×
Středisko Informačních služeb
banner

Výstavba CEMSII zahájena

Aktuality > Výstavba CEMSII zahájena

25.01.2016

V zastoupení paní tajemnice JUDr. Marie Divišové Vás chci informovat o zahájení výstavby další části naší fakulty - Centra ekonomických a manažerských studií II. Tak jako s každou stavbou, i s tou budou spojena některá nezbytně nutná opatření, o kterých Vás budeme průběžně informovat.

Vlastní stavba byla zahájena minulé pondělí 25.1.2016, kdy došlo k předání staveniště zhotoviteli, jímž je na základě proběhlé nadlimitní veřejné zakázky firma Zlínstav a.s. Podle uzavřené smlouvy by měla být budova dokončena a předána do užívání naší fakultě do 14 měsíců.

Tento týden probíhá příprava staveniště a museli jsme přistoupit k prvnímu opatření - od 2.2.2016 bude uzavřen vchod CEMS, který bude po dobu stavby sloužit pouze jako únikový východ v případě požáru.

Jsem Vám k dispozici pro Vaše případné dotazy.

S přáním hladkého průběhu této stavební akce

Ing. Ondřej Hradecký

Středisko informačních služeb PEF

vedoucí