×
Katedra základního zpracování dřeva
banner

Diplomové práce

Atypické řešení jídelního nábytkového setu
Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

Atypický návrh šatních skříní podle požadavek zákazníka
Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

Ekonomická analýza panelové dřevostavby
Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

Energetická náročnost při obrábění termicky modifikovaného dřeva
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Experimentální testovaní nábytkových spojů z listnatého dřeva
Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

Hodnocení historických konstrukčních spojů během vývoje úložného nábytku jejich využití a optimalizace v současných podmínkách.
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Návrh dřevěné lávky pro pěší a cyklisty
Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

Návrh konstrukce krovu pro CNC výrobu a jeho výrobní dokumentace
Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

Návrh rekonstrukce haly pro výrobu stropních panelů na Kasalově pile v Jindřichově Hradci
Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

Návrh Workoutového hřiště
Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

Návrh zastřešení průmyslové stavby
Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

Optimalizace technologického zařízení pilařského provozu
Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

Požární odolnost dřeva ošetřeného antipyrény
Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

Projektování výroby nábytku
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Projektování výroby nábytku
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Protipožární odolnost rostlého dřeva a dřeva tepelně upraveného (thermowoodu) ošetřeného antipyrény na přírodní bázi.
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Termická úprava tropických dřevin
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Trendy v designu a tvorbě nových materiálů
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Zhodnocení kvality dřeva borovice lesní z vybraných lokalit České republiky
Zeidler Aleš - 2016/17 LS - FLD

Zhodnocení vybraných mechanických vlastností dřeva borovice murayovy z antropogenně ovlivněných stanovišť
Zeidler Aleš - 2016/17 LS - FLD

Zvýšení výtěže řeziva, při rozřezávání dřeva kotoučovou pilou s pomoci elektromagnetického vedení
Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

Energeticko-ekonomická bilance a návrh peletové technologie na zpracování odpadů z výroby europalet
Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

Kompletní materiálový výpis sloupkové dřevostavby.
Ruman Daniel - 2015/16 LS - FLD

Mechanické vlastnosti lamelového materiálu
Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

Měření a hodnocení hlučnosti vybraných dřevařských strojů
Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

Měření a hodnocení osvětlení dřevařských pracovních míst
Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

Optimalizace technologického zařízení a vybavení pro výrobu řeziva
Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

Posouzení použitého druhu dřeva na vlastnosti jádra snowboardové desky
Borůvka Vlastimil - 2015/16 LS - FLD

Principy cílené úpravy vlastností vrstvovitých materiálů
Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

Reologické charakteristiky neupraveného a termicky upraveného dřeva při dlouhodobém zatížení v ohybu
Borůvka Vlastimil - 2015/16 LS - FLD

Trendy v designu a tvorbě nových materiálů
Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

Účelové vlastnosti dřeva určeného pro srubové konstrukce na vodních tocích
Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

Vliv pěstebních opatření na mechanické vlastnosti dřeva borovice lesní
Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

Vliv technologických faktorů na tvrdost dřeva
Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

Vybrané fyzikální vlastnosti dřeva douglasky z lokalit v České republice
Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

Vybrané mechanické vlastnosti dřeva douglasky z lokalit v České republice
Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

Vypracování projektové dokumentace dřevostavby pro stavební povolení v systému Ekopanely®
Ruman Daniel - 2015/16 LS - FLD

Vysokoteplotní sušení smrkového dřeva
Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

Návrh modernizace výrobního zařízení a CNC techniky v nábytkářské firmě Haspo Systém s.r.o.
Gašparík Miroslav - 2014/15 LS - FLD

Návrh optimalizace výroby a zvýšení výtěže na rámové pile v pilařském provoze
Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

Návrh rekonstrukce pilařského provozu
Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

Návrh rekonstrukce pilařského provozu pro zpracování jehličnaté suroviny
Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

Technologicko-technický návrh zpracování pilařského odpadu formou výroby briket
Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

Vliv cyklického namáhání na ohybovou pevnost zhuštěného dřeva
Gašparík Miroslav - 2014/15 LS - FLD

Vliv technologicko - technických a materiálových faktorů rovinného frézování termicky modifikovaného březového dřeva na kvalitu opracování povrchu
Gaff Milan - 2014/15 LS - FLD

Zhodnocení vybraných fyzikálních a mechanických vlastností dřeva ořešáku černého z antropogenně ovlivněných stanovišť
Zeidler Aleš - 2014/15 LS - FLD

Analýza kvantitativní výtěžnosti řeziva v pilařském závodě
Sarvašová Kvietková Monika - 2013/14 LS - FLD

Finální zpracování kůry na pile Martinice
Sarvašová Kvietková Monika - 2013/14 LS - FLD

Možnosti průmyslového využití kalamitního dřeva v libereckém kraji
Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

Odolnost velkorozměrových panelů vůči hnilobě
Sarvašová Kvietková Monika - 2013/14 LS - FLD

Vliv technicko - technologických a materiálových faktorů rovinného frézování termicky modifikovaného březového dřeva na energetickou náročnost obrábění
Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

Vliv technologicko - technických a materiálových faktorů rovinného frézování termicky modifikovaného březového dřeva na otupení řezného klínu nástroje
Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

Vliv technologie termicky modifikovaného dřeva na únosnost hřebíkových spojů
Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

Vliv technologie termicky modifikovaného dřeva na únosnost vrutových spojů
Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

Hodnocení akustických vlastností rezonančního dříví
Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

Hodnocení jakosti dýh při procesu sušení
Böhm Martin - 2012/13 LS - FLD

Návrh systému přípravy individuálních zakázek v pilařském závodě
Friess František - 2012/13 LS - FLD

Variabilita vybraných vlastností dřeva dubu červeného (Quercus rubra L.) a dubu letního (Quercus robur L.) z antropogenně ovlivněných stanovišť
Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

Vliv technologických a nástrojových faktorů na kvalitu opracování povrchu při frézování termicky modifikovaného dřeva
Barcík Štefan - 2012/13 LS - FLD

Vliv tepelné modifikace na vlastnosti dřeva dubu
Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

Vliv tepelné modifikace na vlastnosti dřeva jasanu
Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

Vliv vybraných faktorů na energetickou náročnost rovinného frézování termicky modifikovaného dřeva
Barcík Štefan - 2012/13 LS - FLD

Vliv vybraných faktorů na kvalitu opracování povrchu při rovinném frézování termicky modifikovaného dřeva
Barcík Štefan - 2012/13 LS - FLD

Analýza regionální struktury jednotek malokapacitního zpracování dřeva
Sarvašová Kvietková Monika - 2011/12 LS - FLD

Hodnocení korelační závislosti mezi jednotlivými metodami pro zjišťování úniku formaldehydu u dřevotřískových a dřevovláknitých desek
Böhm Martin - 2011/12 LS - FLD

Hodnocení vybraných vlastností dřevěných podlahových materiálů určených pro podlahové vytápění
Böhm Martin - 2011/12 LS - FLD

Možnosti využití dřeva na fasádách a zhodnocení realizací
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Návrh dřevěné plachetnice
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Návrh dřevostavby místo stávajícího objektu
Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

Návrh malokapacitní truhlářské provozovny pro výrobu nábytku
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Návrh rekonstrukce interiéru dvougeneračního rodinného domu
Bomba Jan - 2011/12 LS - FLD

Návrh výrobního provozu pro individuální výrobu strunných budebních nástrojů
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Návrh využití dřevěných prvků a technologie jejich výroby u jízdního kola
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Ověření časové závislosti nárůstu pevnosti spoje lepeného PVAC disperzí
Bomba Jan - 2011/12 LS - FLD

Projekt dřevostavby pro Krušnohorskou oblast Abertamy
Bomba Jan - 2011/12 LS - FLD

Rozbor a možnosti úpravy manipulačního skladu kulatiny
Sarvašová Kvietková Monika - 2011/12 LS - FLD

Vliv velikosti úhlu nastavení nože na energetickou náročnost podélného krájení dýh
Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

Vliv vlhkosti na pevnost a vodovzdornost lepeného spoje
Bomba Jan - 2011/12 LS - FLD

Vliv vlhkosti na pevnostní charakteristiky překližky a MDF
Böhm Martin - 2011/12 LS - FLD

Vliv vybraných faktorů na granulometrické složení třísky při rovinném frézování termicky modifikovaného dřeva
Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

Vliv způsobu obrábění na kvalitu povrchu MDF desek
Böhm Martin - 2011/12 LS - FLD

Zhodnocení efektivity povrchové úpravy ve firmě BJS Czech s.r.o.
Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

Ekvivalence druhu materiálu okenních rámů v závislosti na součiniteli prostupu tepla Uf
Friess František - 2010/11 LS - FLD

Metody zjišťování tepelných ztrát u dřevostaveb
Reisner Jan - 2010/11 LS - FLD

Návrh manipulace s výrobním odpadem na pilařském závodě
Friess František - 2010/11 LS - FLD

Návrh nábytkového systému s použitím reliéfovaných prvků
Reisner Jan - 2010/11 LS - FLD

Návrh souboru kyvadlových hraček s možností využití prvků u dětského nábytku
Reisner Jan - 2010/11 LS - FLD

Possibilities of Acoustic Emission Method for Evaluation of Characteristics Processes in Wood
Zeidler Aleš - 2010/11 LS - FLD

Projekční návrh nízkoenergetického domu s nosnou dřevěnou konstrukcí
Barcík Štefan - 2010/11 LS - FLD

Projekt nízkoenergetického domu ve vesnici Trnie
Barcík Štefan - 2010/11 LS - FLD

Racionalizace pracovních operací v zadaném podniku
Friess František - 2010/11 LS - FLD

Stanovení pevnostních vlastností konstrukčního dřeva vyztuženého kompozitem s uhlíkovými vlákny destruktivní metodou
Böhm Martin - 2010/11 LS - FLD

Studium anorganických složek dřeva
Zeidler Aleš - 2010/11 LS - FLD

Typologie a ergonomie lehacího nábytku
Bomba Jan - 2010/11 LS - FLD

Varianty úprav a zařízení bytové jednotky pro tři věkové kategorie
Reisner Jan - 2010/11 LS - FLD

Víceúčelový nábytkový systém, sklopné postele
Bomba Jan - 2010/11 LS - FLD

Vliv hlavního stroje na kvalitativní parametry řezu v pilařské výrobě
Friess František - 2010/11 LS - FLD

Vliv lisovacího času na pevnost a vodovzdornost lepeného spoje
Bomba Jan - 2010/11 LS - FLD

Vliv vlhkosti a teploty prostředí na mechanické a fyzikální vlastnosti dřevoplastových materiálů (WPC)
Böhm Martin - 2010/11 LS - FLD

Vliv vlhkosti na pevnostní charakteristiky multifunkčního panelu a mikroštěpkových desek
Böhm Martin - 2010/11 LS - FLD

Vyhodnocení historických pilařských technologií
Friess František - 2010/11 LS - FLD