PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Správci UIS

Univerzitní informační systém dostupný na adrese http://is.czu.cz je sofistikovanou platformou pro rozsáhlou školskou agendu zahrnující správu studijních programů a oborů, studijních plánů, Studijního oddělení, Oddělení vědy a výzkumu, financování studia, stipendia, přijímacího řízení, osobní administraci, Oddělení mezinárodních vztahů, státní závěrečné zkoušky, dokumentového serveru, rozvrhy a další agendy.

UIS spravují pro Provozně ekonomickou fakultu systémoví integrátoři, kteří jsou součástí Střediska informačních služeb PEF:

Ing. Tomáš Martínek - tel.: 224 383 228
Radim Tichý - tel.: 224 383 243

Úlohou systémových integrátorů je především komplexní správa systému, návrh integračních vazeb s ostatními systémy i nástroji ČZU, návrh rozvoje systému, řešení problémů, testování, podpora uživatelů systému, zajištění plnohodnotného provozu pro studenty a zaměstnance Provozně ekonomické fakulty.