×
Středisko Informačních služeb
banner

Testovací centrum prověřilo znalosti studentů Provozně ekonomické fakulty

Aktuality > Testovací centrum prověřilo znalosti studentů Provozně ekonomické fakulty

12.02.2016

Zimní semestr akademického roku 2015/2016 byl prvním obdobím, kdy bylo pro testování znalostí studentů Provozně ekonomické fakulty využito řadou vyučujících nového Testovacího centra pod správou Střediska informačních služeb PEF.

Testovací centrum PEF bylo zprovozněno v roce 2015 a nachází se v přízemí rektorátu České zemědělské univerzity v Praze. Svými vlastnostmi se jedná o unikátní testovací centrum, které posouvá Provozně ekonomickou fakultu do čela mezi leadery elektronického testování znalostí studentů.

Testovací centrum PEF je vybaveno 48 pracovními stanicemi, na kterých je nastaveno specifické prostředí. Každý student má předem určený rezervovaný počítač, na jím vybraný konkrétní čas, ze kterého je omezený přístup pouze do daného testu v rámci systému Moodle. Algoritmus systému řeší rozsazení studentů tak, aby nebylo možné psát test ze stejného předmětu na počítačích umístěných vedle sebe. Celá místnost Testovacího centra je monitorována množstvím kamer a záznam je uchováván pro případné disciplinární řízení.

Do místnosti lze vstoupit pouze po identifikaci předložením dokladů totožnosti a přes bezpečnostní rám, který společně s dozorem kontroluje, zda studenti vchází do místnosti bez mobilního telefonu a jiných nedovolených zařízení. Své věci si studenti mohou uložit do skříněk na klíč, které fungují na padesátikorunovou zálohu. Během testování dohlíží na kamerové záznamy i chování testovaných studentů přímo u pracovních stanic pedagogický dozor.

Testovací centrum pomáhá vyučujícím, kteří do Testovacího centra PEF přesunou své průběžné zápočtové testy i případné závěrečné zkouškové testy, ušetřit čas na cvičeních i mimo něj. Studentům Testovací centrum PEF umožňuje flexibilně si zvolit čas pro vykonání testu od 8 hodin ráno do 19:20 - to je poslední čas, kdy může být zahájen test o maximální délce 70 minut. Kapacita Testovacího centra je více než 400 studentů denně. Jak podotýká Ing. Ondřej Gojda, který působí jako pedagogický dozor a sám využívá Testovací centrum pro průběžné testy jím vyučovaných předmětů, byla denní vytíženost Testovacího centra v zimním semestru maximálně na polovině celkové kapacity. Dále dodává, že během prvního semestru bylo v Testovacím centru přistiženo při nedovoleném jednání několik studentů.

V rámci zimního semestru 2015/2016 pedagogové využili Centrum pro testování znalostí studentů ve 27 testech resp. 22 různých kurzech. Testovací centrum PEF využilo během 49 monitorovaných dnů celkem 1934 studentů, kteří absolvovali celkem 2418 pokusů o složení testu.

Testovací centrum PEF Středisko informačních služeb neustále vyvíjí a rozšiřuje jeho funkcionalitu. V letním semestru v Testovacím centru opět přibydou testy z nových předmětů a zvažován je také občasný víkendový provoz, který bude určen zejména studentům kombinovaného studia.

Ing. Tomáš Martínek, Ing. Petr Benda Ph.D.

Středisko informačních služeb PEF