PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

AV tým

Audiovizuální tým SIS PEF (AV tým) zajišťuje komplexní správu a rozvoj Audiovizuálních technologií Provozně ekonomické fakulty.