×
Středisko Informačních služeb
banner

Modernizace sítě LAN na fakultě PEF

Aktuality > Modernizace sítě LAN na fakultě PEF

03.06.2016

Od 8. 6. 2016 bude na naší fakultě probíhat realizace několika projektů modernizace fakultní sítě včetně páteřního připojení.

Co modernizace sítě představuje?

Aktivní síťové prvky budou nahrazeny novými, rychlejšími a bezpečnějšími. Zároveň budou v rámci výstavby CEMS2 vybudovány nové trasy pro připojení fakulty do páteřní sítě vysokorychlostní optickou trasou s přenosovou rychlostí až 40Gbps.

Přístup zařízení do sítě bude ověřován na základě bezpečnostního protokolu 802.1x.

Dochází k optimalizaci adresní struktury vnitřních sítí.

Proč dochází ke změnám?

Rychlost připojení do sítě se zvýší až 10 x oproti stávajícímu stavu pro všechny uživatele .

Dochází k výraznému zvýšení zabezpečení přístupu zařízení do sítě i fungování v rámci vnitřních sítí.

Výměnou síťových prvků se zvyšuje spolehlivost sítě a dochází k podpoře nových síťových standardů.

Kdy dojde k modernizaci sítě?

Převod ověřování koncových stanic pomocí bezpečnostního protokolu 802.1x bude probíhat v termínu od 8. 6. do 17. 6. 2016.

Kompletní výměna síťových prvků proběhne během termínu červnové síťové odstávky od 18. 6. do 19. 6. 2016.

Redundantní připojení fakulty do páteřní sítě na rychlosti až 40 Gbps bude realizováno během letních prázdnin.

Jak mě tato změna ovlivní?

Zapnutím ověřování zařízení do sítě ČZU dojde jednorázově ke krátkému výpadku sítě (ve většině případů do dvou minut).

PC získá novou IP adresu, která se v čase může dynamicky měnit. Tam, kde dnes je běžné používat IP adresu (např. pro připojení na vzdálenou plochu počítače v kanceláři přes VPN), doporučujeme používat DNS název Vašeho PC, který bude vždy stejný (přesný DNS název Vašeho PC Vám sdělí lokální správce IT, je tvořen syntaxí název_stanice.zkratka_katedry.pef.czu.cz).

Co dělat při potížích se síťovým připojením?

Kontaktujte HelpDesk Tel: +420 22438 4444; Email: helpdesk@czu.cz.


Informaci připravili Ing. Radek Vostřez (OIKT) a Ing. Ondřej Hradecký (SIS PEF)