×
Katedra základního zpracování dřeva
banner

Laboratoře a přístrojové vybavení

V současnosti Katedra základního zpracování dřeva disponuje dostatečným technickým vybavením potřebným ke zkoušení základních fyzikálně-mechanických vlastností dřeva, a to podle normovaných zkušebních metod (ČSN, EN, ISO, atd.), případně vlastních zkušebních postupů. Tyto zařízení se nacházejí v třech laboratořích v rámci Dřevařského pavilónu: Laboratoř obrábění dřeva a dřevařské techniky, Laboratoř nauky o dřevě a Laboratoř obrazové analýzy. Kromě těchto laboratoří katedra disponuje také xylotékou. V přízemí hlavní budovy FLD má KZZD umístěno zařízení pro zjišťování únavové a trvalé pevnosti v ohybu, respektive parametry související s dlouhodobým namáháním dřeva.

 


Laboratoř obrábění dřeva a dřevařské techniky

Laboratoř je vybavena celou řadou přístrojů na zjišťování mechanických vlastností dřeva a dřevných materiálů, jako i mobilních přístrojů pro stanovení teploty, hlučnosti, prašnosti a vibrací.Univerzální zkušební stroj UTS Testsysteme s rozsahem do 50kN řízený PC, modernizovaný zejména softwarově na TIRA. Elektromechanický zkušební stroj slouží na měření a zkoušení mechanických vlastností dřeva a dřevných materiálů.

Slouží ke zkouškám rázové houževnatosti materiálů. Rázová houževnatost charakterizuje schopnost materiálu odolávat rázovým zatížením. Vyjadřuje spotřebovanou energii na přeražení dřeva definovaných rozměrů. Charpyho přerážecí kladiva mají rozsah 50J a 150J.Cyklovací stroj je určen pro únavové zkoušky především dřeva nebo dřevěných prvků (například postelových lamel). Pomocí cyklování, které simuluje zatěžování prvků při používání, se mění únavová pevnost materiálů.Klimatizační komora Memmert má kombinované nastavení teploty a vlhkosti (od 20°C, resp. od 8°C nad okolní teplotu). Aktivní řízení vlhkosti 20 ... 95% je možné až do teploty 90°C. Bez řízení vlhkosti je možné komoru provozovat jako sušárnu až do teploty 160°C.Termokamera Testo 885-2 slouží na měření teplotních změn při obrábění nebo modifikaci dřeva a snímání energetických ztrát a tepelných mostů v stavbách a ostatních konstrukcích, jako i pro měření závad nebo přehřátí u průmyslových zařízení.

Přenosný zvukoměr Casella CEL-630 s dynamickým rozsahem 120 dB je určen pro simultánní měření všech hlukových parametrů pracovního prostředí i pro environmentální monitoring po dobu až 10 hodin. Spouštění měření v reálném čase je možné při dosažení nastavené hladiny hluku. Splňuje normy IEC 61672, IEC 60651  a ANSI S1.4. 

Měřič prašnosti Casella Microdust PRO 712 se širokým rozsahem 0.001 mg/m3 až 250 g/m3 slouží na měření koncentrace prachu, par a aerosolů. Přístroj je určen pro měření prašnosti v pracovním prostředí, monitorování průmyslových procesů, testování účinnosti vzduchových filtrů nebo pro hraniční monitoring při stavbách a demolicích.

Sada přístrojů tvořena analyzátorem vibrací Brüel & Kjær 4447 a měřičem vibrací Castle GA2003. Analyzátor vibrací hodnotí vliv vibrací na lidském těle při nošení během pracovního dne podle norem ISO 5439-2 a ISO 2631-1 - 2631-4. Měřič vibrací je určen na měření a rozložení vibrací při používání ručního obráběcího nářadí podle předpisů HSE guide HS(G) 88.

 

Laboratoř nauky o dřevě

Laboratoř je tvořena přístrojem na měření tvrdosti a dvojicí sušáren na zkušební vzorky.

Tvrdoměr Struers DuraVision-30 je zařízení pro stanovení tvrdosti materiálu podle metod Brinell, Vickers, Rockwell nebo Knoop. Zařízení má rozsah se zatěžovací sílou 98 - 29400 N z toho důvodu, aby bylo možné stanovit také tvrdost například plastů nebo kovů. Disponuje automatickým zkušebním cyklem (zatížení/prodleva/odlehčení). Ve výbavě je externí mikroskop s automatickým vyhodnocením měření vtisku. Tvrdost je základním ukazatelem kvality dřeva jako materiálu a je tedy vstupním údajem pro zpracovatelský průmysl, který určuje způsob jeho zpracování a využití.

Laboratorní sušárna Binder řady ED pracuje bez nucené cirkulace vzduchu v komoře. Teplotu lze regulovat v rozmezí +5°C - +300°C. Pomocí časovače je možné nastavit vypínání v různých časových intervalech nebo nepřetržitý provoz.  Lze také programovat rychlost růstu teploty i čas vypnutí.

Laboratorní sušárna Memmert řady ULM s regulací teplot v rozsahu +30°C (ovšem, nejméně 5°C nad teplotu okolí) - +220°C. Ventilace je zabezpečena nucenou cirkulací vzduchu.

 

Laboratoř obrazové analýzy

Základ laboratoře tvoří přístroje a vybavení určené pro výzkum anatomie dřeva.

Mikroskop Nikon Eclipse Ci-L má šestimístný nosič objektivů (objektivy CFI60), mechanismus pro obnovu zaostření, CFI optický systém s korekcí na nekonečno, okuláry s binokulárním tubusem a vysoce stabilní stolek s keramickým povrchem. Mikroskop je určen pro výzkum a diagnostiku buněk a tkání v oblasti patologie, anatomie a cytologie. Digitální fotografie pořízené pomocí mikroskopu jsou využívány k identifikaci a kvantifikaci kontinuálních a diskontinuálních charakteristik anatomické stavby dřeva.

Mikrotom slouží na řezání velmi tenkých řezů z tkání pro mikroskopování (histologické zkoumání).

 

Xylotéka

Xylotéka pod správou KZZD je nejrozsáhlejší sbírka vzorků dřeva v České republice. Unikátní je i svou komplexností. Vznik sbírky se datuje do 70. let 20. století, kdy se Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (VVÚD) v rámci výzkumného úkolu RVHP věnoval problematice stavby, vlastností a především využití širokého spektra tropických dřev. Za zakladatele xylotéky lze považovat Ing. Bohumila Hurdu, CSc. Sbírka tedy vznikla jako vedlejší efekt výzkumného úkolu a byla dále cíleně budována a rozšiřována. V 90. letech 20. století, po restrukturalizaci VVÚD, sbírku převzala Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze. Ta sbírku dále budovala a spravuje ji i v současnosti. V roce 2016 byla xylotéka přesunuta z kapacitních důvodů do nově vybudovaného Dřevařského pavilonu.

Sbírka obsahuje víc jako 1800 vzorků domácích i exotických dřevin, reprezentuje 185 čeledí a 890 rodů dřevin. Jádrem sbírky jsou makroskopické vzorky dřev, především z tropických oblastí Afriky, Jižní Asie a Jižní Ameriky. Sbírka ale dále obsahuje i vzorky dýh a mikroskopické preparáty, především komerčních dřev. Součástí sbírky jsou také textové materiály, většinou závěrečné zprávy dílčích výzkumných úkolů pro jednotlivé dřeviny.

Sbírka slouží především k výzkumným účelům a není běžně přístupná, a to ani studentům fakulty. Materiál uložený v xylotéce slouží k různým analýzám a znaleckým posudkům, především identifikacím dřeva, jak pro komerční, tak pro státní sféru.