů pro dřevěné exteriérové podlahy
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Problematika pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické využití
Zeidler Aleš - 2011/12 LS - FLD

Problematika separace bambusových vláken
Zeidler Aleš - 2011/12 LS - FLD

Vady dřeva suky, trhliny a vady tvaru kmene
Zeidler Aleš - 2011/12 LS - FLD

Vliv technicko - technologických faktorů rovinného frézování přírodního dřeva na kvalitu opracování povrchu
Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

Vliv technicko - technologických faktorů rovinného frézování přírodního dřeva na otupení řezného klínu nástroje
Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

Využití CAD aplikací v nábytkářském průmyslu
Böhm Martin - 2011/12 LS - FLD

Zhodnocení vlivů na výrobu ve dřev firmě FK Dřevěné lišty Bojanovice
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Analýza výroby spárovky, faktory ovlivňující výtěž
Friess František - 2010/11 LS - FLD

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v procesech zpracování dřeva
Barcík Štefan - 2010/11 LS - FLD

Historické krovy a možnosti jejich ochrany
Friess František - 2010/11 LS - FLD

Hodnocení řeziva pro výrobu hudebních nástrojů nedestruktivními metodami
Böhm Martin - 2010/11 LS - FLD

Materiály na bázi dřeva pro nosné účely
Böhm Martin - 2010/11 LS - FLD

Materiály používané k izolaci dřevostaveb
Böhm Martin - 2010/11 LS - FLD

Mechanické a fyzikální vlastnosti dřevotřískových desek
Böhm Martin - 2010/11 LS - FLD

Moderní nátěrové hmoty v nábytkářském průmyslu
Bomba Jan - 2010/11 LS - FLD

Moderní spojovací prvky a kování v nábytkářské výrobě
Bomba Jan - 2010/11 LS - FLD

Nízkoenergetická dřevostavba situovaná do architektury Polabí
Barcík Štefan - 2010/11 LS - FLD

Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků
Bomba Jan - 2010/11 LS - FLD

Přehled konstrukce panelů pro výrobu dřevostaveb
Böhm Martin - 2010/11 LS - FLD

Rozbor typových řešení manipulačních skladů kulatiny pro výrobu 10 - 20 tis. m3/rok
Friess František - 2010/11 LS - FLD

Vybrané mechanické vlastnosti dřeva lísky turecké (Corylus colurna L.)
Zeidler Aleš - 2010/11 LS - FLD

Výroba replik historického nábytku
Bomba Jan - 2010/11 LS - FLD

Využití biomasy a vybrané technologie pro její zpracování
Böhm Martin - 2010/11 LS - FLD

Vývoj dřevostaveb z pohledu energetické náročnosti
Friess František - 2010/11 LS - FLD