PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

PROPR tým

PROPR tým byl vytvořen pro podporu propagace katedrových činností. Je tvořen zástupci jednotlivých kateder, kteří mají za úkol shromažďovat, připravovat a předávat informace (aktuality) pověřeným garantům SIS. Hlavním komunikačním kanálem je sběrný mail propr@pef.czu.cz. Také je možné zorganizovat schůzku členů PROPR týmu, kterou zajišťuje proděkan pro vnější vztahy.

Seznam jednotlivých zástupců kateder:

Katedra Propagace, prezentace
Katedra ekonomiky Helena Řezbová
Katedra ekonomických teorií Pavel Hrdlička
Katedra humanitních věd Pavla Varvažovská
Katedra informačního inženýrství Jiří Brožek
Katedra informačních technologií Jan Masner
Katedra jazyků Tereza Pilařová
Katedra obchodu a financí Lukáš Moravec, Jana Buchelová
Katedra práva Vittková Hana
Katedra psychologie Pavel Michálek
Katedra řízení Ladislav Pilař
Katedra statistiky Radka Procházková
Katedra systémového inženýrství Jiří Fejfar