×
Katedra základního zpracování dřeva
banner

Publikace

Ostatní výsledky

The influence of technical and technological parameters on stiffness of trunk bandsaw. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 1995

Meranie stranového vybočenia pílového pásu kmeňovej pásovej píly (KPP) bezkontaktnou metódou. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 1995

Vplyv reznej výšky na teplotu pílového pásu kmeňovej pásovej píly (KPP) pri poreze vlhkého buka. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 1995

Experimental cutting on the log band saw. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 1996

The emissivity of a saw disk in dependence on the state and properties of its surface. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 1996

Surface roughness of beech wood moulded by "ROTOLES" cutter head. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 1997

Paper to subject dancing doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 1997

Experimental observation influence wood sanding on energy consumption and abrading. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 1999

VYBRANÉ VLASTNOSTI DŘEVA JEŘÁBU BŘEKU (SORBUS TORMINALIS (L.) CRANTZ) Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2000

The influence of the temperature upon the natural static frequencies of saw blade. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2000

Interaction of choise factors by no straight cutting on table band-saw. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2001

Wygladzanie powierzchni drewna i materialów drewnopochodnych-stan techniki. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2001

Vybrané vlastnosti dřeva našich domácích dřevin – třešeň ptačí (Cerasus avium (L.) Moench.) Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2002

Starostlivosť a prevádzka pílových listov. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2002

Optimalizácia využitia dubovej suroviny na prírezy. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2002

The utilization of laser vibrometer during monitoring of mechanical vibration. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2002

Vplyv veľkosti merného tlaku na vzťažný odbrus pri brúsení bukového dreva na kotúčovej brúske. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2002

Vplyv veľkosti merného tlaku na rezný výkon pri brúsení bukového dreva na kotúčovej brúske. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2002

Experimental cutting on the table band – saving machine. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2003

Experimental investigation of sanding process on disc sander. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2003

Sand belt wear in the dependence on sanding direction for beech, alder, oak and pine samples. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2003

Utilization of laser doppler interferometer during monitoring of mechanical vibratioms of wood-working machines. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2003

Proces frézovania stopkovou frézou. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2003

Dokážeme využít dřevo našich domácích dřevin – střemcha hroznovitá? Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

Niektoré problémy piliarského spracovania dreva v ČR v období po roku 1990 doc. Ing. Friess František, CSc., 2004

Technologické souvislosti pilařského zpracování přesíleného dřeva doc. Ing. Friess František, CSc., 2004

Návaznost lesy - pily - stavby doc. Ing. Friess František, CSc., 2004

Pilařské zpracování dřeva Část I 1.díl doc. Ing. Friess František, CSc., 2004

Pilařské zpracování dřeva Část I 2.díl doc. Ing. Friess František, CSc., 2004

Střemcha pozdní – zdroj atraktivního dřeva v našich porostech Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

Zhodnocení vlastností dřeva břeku z našeho území Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

Do We Really Know Wood of our Indigenous Tree Species – Bird Cherry? Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

Zhodnocení vlastností dřeva lípy Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

Srovnání vlastností dřeva střemchy hroznovité a střemchy pozdní Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2004

Development the Laser vibrometer in department of woodworking. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2004

Valuable Tree Species in Forest Stands of the Czech Republic – Black Cherry Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

Dřevo našich domácích jeřábů Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

Framesaw operator exposure to the vibration. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2005

The influence of chosen factors on granulometric composition of chip in plane milling of juvenile pine wood. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2005

Physical and mechanical properties of juvenile pine wood. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2005

Dřevo našich domácích jeřábů Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

SROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ DŘEVA STŘEMCHY HROZNOVITÉ A STŘEMCHY POZDNÍ Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2005

Laserový vibrometer ako experimentálne zariadenie a didaktická pomôcka. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2005

Vplyv fyzikálno mechanických vlastností na opotrebenie rezného klina pri rovinnom frézovaní juvenilného borovicového dreva. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2005

Inovačný proces výučby predmetov technického zamerania v trojstupňovom systéme vzdelávania na Drevárskej fakulte. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2005

Stolaři v římském imperiu. Ing. arch. Dlabal Stanislav, CSc., 2006

Možnosti využití a problematika zpracování dřeva melioračních dřevin doc. Ing. Friess František, CSc., 2006

Dřevařská vysokoškolská kvalifikace v konfrontaci se změnami relevantního okolí doc. Ing. Friess František, CSc., 2006

Wood and Wood Processing in the Czech Republic Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2006

VLASTNOSTI DŘEVA BOROVICE ČERNÉ Z ČERNOKOSTELECKA Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Rejšek Miroslav, 2006

Modřín – vlastnosti dřeva a jeho současné využití Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2006

Wood properties of minor tree species in the Czech republic – bird cherry and black cherry Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2006

Interactive Relations at Machining of Juvenile Wood.1st jubilee scientific conference. Manufacturing engineering in time of information society. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2006

Vplyv fyzikálno-mechanických vlastností juvenilného topoľového dreva na energetickú náročnosť pri rovinnom frézovaní. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2006

Vplyv vybraných technologických faktorov na kvalitu spracovania juvenilného topoľového dreva pri rovinnom frézovaní. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2006

Vplyv technologických faktorov na opotrebenie rezného klina pri rovinnom frézovaní juvenilného topoľového dreva. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2006

Vplyv technologických parametrov na rezný výkon pri rovinnom frézovaní juvenilného topoľového dreva. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2006

Možnosti využitia juvenilného dreva. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2006

Didaktické testy ako nevyhnutná súčasť kontroly úrovne vzdelávacieho štandardu technických disciplín v novonastupujúcom trojstupňovom systéme vysokoškolského vzdelávania. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2006

Barokní nábytek. Ing. arch. Dlabal Stanislav, CSc., 2007

Napoleonův sloh empir. Ing. arch. Dlabal Stanislav, CSc., 2007

Skleníkový efekt a role oxidu uhličitého. Ing. Kurc Ladislav, CSc., 2007

Change of sawmills structure in the Czech Republic and its feedback on education in woodworking technology doc. Ing. Friess František, CSc., 2007

Změny v pilařské technologii a jejich vliv na dodávky pro stavby doc. Ing. Friess František, CSc., 2007

Zhodnocení fyzikálních a mechanických vlastností dřeva z historického krovu Černokosteleckého zámku. Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2007

The influence of technological parameters on surface quality at plane milling of poplar wood. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2007

Experimental observation of juvenile pine wood at plane milling. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2007

Optimization of the cutting tool of CNC horizontal dual bandsaw. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2007

The possibilities of utilization of juvenile poplar wood in shearing stress joint. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2007

The influence of technological and material factors on energy output at plane milling of juvenile poplar wood. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2007

Obrábanie dreva laserom. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2007

Progresívna metóda obrábania dreva vodným lúčom. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2007

The didactic test as necessary part of university technical education. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2007

The influence of selected technical and technological factors on qualitative index in plane milling of juvenile poplar wood. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2007

Wood properties of wild service tree in the Czech Republic Ing. Zeidler Aleš, Ph.D., 2007

Specifika malých a středních pilařských provozů doc. Ing. Friess František, CSc., 2008

Influence of technical factor on acceleration of mechanical vibration under machined on CNC machine. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2008

Influence of middle thickness chip an acceleration of mechanical vibration under machined MDF material on CNC machine. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2008

The granulometric analysis of chip from plane milling of poplar wood. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2008

The observation of surface roughness at plane milling of poplar wood by contact and contactess method. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2008

Kvalitativní parametry jasanového dřeva pro výrobu hokejových holí Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Čapek Ladislav, 2008

Woodworking Technique doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2009

Vývoj pilařství v českých zemích doc. Ing. Friess František, CSc.; Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2009

Medzinárodní vědecká kovference „Dřevospracující technika 2009“ doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2009

Možnosti využitia juvenilního dreva v drevených konštrukciách. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2009

Možnosti využitia juvenilního dreva v drevených konštrukciách. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2009

Determination of formaldehyde emission from composite wood products with different European standard test methods: A literature review MSc. Mohamed Salem Mohamed Zidan, Ph.D.; Ing. Böhm Martin, Ph.D.; doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2009

Exploitation of juvenile wood in wood based products. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2009

The design of tools for wood with internal chip extraction from machining area. doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2009

Characteristic of Rarely Used Wood Species Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Niklasová Sylvie; Grabner Michael, 2009

Impact of the False Heartwood on Selected Properties of Beech Wood Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Ing. Lukášek Jiří, 2009

HOUŠKA, J. – KRATINA, J. – CAFOUREK, J. – VAŠÁT, R. – NĚMEČEK, K. – BORŮVKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Soil properties detection via Visible-IR spectroscopy: impact of sample selection method and memory-based learning in comparison to PLSR - new perspective for agronomists?. 2014, Ekosystémové služby pôdy v pol´nohospodárskej a lesnej krajine,Abstrakt príspevkov – Pôdoznalecké dni 2014, Skalica 9.-11.9.2014. Bratislava: NPPC- VÚPOP Bratislava 2014, Societas slovaca, s. 41.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V.Effect of within-stem position and site on wood properties of Douglas-fir from the Czech Republic. 2016, ISSN: 1898–5912 Název sborníku: Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Forestry and Wood Technology 96 Místo vydání: Warsaw Název nakladatele: Warsaw University of Life Sciences Rok: 2016 Strana: 335 – 339 .

Technicky realizované výsledky

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – PODLENA, M. – DREŠLOVÁ, M. – **POLÁŠEK, M. – LEXA, M. Tvarovatelná deska z vlnité překližky , Formable panel made of corrugated plywood , Formable panel; corrugated plywood, 2017, JN - Stavebnictví, B - Funkční vzorek, FVZ-43240- TG03010020-2017-7, 7-1, Funkční vzorek je vyroben z bukové vlnité překližky, která je dále na klasické stolní pile prořezána z obou stran v patřičných roztečích, čímž je dosaženo vysoké tvarovatelnosti materiálu. Šířkou a vzdálenost jednotlivých prořezů se dá míra tvarovatelnosti modifikovat, přičemž s menší roztečí prořezů se tvarovatelnost zvyšuje. Tvarované desky mají rozměry 600x300x50 mm. Geometrie vln obsahuje vnitřní rádius vlny 40mm., Výroba byla realizována v rámci řešení projektu TAČR GAMA. Hlavním účelem vyrobeného funkčního vzorku je vývoj technologického postupu výroby tvarovatelných akustických obkladů, které jsou součástí stavebního systému na bázi vlnité překližky a ověření vyrobitelnosti a optimalizace výrobního procesu u těchto desek. Výhodou je možnost využití bukové suroviny, u které je problém s odbytem, je tak relativně levná. Funkční vzorek je dále využíván pro výzkumné a demonstrační účely. Cena materiálu použitého na výrobu každé varianty provedení je cca 100 Kč, prodejní cena by byla pětinásobná, nicméně vzhledem k potřebnosti vzorků k výzkumným a marketingovým účelům se prodej nepředpokládá., Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Povinné vždy, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Funkční vzorky dubového dřeva ošetřené různými variantami povrchové modifikace a nátěrovým systémem, Functional samples of oak wood treated with various variants of surface modification and coating system, oak wood; surface modification; coating system; exterior, 2017, JK - Koroze a povrchové úpravy materiálu, B - Funkční vzorek, Nátěrový systém na dub, TH02020873-2017V002, Nátěrový systém byl otestován metodou urychleného umělého stárnutí a jeho vlastnosti porovnány s tím samým nátěrem bez použití povrchové modifikace., Úspora nákladů na údržbu a renovaci nátěrového systému vlivem prodloužené celkové životnosti, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, N - Nevyžaduje se, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Článek v odborném periodiku

BARCÍK, Š. Analyses of influence slip speed on cutting achievement by plane milling of juvenile pine wood.. Acta Facultatis Xylologiae, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 21 - 26. ISSN: 1336-3824.

BARCÍK, Š. Influence of Specific on Cutting Power and Wood Removal by Disc Sander.. Drvna industrija, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 5 - 11. ISSN: 0012-6772.

ZEIDLER, A. ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ DŘEVA BOROVICE ČERNÉ (PINUS NIGRA ARNOLD.) . Zprávy lesnického výzkumu, 2007, roč. 52, č. 2007, s. 14 - 20. ISSN: 0322-9688.

BARCÍK, Š. The influence of cutting speedand feed speed on surface at plane milling of poplar wood.. Wood Research, 2008, roč. 53, č. 4, s. 12 - 17. ISSN: 1336-4561.

BARCÍK, Š. The influence of cutting conditions on surface finish at plane milling of poplar wood.. Acta Facultatis Xylologiae, 2008, roč. 2, č. 2008, s. 5 - 12. ISSN: 1336-3824.

BARCÍK, Š. The influence of technological and materiel factors on energy autput at plane milling of juvenile poplar wood.. Drvna industrija, 2008, roč. 59, č. 1, s. 24 - 29. ISSN: 0012-6772.

BARCÍK, Š. Effect of technological parameters and wood properties on cutting power in plane milling of juvenilie poplar wood. Drvna industrija, 2008, roč. 59, č. 3, s. 107 - 112. ISSN: 0012-6772.

BARCÍK, Š. The influence of cutting speed and feed speed on surface quality at plane milling of poplar wood. . Wood Research, 2009, roč. 2, č. 54, s. 109 - 115. ISSN: 1336-4561.

BARCÍK, Š. Influence of changing thickness of chips on the formation of self – formed vibration in front routing on CNC milling machine. Acta Facultatis Xylologiae, 2009, roč. 2010, č. 1, s. 39 - 45. ISSN: 1336-3824.

ALAČ, P. – DEMOČ, V. – BARCÍK, Š. Implementation and Analysis of Information System in a Wood Processing Company . Drvna industrija, 2010, roč. 61, č. 2, s. 119 - 127. ISSN: 0012-6772.

BARCÍK, Š. – KMINIAK, R. – ŘEHÁK, T. – KVIETKOVÁ, M. The influence of selected factors on energy requirements. Journal of Forest Science, 2010, roč. 56, č. 5, s. 243 - 256. ISSN: 1212-4834.

BARCÍK, Š. – RICHARD, K. – JÁN, Š. Možnosti využitia juvenilného dreva v drevených konstrukciách. Konstrukce, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 14 - 18. ISSN: 1213-8762.

BARCÍK, Š. – KVIETKOVÁ, M. – ALÁČ, P. Effect of the chosen parameters on deflection angle between cutting sides during the cutiing of aglomerated materials by water jet.. Wood Research, 2011, roč. 56, č. 4, s. 577-588. ISSN: 1336-4561.

KMINIAK, R. – BARCÍK, Š. Possibilities of homogenization of the kerf width created by the rechnology of abrazive water jet cutting.. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č. 12, s. 574-579. ISSN: 1212-4834.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – BARCÍK, Š. – BERÁNKOVÁ, J. Formaldehyde Emission from Wood-Based Panels Bonded with Different Formaldehyde-Based Resins . Drvna industrija, 2011, roč. 62, č. 3, s. 177-183. ISSN: 0012-6772.

BARCÍK, Š. – KVIETKOVÁ, M. – KMINIAK, R. – ALÁČ, P. Optimization of cutting process of medium density fibreboards by the abrasive water jet . Drvna industrija, 2011, roč. 62, č. 4, s. 263-268. ISSN: 0012-6772.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – BARCÍK, Š. – SRBA, J. Inter-laboratory comparison of formaldehyde emission from particleboard using ASTM D 6007-02 method. Holz als roh-und werkstoff , 2012, roč. 70, č. 5, s. 621-628. ISSN: 0018-3768.

ZEIDLER, A.; idPublikace = 54698; Název: Variation of wood density in Turkish hazel (Corylus colurna L.) grown in the Czech Republic-- Neexistuje podtyp publikace --

LUKÁŠEK, J. – ZEIDLER, A. – BARCÍK, Š. Shrinkage of Grand Fir Wood and its Variability within the Stem. Drvna industrija, 2012, roč. 63, č. 2, s. 121-128. ISSN: 0012-6772.

RAZUMOV, E. – SAFIN, R. – BARCÍK, Š. – KVIETKOVÁ, M. – ROMELEVICH, K. Studies on mechanical properties of composite materials based on thermo modified timber. Drvna industrija, 2013, roč. 64, č. 1, s. 3-8. ISSN: 0012-6772.

ZEIDLER, A.; idPublikace = 61328; Název: SESYCHÁNÍ DŘEVA LÍSKY TURECKÉ (CORYLUS COLURNA L.) A JEHO VARIABILITA V KMENI-- Neexistuje podtyp publikace --

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Shrinkage and Stability of Thermo-Mechanically Modified Aspen Wood. BioResources, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1136-1146. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. Changes in Temperature and Moisture Content in Beech Wood Plasticized by Microwave Heating. BioResources, 2013, roč. 8, č. 3, s. 3372-3384. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. The development of stresses during the shaping of the surface of aspen wood and their impact on the quality of the surface. BioResources, 2013, roč. 8, č. 3, s. 3741-3752. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – BARCÍK, Š. Impact of Plasticization by Microwave Heating on the Total Deformation of Beech Wood. BioResources, 2013, roč. 8, č. 4, s. 6297-6308. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. Identification of factors influencing the maximum flexure of beech wood plasticized by microwave heating. CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 2013, roč. 47, č. 7-8, s. 573-581. ISSN: 0576-9787.

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – SRBA, J. Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.) as a Bioresource: Evaluation of Solid Wood, Particleboard, and MDF Technological Properties and Formaldehyde Emission. BioResources, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1199-1221. ISSN: 1930-2126.

BARCÍK, Š. – KVIETKOVÁ, M. – GAŠPARÍK, M. – KMINIAK, R. Influence of technological parameters on lagging size in cutting process of solid wood by abrasive water jet. Wood Research, 2013, roč. 58, č. 4, s. 627-635. ISSN: 1336-4561.

BARCÍK, Š. – GAŠPARÍK, M. Effect of tool and milling parameters on the size distribution of splinters of planed native and thermally modified beech wood. BioResources, 2014, roč. 9, č. 1, s. 1346-1360. ISSN: 1930-2126.

BOMBA, J. – CVACH, J. – ŠEDIVKA, P. – KVIETKOVÁ, M. Strength Increase Pattern in Joints Bonded with PVAc Adhesives . BioResources, 2014, roč. 9, č. 1, s. 1027-1037. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BARCÍK, Š. The influence of cyclic loading on ultimate bending strength of beech solid and laminated wood . Drvna industrija, 2014, roč. 65, č. 3, s. 197-203. ISSN: 0012-6772.

GAŠPARÍK, M. – BARCÍK, Š. The suitability of microwave heating from the perspective of practical use in construction and building industry. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 401-410. ISSN: 1336-4561.

GAŠPARÍK, M. – BARCÍK, Š. Effect of plasticizing by microwave heating on bending characteristics of beech wood. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 4808-4820. ISSN: 1930-2126.

BARCÍK, Š. – GAŠPARÍK, M. – HOREJŠ, P. Influence of thermal modification on nail withdrawal strength of spruce wood. BioResources, 2014, roč. 9, č. 4, s. 5963-5975. ISSN: 1930-2126.

KVIETKOVÁ, M. – BARCÍK, Š. – BOMBA, J. – ALÁČ, P. IMPACT OF CHOSEN PARAMETERS ON SURFACE UNDULATION DURING THE CUTTING OF AGGLOMERATED MATERIALS WITH AN ABRASIVE WATER JET. Drewno, 2014, roč. 57, č. 191, s. 111-123. ISSN: 1644-3985.

KVIETKOVÁ, M. Topography of material made by the application of abrasive water jet technology. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 8, s. 318-323. ISSN: 1212-4834.

KVIETKOVÁ, M. – BARCÍK, Š. – GAŠPARÍK, M. Optimization of the cutting process of wood-based agglomerated materials by abrasive water-jet. Acta Silvatica et Lignaria Hungarica, 2014, roč. 10, č. 1, s. 31-47. ISSN: 1786-691X.

SVITÁK, M. – GAŠPARÍK, M. – PENC, J. Heat resistance of glued finger joints in spruce wood constructions. BioResources, 2014, roč. 9, č. 4, s. 7529-7541. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GÁBORÍK, J. Effect of cyclic loading on the elasticity of beech solid and laminated wood. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 4288-4296. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GÁBORÍK, J. Evaluation of wood surface quality after 3D molding of wood by pressing. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 4468-4476. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. Three-dimensional pneumatic molding of veneers. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 5676-5687. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – MATLÁK, J. Modification of veneers by lamination and steaming for the purpose of increasing 3D moldability. BioResources, 2014, roč. 9, č. 4, s. 7141-7151. ISSN: 1930-2126.

KMINIAK, R. – GAFF, M. Fabrication of structural joinery items of solid wood by the mean of abrasive water jet method. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 499-508. ISSN: 1336-4561.

LÜBKE, H. – IHNÁT, V. – BORŮVKA, V. Straw pulp as a secondary lingocellulosic raw material and its impact on properties of insulating fiberboards. Part I. Characteristic of straw fibre from the perspective of the mass creation.. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 5, s. 747-756. ISSN: 1336-4561.

REMEŠ, J. – ZEIDLER, A. PRODUCTION POTENTIAL AND WOOD QUALITY OF DOUGLAS FIR FROM SELECTED SITES IN THE CZECH REPUBLIC. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 509-520. ISSN: 1336-4561.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Effect of cyclic loading on modulus of elasticity of aspen wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 290-298. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Influence of cyclic stress on the relaxation speed of native and laminated wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 402-411. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – MATLÁK, J. 3D molding of veneers by mechanical means. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 412-422. ISSN: 1930-2126.

ZEIDLER, A. – SALEM, M. – BORŮVKA, V. Mechanical Properties of Grand Fir Wood Grown in the Czech Republic in Vertical and Horizontal Positions.. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 793-808. ISSN: 1930-2126.

FEKIAČ, J. – ZEMIAR, J. – GAFF, M. – GÁBORÍK, J. – GAŠPARÍK, M. – MARUŠÁK, R. 3D-moldability of veneers plasticized with water and ammonia. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 866-876. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Influence of densification on bending strength of laminated beech wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1506-1518. ISSN: 1930-2126.

KVIETKOVÁ, M. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – KMINIAK, R. – KRIŠ, A. Effect of number of saw blade teeth on noise level and wear of blade edges during cutting of wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1657-1666. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – BARCÍK, Š. – BORŮVKA, V. – HOLEČEK, T. Impact of thermal modification of spruce wood on screw direct withdrawal load resistance. BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1790-1802. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BORŮVKA, V. – BABIAK, M. Simulating stresses associated with the bending of wood using a finite element method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 2, s. 2009-2019. ISSN: 1930-2126.

KVIETKOVÁ, M. – BARCÍK, Š. – ALÁČ, P. Impact of angle geometry of tool on granulometric composition of particles during the flat milling of thermally modified beech. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 1, s. 137-146. ISSN: 1336-4561.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. Influence of densification on bending strength of beech wood. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 2, s. 211-218. ISSN: 1336-4561.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. The influence of cyclic stress on the attenuation rate of deflection of solid wood and laminated wood. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 3, s. 351-358. ISSN: 1336-4561.

BARCÍK, Š. – GAŠPARÍK, M. – RAZUMOV, E. Effect of thermal modification on the colour changes of oak wood. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 3, s. 385-396. ISSN: 1336-4561.

IHNÁT, V. – LÜBKE, H. – BORŮVKA, V. – BABIAK, M. – SCHWARTZ, J. Straw pulp as a secondary lingocellulosic raw material and its impact on properties of insulating fiberboards. Part II. Preparation of insulated fiberboards with straw fiber content.. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 2, s. 235-246. ISSN: 1336-4561.

KVIETKOVÁ, M. – GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. Effect of thermal treatment on surface quality of beech wood after plane milling. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4226-4238. ISSN: 1930-2126.

KMINIAK, R. – GAFF, M. Roughness of surface created by transversal sawing of spruce, beech, and oak wood . BioResources, 2015, roč. 10, č. 2, s. 2873-2887. ISSN: 1930-2126.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. Determination of Strength Characteristics of Construction Timber Strengthened with Carbon and Glass Fibre Composite Using a Destructive Method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4674-4685. ISSN: 1930-2126.

IHNÁT, V. – BORŮVKA, V. – BABIAK, M. – LÜBKE, H. – SCHWARTZ, J. Straw pulp as a secondary lignocellulosic raw material and its impact on properties of insulating fiberboards. Part III. Preparation of insulating fiberboards from separately milled lignocellulosic raw materials.. Wood Research, 2015, roč. 60, č. 3, s. 441-450. ISSN: 1336-4561.

KVIETKOVÁ, M. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – KAPLAN, L. – BARCÍK, Š. Surface quality of milled birch wood after thermal treatment at various temperatures. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 6512-6521. ISSN: 1930-2126.

BORŮVKA, V. – GAFF, M. – BABIAK, M. – MATÚŠ, M. Dimensional changes of veneer layered materials after cold pressing. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 6663-6675. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BORŮVKA, V. – HAVIAROVÁ, E. Stress simulation in layered wood-based materials under mechanical loading. MATERIALS & DESIGN, 2015, roč. 2015, č. 87, s. 1065-1071. ISSN: 0261-3069.

KMINIAK, R. – GAŠPARÍK, M. – KVIETKOVÁ, M. The dependence of surface quality on tool wear of circular saw blades during transversal sawing of beech wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7123-7135. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – KVIETKOVÁ, M. – GAŠPARÍK, M. – KAPLAN, L. – BARCÍK, Š. Effect of selected parameters on the surface waviness in plane milling of thermally modified birch wood. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7618-7626. ISSN: 1930-2126.

BARCÍK, Š. – GAŠPARÍK, M. – RAZUMOV, E. Effect of temperature on the color changes of wood during thermal modification. CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, 2015, roč. 49, č. 9-10, s. 789-798. ISSN: 0576-9787.

SVOBODA, T. – RUMAN, D. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – MIFTIEVA, E. – DUNDEK, L. Bending characteristics of multilayered soft and hardwood materials. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 8461-8473. ISSN: 1930-2126.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – HOLEČEK, T. Comparison of Stiffness and Strength Properties of Untreated and Heat-Treated Wood of Douglas Fir and Alder. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 8281-8294. ISSN: 1930-2126.

KVIETKOVÁ, M. The effect of thermal treatment of birch wood on the cutting power of plain milling. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 8528-8538. ISSN: 1930-2126.

ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON WOOD DENSITY VARIABILITY IN GRAND FIR (ABIES GRANDIS /DOUGLAS/ LINDL.). Wood Research, 2015, roč. 60, č. 1, s. 33-44. ISSN: 1336-4561.

SALEM, M. – NASSER, R. – ZEIDLER, A. – ELANSARY, H. – AREF, I. – BÖHM, M. – ALI, H. – AHMED, A. Methylated Fatty Acids from Heartwood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua: Effect of Strong Acid Treatment. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7715-7724. ISSN: 1930-2126.

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – MOHAMED, M. – ALI, H. GC/MS Analysis of Oil Extractives from Wood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7725-7737. ISSN: 1930-2126.

RUMAN, D. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BABIAK, M. Experimental evaluation of joints using thin steel angles for wood structures. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 33-43. ISSN: 1930-2126.

MIFTIEVA, E. – GAFF, M. – SVOBODA, T. – BABIAK, M. – GAŠPARÍK, M. – RUMAN, D. – SUCHOPÁR, M. Effects of selected factors on bending characteristics of beech wood. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 599-611. ISSN: 1930-2126.

MRAČKOVÁ, E. – KRIŠŤÁK, Ľ. – KUČERKA, M. – GAFF, M. – GAJTANSKA, M. Creation of wood dust during wood processing: size analysis, dust separation, and occupational health. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 209-222. ISSN: 1930-2126.

KUBŠ, J. – GAFF, M. – BARCÍK, Š. Factors affecting the consumption of energy during the milling of thermally modified and unmodified beech wood. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 736-747. ISSN: 1930-2126.

SEDLIAČIKOVÁ, M. – HAJDÚCHOVÁ, I. – KRIŠTOFÍK, P. – VISZLAI, I. – GAFF, M. Improving the performance of small and medium wood-processing enterprises . BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 439-450. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – RUMAN, D. – GAŠPARÍK, M. – ŠTÍCHA, V. – BOŠKA, P. Tensile-shear strength of glued line of laminated veneer lumber. BioResources, 2016, roč. 11, č. 1, s. 1382-1392. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – GAŠPARÍK, M. – SLÁVIK, M. Dependence of roughness change and crack formation on parameters of wood surface embossing. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 1, s. 163-174. ISSN: 1336-4561.

OČKAJOVÁ, A. – KUČERKA, M. – KRIŠŤÁK, L. – RUŽIAK, I. – GAFF, M. Efficiency of sanding belts for Beech and Oak sanding. BioResources, 2016, roč. 11, č. 2, s. 5242-5254. ISSN: 1930-2126.

CAFOUREK, J. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – SLÁVIK, M. – MACKŮ, J. Properties and use of biomass from reclaimed land in the north Bohemian basin. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 5, s. 777-790. ISSN: 1336-4561.

BOLDIŠ, M. – GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – RUMAN, D. Compression set of PU foam mattresses with self-clamping joints and sandwich structure. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 6, s. 1003-1016. ISSN: 1336-4561.

KMINIAK, R. – KUBŠ, J. Cutting power during cross-cutting of selected wood species with a circular saw. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 10528-10539. ISSN: 1930-2126.

GÁBORÍK, J. – GAFF, M. – RUMAN, D. – ZÁBORSKÝ, V. – KAŠIČKOVÁ, V. – SIKORA, A. Adhesive as a factor affecting the properties of laminated wood. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 10565-10574. ISSN: 1930-2126.

JAMBEROVÁ, Z. – VANČO, M. – BARCÍK, Š. – GAFF, M. – ČEKOVSKÁ, H. – KUBŠ, J. – KAPLAN, L. Influence of processing factors and species of wood on granulometric composition of juvenile poplar wood chips. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9572-9583. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – VOKATÝ, V. – BABIAK, M. – BAL, B. Coefficient of wood bendability as a function of selected factors. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, 2016, roč. 2016, č. 126, s. 632-640. ISSN: 0950-0618.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – ŠAFAŘÍKOVÁ, L. – VALLEJO, C. – SVOBODA, T. Impact bending strength and brinell hardness of densified hardwoods. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 8638-8652. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – RUMAN, D. – BORŮVKA, V. – ZÁBORSKÝ, V. Impact bending strength as a function of selected factors. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9880-9895. ISSN: 1930-2126.

OBERHOFNEROVÁ, E. – ARNETOVÁ, K. – HOLEČEK, T. – BORŮVKA, V. – BOMBA, J. Determination of correlation between destructive and nondestructive test methods applied on modified wood exposed to natural weathering. BioResources, 2016, roč. 11, č. 2, s. 5155-5168. ISSN: 1930-2126.

ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. Wood density of Northern red oak and Pedunculate Oak grown in former brown coal mine in the Czech Republic. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9373-9385. ISSN: 1930-2126.

PODLENA, M. – BORŮVKA, V. Stiffness coefficients of mortise and tenon joints used on wooden window profiles. ..., 2016, roč. 11, č. 2, s. 4677-4687. ISSN: N.

BORŮVKA, V. – ZEIDLER, A. – DOUBEK, S. Impact of silicon-based chemicals on selected physical and mechanical properties of wood. Wood Research, 2016, roč. 61, č. 4, s. 513-524. ISSN: 1336-4561.

BOMBA, J. – BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – FRIESS, F. – ORÁLKOVÁ, R. Influence of selected factors on the sawing capacity of sawmills in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, roč. 47, č. 4, s. 174-180. ISSN: 1211-3174.

SALEM, M. – ELANSARY, H. – ELKELISH, A. – ZEIDLER, A. – HAYSSAM, A. – MERVAT, E. – YESSOUFOU, K. In vitro Bioactivity and Antimicrobial Activity of Picea abies and Larix decidua Wood and Bark Extracts. BioResources, 2016, roč. 11, č. 4, s. 9421-9437. ISSN: 1930-2126.

HOLEČEK, T. – GAŠPARÍK, M. – **LAGAŇA, R. – BORŮVKA, V. – OBERHOFNEROVÁ, E. Measuring the modulus of elasticity of thermally treated spruce wood using the ultrasound and resonance methods. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 819-838. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – BABIAK, M. – VOKATÝ, V. Bendability characteristics of wood lamellae in plastic region. COMPOSITE STRUCTURES, 2017, roč. 163, č. MAR, s. 410-422. ISSN: 0263-8223.

ČEKOVSKÁ, H. – GAFF, M. – **OSVALD, A. – KAČÍK, F. – KUBŠ, J. – KAPLAN, L. Fire resistance of thermally modified Spruce wood. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 947-959. ISSN: 1930-2126.

**VEJPUSTKOVÁ, M. – ČIHÁK, T. – SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A. – **NOVOTNÝ, R. – **ŠRÁMEK, V. Interactive effect of extreme climatic event and pollution load on growth and wood anatomy of spruce. TREES-STRUCTURE AND FUNCTION, 2017, roč. 31, č. 2, s. 575-586. ISSN: 0931-1890.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. EVALUATION OF WOOD SURFACE QUALITY DEPENDING ON THE EMBOSSING PARAMETERS. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 5, s. 751-762. ISSN: 1336-4561.

SCHÖNFELDER, O. – ZEIDLER, A. – BORŮVKA, V. – BÍLEK, L. Influence of site conditions and silvicultural practice on the wood density of Scots pine (Pinus sylvestris L.) - A case study from the Doksy locality, Czech Republic. Journal of Forest Science, 2017, roč. 63, č. 10, s. 457-462. ISSN: 1212-4834.

ZÁBORSKÝ, V. – BORŮVKA, V. – RUMAN, D. – GAFF, M. Effects of Geometric Parameters of Structural Elements on Joint Stiffness. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 932-946. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – RUMAN, D. – ZÁBORSKÝ, V. – KAŠIČKOVÁ, V. – SIKORA, A. – ŠTÍCHA, V. Shear Bond Strength of Two-Layered Hardwood Strips Bonded with Polyvinyl Acetate and Polyurethane Adhesives. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 495-513. ISSN: 1930-2126.

KUBŠ, J. – KMINIAK, R. The Effect of Selected Factors on the Milled Surface Quality of Thermally Modified Solid Beech. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 1479-1490. ISSN: 1930-2126.

RUMAN, D. – ZÁBORSKÝ, V. – SVOBODA, T. – KAŠIČKOVÁ, V. – RODROVÁ, V. Identifying the Characteristics of Laminated Wood Based on the Values of Deflection Measured during its Bending. BioResources, 2017, roč. 12, č. 2, s. 2592-2608. ISSN: 1930-2126.

**GÁBORÍK, J. – GAFF, M. – RUMAN, D. – **ŠOMŠÁK, M. – GAFFOVÁ, Z. – SVOBODA, T. – VOKATÝ, V. – SIKORA, A. The Influence of Thermomechanical Smoothing on Beech Wood Surface Roughness. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 448-456. ISSN: 1930-2126.

**GÁBORÍK, J. – GAFF, M. – RUMAN, D. – GAŠPARÍK, M. – SVOBODA, T. – VOKATÝ, V. – SIKORA, A. Quality of the Surface of Aspen Wood after Pressing. BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 82-94. ISSN: 1930-2126.

ČEKOVSKÁ, H. – GAFF, M. – **MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. – KAČÍK, F. – KAPLAN, L. – KUBŠ, J. Tectona grandis Linn. and its Fire Characteristics Affected by the Thermal Modification of Wood. BioResources, 2017, roč. 12, č. 2, s. 2805-2817. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. 3D Molding of Veneers by Mechanical and Pneumatic Methods. Materials, 2017, roč. 10, č. 3, s. 1-20. ISSN: 1996-1944.

SIKORA, A. – GAFFOVÁ, Z. – **RAJNOHA, R. – **ŠATANOVÁ, A. – KMINIAK, R. Deflection of Densified Beech and Aspen Woods as a Function of Selected Factors. BioResources, 2017, roč. 12, č. 2, s. 3192-3210. ISSN: 1930-2126.

KUBŠ, J. – GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – KAPLAN, L. – ČEKOVSKÁ, H. – JEŽEK, J. – ŠTÍCHA, V. Influence of Thermal Treatment on Power Consumption during Plain Milling of Lodgepole Pine (Pinus contorta subsp murrayana). BioResources, 2017, roč. 12, č. 1, s. 407-418. ISSN: 1930-2126.

**IHNÁT, V. – **LÜBKE, H. – **RUSS, A. – BORŮVKA, V. WASTE AGGLOMERATED WOOD MATERIALS AS A SECONDARY RAW MATERIAL FOR CHIPBOARDS AND FIBREBOARDS PART I. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF WOOD CHIPS IN TERMS OF THEIR REUSE. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 1, s. 45-55. ISSN: 1336-4561.

**OSVALD, A. – GAFF, M. EFFECT OF THERMAL MODIFICATION ON FLAMELESS COMBUSTION OF SPRUCE WOOD. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 4, s. 565-574. ISSN: 1336-4561.

SEDLECKÝ, M. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. SURFACE WAVINESS OF MEDIUM-DENSITY FIBERBOARD AND EDGE-GLUED PANEL AFTER EDGE MILLING. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 3, s. 459-470. ISSN: 1336-4561.

SEDLECKÝ, M. – GAŠPARÍK, M. Power Consumption during Edge Milling of Medium-Density Fiberboard and Edge-Glued Panel. BioResources, 2017, roč. 12, č. 4, s. 7413-7426. ISSN: 1930-2126.

GAFF, M. – RUMAN, D. – SVOBODA, T. – SIKORA, A. – ZÁBORSKÝ, V. – **VALLEJO, C. Impact Bending Strength as a Function of Selected Factors: 2 – Layered Materials from Densified Lamellas. BioResources, 2017, roč. 12, č. 4, s. 7311-7324. ISSN: 1930-2126.

SEDLECKÝ, M. Surface Roughness of Medium-Density Fiberboard (MDF) and Edge-Glued Panel (EGP) After Edge Milling. BioResources, 2017, roč. 12, č. 4, s. 8119-8133. ISSN: 1930-2126.

GAŠPARÍK, M. – GAFF, M. – BABIAK, M. TENSION STRESS SIMULATIONS OF LAYERED WOOD USING A FINITE ELEMENT METHOD. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 4, s. 517-528. ISSN: 1336-4561.

GAŠPARÍK, M. – **MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L. – ČEKOVSKÁ, H. – POTŮČEK, D. Flammability Characteristics of Thermally Modified Oak Wood Treated with a Fire Retardant. BioResources, 2017, roč. 12, č. 4, s. 8451-8467. ISSN: 1930-2126.

ZÁBORSKÝ, V. – BORŮVKA, V. – KAŠIČKOVÁ, V. – RUMAN, D. Effect of Wood Species, Adhesive Type, and Annual Ring Directions on the Stiffness of Rail to Leg Mortise and Tenon Furniture Joints. BioResources, 2017, roč. 12, č. 4, s. 7016-7031. ISSN: 1930-2126.

SAMUSEVICH, A. – ZEIDLER, A. – **VEJPUSTKOVÁ, M. INFLUENCE OF AIR POLLUTION AND EXTREME FROST ON WOOD CELL PARAMETERS AT MOUNTAIN SPRUCE STANDS (PICEA ABIES (L.) KARST.) IN THE ORE MOUNTAINS. Wood Research, 2017, roč. 62, č. 1, s. 79-90. ISSN: 1336-4561.

GAFF, M. – BABIAK, M. – VOKATÝ, V. – GAŠPARÍK, M. – RUMAN, D. Bending characteristics of hardwood lamellae in the elastic region. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2017, roč. 116, č. MAY, s. 61-75. ISSN: 1359-8368.

SVOBODA, T. – GAFFOVÁ, Z. – **RAJNOHA, R. – **ŠATANOVÁ, A. – KMINIAK, R. Bending Forces at the Proportionality Limit and the Maximum - Technological Innovations for Better Performance in Wood Processing Companies. BioResources, 2017, roč. 12, č. 2, s. 4146-4165. ISSN: 1930-2126.

PÁNEK, M. – OBERHOFNEROVÁ, E. – ZEIDLER, A. – ŠEDIVKA, P. Efficacy of Hydrophobic Coatings in Protecting Oak Wood Surfaces during Accelerated Weathering. Coatings, 2017, roč. 7, č. 10, s. 1-15. ISSN: 2079-6412.

HLÁSNY, T. – BARKA, I. – **ROESSIGER, J. – **KULLA, L. – TROMBIK, J. – SARVAŠOVÁ KVIETKOVÁ, M. – **BUCHA, T. – **KOVALČÍK, M. – ČIHÁK, T. Conversion of Norway spruce forests in the face of climate change: a case study in Central Europe. European Journal of Forest Research, 2017, roč. 136, č. 5-6, s. 1013-1028. ISSN: 1612-4669.

**VANČO, M. – **JAMBEROVÁ, Z. – **BARCÍK, Š. – GAFF, M. – ČEKOVSKÁ, H. – KAPLAN, L. The Effect of Selected Technical, Technological, and Material Factors on the Size of Juvenile Poplar Wood Chips Generated during Face Milling. BioResources, 2017, roč. 12, č. 3, s. 4881-4896. ISSN: 1930-2126.

BOMBA, J. – JEŽEK, J. – HÝSEK, Š. – SIKORA, A. – STOLARIKOVÁ, R. – PALACKÁ, A. – BERKOVÁ, M. – KOLBABOVÁ, T. Polyurethane Coatings on Hardwood and Softwood Surfaces: Their Resistance to Household Liquids as an Educational Case Study. BioResources, 2017, roč. 12, č. 3, s. 5867-5877. ISSN: 1930-2126.

Odborná monografie

FRIESS, F. Velikost provozu a strategie firmy v pilařské výrobě. Praha: , 2006. 53s. ISBN 80-213-1533-4.

BARCÍK, Š. Technika pre výrobu nábytku. . TU Zvolen: TU Zvolen, 2009. 263s. ISBN 978-80-228-2055-4.

BARCÍK, Š. – KVIETKOVÁ, M. – KMINIAK, R. – ZEIDLER, A. Řezání dřeva a dřevěných kompozitních materiálů abrazivním vodním paprskem . Praha: Powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, 16500 Praha 6 – Suchdol, 2012, 240s. ISBN 978-80-87415-60-3.

Kapitoly v odborné knize

ZEIDLER, A. Materiály I. Praha: Informatorium, 2008. 1s. ISBN 978-80-7333-070-5. s. Stavba a vlastnosti dřeva, s. 37 - 86.

FRIESS, F. Materiály I pro učební obor Truhlář. Praha: Informatorium apol. s r.o, 2008. 1s. ISBN 978-80-7333-070-5. s. Materiály I, s. 1 - 36.

Článek ve sborníku z akce

BARCÍK, Š. Rationalisation work mobile cross system. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 31 - 41.

BARCÍK, Š. The influence of the parameters of native wood cutting process by abrasive water – jet on the kerf width. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 19 - 29.

BARCÍK, Š. New tools constructions facilitating extraction of chips produced during machining. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 219 - 234.

BARCÍK, Š. The design of tools for wood with internal chip extraction from machining area. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, 2009. s. 219 - 234.

MIFTIEVA, E. – GAŠPARÍK, M. – SUCHOPÁR, M. The effect of periodic stressing and material thickness on the bending strenght of densified beech WOOD. In Wood Processing and Furniture Manufacturing Challenges on the World Market and Wood-Based Energy Goes Global - Proceedings of Scientific Papers 05.10.2015, Mlini, Dubrovnik; Croatia. Zagreb, Croatia: WoodEMA, i.a. – International Association for Economics and Management in Wood Processingand Furniture Manufacturing, Svetošimunska 25, Zagreb, Croatia, 2015. s. 235-240.

SVOBODA, T. – GAFF, M. – BRUTOVSKÝ, T. Determining the effect of populus tremula densification on the deformation tension characteristics under pressure perpendicular to the radial direction fibers. In Wood Processing and Furniture Manufacturing Challenges on the World Market and Wood-Based Energy Goes Global - Proceedings of Scientific Papers 05.10.2015, Mlini, Dubrovnik; Croatia. Zagreb, Croatia: WoodEMA, i.a. – International Association for Economics and Management in Wood Processingand Furniture Manufacturing, Svetošimunska 25, Zagreb, Croatia, 2015. s. 241-247.

VOKATÝ, V. – SVOBODA, T. – KUPČÁK, V. – GAFFOVÁ, Z. – ZÁBORSKÝ, V. Bending strength and limit of proportionality of Cyclic Loading on Beech and Aspen Solid Wood. In Jelačić, D. (ed.). The path forward for wood products: a global perspective: WoodEMA, i.a., 05.10.2016, Baton Rouge, Louisiana, USA. Zagreb, Croatia: WoodEMA, i.a. – International Association for Economics and Management in Wood Processingand Furniture Manufacturing, Svetošimunska 25, Zagreb, Croatia, 2016. s. 23-34.

RUMAN, D. – SVOBODA, T. – MIFTIEVA, E. – GAFF, M. – GAŠPARÍK, M. Flexural properties of aspen wood in relation to cyclic loading. In 27th International Conference on Wood Science and Technology, ICWST 2016: Implementation of Wood Science in Woodworking Sector - Proceedings 13.10.2016, Zagreb; Croatia. Zagreb; Croatia: University of Zagreb - Faculty of Forestry, 2016. s. 193-203.

SVOBODA, T. – VOKATÝ, V. – ZÁBORSKÝ, V. – GAFFOVÁ, Z. Elasticity modulus as a function of selected factors. In The Path Forward for Wood Products: A Global Perspective - Proceedings of Scientific Papers 05.10.2016, Dubrovnik, Croatia. Dubrovnik, Croatia: WoodEMA, i.a., 2016. s. 15-22.

SVITÁK, M. – KRONTORÁD, K. – SVOBODA, T. Construction design of high-rise module for low-cost observation tower. In Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies - Proceedings of the International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2015 27.05.2015, High Tatras Mountains; Slovakia. London: CRC Press/Balkema, 2016. s. 399-404.