×
Katedra základního zpracování dřeva
banner

Katedra základního zpracování dřeva

Katedra základního zpracování dřeva (KZZD) vznikla k prvnímu lednu 2013, a to rozdělením bývalé Katedry zpracování dřeva na dva samostatné subjekty. Vytvoření nové katedry bylo logickým vyústěním dynamického vývoje dřevařských oborů na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. První studenti dřevařského oboru nastoupili na fakultu již v roce 1993. V roce 2004 vzniká samostatná dřevařská katedra - Katedra zpracování dřeva. Současný vznik nové katedry reaguje jak na požadavky ze strany studentů, tak především požadavky z praxe. Demonstruje diverzifikační proces dřevařských předmětů i oborů studia a jejich posilování v rámci fakulty.

 

Pedagogická činnost

Svým odborným zaměřením katedra komplexně pokrývá oblast prvotního zpracování dřeva. Jedná se o dvě velké oblasti problematiky zpracování dřeva. Je to jednak oblast nauky o dřevě, zahrnující stavbu a vlastnosti dřeva, se značným přesahem a návaznostmi do všech zbývajících dřevařských disciplín, a i do značné části lesnických disciplín (např. lesní těžba, fyziologie a anatomie rostlin, pěstování lesa, produkce). Druhou, značně obsáhlou oblastí je oblast základního zpracování dřeva, reprezentovanou disciplínami jako je technologie pilařského zpracování dřeva, dřevařské technologie pro zpracování dřevěných polotovarů, obrábění dřeva, sušení a hydrotermická úprava dřeva, a v neposlední řadě chemické zpracování dřeva. Jedná se o kombinaci tradičních technicko-technologických dřevařských disciplín, vhodně doplněnou o disciplíny reagující na nejnovější trendy (např. CNC dřevozpracující technika).

Kromě interních pedagogických pracovníků se na výuce podílí i externí učitelé. Jedná se zejména o zkušené pedagogy z jiných vysokých škol nebo o významné odborníky z praxe. Významnou roli v pedagogických aktivitách katedry hrají odborné exkurze do předních firem působících v oboru základního zpracování dřeva nebo na odborné výstavy, včetně zahraničních, které jsou organizovány v rámci jednotlivých předmětů.

 

Vědecko-výzkumná činnost

V současnosti se v této oblasti katedra zaměřuje především na:

  • sledování vlivu vlastností v procesu obrábění z hlediska technických a technologických faktorů v návaznosti na energetickou náročnost procesu a kvalitu obráběného povrchu,
  • optimalizace parametrů procesu obrábění s predikcí adekvátního směřování dřeva do dřevařských technologií a výrobků,
  • stanovení fyzikálně – mechanických vlastností dřeva z atypických stanovišť (severočeských hnědouhelných výsypek),
  • stanovení fyzikálně – mechanických vlastností dřeva introdukovaných dřevin,
  • vlastnosti a obrábění tepelně modifikovaného dřeva (Thermowood).

 

Další aktivity

Katedra se účastní významných dřevařských veletrhů (WOOD-TEC, Pragoligna, FOR WOOD, Ligna Bohemia), kde se často podílí na odborném programu výstavy. Pravidelně se také účastní mezinárodních konferencí (Woodworking Techniques, WoodEMA, Trieskové a beztrieskové obrábanie dreva).
Neustále se rozšiřuje expertní a poradenská činnost katedry. Katedra disponuje rozsáhlým a kvalitním zázemím pro své pedagogické a výzkumné aktivity v nově postaveném Dřevařském pavilonu. Je to především laboratoř obrábění dřeva a dřevařské techniky (zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva), laboratoř nauky o dřevě, laboratoř obrazové analýzy a rozsáhlá sbírka domácích i tropických dřevin – xylotéka. V rámci laboratoří má vybudované monitorovací pracoviště zaměřené na sledování energetické náročnosti procesů obrábění dřeva, kvality obrábění, jako i na analýzu pracovního prostředí z hlediska hlučnosti, prašnosti nebo vibrací.