×
Department of Water Resources and Environmental Modeling
banner

Publikace

Article in a professional periodical

**WÜRZER, S. – **WEVER, N. – JURAS, R. – **LEHNING, M. – **JONAS, T. Modeling liquid water transport in snow under rain-on-snow conditions considering preferential flow. Hydrology and Earth System Sciences, 2017, roč. 21, č. 3, s. 1741-1756. ISSN: 1027-5606.

JURAS, R. – **WÜRZER, S. – PAVLÁSEK, J. – VITVAR, T. – **JONAS, T. Rainwater propagation through snowpack during rain-on-snow sprinkling experiments under different snow conditions. Hydrology and Earth System Sciences, 2017, roč. 21, č. 9, s. 4973-4987. ISSN: 1027-5606.

KOŽÍN, R. – BAŠTA, P. – MORAVEC, V. Modelování efektu přírodě blízkých opatření na hydrologickou bilanci v povodí Trkmanky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 21-24. ISSN: 0322-8916.

VIZINA, A. – VLNAS, R. – HANEL, M. – **KAŠPÁREK, L. – MELIŠOVÁ, E. – BERAN, A. – KOŽÍN, R. – STRNAD, F. Hydrologická bilance a disponibilní vodní zdroje v České republice v době hydrologického sucha. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 59, č. 4, s. 6-11. ISSN: 0322-8916.

**RULFOVÁ, Z. – **BERANOVÁ, R. – KYSELÝ, J. Climate change scenarios of convective and large-scale precipitation in the Czech Republic based on EURO-CORDEX data. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2017, roč. 37, č. 5, s. 2451-2465. ISSN: 0899-8418.

**GROOT ZWAAFTINK, C. – **ARNALDS, O. – WALDHAUSEROVÁ, P. – **ECKHARDT, S. – **PROSPERO, J. – **STOHL, A. Temporal and spatial variability of Icelandic dust emissions and atmospheric transport. ATMOSPHERIC CHEMISTRY AND PHYSICS, 2017, roč. 17, č. 17, s. 10865-10878. ISSN: 1680-7316.

KURÁŽ, M. – HOLUB, J. – **JEŘÁBEK, J. NUMERICAL SOLUTION OF THE RICHARDS EQUATION BASED CATCHMENT RUNOFF MODEL WITH DD-ADAPTIVITY ALGORITHM AND BOUSSINESQ EQUATION ESTIMATOR. Pollack Periodica, 2017, roč. 12, č. 1, s. 29-44. ISSN: 1788-1994.

**ŠATALA, T. – **TESAŘ, M. – **HANZELOVÁ, M. – **BARTÍK, M. – **ŠÍPEK, V. – **ŠKVARENINA, J. – **MINĎÁŠ, J. – WALDHAUSEROVÁ, P. Influence of beech and spruce sub-montane forests on snow cover in Poľana Biosphere Reserve. Biologia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 854-861. ISSN: 0006-3088.

**LAAHA, G. – **GAUSTER, T. – **TALLAKSEN, L. – **VIDAL, J. – **STAHL, K. – **PRUDHOMME, C. – **HEUDORFER, B. – VLNAS, R. – **IONITA, M. – **VAN LANEN, H. – **ADLER, M. – **CAILLOUET, L. – **DELUS, C. – **FENDEKOVA, M. – **GAILLIEZ, S. – **HANNAFORD, J. – **KINGSTON, D. – **VAN LOON, A. – **MEDIERO, L. – **OSUCH, M. – **ROMANOWICZ, R. – **SAUQUET, E. – **STAGGE, J. – **WONG, W. The European 2015 drought from a hydrological perspective. Hydrology and Earth System Sciences, 2017, roč. 21, č. 6, s. 3001-3024. ISSN: 1027-5606.

**CHADALAWADA, J. – HAVLÍČEK, V. – **BABOVIC, V. A Genetic Programming Approach to System Identification of Rainfall-Runoff Models. WATER RESOURCES MANAGEMENT, 2017, roč. 31, č. 12, s. 3975-3992. ISSN: 0920-4741.

STRNAD, F. – MORAVEC, V. – HANEL, M. – VIZINA, A. – BERAN, A. – MELIŠOVÁ, E. – KOŽÍN, R. Regionalizace nedostatkových objemů v České republice. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 0-0. ISSN: 0322-8916.

**VASILAKI, M. – **KOHNOVÁ, S. – HANEL, M. – **SZOLGAY, J. – **HLAVČOVÁ, K. – **LOUKAS, A. – **RONČÁK, P. Detection of future changes in seasonality in extreme short-term rainfall in selected stations of Slovakia. Contribution to Geophysics and Geodesy, 2017, roč. 47, č. 2, s. 133-148. ISSN: 1335-2806.

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – HRADILEK, V. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – **VYBÍRAL, T. – BUREŠ, L. Batymetrický přístup pro stanovení zásobních kapacit, množství a dynamiky sedimentů vodních nádrží (pilotní studie vodní nádrže Němčice). Vodní hospodářství, 2017, roč. 67, č. 8, s. 4-11. ISSN: 1211-0760.

**NOVÁK, P. – ROUB, R. – **VYBÍRAL, T. – MARVAL, Š. – **HEJDUK, T. – BUREŠ, L. Letecké batymetrické laserové skenování. Geodetický a kartografický obzor, 2017, roč. 63, č. 10, s. 197-209. ISSN: 1805-7446.

**URBAN, A. – **HANZLÍKOVÁ, H. – KYSELÝ, J. – **PLAVCOVÁ, E. Impacts of the 2015 heat waves on mortality in the Czech Republic – a comparison with previous heat waves. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2017, roč. 14, č. 1562, s. 1-19. ISSN: 1660-4601.

**GASPARRINI, A. – **GUO, Y. – **SERA, F. – **VICEDO-CABRERA, A. – **HUBER, V. – **TONQ, S. – **DE SOUSA ZANOTTI STAGLIORIO COELHO, M. – **NASCIMENTO SALDIVA, P. – **LAVIGNE, E. – **MATUS CORREA, P. – **VALDES ORTEGA, M. – **KAN, H. – **OSORIO, S. – KYSELÝ, J. – **URBAN, A. – **JAAKKOLA, J. – **RYTI, N. – **PASCAL, M. – **GOODMAN, P. – **ZEKA, A. – **MICHELOZZI, P. – **SCORTICHINI, M. – **HASHIZUME, M. – **HONDA, Y. – **HURTADO-DIAZ, M. – **CESAR CRUZ, J. – **SEPOSO, X. – **KIM, H. – **TOBIAS, A. – **INIGUEZ, C. – **HEAVISIDE, C. – **VARDOULAKIS, S. – **HAJAT, S. – **HAINES, A. – **ARMSTRONG, B. Projections of temperature-related excess mortality under climate change scenarios. LANCET, 2017, roč. 1, č. 9, s. 360-367. ISSN: 0140-6736.

VACH, M. – VACHOVÁ, P. Stochastic Identification of Stability of Competitive Interactions in Ecosystems. PLoS One, 2016, roč. 11, č. 5, s. 1-12. ISSN: 1932-6203.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – VITVAR, T. – ŠANDA, M. – HOLUB, J. – JANKOVEC, J. – LINDA, M. Isotopic tracing of the outflow during artificial rain-on-snow event. Journal of Hydrology, 2016, roč. 2016, č. 541, s. 1145-1154. ISSN: 0022-1694.

ROUB, R. – KURKOVÁ (LÁVIČKOVÁ), M. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. – BUREŠ, L. COMPARING A HYDRODYNAMIC MODEL FROM FIFTH GENERATION DTM DATA AND A MODEL FROM DATA MODIFIED BY MEANS OF CROSOLVER TOOL. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2016, roč. 51, č. 1, s. 29-39. ISSN: 0300-5402.

MÁCA, P. – PECH, P. Forecasting SPEI and SPI Drought Indices Using the Integrated Artificial Neural Networks. Computational Intelligence and Neuroscience, 2016, roč. 2016, č. 3868519, s. 1-17. ISSN: 1687-5265.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. – KURÁŽ, V. Assessment of evaluation methods using infiltration data measured in heterogeneous mountain soils. Geoderma, 2016, roč. 2016, č. 276, s. 74-83. ISSN: 0016-7061.

KAHUDA, D. – PECH, P. – MÁCA, P. Monitoring vzniku kolmatace na vodárenských jímacích vrtech in situ. Vodní hospodářství, 2016, roč. 66, č. 4, s. 2-6. ISSN: 1211-0760.

KYSELÝ, J. – RULFOVÁ, Z. – FARDA, A. – HANEL, M. Convective and stratiform precipitation characteristics in an ensemble of regional climate model simulations. Climate Dynamics, 2016, roč. 2016, č. 46, s. 227-243. ISSN: 0930-7575.

PLAVCOVÁ, E. – KYSELÝ, J. Overly persistent circulation in climate models contributes to overestimated frequency and duration of heat waves and cold spells. Climate Dynamics, 2016, roč. 2016, č. 46, s. 2805-2820. ISSN: 0930-7575.

HANEL, M. – PAVLÁSKOVÁ, A. – KYSELÝ, J. Trends in characteristics of sub-daily heavy precipitation and rainfall erosivity in the Czech Republic. INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY, 2016, roč. 2016, č. 36, s. 1833-1845. ISSN: 0899-8418.

RULFOVÁ, Z. – BUISHAND, A. – ROTH, M. – KYSELÝ, J. A two-component generalized extreme value distribution for precipitation frequency analysis. Journal of Hydrology, 2016, roč. 2016, č. 534, s. 659-668. ISSN: 0022-1694.

URBAN, A. – BURKART, K. – KYSELÝ, J. – SCHUSTER, C. – PLAVCOVÁ, E. – HANZLÍKOVÁ, H. – ŠTĚPÁNEK, P. – LAKES, T. Spatial patterns of heat-related cardiovascular mortality in the Czech Republic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2016, roč. 13, č. 3, s. 1-19. ISSN: 1661-7827.

ANGULO-MARTÍNEZ, M. – BEGUERÍA, S. – KYSELÝ, J. Use of disdrometer data to evaluate the relationship of rainfall kinetic energy and intensity (KE-I). Science of the Total Environment, 2016, roč. 2016, č. 568, s. 83-94. ISSN: 0048-9697.

HANEL, M. – KOŽÍN, R. Korekce chyb srážek a teploty z regionálních klimatických modelů – vliv na modelování odtoku. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2016, roč. 58, č. 5, s. 26-32. ISSN: 0322-8916.

CHADALAWADA, J. – HAVLÍČEK, V. – BABOVIC, V. Genetic Programming Based Approach Towards Understanding the Dynamics of Urban Rainfall-runoff Process. Procedia Engineering, 2016, roč. 2016, č. 154, s. 1093-1102. ISSN: 1877-7058.

SVOBODA, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KYSELÝ, J. Projected changes of rainfall event characteristics for the Czech Republic . Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2016, roč. 64, č. 4, s. 415-425. ISSN: 0042-790X.

HANEL, M. – MÁCA, P. – BAŠTA, P. – VLNAS, R. – PECH, P. The rainfall erosivity factor in the Czech Republic and its uncertainty. Hydrology and Earth System Sciences, 2016, roč. 20, č. 10, s. 4307-4322. ISSN: 1027-5606.

MÁCA, P. – BAŠTA, P. – KOŽÍN, R. – HANEL, M.; idPublikace = 71204; Název: Využití geomorfologických charakteristik pro odhad celkové retence povodí-- Neexistuje podtyp publikace --

MARTÍNKOVÁ, M. – HANEL, M. Evaluation of Relations between Extreme Precipitation and Temperature in Observational Time Series from the Czech Republic. ADVANCES IN METEOROLOGY , 2016, roč. 2016, č. 2975380, s. 1-9. ISSN: 1687-9309.

HUNDECHA, Y. – SUNYER, M. – LAWRENCE, D. – MADSEN, H. – WILLEMS, P. – BÜRGER, G. – KRIAUČIUNIENE, J. – LOUKAS, A. – MARTÍNKOVÁ, M. – OSUCH, M. – VASILIADES, L. – VON CHRISTIERSON, B. – VORMOOR, K. – YÜCEL, I. Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme flow indices across Europe. Journal of Hydrology, 2016, roč. 541, č. neuvedeno, s. 1273-1286. ISSN: 0022-1694.

VAN LANEN, H. – LAAHA, G. – KINGSTON, D. – GAUSTER, T. – IONITA, M. – VIDAL, J. – VLNAS, R. – TALLAKSEN, L. – STAHL, K. – HANNAFORD, J. – DELUS, C. – FENDEKOVA, M. – MEDIERO, L. – PRUDHOMME, C. – RETS, E. – ROMANOWICZ, R. – GAILLIEZ, S. – WONG, W. – ADLER, M. – BLAUHUT, V. – CAILLOUET, L. – CHELCEA, S. – FROLOVA, N. – GUDMUNDSSON, L. – HANEL, M. – HASLINGER, K. – KIREEVA, M. – OSUCH, M. – SAUQUET, E. – STAGGE, J. – VAN LOON, A. Hydrology needed to manage droughts: the 2015 European case. HYDROLOGICAL PROCESSES, 2016, roč. 30, č. 17, s. 3097-3104. ISSN: 0885-6087.

BERAN, A. – HANEL, M. – NESLÁDKOVÁ, M. Změny hydrologické bilance způsobené vlivem klimatických změn na území Karlovarského kraje. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2016, roč. 2016, č. 5, s. 1-6. ISSN: 0322-8916.

BERAN, A. – HANEL, M. – NESLÁDKOVÁ, M. – VIZINA, A. Increasing water resources availability under climate change. Procedia Engineering, 2016, roč. 2016, č. 162, s. 448-454. ISSN: 1877-7058.

ARNALDS, O. – WALDHAUSEROVÁ, P. – OLAFSSON, H. The Icelandic volcanic aeolian environment: Processes and impacts - A review. Aeolian Research, 2016, roč. 2016, č. 20, s. 176-195. ISSN: 1875-9637.

WALDHAUSEROVÁ, P. – MAGNUSDOTTIR, A. – OLAFSSON, H. – ARNALDS, O. The spatial variation of dust particulate matter concentrations during two Icelandic dust storms in 2015. Atmosphere, 2016, roč. 7, č. 6, s. 1-12. ISSN: 2073-4433.

**MEINANDER, O. – WALDHAUSEROVÁ, P. – **ARNALDS, O. Icelandic volcanic dust can have a significant influence on the cryosphere in Greenland and elsewhere. POLAR RESEARCH, 2016, roč. 2016, č. 35, s. 1-2. ISSN: 0800-0395.

**DRAGOSIC, M. – **MEINANDER, O. – **TINNA, J. – **TOBIAS, D. – **GERRIT, D. – **FINNUR, P. – WALDHAUSEROVÁ, P. – **THROSTUR, T. Insulation effects of Icelandic dust and volcanic ash on snow and ice. Arabian Journal of Geosciences, 2016, roč. 9, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1866-7511.

**VIGNELLES, D. – **TJ, R. – **EV, I. – **EV, C. – **MELISSA, P. – WALDHAUSEROVÁ, P. – **ANJA, S. – **GE, B. – **FR, J. – **RENARD, J. – **OLAFSSON, H. – **BALDUR, B. – **RICHARD, Y. – **NF, R. – **RG, G. – **BA, G. – **VA, C. – **SI, A. – **TOM, L. – **BEN, C. – **VINCENT, D. Balloon-borne measurement of the aerosol size distribution from an Icelandic flood basalt eruption. EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS, 2016, roč. 2016, č. 453, s. 252-259. ISSN: 0012-821X.

RENARD, J. – DULAC, F. – BERTHET, G. – LURTON, T. – VIGNELLES, D. – JÉGOU, F. – TONNELIER, T. – JEANNOT, M. – COUTÉ, B. – AKIKI, R. – VERDIER, N. – MALLET, M. – GENSDARMES, F. – CHARPENTIER, P. – MESMIN, S. – DUVERGER, V. – DUPONT, J. – ELIAS, T. – CRENN, V. – SCIARE, J. – ZIEGER, P. – SALTER, M. – ROBERTS, T. – GIACOMONI, J. – GOBBI, M. – HAMONOU, E. – OLAFSSON, H. – WALDHAUSEROVÁ, P. – CAMY-PEYRET, C. – MAZEL, C. – DÉCAMPS, T. – PIRINGER, M. – SURCIN, J. – DAUGERON, D. LOAC: a small aerosol optical counter/sizer for ground-based and balloon measurements of the size distribution and nature of atmospheric particles – Part 1: Principle of measurements and instrument . Atmospheric Measurement Techniques, 2016, roč. 2016, č. 9, s. 1721-1742. ISSN: 1867-1381.

SVENSSON, J. – VIRKKULA, A. – MEINANDER, O. – KIVEKÄS, N. – HANNULA, H. – JÄRVINEN, O. – PELTONIEMI, J. – GRITSEVICH, M. – HEIKKILÄ, A. – KONTU, A. – NEITOLA, K. – BRUS, D. – WALDHAUSEROVÁ, P. – ANTTILA, K. – VEHKAMÄKI, M. – HIENOLA, A. – DE LEEUW, G. – LIHAVAINEN, H. Soot-doped natural snow and its albedo — results from field experiments. Boreal Environment Research, 2016, roč. 21, č. 5-6, s. 481-503. ISSN: 1239-6095.

YOSHIDA, A. – MOTEKI, N. – OHATA, S. – MORI, T. – TADA, R. – WALDHAUSEROVÁ, P. – KONDO, Y. Detections of light-absorbing iron oxide particles using a single-particle soot photometer. AEROSOL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2016, roč. 50, č. 3, s. 1-4. ISSN: 0278-6826.

KALIBOVÁ, J. – JAČKA, L. – PETRŮ, J. The effectiveness of jute and coir blankets for erosion control in different field and laboratory conditions. Solid Earth, 2016, roč. 7, č. 2, s. 469-479. ISSN: 1869-9510.

MÁCA, P. – PECH, P. The inertia weight updating strategies in Particle Swarm Optimisation based on the Beta distribution. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2015, roč. 2015, č. 790465, s. 1-9. ISSN: 1024-123X.

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. – VACH, M. Spatial interpolation of point velocities in stream cross-section. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, roč. 63, č. 1, s. 21-28. ISSN: 0042-790X.

SVOBODA, V. – MÁCA, P. – HANEL, M. – PECH, P. Spatial correlation structure of monthly rainfall at a mesoscale region of north-eastern Bohemia. Theoretical and Applied Climatology, 2015, roč. 121, č. 1-2, s. 359-375. ISSN: 0177-798X.

SUNYER, M. – HUNDECHA, Y. – LAWRENCE, D. – MADSEN, H. – WILLEMS, P. – MARTÍNKOVÁ, M. – VORMOOR, K. – BÜRGER, G. – HANEL, M. – KRIAUCIUNIENE, J. – LOUKAS, A. – OSUCH, M. – YÜCEL, I. Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme precipitation in Europe. Hydrology and Earth System Sciences, 2015, roč. 19, č. 4, s. 1827-1847. ISSN: 1027-5606.

HANEL, M. – BUISHAND, T. Assessment of the Sources of Variation in Changes of Precipitation Characteristics over the Rhine Basin Using a Linear Mixed-Effects Model. JOURNAL OF CLIMATE, 2015, roč. 28, č. 17, s. 6903-6919. ISSN: 0894-8755.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – PECH, P. Solving the nonlinear and nonstationary Richards equation with two-level adaptive domain decomposition ( dd -adaptivity). APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2015, roč. 2015, č. 267, s. 207-222. ISSN: 0096-3003.

ROUB, R. – URBAN, F. – HAVLÍČEK, V. – NOVÁK, P. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. Vývoj softwarových nástrojů CroSolver a CroSolver for ArcGIS pro přípravu výpočetní tratě hydrodynamických modelů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 1, s. 5-13. ISSN: 0322-8916.

NOVÁK, P. – ROUB, R. – VYBÍRAL, T. – HLAVÁČEK, J. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. Nové technologie batymetrie vodních toků a nádrží. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 3, s. 13-20. ISSN: 1211-0760.

JAKUBCOVÁ (NĚMEČKOVÁ), M. – MÁCA, P. – PECH, P. Parameter Estimation in Rainfall-Runoff Modelling Using Distributed Versions of Particle Swarm Optimization Algorithm. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2015, roč. 2015, č. 968067, s. 1-13. ISSN: 1024-123X.

BERAN, A. – HANEL, M. Definování zranitelných oblastí z hlediska nedostatku vody na území České republiky. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 57, č. 4-5, s. 21-24. ISSN: 0322-8916.

KOŽÍN, R. – HANEL, M. – KAŠPÁREK, L. – PELÁKOVÁ, M. – VIZINA, A. – TREML, P. Možnosti zmírnění dopadů změny klimatu využitím území chráněných pro akumulaci povrchových vod. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2015, roč. 2015, č. 8, s. 11-17. ISSN: 0322-8916.

HANZLÍKOVÁ, H. – PLAVCOVÁ, E. – KYNČL, J. – KŘÍŽ, B. – KYSELÝ, J. Contrasting patterns of hot spell effects on morbidity and mortality for cardiovascular diseases in the Czech Republic, 1994–2009. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOMETEOROLOGY, 2015, roč. 59, č. 11, s. 1673-1684. ISSN: 0020-7128.

ROUB, R. – NOVÁK, P. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. – BUREŠ, L. – REIL, A. Propojení předpovědních hlásných profilů na mapový sklad záplavových území . Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 12, s. 9-13. ISSN: 1211-0760.

WALDHAUSEROVÁ, P. – ARNALDS, O. – OLAFSSON, H. – HLADIL, J. – SKÁLA, R. – NAVRATIL, T. – CHADIMOVA, L. – MEINANDER, O. Snow–Dust Storm: Unique case study from Iceland, March 6–7, 2013. Aeolian Research, 2015, roč. 2015, č. 16, s. 69-74. ISSN: 1875-9637.

LSTIBŮREK, M. – HODGE, G. – LACHOUT, P. Uncovering genetic information from commercial forest plantations—making up for lost time using “Breeding without Breeding”. Tree Genetics & Genomes, 2015, roč. 11, č. 3, s. 1-12. ISSN: 1614-2942.

PELTONIEMI, J. – GRITSEVICH, M. – HAKALA, T. – WALDHAUSEROVÁ, P. – ARNALDS, Ó. – ANTTILA, K. – HANNULA, H. – KIVEKÄS, N. – LIHAVAINEN, H. – MEINANDER, O. – SVENSSON, J. – VIRKKULA, A. – DE LEEUW, G.; idPublikace = 69467; Název: Soot on snow experiment: bidirectional reflectance factor measurements of contaminated snow-- Neexistuje podtyp publikace --

BERAN, A. – HANEL, M. – PELÁKOVÁ, M. Výpočet velikosti dotace podzemních vod za pomoci hydrologického modelování na vybraných hydrogeologických rajonech ČR. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2014, roč. 56, č. 5, s. 4-7. ISSN: 0322-8916.

MÁCA, P. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Comparing the Selected Transfer Functions and Local Optimization Methods for Neural Network Flood Runoff Forecast. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2014, roč. 2014, č. 78235, s. 1-10. ISSN: 1024-123X.

MADSEN, H. – LAWRENCE, D. – LANG, M. – MARTÍNKOVÁ, M. – KJELDSEN, T. Review of trend analysis and climate change projections of extreme precipitation and floods in Europe. Journal of Hydrology, 2014, roč. 2014, č. 519, s. 3634-3650. ISSN: 0022-1694.

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. Porovnání různých hydrometrických metod na malých vodních tocích. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 12, s. 6-9. ISSN: 1211-0760.

NOVÁK, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. – VYBÍRAL, T. – HÁNOVÁ, K. – URBAN, F. COMPARISON OF THE LONGITUDINAL AND LATERAL PROFILES OF WATERCOURSES USING SONAR-BASED METHODS (ADCP) AND HYDROLOGICAL ANALOGY. Acta Universitatis Carolinae. Geographica, 2014, roč. 49, č. 2, s. 111-119. ISSN: 0300-5402.

HANEL, M. – HORÁČEK, S. – DAŇHELKA, J. – TOMEK, M. – HÁNOVÁ, K. – VIZINA, A. – LEDVINKA, O. – TREML, P. – MELIŠOVÁ, E. Aktualizace odhadu hydrologických dopadů klimatické změny na povodích ČR. Vodní hospodářství, 2014, roč. 56, č. 5, s. 1-4. ISSN: 1211-0760.

VIZINA, A. – HANEL, M. – MELIŠOVÁ, E. ANALÝZA PROPAGACE SUCHA POMOCÍ GENERÁTORŮ POČASÍ. Vodní hospodářství, 2014, roč. 56, č. 6, s. 5-11. ISSN: 1211-0760.

BERCHOVÁ, K. – SOLTYSIAK, J. – VACH, M. ROLE OF DIFFERENT TAXA AND CYTOTYPES IN HEAVY METALS ABSORPTION IN KNOTWEEDS (FALLOPIA). Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 1, s. 11-18. ISSN: 1211-3174.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Domain Decomposition Adaptivity for the Richards Equation Model. COMPUTING, 2014, roč. 95, č. 1, s. 501-519. ISSN: 0010-485X.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. ..., 2014, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: N.

HANEL, M. – MÁCA, P. Spatial variability and interdependence of rain event characteristics in the Czech Republic. HYDROLOGICAL PROCESSES, 2014, roč. 28, č. 6, s. 2929-2944. ISSN: 0885-6087.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KURÁŽ, V. – PECH, P. A comparison of three measuring methods for estimating the saturated hydraulic conductivity in the shallow subsurface layer of mountain podzols. Geoderma, 2014, roč. 2014, č. 219, s. 82-88. ISSN: 0016-7061.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – PECH, P. Solving the nonlinear Richards equation model with adaptive domain decomposition. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2014, roč. 2014, č. 270, s. 2-11. ISSN: 0377-0427.

JAKUBCOVÁ, M. – MÁCA, P. – PECH, P. A Comparison of Selected Modifications of the Particle Swarm Optimization Algorithm. Journal of Applied Mathematics, 2014, roč. 2014, č. 293087, s. 1-10. ISSN: 1110-757X.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. – TOMÁŠEK, V. – MÁCA, P. A portable simulator for investigating rain-on-snow events. ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, 2013, roč. 57, č. Suppl. 1, s. 73-89. ISSN: 0372-8854.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Dual permeability variably saturated flow and contaminant transport modeling of a nuclear waste repository with capillary barrier protection. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2013, roč. 219, č. 13, s. 7127-7138. ISSN: 0096-3003.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Domain decomposition adaptivity for the Richards equation model. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 501-519. ISSN: 0010-485X.

HAVLÍČEK, V. – HANEL, M. – MÁCA, P. – KURÁŽ, M. – PECH, P. Incorporating basic hydrological concepts into genetic programming for rainfall-runoff forecasting. COMPUTING, 2013, roč. 95, č. 1, s. 363-380. ISSN: 0010-485X.

JURAS, R. – VLČEK, O. Srovnání smogových varovných a regulačních systémů pro PM10 podle staré a nové legislativy. Ochrana ovzduší, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 20-26. ISSN: 1211-0337.

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. Selection of Catchment Descriptors for the Physical Similarity Approach. Part I: Theory. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 3, s. 133-140. ISSN: 1801-5395.

KURÁŽ, M. ALGORITHMS FOR SOLVING DARCIAN FLOW IN STRUCTURED POROUS MEDIA. Acta Polytechnica. , 2013, roč. 53, č. 4, s. 347-357. ISSN: 1210-2709 .

BERAN, A. – VIZINA, A. Odvození regresních vztahů pro výpočet výparu z volné hladiny a identifikace trendů ve vývoji měřených veličin ve výparoměrné stanici Hlasivo. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2013, roč. 55, č. 4, s. 4-8. ISSN: 0322-8916.

KŘÍŽ, P. – HANEL, M. Vyhodnocení změn hydrologické bilance v simulacích modelů zemského povrchu. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-5. ISSN: 0322-8916.

ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. Optimization flood protection by semi-natural means and retention in the catchment area: A case study of Litavka river (Czech republic). Moravian Geographical Reports, 2013, roč. 21, č. 1, s. 51-66. ISSN: 1210-8812.

HANEL, M. – MRKVIČKOVÁ, M. – MÁCA, P. – VIZINA, A. – PECH, P. Evaluation of simple statistical downscaling methods for monthly regional climate model simulations with respect to the estimated changes in runoff in the Czech Republic. WATER RESOURCES MANAGEMENT, 2013, roč. 27, č. 15, s. 5261-5279. ISSN: 0920-4741.

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. Automatická optimalizace modelu HBV-ETH a jeho aplikace na horním povodí Vydry. Vodní hospodářství, 2013, roč. 2013, č. 08, s. 271-274. ISSN: 1211-0760.

NOVÁK, P. – ROUB, R. – VEVERKA, M. – HEJDUK, T. Geografické informační systémy pro podporu řešení krizových situací a jejich propojení na automatické vyrozumívací systémy. Vodní hospodářství, 2013, roč. 63, č. 11, s. 366-370. ISSN: 1211-0760.

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. Selection of Catchment Descriptors for the Physical Similarity Approach. Part II: Application. Soil and Water Research, 2013, roč. 8, č. 4, s. 186-194. ISSN: 1801-5395.

MÁCA, P. – VIZINA, A. – HORÁČEK, S. OPTIMALIZACE PARAMETRŮ MODELU BILAN METODOU SCDE. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2013, roč. 55, č. 4, s. 1-4. ISSN: 0322-8916.

HANEL, M. – BUISHAND, T. Multi-model analysis of RCM simulated 1-day to 30-day seasonal precipitation extremes in the Czech Republic. Journal of Hydrology, 2012, roč. 2012, č. 412, s. 141-150. ISSN: 0022-1694.

ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. Automating the creation of channel cross section data from aerial laser scanning and hydrological surveying for modeling flood events. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 4, s. 216-231. ISSN: 0042-790X.

PAVLÍČKOVÁ, L. – NOVÁK, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. Využití geografických informačních systémů a územně plánovací dokumentace při modelování povodňového rizika . Vodní hospodářství, 2012, roč. 54, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.

ROUB, R. – HEJDUK, T. – NOVÁK, P. Využití dat z tvorby nového výškopisu území České republiky metodou leteckého laserového skenování při analýze a mapování povodňových rizik. Geodetický a kartografický obzor, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 252-268. ISSN: 0016-7096.

KURKOVÁ (LÁVIČKOVÁ), M. – ROUB, R. – SMOLÍK, J. Využití matematického modelu pro hydrotechnické posouzení vodních toků v katastrálním území obce Mochtín. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2012, roč. 54, č. 2, s. 9-12. ISSN: 0322-8916.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – JINDROVÁ, M. – BAŠTA, P. – ČERNÝ, M. – BALVÍN, A. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for a mountain forest catchment based on the distribution of plant species. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 12, s. 536-544. ISSN: 1212-4834.

HANEL, M. – VIZINA, A. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 3, s. 152-161. ISSN: 0042-790X.

SOLIN, P. – KURÁŽ, M. Solving the nonstationary Richards equation with adaptive hp-FEM. ADVANCES IN WATER RESOURCES, 2011, roč. 34, č. 9, s. 1062-1081. ISSN: 0309-1708.