Katedra zahradnictví
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Články v odborném periodiku Vyhledávání »

Zrušit filtr

Článek v odborném periodiku

GRIMOVÁ, L. – WINKOWSKA, L. – ZÍKA, L. – RYŠÁNEK, P. Distribution of viruses in old commercial and abandoned orchards and wild apple trees. Journal of Plant Pathology, 2016, roč. 98, č. 3, s. 75-80. ISSN: 1125-4653.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. – SUS, J. – PTÁČEK, V. Effects of synthetic brassinolide on the yield of onion grown at two irrigation levels. Scientia Horticulturae, 2016, roč. 202, č. N, s. 125-132. ISSN: 0304-4238.

AUGUSTINOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. – MATISKA, P. – WIMMEROVÁ, Z. – KODETOVÁ, T. Testing the winter hardiness of selected chrysanthemum cultivars of Multiflora type . Horticultural Science, 2016, roč. 2016, č. 43, s. 203-210. ISSN: 0862-867X.

SUS, J. Výchovný řez polokmenů jabloně odrůdy ´Angold´ v ekopěstování. Zahradnictví, 2016, roč. XV, č. 1, s. 16-20. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Vliv výchovného řezu na růst a produktivitu jabloní v ekologickém režimu pěstování. Zahradnictví, 2016, roč. XV, č. 12, s. 18-21. ISSN: 1213-7596.

KOUDELA, M. – NOVOTNÝ, Č. Influence of Cultivars and Seed Thermal Treatment on the Development of Fungal Pathogens in Carrot and Onion Plants. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, roč. 64, č. 4, s. 1181-1189. ISSN: 1211-8516.

RŮŽEK, L. – RŮŽKOVÁ, M. – KOUDELA, M. – BEČKOVÁ, L. – BEČKA, D. – KRULIŠ, Z. – ŠÁRKA, E. – VOŘÍŠEK, K. – LEDVINA, Š. – ŠALOUNOVÁ, B. – VENYERCSANOVÁ, J. Biodegradation of composites based on maltodextrine and wheat B-starch in compost. Horticultural Science, 2015, roč. 42, č. 4, s. 209-214. ISSN: 0862-867X.

ZLÁMALOVÁ, T. – ELBL, J. – BAROŇ, M. – BĚLÍKOVÁ, H. – LAMPÍŘ, L. – HLUŠEK, J. – LOŠÁK, T. Using foliar applications of magnesium and potassium to improve yields and some qualitative parameters of vine grapes (Vitis vinifera L.). Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 10, s. 451-457. ISSN: 1214-1178.

MÉSZÁROS, M. – SUS, J. – LAŇAR, L. – NÁMĚSTEK, J. Evaluation of slender spindle form in young ‘Topaz’ apple orchard*. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 4, s. 167-171. ISSN: 1211-3174.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. Hodnocení odrůdové tolerance zelí vůči bakteriální černé žilkovitosti. Zahradnictví, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 22-23. ISSN: 1213-7596.

LAŇAR, L. – SUS, J. – MÉSZÁROS, M. VLIV POUŽITÉHO PŘÍPRAVKU A JEHO KONCENTRACE NA VĚTVENÍ A RŮST ODRŮDY JABLONĚ ´TOPAZ´ VE ŠKOLCE. Vědecké práce ovocnářské. , 2015, roč. 2015, č. 24, s. 153-158. ISSN: 0231-6900 .

LAŇAR, L. – SUS, J. – MÉSZÁROS, M. VLIV SMÁČEDLA A FREKVENCE OŠETŘENÍ NA VĚTVENÍ ODRŮDY JABLONĚ ´RUBINOLA´ VE ŠKOLCE. ..., 2015, roč. 2015, č. 24, s. 169-176. ISSN: N.

KOUŘIMSKÁ, L. – KUBASCHOVÁ, K. – SUS, J. – NOVÝ, P. – DVOŘÁKOVÁ, B. – KOUDELA, M. Comparison of the carbohydrate content in apples and carrots grown in organic and integrated farming systems. Potravinárstvo, 2014, roč. 8, č. 1, s. 178-183. ISSN: 1337-0960.

SUS, J. Novější odrůdy slivoní tolerantní k šarce. Zahradnictví, 2014, roč. 13, č. 1, s. 20-23. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Tvarování a řez slivoní. Zahradnictví, 2014, roč. 13, č. 1, s. 24-27. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Faktory ovlivňující vnitřní a vnější kvalitu ovoce. Vinař-sadař, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 68-72. ISSN: 1804-3054.

SUS, J. Řez slivoní. Vinař-sadař, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 44-47. ISSN: 1804-3054.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. – HAJDÍK, M. Produkce dřevní biomasy při jarním řezu slivoní (předběžné výsledky). Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 1, s. 60-63. ISSN: 1213-7596.

PAZDERŮ, K. – KOUDELA, M. Influence of hydrogel on germination of lettuce and onion seed at two different moisture levels. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 1817-1822. ISSN: 1211-8516.

LAMPÍŘ, L. Influence of Locality on Content of Phenolic Compounds in White Wines. Czech Journal of Food Sciences, 2013, roč. 31, č. 6, s. 619-626. ISSN: 1212-1800.

DOLEŽALOVÁ, J. – KOUDELA, M. Vliv syntetického brassinolidu na klíčení osiva cibule kuchyňské v různých vlhkostních podmínkách. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 12, s. 66-68. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Výsledky hodnocení růstu vybraných odrůd slivoní. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 11, s. 18-20. ISSN: 1213-7596.

LAMPÍŘ, L.; idPublikace = 63025; Název: Varietal Differentiation of White Wines on the Basis of Phenolic Compounds profile-- Neexistuje podtyp publikace --

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Výnosy švestek a pološvestek tvarovaných jako vřeteno do sedmého roku po výsadbě. Zahradnictví, 2013, roč. 12, č. 12, s. 12-15. ISSN: 1213-7596.

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. Effects of deficit irrigation and straw mulching on gas exchange of cucumber plants (Cucumis sativus L.). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 43-50. ISSN: 1211-8516.

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – MARTINKOVÁ, J. – SVOZILOVÁ, L. – DOLEŽALOVÁ, J. Yield and quality of head lettuce after 24-epibrassinolide application under optimal and reduced irrigation. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 60, č. 3, s. 93-100. ISSN: 1211-8516.

MUŠKA, F. – JAKL, A. – LAMPÍŘ, L. – KAZDA, J. – ROŽNOVSKÝ, J. – MUŠKA, A. Škodlivé výskyty ponrav chrousta obecného na cukrové a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2008. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, roč. 128, č. 9 - 10, s. 296-299. ISSN: 1210-3306.

KOUDELA, M. – ŠUK, J. – HNILIČKA, F. – SVOZILOVÁ, L. – MARTINKOVÁ, J. – KUBÍČEK, M. Vliv mulčování slámou na výnos a kvalitu okurek nakládaček. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 5, s. 20-22. ISSN: 1213-7596.

MATISKA, P. Metody rozmnožování plamenky latnaté (Phlox paniculata) v podmínkách in vitro. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 10/2012, s. 32-34. ISSN: 1213-7596.

MATISKA, P. – BAROŠ, A. Rozdíly v estetickém působení trvalkových záhonů s vyšším stupněm autoregulace v závislosti na použitých směsích. Zahradnictví, 2012, roč. XI, č. 12/2012, s. 42-44. ISSN: 1213-7596.

BAROŠ, A. – MATISKA, P. Vizuální vyhodnocení trvalkových výsadeb s vyšším stupněm autoregulace. Acta Pruhoniciana, 2012, roč. 102, č. , s. 75-81. ISSN: 0374-5651.

KOUDELA, M. – HNILIČKA, F. – SVOZILOVÁ, L. – MARTINKOVÁ, J. Cauliflower qualities in two irrigation levels with the using of hydrophilic agent. Horticultural Science, 2011, roč. 38, č 2, s. 81-85. ISSN: 0862-867X.

POTOP, V. – KOUDELA, M. – MOŽNÝ, M. The impact of dry, wet and heat episodes on the production of vegetable crops in Polabí (River Basin).. Scientia Agriculturae Bohemica, 2011, roč. 42, č 3, s. 93-101. ISSN: 1211-3174.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. Hodnocení růstu a výnosů vybraných odrůd slivoní na začátku plodnosti. Zahradnictví, 2011, roč. X., č 9, s. 12-16. ISSN: 1213-7596.

PRSKAVEC, K. – SUS, J. Vývoj pěstitelských tvarů jabloní a predace housenek obaleče jablečného sýkorami v borce stromů. Zahradnictví, 2011, roč. 2011 (X.), č. 11, s. 16-17. ISSN: 1213-7596.

MATISKA, P. Polyploidy induction in Phlox paniculata L. under in vitro conditions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 1, č 2010, s. 101-106. ISSN: 1211-8516.

KOUDELA, M. – SVOZILOVÁ, L. Půdní úrodnost, ochrana rostlin a regulace zaplevelení při ekologické produkci zeleniny. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX), č. 6, s. 22 - 24. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. – BROŽOVÁ, L. – FLEISCHMANNOVÁ, ING., P. Předběžné hodnocení produktivity sortimentu slivoní během období tvarování vřetene I.. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX.), č. 10, s. 16 - 17. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Předběžné hodnocení produktivity širšího sortimentu slivoní během období tvarování vřetene II.. Zahradnictví, 2010, roč. 2010 (IX.), č. 11, s. 16 - 18. ISSN: 1213-7596.

HNILIČKA, F. – KOUDELA, M. – MARTINKOVÁ, J. – HNILIČKOVÁ, H. – HEJNÁK, V. Effect of water deficit and application of 24-epibrassinolide on gas exchange in cauliflower plants. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 1, s. 15 - 20. ISSN: 1211-3174.

PAZDERŮ, K. – KOUDELA, M. – KROBOVÁ, T. Vliv digestátu na klíčení vybraných druhů zelenin. Zahradnictví, 2010, roč. 9, č. 8, s. 27 - 29. ISSN: 1213-7596.

MATISKA, P. Méně známé nízké druhy vrb. Zahradnictví, 2009, roč. 100, č. 3, s. 56 - 58. ISSN: 1213-7596.

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – MIHOLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – KOUDELA, M. The effect of fertilization with fermented pig slurry on the quantitative and qualitative parameters of tomatoes (Solanum lycopersicum). Soil and Water Research, 2009, roč. 3, č. 4, s. 116 - 121. ISSN: 1801-5395.

KOUDELA, M. – PETŘÍKOVÁ, K. Influence of a non-wowen textile covering on the content of nutrient compounds of lettuce. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 1, s. 12 - 17. ISSN: 1211-3174.

KOUDELA, M. Zeleninová zahrada (prosinec) . Zahradnictví, 2009, roč. 41, č. 12, s. 1 - 0. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Na návštěvě u východoněmeckých sousedů. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 1, s. 12 - 14. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Zahradnictví na České zemědělské univerzitě v Praze. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 3, s. 46 - 47. ISSN: 1213-7596.

SUS, J. Den otevřených dveří v Troji. . Zahradnictví, 2009, roč. 84, č. 12, s. 44 - 45. ISSN: 1213-7596.

KOUDELA, M. Nutritional compositions and yield of sweet fennel cultivars – Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var.azoricum (Mill.) Thell. Horticultural Science, 2008, roč. 35, č. 1, s. 1 - 6. ISSN: 0862-867X.

KOUDELA, M. Nutrients content and yield in selected cultivars of leaf lettuce (Lactuca sativa L. var. crispa). Horticultural Science, 2008, roč. 35, č. 3, s. 99 - 106. ISSN: 0862-867X.

KOUŘIMSKÁ, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – BABIČKA, L. – KOUDELA, M. – PROKŮPKOVÁ, L. – MIHOLOVÁ, D. – KOLIHOVÁ, D. The effect of fermented pig slurry fertilization on the quality of vegetables. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 30, č. 1, s. 251 - 257. ISSN: 1211-8516.

MAREČEK, J. – SUS, J. – PROKOPOVÁ, D. Fruit Tree in Transformations of the Landscape Character. Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 2, č. 39, s. 224 - 231. ISSN: 1211-3174.

KLIMÁNKOVÁ, E. – HOLADOVÁ, K. – HAJŠLOVÁ, J. – ČAJKA, T. – POUSTKA, J. – KOUDELA, M. Aroma profiles of five basil (Ocimum basilicum L.) cultivars grown under conventional and organic conditions . Food Chemistry, 2007, roč. 107, č. 1, s. 464 - 472. ISSN: 0308-8146.

KOUDELA, M. Nutritional composition and yield of endive cultivars – Cichorium endivia L.. Horticultural Science, 2007, roč. 34, č. 1, s. 6 - 10. ISSN: 0862-867X.

LACHMAN, J. – ŠULC, M. – SUS, J. Polyphenol content and antiradical activity in different apple varieties. Horticultural Science, 2006, roč. 33, č. 3, s. 95 - 102. ISSN: 0862-867X.

KOVÁŘOVÁ, K. – BRDIČKOVÁ, J. UPLATNĚNÍ NETRADIČNÍCH DRUHŮ ZELENINY NA TRHU. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 1, č. 8, s. 63 - 66. ISSN: 1212-3285.