×
Středisko Informačních služeb
banner

Sociální média

Poskytované služby > Sociální média

O komunikaci na sociálních sítích fakulty pečuje tým studentů (Akční tým PEF) pod vedením Ing. Václava Lohra, Ph.D.

Aktuálně spravované sociální sítě:

Jak zadat požadavky pro propagaci na sociálních sítích?

Preferujeme komunikaci přes e-mail: smat@pef.czu.cz.

Zajišťování propagace na sociálních sítích probíhá podle vnitřních pravidel Akčního týmu PEF, které zahrnují postupy vedoucí k optimalizaci dosahu sdělení na sítích a pravomoc rozhodování o finální formě a obsahu statusů.


Podoba a forma grafických podkladů pro propagaci a prezentaci nejen na sociálních sítích PEF je podrobně specifikovaná na stránce Požadavky na tvorbu grafických podkladů pro propagaci a prezentaci.


Trocha historie:

Sociální média Provozně ekonomické fakulty zahájila svoji činnost v roce 2009. První sociální sítí, kterou PEF v květnu 2009 (tehdy ještě neoficiálně) začala využívat, byl Twitter. V říjnu 2009 pak nastoupil Facebook.

První Tweet PEF:

První facebookový status PEF:


Facebook PEF získal již pře 11 500 fanoušků.