×
Department of Genetics and Physiology of Forest Trees
banner

Kontakt

Mgr. Marie Pavlíková

Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin
Fakulta lesnická a dřevařská
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
160 00 Praha 6 - Suchdol