PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Naši partneři

Našimi nejdůležitějšími partnery na fakultě jsou Katedra informačních technologií a Katedra informačního inženýrství.

Na celoškolské úrovni spolupracujeme velmi těsně s Odborem informačních a komunikačních technologií a s Centrem audiovizuální podpory.