×
Středisko Informačních služeb
banner

AppVenture tým

Pracoviště > AppVenture tým


Studentský vývojový tým AppVenture  tvoří skupina studentů ČZU PEF převážně z oboru Informatika, která se ve svém volném čase zabývá analýzou, vývojem a testováním aplikací pro univerzitu. Studenti navazují na své znalosti ze studia a dále je rozšiřují v praxi. Jednotliví členové týmu se specializují na konkrétní činnosti (vývoj, kódování, testování), nebo na konkrétní technologie (weby, UX, grafika, videa).

Studentský vývojový tým se v současnosti zaměřuje na tyto hlavní oblasti: webové aplikace na platformě PHP a Nette, aplikace v Google Script pro G Suite a na tvorbu videí. Studenti pracují nejen na samostatných projektech, ale také připravují návrhy uživatelského prostředí, grafické návrhy a prototypy pro jiné projekty.

Pro vývoj webových aplikací poskytlo know-how a redakční systém CMS Storm Webové studio Eclair. Společnost Eclair pořádá pro studenty workshopy, pomáhá studentům s vývojem v PHP frameworku Nette. Studentský vývojový tým úzce spolupracuje se seniorním Vývojovým týmem PEF.

Tým AppVenture v minulosti spolupracoval na vývoji mobilních aplikací, nyní se zaměřuje převážně na webové projekty. Prvním samostatným projektem týmu AppVenture je portál “První kroky po ČZU”, který nabízí novým studentům důležité informace o studiu na univerzitě a životě v univerzitním kampusu. První kroky nyní rozšiřujeme o video-průvodce, který názorně provede studenty úskalími univerzitního života.
V současnosti připravujeme prezentační web pro mezinárodní síť univerzit IBSEN (International Business Studies Exchange Network) a pracujeme na vytvoření samostatného informačního webu k využití UEP a možnostech stravování pro studenty. Ve spolupráci s OIKT připravujeme další rozvoj portálu osobních stránek zaměstnanců a doktorandů home.czu.cz a dále portálu útvarů a kateder na ČZU katedry.czu.cz. Se Studentským a informačním centrem ČZU spolupracujeme na vytvoření nového uživatelského rozhraní a nasazení nového vyhledávacího nástroje VuFind pro knihovní systém.
Zajímavá příležitost pro zařazení podpůrných aplikací je implementace cloudového systému G Suite for Education na PEF. Aplikace jsou psány v Google Scriptu a využívají navzájem provázaný ekosystém nástrojů Google. Pro cloudový systém Google G Suite for Education jsme vytvořili aplikaci pro odevzdávání a zpracování výkazů externistů pracujících na SIS PEF. Ve spolupráci s Katedrou řízení jsme připravili systém pro evidenci pracovní doby, který umožní opustit zastaralé formy zápisu docházky. Oba systémy, jak zpracování výkazů tak docházkový systém, jsou použitelné pro další útvary a katedry PEF. Jedinou podmínkou je aktivní uživatelský účet v G Suite. Pomocí Google Script také zpracováváme zdrojové soubory pro Fotobanku PEF, která obsahuje fotografie z akcí ČZU a PEF.

Web AppVenture: appventure.pef.czu.cz


Členové týmu:

Jan Prokop - vedení týmu, analýza
Petr Kejda - analýza, programování
Jiří Novák - programování, Google technologie
Jakub Štěpán Novák - UI, UX, design
Jan Belšán - videa, scénáře
Martin Čihák - videa, texty
Tatyana Broslavets - fotobanka
Vojtěch Dušek - kódování, videa

S mnoha dalšími studenty spolupracujeme nepravidelně, např. na testování aplikací, tvorbě hraných videí apod. Studentský tým průběžně vyhledává nové členy, náhradu za své kolegy, kteří již ukončili studium na univerzitě.