×
Odbor informačních a komunikačních technologií
banner

Provoz IKT

Střediska OIKT > Provoz IKT

Činnosti:

 • Komplexní provoz a správa koncových stanic uživatelů včetně příslušenství. Jejich instalace, údržba, instalace i reinstalace SW.
 • Kompletní zajištění chodu počítačových učeben na spravovaných fakultách a svěřených útvarech jak po stránce hardwaru tak i softwaru.
 • Zajištění chodu počítačových místností volně přístupných studentům ČZU v Praze mimo jejich rozvrh.
 • Legalizace SW, zajištění licenčních smluv.
 • Zajištění antivirové ochrany na koncových stanicích.
 • Podpora výuky na počítačových laboratořích prostřednictvím prostředků ICT.
 • Správa audiovizuální techniky.
 • Poradenství v oblasti ICT.
 • Uživatelská podpora (Helpdesk).
 • Zajištění ekologické likvidace vyřazeného HW.
 • Technická podpora UEP – správa terminálů a kiosků.
 • Technická správa Infopanelů na ČZU v Praze.

Zaměstnanci střediska Provozu IKT


Přehled koncových stanic na ČZU pod správou Střediska provozu IKT

fakulty a součásti ČZU

počet zaměstnaneckých PC

počet PC na učebnách

celkem PC

Rektorát

180

0

180

PEF

500

561

1061

FLD, FŽP

554

195

749

TF

285

85

370

IVP

58

27

85

ITS

80

39

119

KaM

30

60

90

celkem PC

1687

967

2654

Přehled počítačových místností na ČZU v Praze

Spravujeme několik volně přístupných počítačových místností s celkovou kapacitou 120 PC. Jedná se o Internetový Pavilon v přízemí Rektorátu, počítačové centrum v budově kolejí  JIH a počítačovou laboratoř na koleji F. OIKT zde poskytuje množství služeb pro zvýšení komfortu uživatele a stalý dohled.

Internetový pavilon je v běžném provozu otevřen denně od 8:00 do 22:00 hodin a nabízí následující služby:

 • přístup studentů k akademické síti, popř. síti Internet
 • černobílý/barevný tisk o formátu A4
 • možnost vypalování CD/DVD na každém z počítačů

Počítačové centrum JIH je v běžném provozu otevřeno od 9:00 do 22:00 hodin a nabízí následující služby:

 • přístup studentů k akademické síti, popř. síti Internet
 • černobílý/barevný tisk o formátu A4
 • možnost samostatného skenování na dvou scannerech
 • možnost vypalování CD/DVD na každém z počítačů
 • tisk digitálních fotografiích do formátu 10x15cm

Další možností využití počítačů pro studenty mimo rozvrh je využití volně přístupných počítačů ve vestibulech Fakult.

Kolejní síť

Středisko provozu IKT ve spolupráci se Střediskem infrastruktury poskytuje v areálu kolejí ČZU podporu bezmála 1500 uživatelům využívajících služeb kolejní sítě. Současně je poskytován servis zaměstnancům kolejí a menzy.

Poskytované služby:
 
 • řešení uživatelských problémů spojených s informačním systémem Kolejní sítě http://kolejsit.czu.cz
 • konzultace a pomoc při odstraňování HW/SW závad na uživatelských stanicích
 • zajištování chodu síťové infrastruktury v areálu kolejí
 • monitoring využívání prostředků sítě v souladu s pravidly kolejní (celouniverzitní) sítě a platné legislativy
 • spolupráce s ostatními útvary ČZU
Kontaktním místem uživatelů s podporou kolejní sítě je Počítačové centrum JIH, kde jsou studentům k dispozici technici OIKT. Během práce v terénu, popř. absenci techniků, případné problémy zaznamenává obsluha počítačové učebny a pomocí informačního systému předává technikům.
Dalším možným místem pro nahlášení případných problémů je prostor Institutu vzdělávání a poradenství na koleji EF, jehož obsluha může rovněž pomocí informačního systému předat zprávu technikům.
 
Na všech studentských pokojích kolejí ČZU (A, B, C, D, E, F, G, I, J) mohou studenti využívat dvě datové zásuvky s připojením o rychlosti 100 Mb/s. Páteřní síť mezi jednotlivými budovami je tvořena optickými či metalickými linkami o rychlosti 1 Gb/s.