×
Katedra základního zpracování dřeva
banner

Granty

 

Dendrochronologie a anatomie lesa

GA FLD, 2016-2016

EARLYWOOD AND LATEWOOD ANATOMY PARAMETERS AND THEIR SENSETIVENESS TO AIR POLLUTION AND LOW TEMPERATURE. METHODOLOGICAL APPROACH TO DEMARCATION BETWEEN EARLYWOOD AND LATEWOOD.

GA FLD, 2017-2018

Ekonomika trvale udržitelného stavění na bázi obnovitelných surovin a zdrojů (se zvláštním zřetelem na dřevní hmotu).

Grantová agentura ČR, doc. Ing. František Friess, CSc., 2003-2006

Impact of low temperatures and air

GA FLD, 2015-2015

POSOUZENÍ VLIVU NÍZKÝCH TEPLOT V KOMBINACI SE ZNEČIŠTĚNÍM NA VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY ANATOMICKÉ STAVBY DŘEVA SMRKU V OBLASTI KLINOVCE V OBDOBÍ 1971 - 2015

GA FLD, Mgr. Martin Lexa, 2016-2016

Principy tvorby lamelových materiálů

GA FLD, 2016-2016

Protipožární odolnost rostlého dřeva a dřeva tepelně upravené (thermowoodu) ošetřeného antipyrénmi na přírodní a syntetické báze

GA FLD, 2016-2017

Školící a informační centrum pro technologické inovace v pilařském a návazném zpracování dřeva

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, doc. Ing. František Friess, CSc., 2005-2007

SPOTŘEBA EL. ENERGIE PŘI VÝROBĚ THERMOWOODU, VLIV TERMICKÉ MODIFIKACE NA DRSNOST OBROBENÉHO POVRCHU ROVINNÝM FRÉZOVÁNÍM DOMÁCÍCH A EXOTICKÝCH DŘEVIN

GA FLD, 2016-2016

Stanovení Poissonových čísel termicky modifikovaného smrkového dřeva pro možnosti modelování jeho mechanického namáhání.

GA FLD, Ing. Tomáš Holeček, 2017-2018

Termická úprava tropických a domácích dřevin s experimentálním ověřením jejich protipožární odolnosti a obrobitelnosti.

CIGA, 2016-2017

Termická úprava tropických dřevin s experimentálním ověřením jejich obrobitelnosti

GA FLD, 2016-2017

Tvorba nových materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů

CIGA, Ing. Tomáš Svoboda, 2016-2017

Vliv abiotických stresových faktorů na anatomickou stavbu jarního a letního dřevo smrku v oblasti Klínovce

GA FLD, Mgr. Martin Lexa, 2017-2018

Vliv druhu materiálu nástroje na kvalitu opracovaného povrchu při podélném frézování materiálů na bázi dřeva

GA FLD, Ing. Miroslav Sedlecký, Ph.D., 2013-2013

Vliv geometrických parametrů konstrukčních elementů na pevnost spojů

CIGA, 2016-2017

Vliv geometrie těles na reologické parametry smrkového dřeva.

GA FLD, Ing. Tomáš Holeček, 2016-2016

Vliv impregnace chemickými látkami na bázi křemíku na vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva

GA FLD, 2016-2016

Vliv impregrance chemickými látkami na bázi křemíku na vybrané fyzikální vlastnosti dřeva některých jehličnatých a listnatých stromů

GA FLD, 2014-2014

Vliv nedřevního komponentu ve skladbě vrstvovitých materiálů na bázi dřeva a jeho vlastností při ohýbání

GA FLD, doc. Ing. Milan Gaff, PhD., 2017-2019

Vliv stanoviště a pěstebních opatření na vybrané vlastnosti dřeva borovice lesní (Pinus sylvestris L.) z modelové lokality

GA FLD, Ing. Ondřej Schönfelder, 2017-2018

Vliv termické modifikace a antipyrénů na energetickou náročnost při frézování borovice Murrayovi

GA FLD, 2014-2014