SBORNÍKY Z KONFERENCE RPH

 

Autor: Kolektiv autorů (55)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. L. Kolář, DrSc., Ing. D. Pavlíková, CSc., doc. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku precizního hospodaření. Sborník ze VI. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 30.11.2000
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agrochemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (26 příspěvků, 154 stran)
ISBN: 80-213-0691-2
   
Autor: Kolektiv autorů (42)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. L. Kolář, DrSc., Ing. D. Pavlíková, CSc., doc. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku síry v rostlinné výrobě. Sborník ze VII. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 29.11.2001
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agrochemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (23 příspěvků, 141 stran)
ISBN: 80- 213-0839-7
   
Autor: Kolektiv autorů (39)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku fosforu v rostlinné výrobě. Sborník z VIII. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 28.11.2002
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agrochemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (26 příspěvků, 148 stran)
ISBN: 80-213-0957-1
   
Autor: Kolektiv autorů (53)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na setrvalý rozvoj a precizní zemědělství. Sborník z IX. mezinárodní konference konference konané na ČZU v Praze dne 27.11.2003
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agrochemie a výživy rostlin
Náklad: 350 výtisků (33 příspěvků, 182 stran)
ISBN: 80-213-1083-9
   
Autor: Kolektiv autorů (58)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku rizikových látek v rostlinné výrobě. Sborník z X. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 25.11.2004
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agrochemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (33 příspěvků, 186 stran)
ISBN: 80-213-1232-7
   
Autor: Kolektiv autorů (55)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., doc. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku vápnění. Sborník z XI. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 1.12.2005
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agrochemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (33 příspěvků, 169 stran)
ISBN: 80-213-1401-X
   
Autor: Kolektiv autorů (64)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., doc. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku mimokořenové výživy rostlin. Sborník ze XII. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 30.11.2006
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agrochemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (30 příspěvků, 160 stran)
ISBN: 80-213-1558-X
   
Autor: Kolektiv autorů (58)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., doc. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku současných trendů hnojení dusíkem. Sborník ze XIII. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 29.11.2007
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agrochemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (27 příspěvků, 160 stran)
ISBN: 978-80-213-1707-9
   
Autor: Kolektiv autorů (74)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., doc. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku zaměřené na problematiku výživy a hnojení fosforem. Sborník ze XIV. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 27.11.2008
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (36 příspěvků, 185 stran)
ISBN: 978-80-213-1856-4
   
Autor: Kolektiv autorů (53)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., doc. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na půdní úrodnost, organickou hmotu v půdě a použití statkových a minerálních hnojiv. Sborník z XV. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 26.11.2009
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (28 příspěvků, 151 stran)
ISBN: 978-80-213-2006-2
   
Autor: Kolektiv autorů (57)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., prof. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na úlohu a význam dlouhodobých pokusů ve výživě rostlin. Sborník z XVI. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 25.11.2010
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (27 příspěvků, 136 stran)
ISBN: 978-80-213-2118-2
   
Autor: Kolektiv autorů (55)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., prof. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku síry ve výživě rostlin. Sborník ze XVII. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 30.11.2011
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (30 příspěvků, 170 stran)
ISBN: 978-80-213-2224-0
  
Autor: Kolektiv autorů (67)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., doc. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku výživy zahradních plodin. Sborník z XVIII. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 29.11.2012
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Náklad: 300 výtisků (37 příspěvků, 215 stran)
ISBN: 978-80-213-2331-5
   
Autor: Kolektiv autorů (65)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., prof. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na problematiku vápníku a vápnění. Sborník z XIX. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 28.11.2013
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Náklad: 250 výtisků (33 příspěvků, 177 stran)
ISBN: 978-80-213-2416-9
   
Autor: Kolektiv autorů (52)
Lektor: Prof. Ing. V. Vaněk, CSc., prof. Ing. J. Balík, CSc., prof. Ing. D. Pavlíková, CSc., prof. Ing. P. Tlustoš, CSc.
Titul: Racionální použití hnojiv zaměřené na zdroje živin a využití odpadních látek v zemědělství. Sborník z XX. mezinárodní konference konané na ČZU v Praze dne 27.11.2014
Vydala: ČZU v Praze. Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
Náklad: 250 výtisků (22 příspěvků, 127 stran)
ISBN: 978-80-213-2511-1