×
Středisko Informačních služeb
banner

Propagace

Poskytované služby > Propagace

,

Poskytovaná služba obsahuje velké množství činností zahrnující vzájemnou komunikaci mezi fakultou, studenty a veřejností s využitím marketingových aktivit. Zadavatel spolu s proděkanem pro vnější vztahy a zástupci z oddělení SIS PEF dohodnou vhodnou formu propagace dle potřeb a charakteru aktivit.

Aktuální možnosti propagace:

  • Prezentace na webových stránkách PEF,
  • prezentace na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, YouTube, LinkedIn, Foursquare),
  • prezentace na infopanelech a PC obrazovkách v učebnách,
  • přímý marketing formou oslovení konkrétního zákazníka e-mailem,
  • grafické návrhy plakátů, brožur, letáků a zajištění tisku,
  • návrh a zajištění realizace reklamních předmětů,
  • zapůjčení stánku a rollupů PEF,
  • pořízení a příprava fotografií a videozáznamů,
  • využití maskota PEF,
  • případné další možnosti dle domluvy.

Poptávku lze zadat e-mailem na propr@pef.czu.cz, osobně nebo vyplnit formulář pro zadání propagace.


Kontakt:

Ing. Václav Lohr, Ph.D., tel: 224 382 054

Požadavky na tvorbu grafických podkladů pro propagaci a prezentaci

01.01.2020 | 78x

Propagační kanály PEF - TV (infopanely), web PEF, Novinky PEF (infomail), sociální sítěPopis ideálního zpracování, pokud si někdo nebude…

čtěte více >>