×
Středisko Informačních služeb
banner

Rozlet PEF, letos počtvrté

Aktuality > Rozlet PEF, letos počtvrté

29.06.2017

Fakultní seznamovací kurz Rozlet PEF je letos pořádán již počtvrté. Osvědčené a zkušenostmi prověřené aktivity, které nabízí účastníkům, jsou každým rokem vylepšovány ve prospěch nastupujících studentů a usnadňují jim začátek studia na univerzitě.

Na webu Rozletu PEF je možné nalézt nejen důležité informace pro zájemce a účastníky, ale i fotografie a videa z minulých let a v neposlední řadě rady a tipy. Zájemci se zde na Rozlet mohou také přihlásit. V současné době je aktuální téma přijímacích zkoušek, a proto jsme pro uchazeče o studium připravili článek se stručným přehledem o jejich průběhu a také jsme informovali o dostupnosti bodových hranic pro jednotlivé obory bakalářského studia. Prostor dostal také pohled účastníků minulých ročníků, kteří se tento rok objeví v roli instruktorů.

Na přípravách kurzu se každoročně podílejí ti nejaktivnější studenti z naší fakulty, kteří pod vedením zkušených pedagogů a absolventů plní nejen obsahovou stránku webu, ale také navrhují vylepšení, optimalizují web, připravují zajímavý obsah na Facebook Rozletu a vytvořili propagační videa k seznamovacímu kurzu. Na facebookové stránce Rozletu jsou pravidelně sdíleny aktuality z webu Rozletu, upozornění na novinky a zajímavosti. V neposlední řadě je Facebook důležitým prostředkem komunikace mezi realizačním týmem a účastníky kurzu.

Další oblastí, kterou v rámci příprav a propagace Rozletu spravují studentské týmy, je facebooková reklama. Marketing, který si studenti mohou vyzkoušet sami v praxi a přímo pro svoji fakultu, to jsou benefity, které Rozlet PEF poskytuje. Cílení reklam je zaměřeno na návštěvníky stránek, náš tým pracuje s konverzemi, vlastními publiky i remarketingem.

Nejlepší na tom všem je, že celé učení probíhá jako dobrovolná aktivita. Každý dělá to, co je mu nejbližší a při tom se dozvídá nové věci, sdílí je s ostatními členy týmu a nejen, že se podílí na plnění primárního cíle seznamovacího kurzu - uvádět nově nastupující studenty do života na PEF ČZU, ale plní i cíle sekundární - pomáhá fakultě i sám sobě. Znalosti, které si členové týmu Rozletu PEF odnášejí v ryze praktických oblastech marketingu, řízení, plánování projektů, komunikace, spolupráce v týmu, informačních technologiích i sociálních sítích, jsou tím, za co by jiní platili zlatem. Spolupráce týmu Rozletu PEF je úzce propojená s Akčním týmem PEF, zejména v oblasti sociálních sítí a podpory akcí, a studentským týmem Six Points, který připravuje na zahájení semestru akci Zeptej se pefáka.

Za toto vše je třeba poděkovat těm, kteří s myšlenkou kurzu přišli, vedení fakulty i vedoucím pracovníkům, kteří tuto činnost podporují.

Autor: Tereza Nehézová